Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-03-01 Prace prowadzone na Zadaniu I

1) 2022-03-01 Prace prowadzone na Zadaniu I

2) 2022-03-01 Obiekt PZM-27.0 zasypka środka przepustu

2) 2022-03-01 Obiekt PZM-27.0 zasypka środka przepustu

3) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 montaz wypelnienia  ekranów przeciwolsnieniowych

3) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 montaz wypelnienia ekranów przeciwolsnieniowych

4) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 Roboty drogowe pod obiektem

4) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 Roboty drogowe pod obiektem

5) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 zabezpiecznie duszy obiektu przed upadkiem

5) 2022-03-01 Obiekt WS-28.6 zabezpiecznie duszy obiektu przed upadkiem

6) 2022-03-01 W-DK7 Widok na podporę P-1

6) 2022-03-01 W-DK7 Widok na podporę P-1

7) 2022-03-01 W-DK7 zabetonowany korpus podpory P-1

7) 2022-03-01 W-DK7 zabetonowany korpus podpory P-1

8) 2022-03-01 W-DK7 zabetonowany chudy beton  podpora P-2

8) 2022-03-01 W-DK7 zabetonowany chudy beton podpora P-2

9) 2022-03-01 W-DK7 zasypka lawy podpory P-3

9) 2022-03-01 W-DK7 zasypka lawy podpory P-3

10) 2022-03-01 W-DK7 zbrojenie deskowanie korpus podpory P-4

10) 2022-03-01 W-DK7 zbrojenie deskowanie korpus podpory P-4

11) 2022-03-02 DS 38b wjazd z kruszywa łamanego

11) 2022-03-02 DS 38b wjazd z kruszywa łamanego

12) 2022-03-02 Prace przygotowawcze do układania naw bitumicznej na DS.36

12) 2022-03-02 Prace przygotowawcze do układania naw bitumicznej na DS.36

14) 2022-03-02 Prace prowadzone na drodze serwisowej DS.30.2

14) 2022-03-02 Prace prowadzone na drodze serwisowej DS.30.2

15) 2022-03-02 Przepust P 36 na DS.30.1

15) 2022-03-02 Przepust P 36 na DS.30.1

16) 2022-03-02 Widok na obiekt WS PZS-20.1

16) 2022-03-02 Widok na obiekt WS PZS-20.1

17) 2022-03-02 Prace brukarskie pod WS-28.4

17) 2022-03-02 Prace brukarskie pod WS-28.4

18) 2022-03-03 Budowa zjazdu na DS.17

18) 2022-03-03 Budowa zjazdu na DS.17

19) 2022-03-03 DS 31 i DS 33

19) 2022-03-03 DS 31 i DS 33

20) 2022-03-03 Załadunek humusu przed WD-31.0 i przewóz na skarpy TG

20) 2022-03-03 Załadunek humusu przed WD-31.0 i przewóz na skarpy TG

21) 2022-03-04 Widok na obiekt PZSp-33.9

21) 2022-03-04 Widok na obiekt PZSp-33.9

22) 2022-03-07 Widok na trasę główną oraz DS.21

22) 2022-03-07 Widok na trasę główną oraz DS.21

23) 2022-03-07 Humusowanie ronnda na Węźle Strzegowo Północ

23) 2022-03-07 Humusowanie ronnda na Węźle Strzegowo Północ

24) 2022-03-07 Prace prowadzone na Zadaniu I

24) 2022-03-07 Prace prowadzone na Zadaniu I

25) 2022-03-07 Widok na TG z obiektu WD-31.0 w stronę Warszawy

25) 2022-03-07 Widok na TG z obiektu WD-31.0 w stronę Warszawy

26) 2022-03-08 Widok na obiekt PZMp-34.4

26) 2022-03-08 Widok na obiekt PZMp-34.4

27) 2022-03-09 DS.32 przygotowania do układania nawierzchni bitumicznych

27) 2022-03-09 DS.32 przygotowania do układania nawierzchni bitumicznych

28) 2022-03-09 Budowa nasypu do obiektu WD-22.7

28) 2022-03-09 Budowa nasypu do obiektu WD-22.7

29) 2022-03-10 Korytowanie wjazdu przy DS.16.3

29) 2022-03-10 Korytowanie wjazdu przy DS.16.3

30) 2022-03-10 Humusowanie terenów płaskich przy DS.32

30) 2022-03-10 Humusowanie terenów płaskich przy DS.32

31) 2022-03-10 Ułożona warstwa wiążąca, DS.36

31) 2022-03-10 Ułożona warstwa wiążąca, DS.36

32) 2022-03-10 Roboty ziemne na DS.37

32) 2022-03-10 Roboty ziemne na DS.37

33) 2022-03-10 Humusowanie DS.36 przy Węźle Strzegowo

33) 2022-03-10 Humusowanie DS.36 przy Węźle Strzegowo

34) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych JL

34) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych JL

35) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych JP

35) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnienia ekranów przeciwolśnieniowych JP

36) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż zabezpieczenia duszy obiektu przed upadkiem

36) 2022-03-10 Obiekt WS-16.9 - montaż zabezpieczenia duszy obiektu przed upadkiem

37) 2022-03-10 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie gzymsu na skrzydle podpora P-1

37) 2022-03-10 Obiekt WD-22.7 - zbrojenie gzymsu na skrzydle podpora P-1

38) 2022-03-10 W-DK7 - widok na podporę P-2, P-3 i P-4

38) 2022-03-10 W-DK7 - widok na podporę P-2, P-3 i P-4

39) 2022-03-10 W-DK7-  zbrojenie deskowanie lawy podpory P-2

39) 2022-03-10 W-DK7- zbrojenie deskowanie lawy podpory P-2

40) 2022-03-10 W-DK7 - deskowanie podpory P-4

40) 2022-03-10 W-DK7 - deskowanie podpory P-4

41) 2022-03-10 Montaż siatki dogęszczającej dla płazów w km ok 15+500 SL

41) 2022-03-10 Montaż siatki dogęszczającej dla płazów w km ok 15+500 SL

42) 2022-03-11 Montaż siatki dogęszczającej dla płazów w km ok 15+500 JL

42) 2022-03-11 Montaż siatki dogęszczającej dla płazów w km ok 15+500 JL

43) 2022-03-11 Prowadzone prace w okolicach przepustu w km ok 27+000 JL

43) 2022-03-11 Prowadzone prace w okolicach przepustu w km ok 27+000 JL

44) 2022-03-14 Czyszczenie nawierzchni na Węźle Żurominek

44) 2022-03-14 Czyszczenie nawierzchni na Węźle Żurominek

45) 2022-03-14 Humusowanie terenów na Węźle Strzegowo

45) 2022-03-14 Humusowanie terenów na Węźle Strzegowo

46) 2022-03-14 Budowa kanału technologicznego w km 18+800

46) 2022-03-14 Budowa kanału technologicznego w km 18+800

47) 2022-03-14 Widok ogólny na obiekt WS/PZS-20.1

47) 2022-03-14 Widok ogólny na obiekt WS/PZS-20.1

48) 2022-03-14 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

48) 2022-03-14 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

49) 2022-03-16 Humusowanie ronda na Węźle Żurominek

49) 2022-03-16 Humusowanie ronda na Węźle Żurominek

50) 2022-03-16 W-DK7 Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora P-1

50) 2022-03-16 W-DK7 Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora P-1

51) 2022-03-17 Humusowanie, węzeł Strzegowo północ

51) 2022-03-17 Humusowanie, węzeł Strzegowo północ

52) 2022-03-17 Układanie drugiej warstwy z kruszywa łamanego na DS.20

52) 2022-03-17 Układanie drugiej warstwy z kruszywa łamanego na DS.20

53) 2022-03-17 Humusowanie na DS.21

53) 2022-03-17 Humusowanie na DS.21

54) 2022-03-17 Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na DS 27

54) 2022-03-17 Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na DS 27

55) 2022-03-17 Demontaż ogrodzeń herpetologicznych na DS.31

55) 2022-03-17 Demontaż ogrodzeń herpetologicznych na DS.31

56) 2022-03-17 Humusowanie skarp przy DS 33

56) 2022-03-17 Humusowanie skarp przy DS 33

57) 2022-03-17 Prace brukarskie pod obiektem WD-18.7

57) 2022-03-17 Prace brukarskie pod obiektem WD-18.7

58) 2022-03-17 Budowa nasypu do obiektu WD-22.7

58) 2022-03-17 Budowa nasypu do obiektu WD-22.7

59) 2022-03-17 Prace brukarskie pod obiektem WD- 24.6

59) 2022-03-17 Prace brukarskie pod obiektem WD- 24.6

60) 2022-03-17 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe pod obiektem

60) 2022-03-17 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe pod obiektem

61) 2022-03-21 Prowadzone prace w km 27+200 JP

61) 2022-03-21 Prowadzone prace w km 27+200 JP

62) 2022-03-21 Prowadzone prace w km 34+700 JL

62) 2022-03-21 Prowadzone prace w km 34+700 JL

63) 2022-03-21 Prace brukarskie w okolicach obiektu WS-17.1 JP

63) 2022-03-21 Prace brukarskie w okolicach obiektu WS-17.1 JP

64) 2022-03-21 Widok na przepust PZMp-17.8

64) 2022-03-21 Widok na przepust PZMp-17.8

65) 2022-03-21 Widok w obiekt WD-31.0 w stronę Warszawy

65) 2022-03-21 Widok w obiekt WD-31.0 w stronę Warszawy

66) 2022-03-21 Widok na obiekt PZMp-34.4

66) 2022-03-21 Widok na obiekt PZMp-34.4

67) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Betonowanie slupów podpora P-2

67) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Betonowanie slupów podpora P-2

68) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Izolacja cienka lawy podpora P-3

68) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Izolacja cienka lawy podpora P-3

69) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Zabetonowane słupy podpora P-3

69) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Zabetonowane słupy podpora P-3

70) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Zbrojenie i deskowa ie skrzydeł podpora P-4

70) 2022-03-22 Obiekt W-DK7 Zbrojenie i deskowa ie skrzydeł podpora P-4

71) 2022-03-23 Prowadzone prace na Zadaniu I

71) 2022-03-23 Prowadzone prace na Zadaniu I

72) 2022-03-23 Ciąg pieszo-rowerowy na węźle Mława Pd

72) 2022-03-23 Ciąg pieszo-rowerowy na węźle Mława Pd

73) 2022-03-23 Humusowanie węzeł Strzegowo

73) 2022-03-23 Humusowanie węzeł Strzegowo

74) 2022-03-23 Humusowanie węzeł Strzegowo

74) 2022-03-23 Humusowanie węzeł Strzegowo

75) 2022-03-23 Stabilizacja na DS 24

75) 2022-03-23 Stabilizacja na DS 24

76) 2022-03-23 Wykonywanie zjazdów z DS.32

76) 2022-03-23 Wykonywanie zjazdów z DS.32

77) 2022-03-23 Kanał technologiczny na DS 34

77) 2022-03-23 Kanał technologiczny na DS 34

78) 2022-03-23 Budowa kanału technologicznego w km 33+700

78) 2022-03-23 Budowa kanału technologicznego w km 33+700

79) 2022-03-23 Skropienie pod obiektem WD-20.1

79) 2022-03-23 Skropienie pod obiektem WD-20.1

80) 2022-03-23 Praca przy przepuście pod obiektem WD-22.7

80) 2022-03-23 Praca przy przepuście pod obiektem WD-22.7

81) 2022-03-25 Humusowanie terenów płaskich na Węźle Żurominek

81) 2022-03-25 Humusowanie terenów płaskich na Węźle Żurominek

82) 2022-03-28 Prowadzone prace na Zadaniu I

82) 2022-03-28 Prowadzone prace na Zadaniu I

83) 2022-03-28 prowadzone prace w km ok. 18+300 JP

83) 2022-03-28 prowadzone prace w km ok. 18+300 JP

84) 2022-03-28 Humusowanie rowów na DS.25 w km 25+400 JP

84) 2022-03-28 Humusowanie rowów na DS.25 w km 25+400 JP

85) 2022-03-28 Widok ogólny na obiekt PZSp-33.9

85) 2022-03-28 Widok ogólny na obiekt PZSp-33.9

86) 2022-03-29 Kanał technologiczny w km 17+200

86) 2022-03-29 Kanał technologiczny w km 17+200

87) 2022-03-29 Budowa kanału technologicznego w km 17+700

87) 2022-03-29 Budowa kanału technologicznego w km 17+700

88) 2022-03-30 Prowadzone prace na Zadaniu I

88) 2022-03-30 Prowadzone prace na Zadaniu I

89) 2022-03-30 Humusowanie rowów na Węźle Strzegowo

89) 2022-03-30 Humusowanie rowów na Węźle Strzegowo

90) 2022-03-30 Obiekt WS-24.6 - roboty drogowe pod obiektem

90) 2022-03-30 Obiekt WS-24.6 - roboty drogowe pod obiektem

91) 2022-03-30 Prace prowadzone w okolicach obiektu WS/PZD-28.4

91) 2022-03-30 Prace prowadzone w okolicach obiektu WS/PZD-28.4

92) 2022-03-31 Układanie warstwy ścieralnej na DS.16

92) 2022-03-31 Układanie warstwy ścieralnej na DS.16

93) 2022-03-31 Walcowanie na DS.16

93) 2022-03-31 Walcowanie na DS.16

94) 2022-03-31 Ułożona warstwa ścieralna na DS.19b

94) 2022-03-31 Ułożona warstwa ścieralna na DS.19b

95) 2022-03-31 Podbudowa z kruszywa na DS.24

95) 2022-03-31 Podbudowa z kruszywa na DS.24

96) 2022-03-31 Warstwa ochronna na DS.31

96) 2022-03-31 Warstwa ochronna na DS.31

97) 2022-03-31 Humusowanie na DS.32

97) 2022-03-31 Humusowanie na DS.32

98) 2022-03-31 Budowa nasypu na WD-22.7

98) 2022-03-31 Budowa nasypu na WD-22.7

99) 2022-03-31 Podbudowa z kruszywa pod obiektem WD-28.4

99) 2022-03-31 Podbudowa z kruszywa pod obiektem WD-28.4

100) 2022-03-31 W-DK7 Widok na zabetonowane słupy podpory P-2

100) 2022-03-31 W-DK7 Widok na zabetonowane słupy podpory P-2

Script logo