Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-07-01 Budowa kanalu technologicznego w km 31+000

1) 2021-07-01 Budowa kanalu technologicznego w km 31+000

2) 2021-07-01 ZR-11 - płyty ażurowe na dnie

2) 2021-07-01 ZR-11 - płyty ażurowe na dnie

3) 2021-07-01 Drenaż w pasie rozdziału w km 23+550

3) 2021-07-01 Drenaż w pasie rozdziału w km 23+550

4) 2021-07-02 Podwyższenie studni D22 na KD-20 w km 16+450

4) 2021-07-02 Podwyższenie studni D22 na KD-20 w km 16+450

5) 2021-07-02 Drenaż w km 23+400

5) 2021-07-02 Drenaż w km 23+400

6) 2021-07-03 Płyty azurowe na dnie i skarpach ZR-8

6) 2021-07-03 Płyty azurowe na dnie i skarpach ZR-8

7) 2021-07-05 Montaż wylotu fi 400 w ZR-8

7) 2021-07-05 Montaż wylotu fi 400 w ZR-8

8) 2021-07-06 Budowa kanalu technologicznego w km  16+350

8) 2021-07-06 Budowa kanalu technologicznego w km 16+350

9) 2021-07-06 Oświetlenie w km 17+000

9) 2021-07-06 Oświetlenie w km 17+000

10) 2021-07-06 Piaskownik i studnia D36 na KD-32 w km 20+150

10) 2021-07-06 Piaskownik i studnia D36 na KD-32 w km 20+150

11) 2021-07-06 W-DK7 - zasypanie komory podpory pod wiadukt tymczasowy

11) 2021-07-06 W-DK7 - zasypanie komory podpory pod wiadukt tymczasowy

12) 2021-07-06 Widok na obiekt WD-18.7

12) 2021-07-06 Widok na obiekt WD-18.7

13) 2021-07-06 WS_PZS-20.1 - układanie asfaltu lanego JP

13) 2021-07-06 WS_PZS-20.1 - układanie asfaltu lanego JP

14) 2021-07-06 Widok na obiekt WD-22.7

14) 2021-07-06 Widok na obiekt WD-22.7

15) 2021-07-06 Obiekt WS_PZD-24.6 - przygotowana płyta izolacji z papy termozgrzewalnej JP

15) 2021-07-06 Obiekt WS_PZD-24.6 - przygotowana płyta izolacji z papy termozgrzewalnej JP

16) 2021-07-06 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

16) 2021-07-06 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

17) 2021-07-06 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie kapy

17) 2021-07-06 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie kapy

18) 2021-07-07 Humusowanie pasa rozdziału 33.6

18) 2021-07-07 Humusowanie pasa rozdziału 33.6

19) 2021-07-07 Cięcie szczelin poprzecznych skurczowych i szczotkowanie nawierzchni betonowej 18+400

19) 2021-07-07 Cięcie szczelin poprzecznych skurczowych i szczotkowanie nawierzchni betonowej 18+400

20) 2021-07-08 Podłoże pod nasyp DK7 w km 240+000 do 240+156 JL

20) 2021-07-08 Podłoże pod nasyp DK7 w km 240+000 do 240+156 JL

21) 2021-07-07 Profile w szczelinach poprzecznych w km 32+500

21) 2021-07-07 Profile w szczelinach poprzecznych w km 32+500

22) 2021-07-07 Humusowanie pasa rozdziału w km 34+800

22) 2021-07-07 Humusowanie pasa rozdziału w km 34+800

23) 2021-07-07 KD-62 montaz rury fi 800 w km 29+950

23) 2021-07-07 KD-62 montaz rury fi 800 w km 29+950

24) 2021-07-09  Obiekt PZSp-30.1 - zasypka P-1

24) 2021-07-09 Obiekt PZSp-30.1 - zasypka P-1

25) 2021-07-09  Obiekt PZSp-30.1 - zasypka P-2

25) 2021-07-09 Obiekt PZSp-30.1 - zasypka P-2

26) 2021-07-09 Obiekt PZMp-30.2 - wylot przepustu

26) 2021-07-09 Obiekt PZMp-30.2 - wylot przepustu

27) 2021-07-09 Obiekt WD-31.0 - asfalt lany na obiekcie

27) 2021-07-09 Obiekt WD-31.0 - asfalt lany na obiekcie

28) 2021-07-09 Obiekt WD-34.6 - ciąg pieszo-rowerowy

28) 2021-07-09 Obiekt WD-34.6 - ciąg pieszo-rowerowy

29) 2021-07-09 Obiekt PZS-33.9 - asfalt lany na obiekcie

29) 2021-07-09 Obiekt PZS-33.9 - asfalt lany na obiekcie

30) 2021-07-14 Budowa Ronda - Węzeł Mława Południe

30) 2021-07-14 Budowa Ronda - Węzeł Mława Południe

31) 2021-07-14 Trasa Główna w km 18+700

31) 2021-07-14 Trasa Główna w km 18+700

32) 2021-07-14 Cięcie szczelin w nawierzchni betonowej km 20+900

32) 2021-07-14 Cięcie szczelin w nawierzchni betonowej km 20+900

33) 2021-07-14 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego w km 21+000 JP

