Loga UE

/ 2018

19.03.2018r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
14.08.2018r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa w zakresie klasy cementu.
20.08.2018r. Przeprowadzono Audyt BRD.
20.09.2018r.  Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń melioracyjnych dla Zadania II.
16.10.2018r. Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla Zadania II.
19.10.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
07.11.2018r. Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla Zadania I.
11.12.2018r.  Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie II do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Script logo