Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-03-04 Archeologia przy WD-33.6 w km 33+600

1) 2020-03-04 Archeologia przy WD-33.6 w km 33+600

2) 2020-03-04 Archeologia przy WD33.6 km 33+600

2) 2020-03-04 Archeologia przy WD33.6 km 33+600

3) 2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

3) 2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

4)2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

4)2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

5) 2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

5) 2020-03-04 Odhumusowanie od km 27+900 - 28+200

6) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 17+400-17+500 wzmocnienie podłoża spoiwami hydraulicznymi

6) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 17+400-17+500 wzmocnienie podłoża spoiwami hydraulicznymi

7) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 badanie zagęszczenia warstwy nasypowej

7) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 badanie zagęszczenia warstwy nasypowej

8) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 17+400-17+500 wzmocnienie podłoża spoiwami hydraulicznymi

8) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 17+400-17+500 wzmocnienie podłoża spoiwami hydraulicznymi

9) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 wykonanie badania metodą sondy

9) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 wykonanie badania metodą sondy

10)2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 wykonanie badania metodą sondy

10)2020-03-05 Trasa zasadnicza km 31+200 wykonanie badania metodą sondy

11)020-03-05 Trasa zasadnicza km 32+500 - 32+600 wykonanie podłoża poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych

11)020-03-05 Trasa zasadnicza km 32+500 - 32+600 wykonanie podłoża poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych

12) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 32+500 - 32+600 wykonanie podłoża poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych

12) 2020-03-05 Trasa zasadnicza km 32+500 - 32+600 wykonanie podłoża poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych

13) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

13) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

14) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

14) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

15) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

15) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

16) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

16) 2020-03-05 Trasa zasadnicza obiekt WD-17.1 betonowanie ławy pod podpory

17) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 deskowanie korpusu P1

17) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 deskowanie korpusu P1

18) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 deskowanie korpusu P1

18) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 deskowanie korpusu P1

19) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 zbrojenie filara P2

19) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 zbrojenie filara P2

20) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

20) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

21) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

21) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

22) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

22) 2020-03-09 Obiekt WD-29.3 rozbiórka deskowania korpusu P3

23) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P1

23) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P1

24) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P2

24) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P2

25) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28,4 zbrojenie korpusu P2

25) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28,4 zbrojenie korpusu P2

26) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P2

26) 2020-03-09 Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie korpusu P2

27) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 przygotowanie wykopu pod głęboką wymianę (3 metry) P1

27) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 przygotowanie wykopu pod głęboką wymianę (3 metry) P1

28) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 przygotowanie wykopu pod głęboką wymianę (3 metry) P1

28) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 przygotowanie wykopu pod głęboką wymianę (3 metry) P1

29) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 wykonany beton podkładowy P2

29) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 wykonany beton podkładowy P2

30) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 wykop pod P3

30) 2020-03-09 Obiekt WD-27.1 wykop pod P3

31) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie korpusu P1

31) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie korpusu P1

32) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie P1

32) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie P1

33) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 deskowanie filara P2

33) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 deskowanie filara P2

34) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie P3

34) 2020-03-09 Obiekt WD-25.7 zbrojenie P3

35) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 24+700

35) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 24+700

36) Stan prac ziemnych ok km 24+700

36) Stan prac ziemnych ok km 24+700

37) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 15+700

37) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 15+700

38) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 15+700

38) 2020-03-10 Stan prac ziemnych ok km 15+700

39) 2020-03-11 TG w km 28+000 i DS18

39) 2020-03-11 TG w km 28+000 i DS18

40) 2020-03-11 TG w km 28+000 i DS18

40) 2020-03-11 TG w km 28+000 i DS18

41) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

41) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

42) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

42) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

43) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

43) 2020-03-11 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

44) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

44) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

45) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

45) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

46) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

46) 2020-03-11 Obiekt WD-27.1 wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymianę gruntu spoiwami hydraulicznymi

47) 2020-03-27 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie P3 ława fundamentowa

47) 2020-03-27 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie P3 ława fundamentowa

