Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-11-02 Prace przy przejściu na Zadaniu I

1) 2022-11-02 Prace przy przejściu na Zadaniu I

2) 2022-11-02 Roboty ziemne na Zadaniu I

2) 2022-11-02 Roboty ziemne na Zadaniu I

3) 2022-11-03 Węzeł Mława Południe - zahumusowane tereny płaskie i rowy

3) 2022-11-03 Węzeł Mława Południe - zahumusowane tereny płaskie i rowy

4) 2022-11-03 Droga serwisowa DS.26

4) 2022-11-03 Droga serwisowa DS.26

5) 2022-11-03 Remont DK7 w km 249+700

5) 2022-11-03 Remont DK7 w km 249+700

6) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-15.5 od strony DS15_3 - zagospodarowanie terenu przy przejściu przez rozłożenie kłód i karp

6) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-15.5 od strony DS15_3 - zagospodarowanie terenu przy przejściu przez rozłożenie kłód i karp

7) 2022-11-03 Roboty wykończeniowe na obiekcie WD-25.7

7) 2022-11-03 Roboty wykończeniowe na obiekcie WD-25.7

8) 2022-11-03 Widok z obiektu WD-27.1 w stronę Warszawy Węzeł Żurominek

8) 2022-11-03 Widok z obiektu WD-27.1 w stronę Warszawy Węzeł Żurominek

9) 2022-11-03 Widok na obiekt WS/PZD-28

9) 2022-11-03 Widok na obiekt WS/PZD-28

10) 2022-11-3 Widok na obiekt WS/PZD-28

10) 2022-11-3 Widok na obiekt WS/PZD-28

11) 2022-11-03 Obiekt WS/PZD-28.4

11) 2022-11-03 Obiekt WS/PZD-28.4

12) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-30.1

12) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-30.1

13) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-30.1

13) 2022-11-03 Widok na obiekt PZSp-30.1

14) 2022-11-03 Widok na trasę główną w stronę Gdańska z obiektu WD-33.6

14) 2022-11-03 Widok na trasę główną w stronę Gdańska z obiektu WD-33.6

15) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZS-33.9

15) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZS-33.9

16) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZMp-34.4

16) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZMp-34.4

17) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZMp-34.4

17) 2022-11-03 Przejście dla zwierząt PZMp-34.4

18) 2022-11-03 Wykonane półki gabionowe w przepuście PZMp-DP1

18) 2022-11-03 Wykonane półki gabionowe w przepuście PZMp-DP1

19) 2022-11-03 Wykop pod siatkę naprowadzająca dla płazów przy obiekcie PZM-W3

19) 2022-11-03 Wykop pod siatkę naprowadzająca dla płazów przy obiekcie PZM-W3

20) 2022-11-03 Widok na obiekt W-DK7

20) 2022-11-03 Widok na obiekt W-DK7

21) 2022-11-03 Wykonane schody skarpowe na obiekcie W-DK7

21) 2022-11-03 Wykonane schody skarpowe na obiekcie W-DK7

22) 2022-11-03 Zadanie I -Budowa kanału technologicznego

22) 2022-11-03 Zadanie I -Budowa kanału technologicznego

23) 2022-11-03 Zadanie I - Przejście dla pieszych

23) 2022-11-03 Zadanie I - Przejście dla pieszych

24) 2022-11-07 Montaż ogrodzenia w km 78+500 JL

24) 2022-11-07 Montaż ogrodzenia w km 78+500 JL

25) 2022-11-09 Montaż ogrodzenia w km 82+200

25) 2022-11-09 Montaż ogrodzenia w km 82+200

26) 2022-11-09 Czasowa Organizacja Ruch u w km 82+300 JP

26) 2022-11-09 Czasowa Organizacja Ruch u w km 82+300 JP

27) 2022-11-09 Szlifowanie nawierzchni betonowej w km 82+300 JP

27) 2022-11-09 Szlifowanie nawierzchni betonowej w km 82+300 JP

28) 2022-11-09 Plantowanie ternetów płaskich w km 63+300 JP

28) 2022-11-09 Plantowanie ternetów płaskich w km 63+300 JP

29) 2022-11-09 Remont DK7 w km 255+700

29) 2022-11-09 Remont DK7 w km 255+700

30) 2022-11-09 Odpompowywanie wody ze zbiornika retencyjnego ZR-16

30) 2022-11-09 Odpompowywanie wody ze zbiornika retencyjnego ZR-16

31) 2022-11-09 Roboty wykończeniowe przy zbiorniku ZR.16

31) 2022-11-09 Roboty wykończeniowe przy zbiorniku ZR.16

32) 2022-11-09 Roboty wykończeniowe przy zbiorniku ZR.16

32) 2022-11-09 Roboty wykończeniowe przy zbiorniku ZR.16

33) 2022-11-09 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na Węźle Strzegowo

33) 2022-11-09 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na Węźle Strzegowo

