Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-01-03 Trasa Główna km 29+300 - widok w stronę Warszawy

1) 2022-01-03 Trasa Główna km 29+300 - widok w stronę Warszawy

2) 2022-01-03 Trasa Główna km 29+300 - widok w stronę Gdańska

2) 2022-01-03 Trasa Główna km 29+300 - widok w stronę Gdańska

3) 2022-01-03 Trasa Główna km 25+100

3) 2022-01-03 Trasa Główna km 25+100

4) 2022-01-03 Trasa Główna km 25+700

4) 2022-01-03 Trasa Główna km 25+700

5) 022-01-03 Prace prowadzone w km ok. 26+800 JP

5) 022-01-03 Prace prowadzone w km ok. 26+800 JP

6) 2022-01-03 Trasa Główna km 33+600

6) 2022-01-03 Trasa Główna km 33+600

7) 2022-01-03 Obiekt WS-24.6

7) 2022-01-03 Obiekt WS-24.6

8) 2022-01-03 Widok na obiekt WD-27.1 od strony Warszawy

8) 2022-01-03 Widok na obiekt WD-27.1 od strony Warszawy

9) 2022-01-03 Widok na obiekt PZMp-W2

9) 2022-01-03 Widok na obiekt PZMp-W2

10) 2022-01-04 Prace prowadzone na Zadaniu I

10) 2022-01-04 Prace prowadzone na Zadaniu I

11) 2022-01-04 Węzeł Strzegowo

11) 2022-01-04 Węzeł Strzegowo

12) 2022-01-04 Zabezpieczenia skarp przed rozmyciem

12) 2022-01-04 Zabezpieczenia skarp przed rozmyciem

13) 2022-01-05 Montaż barier na Węźle Żurominek

13) 2022-01-05 Montaż barier na Węźle Żurominek

14) 2022-01-05 Most objazdowy - Widok na obiekt

14) 2022-01-05 Most objazdowy - Widok na obiekt

15) 2022-01-05 Widok na obiekt WS PZS-20.1

15) 2022-01-05 Widok na obiekt WS PZS-20.1

16) 2022-01-05 Montaż barier na obiekcie WD-29.3 widok od strony Warszawy

16) 2022-01-05 Montaż barier na obiekcie WD-29.3 widok od strony Warszawy

17) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Umocnienie stożków

17) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Umocnienie stożków

18) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Widok na drogę S7

18) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Widok na drogę S7

19) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Widok na obiekt

19) 2022-01-05 Obiekt WD-31.0 Widok na obiekt

20) 2022-01-05 Obiekt WD-K7 Rozbiórka istniejącego nasypu

20) 2022-01-05 Obiekt WD-K7 Rozbiórka istniejącego nasypu

21) 2022-01-10 Budowa kanału techologicznego - montaż ram i pokryw w km 33+700

21) 2022-01-10 Budowa kanału techologicznego - montaż ram i pokryw w km 33+700

22) 2022-01-10 Budowa kanału techologicznego - montaż ram i pokryw w km 35+300

22) 2022-01-10 Budowa kanału techologicznego - montaż ram i pokryw w km 35+300

23) 2022-01-11 Obiekt WD-22.7 widok na drogę S7

23) 2022-01-11 Obiekt WD-22.7 widok na drogę S7

24) 2022-01-11 Obiekt WD-22.7 umocnienie stożka podpora P-3

24) 2022-01-11 Obiekt WD-22.7 umocnienie stożka podpora P-3

25) 2022-01-11 Rozbiórka podbudowy z DP 2347W

25) 2022-01-11 Rozbiórka podbudowy z DP 2347W

26) 2022-01-11 Prace ziemne prowadzone w km ok. 19+000 JL

26) 2022-01-11 Prace ziemne prowadzone w km ok. 19+000 JL

27) 2022-01-11 Trasa Główna km 25+800, nowy kilometraż  73+600