33) 2021-07-14 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego w km 21+000 JP

34) 2021-07-14 Szczotkowanie nawierzchni w km 21+000

34) 2021-07-14 Szczotkowanie nawierzchni w km 21+000

35) 2021-07-14 Widok na trasę główną w kierunku Gdańska km 27+100

35) 2021-07-14 Widok na trasę główną w kierunku Gdańska km 27+100

36) 2021-07-14 Widok na trasę główną w kierunku Warszawy km 27+100

36) 2021-07-14 Widok na trasę główną w kierunku Warszawy km 27+100

37) 2021-07-15 Droga Wyplot S7 DK7

37) 2021-07-15 Droga Wyplot S7 DK7

38) 2021-07-15 Wiadukt DK7 - montaż P-1

38) 2021-07-15 Wiadukt DK7 - montaż P-1

39) 2021-07-15 Wiadukt DK7 - widok na P-2

39) 2021-07-15 Wiadukt DK7 - widok na P-2

40) 2021-07-15 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

40) 2021-07-15 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

41) 2021-07-15 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie kapy chodnikowej

41) 2021-07-15 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie kapy chodnikowej

42) 2021-07-15 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

42) 2021-07-15 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

43) 2021-07-15 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

43) 2021-07-15 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

44) 2021-07-15 Podbudowa bitumiczna DP 2349W

44) 2021-07-15 Podbudowa bitumiczna DP 2349W

45) 2021-07-16 Droga Wyplot S7 DK

45) 2021-07-16 Droga Wyplot S7 DK

46) 2021-07-16 Studnia wpadowa  D5a na KD-5 z  piaskownikiem w km 15+620

46) 2021-07-16 Studnia wpadowa D5a na KD-5 z piaskownikiem w km 15+620

47) 2021-07-19 Kanał Technologiczny Węzeł Strzegowo

47) 2021-07-19 Kanał Technologiczny Węzeł Strzegowo

48) 2021-07-19 Obiekt WD-15.7 - widok na płytę po segmentowaniu

48) 2021-07-19 Obiekt WD-15.7 - widok na płytę po segmentowaniu

49) 2021-07-19 Obiekt WD-15.7 - zasypka od strony P-1

49) 2021-07-19 Obiekt WD-15.7 - zasypka od strony P-1

50) 2021-07-19 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt od strony Gdańska

50) 2021-07-19 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt od strony Gdańska

51) 2021-07-19 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

51) 2021-07-19 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

52) 2021-07-19 Obiekt PZMp-30.2 - wykop przepustu

52) 2021-07-19 Obiekt PZMp-30.2 - wykop przepustu

53) 2021-07-19 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt od strony Warszawy

53) 2021-07-19 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt od strony Warszawy

54) 2021-07-19 Obiekt PZS-33.9 - widok na obiekt

54) 2021-07-19 Obiekt PZS-33.9 - widok na obiekt

55) 2021-07-19 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

55) 2021-07-19 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

56) 2021-07-20 Kanał Technologiczny Węzeł Strzegowo

56) 2021-07-20 Kanał Technologiczny Węzeł Strzegowo

57) 2021-07-20 Drenaz w pasie rozdziału w km 29+300-29+800

57) 2021-07-20 Drenaz w pasie rozdziału w km 29+300-29+800

58) 2021-07-21 Budowa nasypu DS 15.3 przy obiekcie WD-15.8

58) 2021-07-21 Budowa nasypu DS 15.3 przy obiekcie WD-15.8

59) 2021-07-21 Budowa ronda Węzeł Mława Południe

59) 2021-07-21 Budowa ronda Węzeł Mława Południe

60) 2021-07-21 Podłoże DS.33

60) 2021-07-21 Podłoże DS.33

61) 2021-07-21 Układanie płyt ażurowych na zbiorniku ZR-7

61) 2021-07-21 Układanie płyt ażurowych na zbiorniku ZR-7

62) 2021-07-21 Łącznica Ł4 - profilowanie skarp

62) 2021-07-21 Łącznica Ł4 - profilowanie skarp

63) 2021-07-21 Układanie II warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w km 16+000

