Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-09-01 Przegląd i regulacja studni drenarskich

1) 2021-09-01 Przegląd i regulacja studni drenarskich

2) 2021-09-01 Trasa Główna w km 20+500

2) 2021-09-01 Trasa Główna w km 20+500

3) 2021-09-01 Pobocza TG 18+800 oraz podłoże stabilizowane DS.18b

3) 2021-09-01 Pobocza TG 18+800 oraz podłoże stabilizowane DS.18b

4) 2021-09-01 Badania kontrolne nawierzchni betonowej w km 21+500

4) 2021-09-01 Badania kontrolne nawierzchni betonowej w km 21+500

5) 2021-09-01 Podbudowa zasadnicza na TG w km 28+000

5) 2021-09-01 Podbudowa zasadnicza na TG w km 28+000

6) 2021-09-01 Układanie podbudowy zasadniczej na TG w km 29+400

6) 2021-09-01 Układanie podbudowy zasadniczej na TG w km 29+400

7) 2021-09-01 Budowa nasypu na TG w km 35+200 JL warstwa II

7) 2021-09-01 Budowa nasypu na TG w km 35+200 JL warstwa II

8) 2021-09-01 Widok na obiekt WD-18.7

8) 2021-09-01 Widok na obiekt WD-18.7

9) 2021-09-01 Trasa Główna pod obiektem WD-22.7 i droga tymczasowa w ramach COR do miejscowość Dąbek

9) 2021-09-01 Trasa Główna pod obiektem WD-22.7 i droga tymczasowa w ramach COR do miejscowość Dąbek

10) 2021-09-01 Montaż barieroporęczy na obiekcie WD-33.6

10) 2021-09-01 Montaż barieroporęczy na obiekcie WD-33.6

11) 2021-09-01 Podbudowa na drodze do obiektu WD-33.6 Węzeł Strzegowo

11) 2021-09-01 Podbudowa na drodze do obiektu WD-33.6 Węzeł Strzegowo

12)  2021-09-02 Montaz rozdzielni Węzeł Mława Południe

12) 2021-09-02 Montaz rozdzielni Węzeł Mława Południe

13) 2021-09-03 Montaz słupów oświetleniowych Węzeł Mława Południe

13) 2021-09-03 Montaz słupów oświetleniowych Węzeł Mława Południe

14) 2021-09-03 W-DK7 - widok na objazd wiaduktu po nasunięciu

14) 2021-09-03 W-DK7 - widok na objazd wiaduktu po nasunięciu

15) 2021-09-03 W-DK7 - widok na objazd wiaduktu po nasunięciu

15) 2021-09-03 W-DK7 - widok na objazd wiaduktu po nasunięciu

16) 2021-09-03 W-DK7- demontaż awanbeka

16) 2021-09-03 W-DK7- demontaż awanbeka

17) 2021-09-03 W-DK7- demontaż awanbeka

17) 2021-09-03 W-DK7- demontaż awanbeka

18) 2021-09-07 Kanał Technologiczny - badanie szczelności w km 25+650

18) 2021-09-07 Kanał Technologiczny - badanie szczelności w km 25+650

19) 2021-09-07 Obiekt WS/PZDp-16.9 przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji JP

19) 2021-09-07 Obiekt WS/PZDp-16.9 przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji JP