27) 2022-01-11 Trasa Główna km 25+800, nowy kilometraż 73+600

28) 2022-01-11 Prace prowadzone w okolicach najazdu na obiekt WD-18.7

28) 2022-01-11 Prace prowadzone w okolicach najazdu na obiekt WD-18.7

29) 2022-01-11 Widok na drogę S7 z obiektu WD-22.7

29) 2022-01-11 Widok na drogę S7 z obiektu WD-22.7

30) 2022-01-11 Widok na obiekt WS-24.6

30) 2022-01-11 Widok na obiekt WS-24.6

31) 2022-01-12 Odhumusowanie DS.24

31) 2022-01-12 Odhumusowanie DS.24

32) 2022-01-12 Prace porządkowe po rozbiórce obiektu w ciągu DK7 - Zadanie l

32) 2022-01-12 Prace porządkowe po rozbiórce obiektu w ciągu DK7 - Zadanie l

33) 2022-01-12 Rozbieranie nawierzchni - dojazd do obiektu WD-22.7

33) 2022-01-12 Rozbieranie nawierzchni - dojazd do obiektu WD-22.7

34) 2022-01-12 Trasa Główna - Węzeł Strzegowo - widok w stronę Gdańska

34) 2022-01-12 Trasa Główna - Węzeł Strzegowo - widok w stronę Gdańska

35) 2022-01-12 Trasa Główna - Węzeł Strzegowo widok w stronę Warszawy

35) 2022-01-12 Trasa Główna - Węzeł Strzegowo widok w stronę Warszawy

36) 2022-01-12 Trasa Główna km 27+100 - widok w stronę Gdańska

36) 2022-01-12 Trasa Główna km 27+100 - widok w stronę Gdańska

37) 2022-01-12 Balustrady tymczasowe na obiekcie WS PZDp-16.9

37) 2022-01-12 Balustrady tymczasowe na obiekcie WS PZDp-16.9

38) 2022-01-12 Widok na obiekt WS PZS-20.1 JP

38) 2022-01-12 Widok na obiekt WS PZS-20.1 JP

39) 2022-01-12 Widok na obiekt WD-25.7

39) 2022-01-12 Widok na obiekt WD-25.7

40) 2022-01-12 Widok na obiekt WS PZD-28.4

40) 2022-01-12 Widok na obiekt WS PZD-28.4

41) 2022-01-12 Balustrady tymczasowe na obiekcie PZSp-30.1 JP

41) 2022-01-12 Balustrady tymczasowe na obiekcie PZSp-30.1 JP

42) 2022-01-12 Widok na obiekt W2

42) 2022-01-12 Widok na obiekt W2

43) 2022-01-14 Widok na obiekt WD-18.7, widok od strony Warszawy

43) 2022-01-14 Widok na obiekt WD-18.7, widok od strony Warszawy

44) 2022-01-14 Prace prowadzone w km ok. 34+300 JP

44) 2022-01-14 Prace prowadzone w km ok. 34+300 JP

45) 2022-01-18 DS.31 wykopy rowów

45) 2022-01-18 DS.31 wykopy rowów

46) 2022-01-18 Węzeł Żurominek - widok w stronę Warszawy

46) 2022-01-18 Węzeł Żurominek - widok w stronę Warszawy

47) 2022-01-18 Trasa główna km 24+900

47) 2022-01-18 Trasa główna km 24+900

48) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-15.7 na trasę główną w stronę Gdańska

48) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-15.7 na trasę główną w stronę Gdańska

49) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-15.7 na trasę główną w stronę Warszawy

49) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-15.7 na trasę główną w stronę Warszawy

50) 2022-01-18  Widok z obiektu WD-22.7 na trasę główną w stronę Gdańska

50) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-22.7 na trasę główną w stronę Gdańska

51) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-22.7 na trasę główną  w stronę Warszawy

