Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-06-01 Obiekt WD-15.7 - zasypka za przyczółkiem P-3

1) 2021-06-01 Obiekt WD-15.7 - zasypka za przyczółkiem P-3

2) 2021-06-01 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej

2) 2021-06-01 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej

3) 2021-06-01 Obiekt WD-18.7 - deskowanie podwalin po umocnieniu stożków P-3

3) 2021-06-01 Obiekt WD-18.7 - deskowanie podwalin po umocnieniu stożków P-3

4) 2021-06-01 Obiekt WD-18.7 - podwaliny po umocnieniu stożków P-3

4) 2021-06-01 Obiekt WD-18.7 - podwaliny po umocnieniu stożków P-3

5) 2021-06-01 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

5) 2021-06-01 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

6) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - kapa chodnikowa wewnętrzna

6) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - kapa chodnikowa wewnętrzna

7) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

7) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

108) 2021-06-28 Podbudowa C5/6 w km ok 30+000

108) 2021-06-28 Podbudowa C5/6 w km ok 30+000

8) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

8) 2021-06-01 Obiekt WD-24.6 - zbrojenie gzymsu na skrzydłach

9) 2021-06-01 Obiekt WD-25.7 - zasypka za P-3

9) 2021-06-01 Obiekt WD-25.7 - zasypka za P-3

10) 2021-06-01 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie podłoża pod izolację

10) 2021-06-01 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie podłoża pod izolację

11) 2021-06-01 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie podłoża pod izolację

11) 2021-06-01 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie podłoża pod izolację

12) 2021-06-01 Nacinanie szczelin podłużnych i poprzecznych w betonie nawierzchniowym km 32+500

12) 2021-06-01 Nacinanie szczelin podłużnych i poprzecznych w betonie nawierzchniowym km 32+500

13) 2021-06-01 Nawierzchnia betonowa w km 32+600

13) 2021-06-01 Nawierzchnia betonowa w km 32+600

14) 2021-06-01 Płyta nawierzchni betonowej przed wykonaniem szczotkowania km 33+400

14) 2021-06-01 Płyta nawierzchni betonowej przed wykonaniem szczotkowania km 33+400