20) 2021-09-07 WS/PZDp-16.9 izolacja z papy JL

20) 2021-09-07 WS/PZDp-16.9 izolacja z papy JL

21) 2021-09-07 Podbudowa zasadnicza K.Ł.S.M JL w km 20+075

21) 2021-09-07 Podbudowa zasadnicza K.Ł.S.M JL w km 20+075

22) 2021-09-07 Podbudowa zasadnicza K.Ł.S.M JP w km 20+075

22) 2021-09-07 Podbudowa zasadnicza K.Ł.S.M JP w km 20+075

23) 2021-09-07 Skropienie podbudowa WMS w km 34+496

23) 2021-09-07 Skropienie podbudowa WMS w km 34+496

24) 2021-09-08 W-DK7 - montaż jezdni

24) 2021-09-08 W-DK7 - montaż jezdni

25) 2021-09-08 W-DK7 - montaż jezdni

25) 2021-09-08 W-DK7 - montaż jezdni

26) 2021-09-08 Budowa najazdu - obiekt WD-15.7

26) 2021-09-08 Budowa najazdu - obiekt WD-15.7

27) 2021-09-08 Obiekt PZMp-32.2 - obróbka wlotu przepustu

27) 2021-09-08 Obiekt PZMp-32.2 - obróbka wlotu przepustu

28) 2021-09-08 Obiekt PZMp-32.2 - układanie schodów skarpowych

28) 2021-09-08 Obiekt PZMp-32.2 - układanie schodów skarpowych

29) 2021-09-08 Obiekt WD-33.6 - układanie stożka P-1

29) 2021-09-08 Obiekt WD-33.6 - układanie stożka P-1

30) 2021-09-08 Obiekt WD-33.6 - zamontowane częściowo bariery

30) 2021-09-08 Obiekt WD-33.6 - zamontowane częściowo bariery

31) 2021-09-08 Obiekt PZMp-34.4 - układanie warstwy wiążącej na dojeździe JL

31) 2021-09-08 Obiekt PZMp-34.4 - układanie warstwy wiążącej na dojeździe JL

32) 2021-09-08 Widok na obiekt WD-34.6

32) 2021-09-08 Widok na obiekt WD-34.6

33) 2021-09-09 Łącznica Ł1 i Ł2 Węzeł Mława Południe

33) 2021-09-09 Łącznica Ł1 i Ł2 Węzeł Mława Południe

34) 2021-09-09 Rondo - węzeł Mława Południe

34) 2021-09-09 Rondo - węzeł Mława Południe

35) 2021-09-09 Budowa ścieku przykrawężnikowego km 14+400

35) 2021-09-09 Budowa ścieku przykrawężnikowego km 14+400

36) 2021-09-09 Uzupełnianie poboczy km 14+500

36) 2021-09-09 Uzupełnianie poboczy km 14+500

37) 2021-09-09 Humusowanie pasa rozdziału km 14+600

37) 2021-09-09 Humusowanie pasa rozdziału km 14+600

38) 2021-09-09 Zagęszczanie poboczy km 14+700

38) 2021-09-09 Zagęszczanie poboczy km 14+700

39) 2021-09-09 Trasa główna km 15+700

39) 2021-09-09 Trasa główna km 15+700

40) 2021-09-09 Bariery linowe km 19+300

40) 2021-09-09 Bariery linowe km 19+300

41) 2021-09-09 Wymiana gruntu TG w km 35+000 JP

41) 2021-09-09 Wymiana gruntu TG w km 35+000 JP

42) 2021-09-09 Kontrola terenu inwestycji w okolicach przejścia dla zwierząt w km 17+900

42) 2021-09-09 Kontrola terenu inwestycji w okolicach przejścia dla zwierząt w km 17+900

43) 2021-09-09 Kontrola terenu inwestycji w okolicach obiektu WD-31.0 w km 31+100

43) 2021-09-09 Kontrola terenu inwestycji w okolicach obiektu WD-31.0 w km 31+100

44) 2021-09-13 Kanał technologiczny - próba szczelności w km 30+960-31+300

44) 2021-09-13 Kanał technologiczny - próba szczelności w km 30+960-31+300

45) 2021-09-13 Budowa nasypu na wymianie gruntu 35+000 JP

45) 2021-09-13 Budowa nasypu na wymianie gruntu 35+000 JP

46) 2021-09-14 DS 15.3 II warstwa nasypu

46) 2021-09-14 DS 15.3 II warstwa nasypu

47) 2021-09-14 Obiekt PZMp-16.0 - obróbka wlotu i schody skarpowe

47) 2021-09-14 Obiekt PZMp-16.0 - obróbka wlotu i schody skarpowe

48) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja z papy termozgrzewalnej JL

48) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja z papy termozgrzewalnej JL

49) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja z papy termozgrzewalnej JP

49) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja z papy termozgrzewalnej JP

50) 2021-09-14 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

50) 2021-09-14 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

51) 2021-09-14 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

51) 2021-09-14 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

52) 2021-09-14 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

52) 2021-09-14 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

53) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-28.4 - ustawianie barier na obiekt