48)2020-03-27 Obiekt WD-27.1 zbrojenie o deskowanie P3 ława fundamentowa

48)2020-03-27 Obiekt WD-27.1 zbrojenie o deskowanie P3 ława fundamentowa

49) 3) 2020-03-27 Obiekt WD-25.7 deskowanie i zbrojenie korpusu P3

49) 3) 2020-03-27 Obiekt WD-25.7 deskowanie i zbrojenie korpusu P3

50) 2020-03-27 Obiekt WD-25.7 deskowanie i zbrojenie korpusu P3

50) 2020-03-27 Obiekt WD-25.7 deskowanie i zbrojenie korpusu P3

51) 2020-03-27 Obiekt WD-29.3 deskowanie i zbrojenie skrzydeł P3

51) 2020-03-27 Obiekt WD-29.3 deskowanie i zbrojenie skrzydeł P3

52) 2020-03-27 Obiekt WD-29.3 deskowanie i zbrojenie skrzydeł P3

52) 2020-03-27 Obiekt WD-29.3 deskowanie i zbrojenie skrzydeł P3

53) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zbrojenie korpusu P1

53) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zbrojenie korpusu P1

54) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zasypka P2

54) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zasypka P2

55) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zbrojenie P3 korpusu

55) 2020-03-27 Obiekt WD-31.0 zbrojenie P3 korpusu

56) 2020-03-27 Obiekt PZMp W3 wykonany pal Franki

56) 2020-03-27 Obiekt PZMp W3 wykonany pal Franki

57) 2020-03-31 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie S II nitka prawa ławy

57) 2020-03-31 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie S II nitka prawa ławy

58) 2020-03-31 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie S II nitka prawa ławy

58) 2020-03-31 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie S II nitka prawa ławy

59) 2020-03-31 Obiekt WD-15.7 Pale franki P1, P2, P3

59) 2020-03-31 Obiekt WD-15.7 Pale franki P1, P2, P3

60) 2020-03-31 Obiekt WD-15.7 Pale franki P1, P2, P3

60) 2020-03-31 Obiekt WD-15.7 Pale franki P1, P2, P3

61) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 wykop pod przepust

61) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 wykop pod przepust

62) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 igłofiltry - odwodnienie

62) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 igłofiltry - odwodnienie

63) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 wykop pod przepust - odhumusowanie

63) 2020-03-31 Obiekt PZMp-16.7 wykop pod przepust - odhumusowanie

64) 2020-03-31 Obiek WS-17.1 deskowanie korpusu SI i SII P2

64) 2020-03-31 Obiek WS-17.1 deskowanie korpusu SI i SII P2

65) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

65) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

66) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

66) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

67) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

67) 2020-03-31 Obiekt WS-17.1 podpora P1 wykonana ława fundamentowa

68) 2020-03-31 Obiekt PZSp-17.8 zabetonowana płyta

68) 2020-03-31 Obiekt PZSp-17.8 zabetonowana płyta

69) 2020-03-31 Obiekt WD-18.7 P2 deskowanie i zbrojenie oczepu

69) 2020-03-31 Obiekt WD-18.7 P2 deskowanie i zbrojenie oczepu

70) 2020-03-31 Obiekt WD-18.7 P3 wykonany korpus

70) 2020-03-31 Obiekt WD-18.7 P3 wykonany korpus

71) 2020-03-31 Obiekt PZSp-19.6 wlot zbrojenie skrzydeł

71) 2020-03-31 Obiekt PZSp-19.6 wlot zbrojenie skrzydeł

72) 2020-03-31 Obiekt PZSp-19.6 wlot zbrojenie skrzydeł

72) 2020-03-31 Obiekt PZSp-19.6 wlot zbrojenie skrzydeł

73) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 wykonanie ławy betonowej

73) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 wykonanie ławy betonowej

74) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 wykonanie ławy betonowej

74) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 wykonanie ławy betonowej

75) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 betonowanie ławy II etap

75) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 betonowanie ławy II etap

76) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 betonowanie ławy II etap

76) 2020-03-31 Obiekt WD-20.1 P2 betonowanie ławy II etap

77) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wlot

77) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wlot

78) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wlot

78) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wlot

79) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wylot

79) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wylot

80) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wylot

80) 2020-03-31 Obiekt PZM 19.6 deskowanie i zbrojenie - wylot

Script logo