15) 2021-06-01 Prace przy układaniu nawierzchni betonowej w km 33+500

15) 2021-06-01 Prace przy układaniu nawierzchni betonowej w km 33+500

16) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

16) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

17) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

17) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

18) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

18) 2021-06-01 Układanie nawierzchni betonowej TG w km 33+400

19) 2021-06-07 Kanał technologiczny w km 16+000

19) 2021-06-07 Kanał technologiczny w km 16+000

20) 2021-06-08 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

20) 2021-06-08 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

21) 2021-06-08 Obiekt WS-20.1 - widok na obiekt

21) 2021-06-08 Obiekt WS-20.1 - widok na obiekt

22) 2021-06-08 Obiekt WD-22.7 - widok w ciągu S7

22) 2021-06-08 Obiekt WD-22.7 - widok w ciągu S7

23) 2021-06-08 Obiekt WD-27.1 - widok w ciągu S7

23) 2021-06-08 Obiekt WD-27.1 - widok w ciągu S7

24) 2021-06-08 Obiekt PZSp-30.1 - deskowanie i zbrojenie korpusu i płyty

24) 2021-06-08 Obiekt PZSp-30.1 - deskowanie i zbrojenie korpusu i płyty

25) 2021-06-08 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wlot/wylot

25) 2021-06-08 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wlot/wylot

26) 2021-06-08 Obiekt PZMp-30.5 - zasypka

26) 2021-06-08 Obiekt PZMp-30.5 - zasypka

27) 2021-06-08 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

27) 2021-06-08 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

28) 2021-06-08 Obiekt PZMp-31.3 - widok na obiekt z boku

28) 2021-06-08 Obiekt PZMp-31.3 - widok na obiekt z boku

29) 2021-06-08 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

29) 2021-06-08 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

30) 2021-06-08 Obiekt WD-34.6 - izolacja płyty

30) 2021-06-08 Obiekt WD-34.6 - izolacja płyty

31) 2021-06-08 Obiekt PZMp-W1 - widok na obiekt

31) 2021-06-08 Obiekt PZMp-W1 - widok na obiekt

32) 2021-06-08 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

32) 2021-06-08 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

33) 2021-06-08 Oświetlenie w km 17+000

33) 2021-06-08 Oświetlenie w km 17+000

34) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

34) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

35) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

35) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

36) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

36) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

37) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

37) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

38) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

38) 2021-06-09 Nocne układanie nawierzchni betonowej

39) 2021-06-10 Bariery energochłonne - najazd na obiekt WD-18.7

39) 2021-06-10 Bariery energochłonne - najazd na obiekt WD-18.7

40) 2021-06-10 Bariery energochłonne DS.38

40) 2021-06-10 Bariery energochłonne DS.38

41) 2021-06-10 Montaż barier energochłonnych DS.38

41) 2021-06-10 Montaż barier energochłonnych DS.38

42) 021-06-10 Rondo - Węzeł Żurominek

42) 021-06-10 Rondo - Węzeł Żurominek

43) 2021-06-10 Węzeł Mława Południe Łącznicą Ł4

43) 2021-06-10 Węzeł Mława Południe Łącznicą Ł4

44) 2021-06-10 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 19+900

44) 2021-06-10 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 19+900

45) 2021-06-10 Układanie Podbudowy C5/6 w km 23+500

45) 2021-06-10 Układanie Podbudowy C5/6 w km 23+500

46) 2021-06-10 Wykopy w km 26+000

46) 2021-06-10 Wykopy w km 26+000

47) 2021-06-10 Nawierzchnia betonowa w km 32+800 JL

47) 2021-06-10 Nawierzchnia betonowa w km 32+800 JL

48) 2021-06-10 Prace przy układaniu nawierzchni betonowej w km 32+800

48) 2021-06-10 Prace przy układaniu nawierzchni betonowej w km 32+800

49) 2021-06-10 Układanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+800 JP

49) 2021-06-10 Układanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+800 JP

50) 2021-06-10 Prace brukarskie- najazd na obiekt WD-29.3

50) 2021-06-10 Prace brukarskie- najazd na obiekt WD-29.3

51) 2021-06-11 DP 2326W na obiekcie WD-18.7

51) 2021-06-11 DP 2326W na obiekcie WD-18.7

52) 2021-06-11 Widok na obiekt PZSp-30.1

52) 2021-06-11 Widok na obiekt PZSp-30.1

53) 2021-06-11 Obiekt PZSp-30.1 - betonowanie korpusu JL

53) 2021-06-11 Obiekt PZSp-30.1 - betonowanie korpusu JL

54) 2021-06-11 Łącznica Ł4 Węzeł Mława Południe

54) 2021-06-11 Łącznica Ł4 Węzeł Mława Południe

55) 2021-06-11 Beton nawierzchniowy

55) 2021-06-11 Beton nawierzchniowy

56) 2021-06-11 Cięcie szczelin dylatacyjnych

56) 2021-06-11 Cięcie szczelin dylatacyjnych

57) 2021-06-11 Szczotkowanie betonu nawierzchniowego w celu uzyskania wymaganej szorstkości

57) 2021-06-11 Szczotkowanie betonu nawierzchniowego w celu uzyskania wymaganej szorstkości