34) 2022-11-09 Roboty przygotowawcze pod nasadzenie na węźle Mława Strzegowow

34) 2022-11-09 Roboty przygotowawcze pod nasadzenie na węźle Mława Strzegowow

35) 2022-11-09 Przejście dla pieszych Zadanie I

35) 2022-11-09 Przejście dla pieszych Zadanie I

36) 2022-11-09 Roboty prowadzone na Zadaniu I

36) 2022-11-09 Roboty prowadzone na Zadaniu I

37) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

37) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

38) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

38) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

39) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

39) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

40) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego Zadanie I

40) 2022-11-09 Rozbiórka obiektu tymczasowego Zadanie I

41) 2022-11-10 Czasowa organizacja ruchu na Zadaniu I

41) 2022-11-10 Czasowa organizacja ruchu na Zadaniu I

42) 2022-11-10 Obróbka wylotów przepustów na Zadaniu I

42) 2022-11-10 Obróbka wylotów przepustów na Zadaniu I

43) 2022-11-10 Remont DK7 przy obiekcie W-DK7

43) 2022-11-10 Remont DK7 przy obiekcie W-DK7

44) 2022-11-14 Humusowanie na Zadaniu I

44) 2022-11-14 Humusowanie na Zadaniu I

45) 2022-11-14 Koszenie zbiornika retencyjnego ZR-10

45) 2022-11-14 Koszenie zbiornika retencyjnego ZR-10

46) 2022-11-14 Oczyszczanie zbiornika retencyjnego ZR-12

46) 2022-11-14 Oczyszczanie zbiornika retencyjnego ZR-12

47) 2022-11-14 Przygotowanie frontów pod nasadzenia przy obiekcie WD-33.6

47) 2022-11-14 Przygotowanie frontów pod nasadzenia przy obiekcie WD-33.6

48) 2022-11-14 Prace prowadzone przy przejściu dla pieszych na Zadaniu I

48) 2022-11-14 Prace prowadzone przy przejściu dla pieszych na Zadaniu I

49) 2022-11-14 Prace prowadone węwnatrz  przejścia dla pieszych na Zadaniu I

49) 2022-11-14 Prace prowadone węwnatrz przejścia dla pieszych na Zadaniu I

50) 2022-11-14 Prace ziemne na Zadaniu I

50) 2022-11-14 Prace ziemne na Zadaniu I

51) 2022-11-14 Prace ziemne na Zadaniu I

51) 2022-11-14 Prace ziemne na Zadaniu I

52) 2022-11-14 Wykonywane nasadzenia przy obiekcie WD-33.6

52) 2022-11-14 Wykonywane nasadzenia przy obiekcie WD-33.6

53) 2022-11-16 Koszenie terenów płaskich na DS 30.2

53) 2022-11-16 Koszenie terenów płaskich na DS 30.2

54) 2022-11-16 Prace prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie I