53) 2021-09-14 Obiekt WS/PZD-28.4 - ustawianie barier na obiekt

54) 2021-09-14 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

54) 2021-09-14 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

55) 2021-09-14 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

55) 2021-09-14 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

56) 2021-09-14 Obiekt PZMp-31.3 - podbudowa zasadnicza

56) 2021-09-14 Obiekt PZMp-31.3 - podbudowa zasadnicza

57) 2021-09-14 Przygotowanie podbudowy zasadniczej za PZMp-31.3

57) 2021-09-14 Przygotowanie podbudowy zasadniczej za PZMp-31.3

58) 2021-09-14 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

58) 2021-09-14 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

59) 2021-09-14 W-DK7 - dojazd na wiadukt

59) 2021-09-14 W-DK7 - dojazd na wiadukt

60) 2021-09-14 Widok na wiadukt

60) 2021-09-14 Widok na wiadukt

61) 2021-09-15 Wykonanie tzw. brewki zabezpieczająca skarpy przed deszczem

61) 2021-09-15 Wykonanie tzw. brewki zabezpieczająca skarpy przed deszczem

62) 2021-09-17 Wykonanie drenazu w km 35+060-35+140

62) 2021-09-17 Wykonanie drenazu w km 35+060-35+140

63) 2021-09-21 DS 31 podłoże

63) 2021-09-21 DS 31 podłoże

64) 2021-09-21 Układanie C5/6 w km 35+000 JP

64) 2021-09-21 Układanie C5/6 w km 35+000 JP

65) 2021-09-21 Droga poprzeczna za obiektem WD-34.6

65) 2021-09-21 Droga poprzeczna za obiektem WD-34.6

66) 2021-09-21 Obiekt WS/PZDp-16.9  - asfalt lany warstwa wiążąca JP

66) 2021-09-21 Obiekt WS/PZDp-16.9 - asfalt lany warstwa wiążąca JP

67) 2021-09-21 Obiekt PZSp-33.9 - zabezpieczanie krawędzi bitumicznych asfaltem.

67) 2021-09-21 Obiekt PZSp-33.9 - zabezpieczanie krawędzi bitumicznych asfaltem.

68) 2021-09-21 Trasa Główna w km 42+400 i DS 33

68) 2021-09-21 Trasa Główna w km 42+400 i DS 33

69) 2021-09-22  Podbudowa WMS w km 24+660-4+731 JP

69) 2021-09-22 Podbudowa WMS w km 24+660-4+731 JP

70)) 2021-09-22 Montaż ogrodzenia w km 28+600

70)) 2021-09-22 Montaż ogrodzenia w km 28+600

71) 2021-09-22 Trasa Główna km 28+000

71) 2021-09-22 Trasa Główna km 28+000

72) 2021-09-22 Budowa kanału technologicznego w km 34+800

72) 2021-09-22 Budowa kanału technologicznego w km 34+800

73) 2021-09-22 Obiekt WS/PZDp 16.9 - asfalt lany warstwa wiążąca JP

73) 2021-09-22 Obiekt WS/PZDp 16.9 - asfalt lany warstwa wiążąca JP

74) 2021-09-22 Obiekt WD-18.7 - przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

74) 2021-09-22 Obiekt WD-18.7 - przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

75) 2021-09-22 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

75) 2021-09-22 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

76) 2021-09-22 Obiekt WD-33.6 przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

76) 2021-09-22 Obiekt WD-33.6 przygotowanie powierzchni bet pod hydrofobizacje. Umocnienie stożków