58) 2021-06-11 Podbudowa zasadnicza w km 25+600

58) 2021-06-11 Podbudowa zasadnicza w km 25+600

59) 2021-06-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej P-3 JL

59) 2021-06-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej P-3 JL

60) 2021-06-14 Obiekt WS/PZS-24.6 - badanie zagęszczenia sondą lekką

60) 2021-06-14 Obiekt WS/PZS-24.6 - badanie zagęszczenia sondą lekką

61) 2021-06-14 Zbiornik ZR-10

61) 2021-06-14 Zbiornik ZR-10

62) 2021-06-15 Zbiornik ZR-16

62) 2021-06-15 Zbiornik ZR-16

63) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-25.7 od strony Warszawy

63) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-25.7 od strony Warszawy

64) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-27.1 od strony Warszawy

64) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-27.1 od strony Warszawy

65) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-29.3

65) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-29.3

66) 2021-06-17 Obiekt PZMp-30.2 - obsypka oraz płyta uciąglająca

66) 2021-06-17 Obiekt PZMp-30.2 - obsypka oraz płyta uciąglająca

67) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-33.6

67) 2021-06-17 Widok na obiekt WD-33.6

68) 2021-06-17 Humusowanie skarp w km 16+800

68) 2021-06-17 Humusowanie skarp w km 16+800

69) 2021-06-17 Humusowanie skarp w km 17+100

69) 2021-06-17 Humusowanie skarp w km 17+100

70) 2021-06-17 Węzeł Mława Południe

70) 2021-06-17 Węzeł Mława Południe

71) 2021-06-17 Wykopy w km 15+700

71) 2021-06-17 Wykopy w km 15+700

72) 2021-06-17 Profilowanie skarp w km 17+150

72) 2021-06-17 Profilowanie skarp w km 17+150

73) 2021-06-17 Uzupełnianie nasypu w pasie rozdziału km 19+400

73) 2021-06-17 Uzupełnianie nasypu w pasie rozdziału km 19+400

74) 2021-06-17 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 20+200

74) 2021-06-17 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 20+200

75) 2021-06-17 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 23+400

75) 2021-06-17 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 23+400

76) 2021-06-17 Układanie nawierzchni betonowej w km 26+906 JL

76) 2021-06-17 Układanie nawierzchni betonowej w km 26+906 JL

77) 2021-06-17 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej.

77) 2021-06-17 Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej.

78) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 15+400

78) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 15+400

79) 2021-06-18 Kanał technologiczny przewiert w km 16+900

79) 2021-06-18 Kanał technologiczny przewiert w km 16+900

80) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 17+100

80) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 17+100

81) 2021-06-21 Zasilenie obiektów ułożenie kabla w km 15+300

81) 2021-06-21 Zasilenie obiektów ułożenie kabla w km 15+300

82) 2021-06-22 Zasilenie obiektów ułożenie kabla w km 14+900

82) 2021-06-22 Zasilenie obiektów ułożenie kabla w km 14+900

83) 2021-06-22 Obsadzenie fundamentów latarni w km 27+100

83) 2021-06-22 Obsadzenie fundamentów latarni w km 27+100

84) 2021-06-23 Obiekt W-DK7 - ustawianie ścianki zaplecznej

84) 2021-06-23 Obiekt W-DK7 - ustawianie ścianki zaplecznej

85) 2021-06-23 Obiekt W-DK7 - ustawianie ścianki zaplecznej

85) 2021-06-23 Obiekt W-DK7 - ustawianie ścianki zaplecznej

86) 2021-06-23 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

86) 2021-06-23 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

87) 2021-06-23 Obiekt WS_PZD-16.9 - pielęgnacja płyty przejściowej

87) 2021-06-23 Obiekt WS_PZD-16.9 - pielęgnacja płyty przejściowej

88) 2021-06-23 Obiekt WS_PZD-16.9 - zabetonowana kapa chodnikowa

88) 2021-06-23 Obiekt WS_PZD-16.9 - zabetonowana kapa chodnikowa

89) 2021-06-23 Obiekt WD-31.0 - najazd na obiekt w trakcie wykonywania robót drogowych

89) 2021-06-23 Obiekt WD-31.0 - najazd na obiekt w trakcie wykonywania robót drogowych