54) 2022-11-16 Prace prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie I

55) 2022-11-16 Prace wykończeniowe ziemne na Zadaniu I

55) 2022-11-16 Prace wykończeniowe ziemne na Zadaniu I

56) 2022-11-16 Prowadzone prace na Zadaniu I

56) 2022-11-16 Prowadzone prace na Zadaniu I

57) 2022-11-16 Przebudowa szamba na Zadaniu I

57) 2022-11-16 Przebudowa szamba na Zadaniu I

58) 2022-11-16 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na DS 30.2

58) 2022-11-16 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na DS 30.2

59) 2022-11-16 Obiekt WS/PZS-20.1

59) 2022-11-16 Obiekt WS/PZS-20.1

60) 2022-11-16 Przejście dla zwierzęta PZS-33.9

60) 2022-11-16 Przejście dla zwierzęta PZS-33.9

61) 2022-11-17 Humusowanie poprawkowe skarp w km 63+800 JP

61) 2022-11-17 Humusowanie poprawkowe skarp w km 63+800 JP

62) 2022-11-17 Oczyszczalnie zbiornika retencyjnego ZR-10

62) 2022-11-17 Oczyszczalnie zbiornika retencyjnego ZR-10

63) 2022-11-17 Montaż ogrodzenia przy przepuście PZMp-16.5

63) 2022-11-17 Montaż ogrodzenia przy przepuście PZMp-16.5

64) 2022-11-18 Rozbiórka obiektu tymczasowego

64) 2022-11-18 Rozbiórka obiektu tymczasowego

65) 2022-11-18 Prace ziemne prowadzone na Zadaniu I

65) 2022-11-18 Prace ziemne prowadzone na Zadaniu I

66) 2022-11-19 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na Węźle Żurominek

66) 2022-11-19 Przygotowanie frontów pod nasadzenia na Węźle Żurominek

67) 2022-11-21 Prace poprawkowe związane z humusowaniem skarp w km 67+000 JP

67) 2022-11-21 Prace poprawkowe związane z humusowaniem skarp w km 67+000 JP

68) 2022-11-21 Czyszczenie zabroniła retencyjnego ZR-3

68) 2022-11-21 Czyszczenie zabroniła retencyjnego ZR-3

69) 2022-11-21 Koszenie traw w zbiorniku retencyjnym ZR-4

69) 2022-11-21 Koszenie traw w zbiorniku retencyjnym ZR-4

70) 2022-11-21 Prowadzone prace na Zadaniu I

70) 2022-11-21 Prowadzone prace na Zadaniu I

71) 2022-11-21 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

71) 2022-11-21 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

72) 2022-11-21 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

72) 2022-11-21 Rozbiórka obiektu tymczasowego na Zadaniu I

73) 2022-11-21 Roboty prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie I

73) 2022-11-21 Roboty prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie I

74) 2022-11-21 Roboty prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie i

