Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-11-03 Pas wyłączenia Ł 3 Węzeł Strzegowo Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

1) 2021-11-03 Pas wyłączenia Ł 3 Węzeł Strzegowo Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

2) 2021-11-03 Trasa główna w km 21+000 oczyszczenie pod oznakowanie poziome

2) 2021-11-03 Trasa główna w km 21+000 oczyszczenie pod oznakowanie poziome

3) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 22+850

3) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 22+850

4) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 22+850

4) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 22+850

5) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 26+300

5) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 26+300

6) 2021-11-03 Rów odwadniający w km 29+300

6) 2021-11-03 Rów odwadniający w km 29+300

7) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 34+050

7) 2021-11-03 Budowa kanału technologicznego w km 34+050

8) 2021-11-03 Węzeł Żurominek warstwa wiążąca na ścieżce rowerowej

8) 2021-11-03 Węzeł Żurominek warstwa wiążąca na ścieżce rowerowej

9) 2021-11-04 Montaż podwalin - ekran akustyczny EP1

9) 2021-11-04 Montaż podwalin - ekran akustyczny EP1

10) 2021-11-04 Montaż podwalin  ekran akustyczny EP3

10) 2021-11-04 Montaż podwalin ekran akustyczny EP3

11) 2021-11-04 Montaż barier energochłonnych  w ciągu objazdu tymczasowego.

11) 2021-11-04 Montaż barier energochłonnych w ciągu objazdu tymczasowego.

12) 2021-11-04 Budowa przejazdu awaryjnego km 22+620

12) 2021-11-04 Budowa przejazdu awaryjnego km 22+620

13) 2021-11-04 Widok na trasę główną km 22+700

13) 2021-11-04 Widok na trasę główną km 22+700

14) 2021-11-04 Widok na trasę główną km 22+700 (w stronę Warszawy)

14) 2021-11-04 Widok na trasę główną km 22+700 (w stronę Warszawy)

15) 2021-11-04 Montaż barier linowych km 23+100

15) 2021-11-04 Montaż barier linowych km 23+100

16) 2021-11-04 Budowa ogrodzenia km 25+900

16) 2021-11-04 Budowa ogrodzenia km 25+900

17) 2021-11-04 Humusowanie skarp km 26+000

17) 2021-11-04 Humusowanie skarp km 26+000

18) 2021-11-04 Humusowanie - pas roździału km 29+300

18) 2021-11-04 Humusowanie - pas roździału km 29+300

19) 2021-11-04 Wykopy (rowy) km 30+600

19) 2021-11-04 Wykopy (rowy) km 30+600

20) 2021-11-04 Obiekt WD-22.7 - roboty brukarskie

20) 2021-11-04 Obiekt WD-22.7 - roboty brukarskie

21) 2021-11-09 Dojazd do tymczasowego wiaduktu nad koleją - Zadanie l

21) 2021-11-09 Dojazd do tymczasowego wiaduktu nad koleją - Zadanie l

22) 2021-11-09 Budowa km 17+000

22) 2021-11-09 Budowa km 17+000

23) 2021-11-09 Montaż paneli akustycznych - Ekran Ek2 km 20+571-20+761

23) 2021-11-09 Montaż paneli akustycznych - Ekran Ek2 km 20+571-20+761

24) 2021-11-09 Budowa barier energochłonnych km 20+700

24) 2021-11-09 Budowa barier energochłonnych km 20+700

25) 2021-11-09 Uzupełnianie poboczy kruszywem km 30+200

25) 2021-11-09 Uzupełnianie poboczy kruszywem km 30+200

26) 2021-11-09 Węzeł Mława Południe - montaż kotew oraz ustawienia dybli pasów włączeń i wyłączeń.

26) 2021-11-09 Węzeł Mława Południe - montaż kotew oraz ustawienia dybli pasów włączeń i wyłączeń.

27) 2021-11-09 Węzeł Mława Południe - przygotowanie pasa włączenia do ruchu.

27) 2021-11-09 Węzeł Mława Południe - przygotowanie pasa włączenia do ruchu.

28) 2021-11-09 Wykonywanie brewki betonowej metodą ślizgową.

28) 2021-11-09 Wykonywanie brewki betonowej metodą ślizgową.