90) 2021-06-23 Obiekt PZMp-31.3 - izolacja z papy termozgrzewalnej

90) 2021-06-23 Obiekt PZMp-31.3 - izolacja z papy termozgrzewalnej

91) 2021-06-23 Obiekt WD-31.0 - układanie asfaltu lanego

91) 2021-06-23 Obiekt WD-31.0 - układanie asfaltu lanego

92) 2021-06-24 Łącznica Ł1  Węzeł Mława Południe

92) 2021-06-24 Łącznica Ł1 Węzeł Mława Południe

93) 2021-06-24 Trasa Główna km 15+000

93) 2021-06-24 Trasa Główna km 15+000

94) 2021-06-24 Humusowanie skarp w km 15+500

94) 2021-06-24 Humusowanie skarp w km 15+500

95) 2021-06-24 Humusowanie skarp w km 16+800

95) 2021-06-24 Humusowanie skarp w km 16+800

96) 2021-06-24 Budowa w km 17+000

96) 2021-06-24 Budowa w km 17+000

97) 2021-06-24 Nasyp- pas rozdziału w km 18+200

97) 2021-06-24 Nasyp- pas rozdziału w km 18+200

98) 2021-06-24 Obiekt WD-25.7 - przygotowanie do układania asfaltu lanego

98) 2021-06-24 Obiekt WD-25.7 - przygotowanie do układania asfaltu lanego

99) 2021-06-27 Zasilenie obiektów w km 15+200

99) 2021-06-27 Zasilenie obiektów w km 15+200

100) 2021-06-26 Oświetlenie fundamenty w km 27+000

100) 2021-06-26 Oświetlenie fundamenty w km 27+000

101) 2021-06-28 Kanał technologiczny w km  15+000

101) 2021-06-28 Kanał technologiczny w km 15+000

102) 2021-06-28 Zasilenie obiektów w km 15+200

102) 2021-06-28 Zasilenie obiektów w km 15+200

103) 2021-06-28 Budowa w km 17+200

103) 2021-06-28 Budowa w km 17+200

104) 2021-06-28 Drenaż w pasie rozdziału w km 23+050

104) 2021-06-28 Drenaż w pasie rozdziału w km 23+050

105) 2021-06-28 Humusowanie skarp w km 23+200

105) 2021-06-28 Humusowanie skarp w km 23+200

106) 2021-06-28 Nawierzchnia betonowa w km 24+800

106) 2021-06-28 Nawierzchnia betonowa w km 24+800

107) 2021-06-28 Wykopy (rowy) w km 25+300

107) 2021-06-28 Wykopy (rowy) w km 25+300

108) 2021-06-28 Podbudowa C5/6 w km ok 30+000

108) 2021-06-28 Podbudowa C5/6 w km ok 30+000

109) 2021-06-28 Układanie nawierzchni betonowej w km 25+600

109) 2021-06-28 Układanie nawierzchni betonowej w km 25+600

110) 2021-06-28 Węzeł Mława Południe- Roboty Nawierzchniowe

110) 2021-06-28 Węzeł Mława Południe- Roboty Nawierzchniowe

111) 2021-06-28 Grodzice do budowy objazdu tymczasowego w ciągu DK 7

111) 2021-06-28 Grodzice do budowy objazdu tymczasowego w ciągu DK 7

112) 2021-06-28 Wiadukt DK7 - wbijanie ścianek szczelnych

112) 2021-06-28 Wiadukt DK7 - wbijanie ścianek szczelnych

113) 2021-06-29 Układanie nawierzchni betonowej 26+600 - pielęgnacja preparatem

113) 2021-06-29 Układanie nawierzchni betonowej 26+600 - pielęgnacja preparatem

114) 2021-06-30 Wiadukt DK7 - podwiercanie pod grodzicę

114) 2021-06-30 Wiadukt DK7 - podwiercanie pod grodzicę

115) 2021-06-30 Obiekt WD-18.7 - nawierzchnia BA na obiekcie

115) 2021-06-30 Obiekt WD-18.7 - nawierzchnia BA na obiekcie

116) 2021-06-30 Obiekt WS/PZS-20.1 - przygotowana płyta do ułożenia papy termozgrzewalnej

116) 2021-06-30 Obiekt WS/PZS-20.1 - przygotowana płyta do ułożenia papy termozgrzewalnej

117) 2021-06-30 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie kapy chodnikowej

117) 2021-06-30 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie kapy chodnikowej

118) 2021-06-30 Obiekt PZMp-34.4 - widok na izolację z papy JP

118) 2021-06-30 Obiekt PZMp-34.4 - widok na izolację z papy JP

119) 2021-06-30 Obiekt PZSp-30.1 - izolacja ściany P-2 JP

119) 2021-06-30 Obiekt PZSp-30.1 - izolacja ściany P-2 JP

120) 2021-06-30 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

120) 2021-06-30 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

Script logo