51) 2022-01-18 Widok z obiektu WD-22.7 na trasę główną w stronę Warszawy

52) 2022-01-18 Obiekt WS-24.6 - widok z DK 7

52) 2022-01-18 Obiekt WS-24.6 - widok z DK 7

53) 2022-01-19 Prace prowadzone w km ok. 29+400 JP

53) 2022-01-19 Prace prowadzone w km ok. 29+400 JP

54) 2022-01-19 Prace prowadzone w km ok. 35+200 JP

54) 2022-01-19 Prace prowadzone w km ok. 35+200 JP

55) 2022-01-19 Widok na trasę główną w kierunku Gdańska z obiektu WD-15.7

55) 2022-01-19 Widok na trasę główną w kierunku Gdańska z obiektu WD-15.7

56) 2022-01-19 Widok na trasę główną w kierunku Warszawy z obiektu WD-15.7

56) 2022-01-19 Widok na trasę główną w kierunku Warszawy z obiektu WD-15.7

57) 2022-01-19 Obiekt WD-33.6 widok z obiektu na drogę S7 w stronę Gdańska

57) 2022-01-19 Obiekt WD-33.6 widok z obiektu na drogę S7 w stronę Gdańska

58) 2022-01-19 Obiekt WD-33.6 widok z obiektu na drogę S7 w stronę Warszawy

58) 2022-01-19 Obiekt WD-33.6 widok z obiektu na drogę S7 w stronę Warszawy

59) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-33.6

59) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-33.6

60) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-33.6

60) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-33.6

61) 2022-01-19 Widok na obiekt PZSp-33.9

61) 2022-01-19 Widok na obiekt PZSp-33.9

62) 2022-01-19 Obiekt PZMp-34.4 - roboty melioracyjne

62) 2022-01-19 Obiekt PZMp-34.4 - roboty melioracyjne

63) 2022-01-19 Widok na przestrzeń pod obiektem PZMp-34.4a

63) 2022-01-19 Widok na przestrzeń pod obiektem PZMp-34.4a

64) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-34.6

64) 2022-01-19 Widok na obiekt WD-34.6

65) 2022-01-21 Prace prowadzone w km ok. 29+600 JP

65) 2022-01-21 Prace prowadzone w km ok. 29+600 JP

66) 2022-01-24 Rozbiórka nawierzchni w km 34+400 JP

66) 2022-01-24 Rozbiórka nawierzchni w km 34+400 JP

67) 2022-01-24 Prace prowadzone w km ok.34+400 JL

67) 2022-01-24 Prace prowadzone w km ok.34+400 JL

68) 2022-01-24 Widok na obiekt PZSp-15.5

68) 2022-01-24 Widok na obiekt PZSp-15.5

69) 2022-01-26 Humusowanie Węzeł Mława Południe

69) 2022-01-26 Humusowanie Węzeł Mława Południe

70) 2022-01-26 Łącznica Ł1 oraz Ł2 Węzeł Żurominek

70) 2022-01-26 Łącznica Ł1 oraz Ł2 Węzeł Żurominek

71) 2022-01-26 Prace porządkowe km 16+000

71) 2022-01-26 Prace porządkowe km 16+000

72) 2022-01-26 Oznakowanie km 26+700

72) 2022-01-26 Oznakowanie km 26+700

73) 2022-01-26 Trasa główna km 27+200

73) 2022-01-26 Trasa główna km 27+200

74) 2022-01-26 Trasa główna w km 30+200 Wykopy (rowy)

74) 2022-01-26 Trasa główna w km 30+200 Wykopy (rowy)

75) 2022-01-26 Prace prowadzone w km 31+200 JL

75) 2022-01-26 Prace prowadzone w km 31+200 JL

76) 2022-01-26 Obiekt WS-17.1 Węzeł Mława Południe

76) 2022-01-26 Obiekt WS-17.1 Węzeł Mława Południe

77) 2022-01-26 Nasyp do obiektu WS-19.9 oraz obiekt WS-17.1

77) 2022-01-26 Nasyp do obiektu WS-19.9 oraz obiekt WS-17.1

78) 2022-01-26 Obiekt WD-27.1 Węzeł Żurominek

78) 2022-01-26 Obiekt WD-27.1 Węzeł Żurominek

79) 2022-01-26 Obiekt WD-31

79) 2022-01-26 Obiekt WD-31

80) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na przekrój obiektu

80) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na przekrój obiektu

81) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na S7 od strony Warszawy

81) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na S7 od strony Warszawy

82) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na S7 od strony Gdańska

82) 2022-01-26 Obiekt WD-31 widok na S7 od strony Gdańska

83) 2022-01-26 W-DK7 Skuwanie starej lawy podpora P-2

83) 2022-01-26 W-DK7 Skuwanie starej lawy podpora P-2

84) 2022-01-26 W-DK7 Skuwanie starej lawy podpora P-2

84) 2022-01-26 W-DK7 Skuwanie starej lawy podpora P-2

85) 2022-01-26 W-DK7 Wykopy i chudy beton podpora P-3

85) 2022-01-26 W-DK7 Wykopy i chudy beton podpora P-3

86) 2022-01-26 W-DK7 Wykopy i chudy beton podpora P-4

86) 2022-01-26 W-DK7 Wykopy i chudy beton podpora P-4

87) 2022-01-26 Widok na most objazdowy

87) 2022-01-26 Widok na most objazdowy

88) 2022-01-26 Zadanie I Widok na most objazdowy

88) 2022-01-26 Zadanie I Widok na most objazdowy

Script logo