74) 2022-11-21 Roboty prowadzone przy przejściu dla pieszych Zadanie i

75) 2022-11-23 Prace poprawkowe w km ok. 79+800 JP

75) 2022-11-23 Prace poprawkowe w km ok. 79+800 JP

76) 2022-11-23 Wykonywane pobocza na DK7 w km 245+600

76) 2022-11-23 Wykonywane pobocza na DK7 w km 245+600

77) 2022-11-23 Plantowanie terenów płaskich na DS.15.2

77) 2022-11-23 Plantowanie terenów płaskich na DS.15.2

78) 2022-11-23 Przygotowanie do rozłożenia skarp i głazów na DS.15.2

78) 2022-11-23 Przygotowanie do rozłożenia skarp i głazów na DS.15.2

79) 2022-11-23 Czyszczenie zbiornika retencyjnego ZR-7

79) 2022-11-23 Czyszczenie zbiornika retencyjnego ZR-7

80) 2022-11-23 Prace wykończeniowe przy przepuście PZMp-16.0

80) 2022-11-23 Prace wykończeniowe przy przepuście PZMp-16.0

81) 2022-11-23 Prowadzone prace przy przejściu dla pieszych na Zadaniu I

81) 2022-11-23 Prowadzone prace przy przejściu dla pieszych na Zadaniu I

82) 2022-11-23 Przebudowa szamba na Zadaniu I

82) 2022-11-23 Przebudowa szamba na Zadaniu I

83) 2022-11-23 Roboty ziemne na Zadaniu I

83) 2022-11-23 Roboty ziemne na Zadaniu I

84) 2022-11-25 Czyszczenie nawierzchni przy zbiorniku retencyjnym ZR-9

84) 2022-11-25 Czyszczenie nawierzchni przy zbiorniku retencyjnym ZR-9

85) 2022-11-25 Czyszczenie zbiornika retencyjnego ZR-11

85) 2022-11-25 Czyszczenie zbiornika retencyjnego ZR-11

86) 2022-11-25 Prowadzone prace na DS.21

86) 2022-11-25 Prowadzone prace na DS.21

87) 2022-11-25 Humusowanie terenów płaskich na DS.26

87) 2022-11-25 Humusowanie terenów płaskich na DS.26

88) 2022-11-25 Prace poprawkowe humusowanie skarp w km 74+700 JL

88) 2022-11-25 Prace poprawkowe humusowanie skarp w km 74+700 JL

89) 2022-11-25 Prowadzone prace przy układaniu chodnika na Zadaniu I

89) 2022-11-25 Prowadzone prace przy układaniu chodnika na Zadaniu I

90) 2022-11-25 Roboty ziemne na Zadaniu I

90) 2022-11-25 Roboty ziemne na Zadaniu I

91) 2022-11-25 Plantowanie terenów płaskich w okolicach obiektu WD-25.7

91) 2022-11-25 Plantowanie terenów płaskich w okolicach obiektu WD-25.7

92) 2022-11-28 Naprawa uszkodzonych barier na trasie głównej w km 62+100

92) 2022-11-28 Naprawa uszkodzonych barier na trasie głównej w km 62+100

93) 2022-11-28 Montaż siatki ogrodzenioa głównego przy przepuście PZM-20.9

93) 2022-11-28 Montaż siatki ogrodzenioa głównego przy przepuście PZM-20.9

94) 2022-11-28 Prace ziemne na Zadaniu I

94) 2022-11-28 Prace ziemne na Zadaniu I

95) 2022-11-28 Prowadzone prace na Zadaniu I

95) 2022-11-28 Prowadzone prace na Zadaniu I

96) 2022-11-30 Humusowanie terenów płaskich na DS.25

96) 2022-11-30 Humusowanie terenów płaskich na DS.25

97) 2022-11-30 Roboty prowadzone na Węźle Strzegowo

97) 2022-11-30 Roboty prowadzone na Węźle Strzegowo

98) 2022-11-30 Roboty prowadzone na Węźle Strzegowo

98) 2022-11-30 Roboty prowadzone na Węźle Strzegowo

99) 2022-11-30 Budowa ścieku skarpowego na Zadaniu I

99) 2022-11-30 Budowa ścieku skarpowego na Zadaniu I

100) 2022-11-30 Prace bitumiczne na Zadaniu I

100) 2022-11-30 Prace bitumiczne na Zadaniu I

101) 2022-11-30 Rozbiórka nasypu na obiekcie tymczasowym na Zadaniu I

101) 2022-11-30 Rozbiórka nasypu na obiekcie tymczasowym na Zadaniu I

102) 2022-11-30 Przygotowanie frontów pod nasadzenia przy obiekcie WD-22.7

102) 2022-11-30 Przygotowanie frontów pod nasadzenia przy obiekcie WD-22.7

103) 2022-11-30 Roboty wykończeniowe pod obiektem WS/PZD-28.4

103) 2022-11-30 Roboty wykończeniowe pod obiektem WS/PZD-28.4

104) 2022-11-30 Humusowanie terenów płaskich przy obiekcie WD-31.0

104) 2022-11-30 Humusowanie terenów płaskich przy obiekcie WD-31.0

Script logo