Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-04-04 Budowa kanału technologicznego w km 17+600

1) 2022-04-04 Budowa kanału technologicznego w km 17+600

2) 2022-04-04 Kanał technologiczny w km 18+000

2) 2022-04-04 Kanał technologiczny w km 18+000

3) 2022-04-04 Platowanie terenu w km 26+900 JP

3) 2022-04-04 Platowanie terenu w km 26+900 JP

4) 2022-04-04 Prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na DS18

4) 2022-04-04 Prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na DS18

5) 2022-04-04 Humusowanie i obsiew trawą skarp na obiekcie WD-15.7

5) 2022-04-04 Humusowanie i obsiew trawą skarp na obiekcie WD-15.7

6) 2022-04-04 Prowadzone w okolicach obiektu WD-18.7

6) 2022-04-04 Prowadzone w okolicach obiektu WD-18.7

7) 2022-04-05 Obsadzenie studni Kanał Technologiczny w km 35+000

7) 2022-04-05 Obsadzenie studni Kanał Technologiczny w km 35+000

8) 2022-04-06 Przygotowywanie do oznakowania poziomego

8) 2022-04-06 Przygotowywanie do oznakowania poziomego

9) 2022-04-06 Prowadzone prace na Zadaniu I

9) 2022-04-06 Prowadzone prace na Zadaniu I

10) 2022-04-06 DK7 253+300 frezowanie korekcyjne Zadanie  I

10) 2022-04-06 DK7 253+300 frezowanie korekcyjne Zadanie I

11) 2022-04-06 DK7 253+300 frezowanie korekcyjne Zadanie I

11) 2022-04-06 DK7 253+300 frezowanie korekcyjne Zadanie I

12) 2022-04-06 Prace prowadzone na DS28

12) 2022-04-06 Prace prowadzone na DS28

13) 2022-04-06 Prowadzone prace na DS28

13) 2022-04-06 Prowadzone prace na DS28

14) 2022-04-07 DS18 w nawierzchni bitumicznej

14) 2022-04-07 DS18 w nawierzchni bitumicznej

15) 2022-04-07 DS28 Nawierzchnia bitumiczna

15) 2022-04-07 DS28 Nawierzchnia bitumiczna

16) 2022-04-07 Humusowanie poboczy DS16.3

16) 2022-04-07 Humusowanie poboczy DS16.3

17) 2022-04-07 Humusowanie na DS31

17) 2022-04-07 Humusowanie na DS31

18) 2022-04-07 DS18 Roboty przy przejściu dla zwierząt

18) 2022-04-07 DS18 Roboty przy przejściu dla zwierząt

19) 2022-04-07 Humusowanie skarpy nasypu na obiekcie WD-15.7

19) 2022-04-07 Humusowanie skarpy nasypu na obiekcie WD-15.7

20) 2022-04-07 Budowa nasypu na obiekcie WD-22.7

20) 2022-04-07 Budowa nasypu na obiekcie WD-22.7

21) 2022-04-08 Układanie nawierzchni bitumiczne na DS.28

21) 2022-04-08 Układanie nawierzchni bitumiczne na DS.28

22) 2022-04-08 Humusowanie skarp na DS.26

22) 2022-04-08 Humusowanie skarp na DS.26

23) 2022-04-08 Prowadzone prace na Zadaniu I

23) 2022-04-08 Prowadzone prace na Zadaniu I

24) 2022-04-11 Obiekt WS-28.4 roboty drogowe pod obiektem

24) 2022-04-11 Obiekt WS-28.4 roboty drogowe pod obiektem

25) 2022-04-11 Obiekt WD-31.0 widok na obiekt

25) 2022-04-11 Obiekt WD-31.0 widok na obiekt

26) 2022-04-11 Obiekt WD-34.4 widok na obiekt

26) 2022-04-11 Obiekt WD-34.4 widok na obiekt

27) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 zasypka przyczółka podpora P-1

27) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 zasypka przyczółka podpora P-1

28) 022-04-11 Obiekt W-DK7 zbrojenie poprzecznicy podpora P-1

28) 022-04-11 Obiekt W-DK7 zbrojenie poprzecznicy podpora P-1

29) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 zbrojenie poprzecznic podpory P-2 i P-3

29) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 zbrojenie poprzecznic podpory P-2 i P-3

30) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - izolacja cienka przyczółka podpora P-4

30) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - izolacja cienka przyczółka podpora P-4

31) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - widok na podporę P-4

31) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - widok na podporę P-4

32) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - zbrojenie poprzecznic

32) 2022-04-11 Obiekt W-DK7 - zbrojenie poprzecznic

33) 2022-04-13 Humusowanie na Węźle Żurominek

33) 2022-04-13 Humusowanie na Węźle Żurominek

34) 2022-04-13 Układanie nawierzchni bitumicznej na DS.18

34) 2022-04-13 Układanie nawierzchni bitumicznej na DS.18

35) 2022-04-13 Układanie warstwy wiążącej na zjazdach przy DS.18

35) 2022-04-13 Układanie warstwy wiążącej na zjazdach przy DS.18

36) 2022-04-13 Skropienie zjazdów przy DS.18

36) 2022-04-13 Skropienie zjazdów przy DS.18

37) 2022-04-13 Humusowanie skarp na DS.23.2

37) 2022-04-13 Humusowanie skarp na DS.23.2

38) 2022-04-13 Roboty ziemne na DS.38b

38) 2022-04-13 Roboty ziemne na DS.38b

39) 2022-04-13 Podbudowa z kruszywa łamanego

39) 2022-04-13 Podbudowa z kruszywa łamanego

40) 2022-04-13 Odwodnienie pasa rozdziału w km 25+700

40) 2022-04-13 Odwodnienie pasa rozdziału w km 25+700

41) 2022-04-13 Wykop zbiornika kompensacyjnego w km 34+000

41) 2022-04-13 Wykop zbiornika kompensacyjnego w km 34+000

42) 2022-04-13 Budowa nasypu na WD-22.7

42) 2022-04-13 Budowa nasypu na WD-22.7

43) 2022-04-13 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

43) 2022-04-13 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

44) 2022-04-13 Kształtowanie terenu w okolicach obiektu WS/PZSp-24.6

44) 2022-04-13 Kształtowanie terenu w okolicach obiektu WS/PZSp-24.6

45) 2022-04-13 Przebudowa kanalizacji deszczowej pod WD-24.6

45) 2022-04-13 Przebudowa kanalizacji deszczowej pod WD-24.6

46) 2022-04-15 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

46) 2022-04-15 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

47) 2022-04-15 Widok ogólny na obiekt PZSp-33.9

47) 2022-04-15 Widok ogólny na obiekt PZSp-33.9

48) 2022-04-19 Prace prowadzone na Zadaniu I

48) 2022-04-19 Prace prowadzone na Zadaniu I

49) 2022-04-19 Humusowanie rowów na DS.38b

49) 2022-04-19 Humusowanie rowów na DS.38b

50) 2022-04-19 Obiekt WS-20.1 - roboty drogowe pod obiektem

50) 2022-04-19 Obiekt WS-20.1 - roboty drogowe pod obiektem

51) 2022-04-19 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

51) 2022-04-19 Prowadzone prace na obiekcie WD-22.7

52) 2022-04-19 Obiekt WD-31.0 - montaż ogrodzenia pod obiektem

52) 2022-04-19 Obiekt WD-31.0 - montaż ogrodzenia pod obiektem

53) 2022-04-19 Obiekt PZMp-34.4 - montaż ogrodzenia przy obiekcie

53) 2022-04-19 Obiekt PZMp-34.4 - montaż ogrodzenia przy obiekcie

54) 2022-04-19 W-DK7 widok na podporę P-1

54) 2022-04-19 W-DK7 widok na podporę P-1

55) 2022-04-19 W-DK7 zasypka warstwa odcinająca z folii podpora P-1

55) 2022-04-19 W-DK7 zasypka warstwa odcinająca z folii podpora P-1

56) 2022-04-19 W-DK7 widok na podporę P-3

56) 2022-04-19 W-DK7 widok na podporę P-3

57) 2022-04-19 W-DK7 zasypka ław  podpora P-4

57) 2022-04-19 W-DK7 zasypka ław podpora P-4

58) 2022-04-19 W-DK7 zasypka ław  podpora P-4

58) 2022-04-19 W-DK7 zasypka ław podpora P-4