77) 2021-09-22 Roboty brukarskie przy obiekcie WD-25.7

77) 2021-09-22 Roboty brukarskie przy obiekcie WD-25.7

78) 2021-09-23 Montaż barier linowych w pasie dzielącym km 15+700

78) 2021-09-23 Montaż barier linowych w pasie dzielącym km 15+700

79) 2021-09-23 Trasa Główna w km 15+800, Obiekt WD-15.7

79) 2021-09-23 Trasa Główna w km 15+800, Obiekt WD-15.7

80) 2021-09-23 Trasa Główna km 18+000

80) 2021-09-23 Trasa Główna km 18+000

81) 2021-09-23 Układanie poboczy z kruszywa w km 22+500

81) 2021-09-23 Układanie poboczy z kruszywa w km 22+500

82) 2021-09-23 WS-16.9 - obrukowanie skarp

82) 2021-09-23 WS-16.9 - obrukowanie skarp

83) 2021-09-23 Widok na obiekt WS-16.9

83) 2021-09-23 Widok na obiekt WS-16.9

84) 2021-09-20 Wlot fi 800 do zbiornika ZR-6 w km obiektu WD-18.7

84) 2021-09-20 Wlot fi 800 do zbiornika ZR-6 w km obiektu WD-18.7

85) 2021-09-20 Zasypka i zagęszczenie wokół zbiornika przepompownik P-1 w km 19+700

85) 2021-09-20 Zasypka i zagęszczenie wokół zbiornika przepompownik P-1 w km 19+700

86) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

86) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

87) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

87) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

88) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

88) 2021-09-27 Obiekt WS/PZD-16.9 asfalt lany JL

89) 2021-09-27 Obiekt WS/PZS-20.1 - widok na obiekt JL (warstwa wiążąca na dojazdach, montaż częściowy barier)

89) 2021-09-27 Obiekt WS/PZS-20.1 - widok na obiekt JL (warstwa wiążąca na dojazdach, montaż częściowy barier)

90) 2021-09-27 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

90) 2021-09-27 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

91) 2021-09-27 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie kap chodnikowych wewnętrznych

91) 2021-09-27 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie kap chodnikowych wewnętrznych

92) 2021-09-27 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt - prace wykończeniowe

92) 2021-09-27 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt - prace wykończeniowe

93) 2021-09-27 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt (bariery, chodnik, asfalt lany na jezdni)

93) 2021-09-27 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt (bariery, chodnik, asfalt lany na jezdni)

94) 2021-09-27 Obiekt PZMp-35.3a - wykonanie obrukowania wlotu i schody skarpowe

94) 2021-09-27 Obiekt PZMp-35.3a - wykonanie obrukowania wlotu i schody skarpowe

95) 2021-09-27 Obiekt PZMp-W2 - izolacja jezdni przed ułożeniem asfaltu lanego

95) 2021-09-27 Obiekt PZMp-W2 - izolacja jezdni przed ułożeniem asfaltu lanego

96) 2021-09-28 Płyty ażurowe ZR-1

96) 2021-09-28 Płyty ażurowe ZR-1

97) 2021-09-28 Układanie warstwy wiążącej DW Wyplot

97) 2021-09-28 Układanie warstwy wiążącej DW Wyplot

98) 2021-09-29 Budowa ZR-11

98) 2021-09-29 Budowa ZR-11

99) 2021-09-29 DS.27 Roboty Drogowe

99) 2021-09-29 DS.27 Roboty Drogowe

100) 2021-09-29 Budowa Ronda Węzeł Strzegowo

100) 2021-09-29 Budowa Ronda Węzeł Strzegowo

101) 2021-09-29 Pas włączenia Łącznica Ł4 W Żurominek

101) 2021-09-29 Pas włączenia Łącznica Ł4 W Żurominek

102) 2021-09-29 Układanie nawierzchni ścieżki rowerowej - dojazd do obiektu WD-18.7

102) 2021-09-29 Układanie nawierzchni ścieżki rowerowej - dojazd do obiektu WD-18.7

103) 2021-09-29 Budowa kanału technologicznego w km 14+400

103) 2021-09-29 Budowa kanału technologicznego w km 14+400

104) 2021-09-29 Montaż barier energochłonnych km 22+000

104) 2021-09-29 Montaż barier energochłonnych km 22+000

105) 2021-09-29 Przygotowanie powierzchni pod oznakowanie poziome 25+400

105) 2021-09-29 Przygotowanie powierzchni pod oznakowanie poziome 25+400

106) 2021-09-29 Trasa główna km 26+000

106) 2021-09-29 Trasa główna km 26+000

107) 2021-09-29 Budowa kanału technologicznego w km 27+100

107) 2021-09-29 Budowa kanału technologicznego w km 27+100

108) 2021-09-29 Prace drogowe km 35+000

108) 2021-09-29 Prace drogowe km 35+000

Script logo