29) 2021-11-09 Budowa dojazdu do obiektu WD-22.7

29) 2021-11-09 Budowa dojazdu do obiektu WD-22.7

30) 2021-11-10 Budowa kanału technologicznego w km 27+200-27+370

30) 2021-11-10 Budowa kanału technologicznego w km 27+200-27+370

31) 2021-11-10 Budowa kanału technologicznego w km 27+200-27+370

31) 2021-11-10 Budowa kanału technologicznego w km 27+200-27+370

32) 2021-11-10 Odgałęzienie do SZR w  km 28+480

32) 2021-11-10 Odgałęzienie do SZR w km 28+480

33) 2021-11-10 Obiekt WD-18.7 - roboty wykończeniowe wokół obiektu

33) 2021-11-10 Obiekt WD-18.7 - roboty wykończeniowe wokół obiektu

34) 2021-11-10 Obiekt WS-20.1 - montaż kotew pod słupy ekranów

34) 2021-11-10 Obiekt WS-20.1 - montaż kotew pod słupy ekranów

35) 2021-11-10 Obiekt WS-24.6 - montaż barier ochronnych na kapach wewnętrznych

35) 2021-11-10 Obiekt WS-24.6 - montaż barier ochronnych na kapach wewnętrznych

36) 2021-11-10 Obiekt WD-25.7 - roboty wykończeniowe na obiekcie

36) 2021-11-10 Obiekt WD-25.7 - roboty wykończeniowe na obiekcie

37) 2021-11-10 Obiekt PZM-28.0 - obrukowanie wlotów przepustu oraz montaż schodów skarpowych

37) 2021-11-10 Obiekt PZM-28.0 - obrukowanie wlotów przepustu oraz montaż schodów skarpowych

38) 2021-11-10 Obiekt WD-29.3 - montaż schodów skarpowych

38) 2021-11-10 Obiekt WD-29.3 - montaż schodów skarpowych

39) 2021-11-10 Obiekt PZSp-30.1 - profilowanie powierzchni stożków, montaż schodów skarpowych

39) 2021-11-10 Obiekt PZSp-30.1 - profilowanie powierzchni stożków, montaż schodów skarpowych

40) 2021-11-10 Obiekt PZSp-33.9 - montaż bariery na obiekcie w pasie rozdziału

40) 2021-11-10 Obiekt PZSp-33.9 - montaż bariery na obiekcie w pasie rozdziału

41) 2021-11-10 Obiekt PZMp-W2 - montaż schodów skarpowych

41) 2021-11-10 Obiekt PZMp-W2 - montaż schodów skarpowych

42) 2021-11-12 Budowa ekranów akustycznych EK2 w km 20+500-20+700 JL

42) 2021-11-12 Budowa ekranów akustycznych EK2 w km 20+500-20+700 JL

43) 2021-11-12 humusowanie skarp w km 23+500 JL

43) 2021-11-12 humusowanie skarp w km 23+500 JL

44) 2021-11-16 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

44) 2021-11-16 Obiekt PZMp-W2 - widok na obiekt

45) 2021-11-17 Droga poprzeczna węzeł Strzegowo

45) 2021-11-17 Droga poprzeczna węzeł Strzegowo

46) 2021-11-17 Węzeł Żurominek łącznica Ł1 i Ł2

46) 2021-11-17 Węzeł Żurominek łącznica Ł1 i Ł2

47) 2021-11-17 Zbiornik Z-11

47) 2021-11-17 Zbiornik Z-11

48) 2021-11-17 Podbudowa wiążąca Ł3 Węzeł Strzegowo

48) 2021-11-17 Podbudowa wiążąca Ł3 Węzeł Strzegowo

49) 2021-11-17 ekrany akustyczne EK3 w km 31+342-31+476 JP

49) 2021-11-17 ekrany akustyczne EK3 w km 31+342-31+476 JP

50) 2021-11-17 Obiekt WS-16.9 - montaż umocnienie skrap,montaż schodów skarpowych

50) 2021-11-17 Obiekt WS-16.9 - montaż umocnienie skrap,montaż schodów skarpowych