63) 2021-07-21 Układanie II warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w km 16+000

64) 2021-07-21 Układanie nawierzchni betonowej w km 20+200-22+620 JL

64) 2021-07-21 Układanie nawierzchni betonowej w km 20+200-22+620 JL

65) 2021-07-21 Humusowanie pasa rozdziału w km 27+300

65) 2021-07-21 Humusowanie pasa rozdziału w km 27+300

66) 2021-07-21 Widok na trasę główną w km 33+200

66) 2021-07-21 Widok na trasę główną w km 33+200

67) 2021-07-21 Podbudowa zasadnicza w km 33+900

67) 2021-07-21 Podbudowa zasadnicza w km 33+900

68) 2021-07-21 Obiekt WD-18.7 - umacnianie stożka kostką brukową

68) 2021-07-21 Obiekt WD-18.7 - umacnianie stożka kostką brukową

69) 2021-07-26 ZR-11 pompowanie wody z dna

69) 2021-07-26 ZR-11 pompowanie wody z dna

70) 2021-07-26 Pierścień odciążający w wpust żeliwny na Wp499 w km 28+360

70) 2021-07-26 Pierścień odciążający w wpust żeliwny na Wp499 w km 28+360

71) 2021-07-26 Zamontowany wylot fi 200 Wr433 w km 28+400 JL

71) 2021-07-26 Zamontowany wylot fi 200 Wr433 w km 28+400 JL

72) 2021-07-26 Rów b.n.2 w km 30+700 w kierunku rosnącym po zahumusowaniu

72) 2021-07-26 Rów b.n.2 w km 30+700 w kierunku rosnącym po zahumusowaniu

73) 2021-07-27 drenaz w pasie rozdziału w km 17+940-18+000

73) 2021-07-27 drenaz w pasie rozdziału w km 17+940-18+000

74) 2021-07-28 Trasa główna km 18+000

74) 2021-07-28 Trasa główna km 18+000

75) 2021-07-28 Oczyszczanie  szczelin dylatacyjnych w km 18+600

75) 2021-07-28 Oczyszczanie szczelin dylatacyjnych w km 18+600

76) 2021-07-28 Przygotowania do układania betonu nawierzchniowego km 19+200

76) 2021-07-28 Przygotowania do układania betonu nawierzchniowego km 19+200

77) 2021-07-28 Słupy ekranu akustycznego w km 20+600

77) 2021-07-28 Słupy ekranu akustycznego w km 20+600

78) 2021-07-28 Układanie poboczy w km 25+000

78) 2021-07-28 Układanie poboczy w km 25+000

79) 2021-07-28 Humusowanie pasa rozdziału km 25+000

79) 2021-07-28 Humusowanie pasa rozdziału km 25+000

80) 2021-07-28 Profilowanie skarp w km 33+100

80) 2021-07-28 Profilowanie skarp w km 33+100

81) 2021-07-28 Trasa główna z widokiem na obiekt WD-18.7

81) 2021-07-28 Trasa główna z widokiem na obiekt WD-18.7

82) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok na podporę P-1

82) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok na podporę P-1

83) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok na podporę P-3

83) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok na podporę P-3

84) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok od strony Warszawy

84) 2021-07-29 Obiekt WD-18.7 - widok od strony Warszawy

85) 2021-07-29 Obiekt WD-22.7 - widok od strony Warszawy

85) 2021-07-29 Obiekt WD-22.7 - widok od strony Warszawy

86) 2021-07-29 Obiekt WS_PZS-24.6 - roboty wykończeniowe

86) 2021-07-29 Obiekt WS_PZS-24.6 - roboty wykończeniowe

87) 2021-07-29 Obiekt WD-27.1 - widok od strony Warszawy

87) 2021-07-29 Obiekt WD-27.1 - widok od strony Warszawy

88) 2021-07-29 Obiekt WS_PZD-28.4 - dojazd od strony Gdańska JL

88) 2021-07-29 Obiekt WS_PZD-28.4 - dojazd od strony Gdańska JL

89) 2021-07-29 Obiekt WS_PZD-28.4 - płyta przejściowa łącznik drogowy

89) 2021-07-29 Obiekt WS_PZD-28.4 - płyta przejściowa łącznik drogowy

90) 2021-07-29 Płyta przejściowa na połączeniu naw betonowej z naw bitumiczną 28+362

90) 2021-07-29 Płyta przejściowa na połączeniu naw betonowej z naw bitumiczną 28+362

Script logo