59) 2022-04-20 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

59) 2022-04-20 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

60) 2022-04-21 Budowa drogi poprzecznej

60) 2022-04-21 Budowa drogi poprzecznej

61) 2022-04-21 Czasowa organizacja ruchu, prace porządkowe w pasie rozdziału

61) 2022-04-21 Czasowa organizacja ruchu, prace porządkowe w pasie rozdziału

62) 2022-04-21 Węzeł Wyplot - warstwa wiążąca

62) 2022-04-21 Węzeł Wyplot - warstwa wiążąca

63) 2022-04-21 Roboty drogowe na DS.19

63) 2022-04-21 Roboty drogowe na DS.19

64) 2022-04-21 Wykonanie warstwy ścieralnej na DS.28

64) 2022-04-21 Wykonanie warstwy ścieralnej na DS.28

65) 2022-04-21 Korytowanie pod budowę materaca na DS.31

65) 2022-04-21 Korytowanie pod budowę materaca na DS.31

66) 2022-04-21 Widok na obiekt WS-17.1

66) 2022-04-21 Widok na obiekt WS-17.1

67) 2022-04-21 Wykonanie podbudowy z kruszywa pod obiektem WD-24.6

67) 2022-04-21 Wykonanie podbudowy z kruszywa pod obiektem WD-24.6

68) 2022-04-22 Zbiornik kompensacyjny w km 34+000 JL

68) 2022-04-22 Zbiornik kompensacyjny w km 34+000 JL

69) 2022-04-25 Prace brukarskie na Drodze Poprzecznej (DK7)

69) 2022-04-25 Prace brukarskie na Drodze Poprzecznej (DK7)

70) 2022-04-25 Plantowanie kruszywa na DS.23.2

70) 2022-04-25 Plantowanie kruszywa na DS.23.2

71) 2022-04-25 Skropienie podbudowy z kruszywa pod obiektem WS PZSp-24.6

71) 2022-04-25 Skropienie podbudowy z kruszywa pod obiektem WS PZSp-24.6

72) 2022-04-25 Obiekt WD-25.7 - widok na schody skarpowe

72) 2022-04-25 Obiekt WD-25.7 - widok na schody skarpowe

73) 2022-04-25 Prace związane z zasypką przepustu PZM-26.5

73) 2022-04-25 Prace związane z zasypką przepustu PZM-26.5

74) 2022-04-25 Obiekt WD-29.3 - umocnienie skarp pod obiektem

74) 2022-04-25 Obiekt WD-29.3 - umocnienie skarp pod obiektem

75) 2022-04-25 Obiekt PZMp 31.3a -montaż ogrodzenia przy obiekcie

75) 2022-04-25 Obiekt PZMp 31.3a -montaż ogrodzenia przy obiekcie

76) 2022-04-25 Obiekt PZMp 31.3a - widok na obiekt

76) 2022-04-25 Obiekt PZMp 31.3a - widok na obiekt

77) 2022-04-25 Widok na obiekt W-DK7

77) 2022-04-25 Widok na obiekt W-DK7

78) 2022-04-25 Obiekt W-DK7 - zasypka przyczółka P-4

78) 2022-04-25 Obiekt W-DK7 - zasypka przyczółka P-4

79) 022-04-25 Obiekt W-DK7 - formowanie stożka przyczółka P-4

79) 022-04-25 Obiekt W-DK7 - formowanie stożka przyczółka P-4

80) 2022-04-26 Humusowanie skarp rzeki Topielica

80) 2022-04-26 Humusowanie skarp rzeki Topielica

81) 2022-04-26 Wykonywanie nasypu pod zjazd przy DS.19

81) 2022-04-26 Wykonywanie nasypu pod zjazd przy DS.19

82) 2022-04-26 Budowa nasypu DS.22

82) 2022-04-26 Budowa nasypu DS.22

83) 2022-04-26 DS.26 polewanie dróg serwisowych

83) 2022-04-26 DS.26 polewanie dróg serwisowych

84) 2022-04-26 Droga serwisowa DS.31

84) 2022-04-26 Droga serwisowa DS.31

85) 2022-04-26 Budowa materaca na DS.31

85) 2022-04-26 Budowa materaca na DS.31

86) 2022-04-26 Plantowanie terenów płaskich

86) 2022-04-26 Plantowanie terenów płaskich

87) 2022-04-27 Prace porządkowe w obrębie pasa dzielącego

87) 2022-04-27 Prace porządkowe w obrębie pasa dzielącego

88) 2022-04-28 Układanie warstwy ścieralnej DS.36

88) 2022-04-28 Układanie warstwy ścieralnej DS.36

Script logo