51) 2021-11-17 Obiekt WS-16.9 - profilowanie i humusowanie stożka podpora P-3

51) 2021-11-17 Obiekt WS-16.9 - profilowanie i humusowanie stożka podpora P-3

52) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - montaż bariery na obiekcie

52) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - montaż bariery na obiekcie

53) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - obrukowanie stożków

53) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - obrukowanie stożków

54) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7- zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-3

54) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7- zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-3

55) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-3

55) 2021-11-17 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-3

56) 2021-11-17 Obiekt WD-27.1 - darniowanie powierzchni stożka

56) 2021-11-17 Obiekt WD-27.1 - darniowanie powierzchni stożka

57) 2021-11-17 Obiekt WD-27.1 - darniowanie powierzchni stożka

57) 2021-11-17 Obiekt WD-27.1 - darniowanie powierzchni stożka

58) 2021-11-17 Obiekt WD-29.3 - antykorozyjne zabezpieczenie podpór pośrednich

58) 2021-11-17 Obiekt WD-29.3 - antykorozyjne zabezpieczenie podpór pośrednich

59) 2021-11-17 Obiekt PZMp-31.3 - montaż schodów skarpowych,mat, ścieku korytkowego

59) 2021-11-17 Obiekt PZMp-31.3 - montaż schodów skarpowych,mat, ścieku korytkowego

60) 2021-11-17 Obiekt PZMp-31.3 Montaż barier ochronnych oraz obrukowanie pasu rozdziału

60) 2021-11-17 Obiekt PZMp-31.3 Montaż barier ochronnych oraz obrukowanie pasu rozdziału

61) 2021-11-18 Węzeł Strzegowo - montaż oznakowania pionowego

61) 2021-11-18 Węzeł Strzegowo - montaż oznakowania pionowego

62) 2021-11-18 Profilowanie skarp km 17+000

62) 2021-11-18 Profilowanie skarp km 17+000

63) 2021-11-18 Profilowanie skarp km 23+000

63) 2021-11-18 Profilowanie skarp km 23+000

64) 2021-11-18 Zamiatanie nawierzchni km 24+600

64) 2021-11-18 Zamiatanie nawierzchni km 24+600

65) 2021-11-18 Ekran akustyczny km 32+498-32+628

65) 2021-11-18 Ekran akustyczny km 32+498-32+628

66) 2021-11-18 Trasa główna km 33+500

66) 2021-11-18 Trasa główna km 33+500

67) 2021-11-22 Zbiornik retencyjny ZR16 km 34+500 JP

67) 2021-11-22 Zbiornik retencyjny ZR16 km 34+500 JP

68) 2021-11-22 - Widok na obiekt WD-31.0 od strony Warszawy

68) 2021-11-22 - Widok na obiekt WD-31.0 od strony Warszawy

69) 2021-11-22 - Darniowanie stożków na obiekcie WD-34.6

69) 2021-11-22 - Darniowanie stożków na obiekcie WD-34.6

70) 2021-11-23 Przejazd awaryjny, beton nawierzchniowy w km 30+620-30+710

70) 2021-11-23 Przejazd awaryjny, beton nawierzchniowy w km 30+620-30+710

71) 2021-11-23 Przejazd awaryjny, beton nawierzchniowy w km 30+600-30+710

71) 2021-11-23 Przejazd awaryjny, beton nawierzchniowy w km 30+600-30+710

72) 2021-11-23 Obiekt WD-15.7 - roboty wykończeniowe

72) 2021-11-23 Obiekt WD-15.7 - roboty wykończeniowe

73) 2021-11-23 Obiekt WD-22.7 - profilowanie skarp stożków podpora P-3

73) 2021-11-23 Obiekt WD-22.7 - profilowanie skarp stożków podpora P-3

74) 2021-11-23 Obiekt WS-24.6 - montaż ścieku prefabrykowanego z elementów granitowych

74) 2021-11-23 Obiekt WS-24.6 - montaż ścieku prefabrykowanego z elementów granitowych

75) 2021-11-23 Obiekt WD-25.7 - roboty wykończeniowe , humusowanie skarp stożków podpora P-3

75) 2021-11-23 Obiekt WD-25.7 - roboty wykończeniowe , humusowanie skarp stożków podpora P-3

76) 2021-11-23 Obiekt WD-29.3 - roboty wykończeniowe podpora P-1

76) 2021-11-23 Obiekt WD-29.3 - roboty wykończeniowe podpora P-1

77) 2021-11-23 Węzeł Żurominek łącznice - uzupełnienie kruszywem 0_31,5mm

77) 2021-11-23 Węzeł Żurominek łącznice - uzupełnienie kruszywem 0_31,5mm

78) 2021-11- 24 Obiekt PZMp-34.4a - umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym

78) 2021-11- 24 Obiekt PZMp-34.4a - umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym

79) 2021-11-24 Skropienie nawierzchni pod ułożone warstwy SMA dojazd do obiektu 16.9 w km 16+960-17+025

79) 2021-11-24 Skropienie nawierzchni pod ułożone warstwy SMA dojazd do obiektu 16.9 w km 16+960-17+025

80) 2021-11-24 - Montaż barier km 25+000 JL

80) 2021-11-24 - Montaż barier km 25+000 JL

81) 2021-11-24-Układanie nawierzchni pasa awaryjnego km 34+300 JL

81) 2021-11-24-Układanie nawierzchni pasa awaryjnego km 34+300 JL

82) 2021-11-24 Obiekt WS-24.6 - montaż ścieku prefabrykowanego z elementów granitowych

82) 2021-11-24 Obiekt WS-24.6 - montaż ścieku prefabrykowanego z elementów granitowych

83) 2021-11-24 Obiekt WD-29.3 - roboty wykończeniowe, darniowanie powierzchni stożków podpora P-3

83) 2021-11-24 Obiekt WD-29.3 - roboty wykończeniowe, darniowanie powierzchni stożków podpora P-3

84) 2021-11-24 Obiekt WD-33.9 - roboty wykończeniowe, humusowanie skarp stożków podpora P-3

84) 2021-11-24 Obiekt WD-33.9 - roboty wykończeniowe, humusowanie skarp stożków podpora P-3

85) 2021-11-24 Obiekt WD-33.9 - roboty wykończeniowe, humusowanie skarp stożków podpora P-1

85) 2021-11-24 Obiekt WD-33.9 - roboty wykończeniowe, humusowanie skarp stożków podpora P-1

86) 2021-11-24 Obiekt PZMp-34.4 - montaż barier mostowych na dojazdach

86) 2021-11-24 Obiekt PZMp-34.4 - montaż barier mostowych na dojazdach

87) 2021-11-25 Cięcie szczelin rozszerzania poprzecznych typu Rekma

87) 2021-11-25 Cięcie szczelin rozszerzania poprzecznych typu Rekma

88) 2021-11-25 Cięcie szczelin rozszerzania poprzecznych typu Rekma

88) 2021-11-25 Cięcie szczelin rozszerzania poprzecznych typu Rekma

89) 2021-11-25 Montaż lin na barierach w pasie rozdziału

89) 2021-11-25 Montaż lin na barierach w pasie rozdziału

90) 2021-11-25 Przejazd awaryjny w km 18+000

90) 2021-11-25 Przejazd awaryjny w km 18+000

91) 2021-11-25 Dogęszczanie warstwy ścieralnej SMA za obiektem WS-16.9

91) 2021-11-25 Dogęszczanie warstwy ścieralnej SMA za obiektem WS-16.9

92) 2021-11-25 Dogęszczanie warstwy ścieralnej SMA za obiektem WS-16.9

92) 2021-11-25 Dogęszczanie warstwy ścieralnej SMA za obiektem WS-16.9

93) 2021-11-30 Prace prowadzone w km 14+500 JP

93) 2021-11-30 Prace prowadzone w km 14+500 JP

94) 2021-11-30 Humusowanie skarp km 15+500 JP

94) 2021-11-30 Humusowanie skarp km 15+500 JP

95) 2021-11-30 Czyszczenie nawierzchni betonowej w km 34+500 JP

95) 2021-11-30 Czyszczenie nawierzchni betonowej w km 34+500 JP

96) 2021-11-26 Darniowanie stożków na WD-31.0, widok od Gdańska

96) 2021-11-26 Darniowanie stożków na WD-31.0, widok od Gdańska

Script logo