Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-08-03 Obiekt PZM-27.6 obsypka przepustu

1) 2020-08-03 Obiekt PZM-27.6 obsypka przepustu

2) 2020-08-03 Obiekt PZMp-31.3a uzbrojenie korpusu i płyty

2) 2020-08-03 Obiekt PZMp-31.3a uzbrojenie korpusu i płyty

3) 2020-08-03 Obiekt PZM-DP2 wykop pod przepust

3) 2020-08-03 Obiekt PZM-DP2 wykop pod przepust

4) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4 zbrojenie ławy P-1 nitka lewa

4) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4 zbrojenie ławy P-1 nitka lewa

5) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4 zbrojenie ławy P-2

5) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4 zbrojenie ławy P-2

6) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie ławy P-2

6) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie ławy P-2

7) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie ławy P-1 i P-2

7) 2020-08-03 Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie ławy P-1 i P-2

8) 2020-08-03 Obiekt PZMp-W3 zbrojenie ustroju nośnego oraz skrzydła

8) 2020-08-03 Obiekt PZMp-W3 zbrojenie ustroju nośnego oraz skrzydła

9) 2020-08-03 Obiekt PZMp-W3 zbrojenie ustroju nośnego oraz skrzydła

9) 2020-08-03 Obiekt PZMp-W3 zbrojenie ustroju nośnego oraz skrzydła

10) 2020-08-03 Obiekt PZMp-33.9 próbne obciążenie pala

10) 2020-08-03 Obiekt PZMp-33.9 próbne obciążenie pala

11) 2020-08-03 Obiekt WD-34.6 wykonanie korpusu P-3

11) 2020-08-03 Obiekt WD-34.6 wykonanie korpusu P-3

12) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie korpusu i skrzydeł P-3

12) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie korpusu i skrzydeł P-3

13) 2020-08-03 Obiekt WD-34.6 zbrojenie i deskowanie oczepu P-2

13) 2020-08-03 Obiekt WD-34.6 zbrojenie i deskowanie oczepu P-2

14) 2020-08-03 WD-15.7 wykonanie słupa

14) 2020-08-03 WD-15.7 wykonanie słupa

15) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie skrzydeł P-3

15) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie skrzydeł P-3

16) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie skrzydeł P-3

16) 2020-08-03 Obiekt WD-15.7 deskowanie skrzydeł P-3

17) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

17) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

18) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

18) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

19) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

19) 2020-08-03 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

20) 2020-08-03 Obiekt WS-17.1 zasypka fundamentu

20) 2020-08-03 Obiekt WS-17.1 zasypka fundamentu

21).2020-08-10 Obiekt PZMp-16.7 przygotowanie powierzchni pod izolację

21).2020-08-10 Obiekt PZMp-16.7 przygotowanie powierzchni pod izolację

22) 2020-08-10 Obiekt PZMp-17.8 przygotowywanie powierzchni pod izolację

22) 2020-08-10 Obiekt PZMp-17.8 przygotowywanie powierzchni pod izolację

23) 2020-08-10 Obiekt PZMp-18.5 do uzupełnienia obsypka przepustu

23) 2020-08-10 Obiekt PZMp-18.5 do uzupełnienia obsypka przepustu

24) 2020-08-10 Obiekt PZMp-19.6 przygotowanie powierzchni pod izolację

24) 2020-08-10 Obiekt PZMp-19.6 przygotowanie powierzchni pod izolację

25) 2020-08-10 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

25) 2020-08-10 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

26) 2020-08-10 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

26) 2020-08-10 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

27) 2020-008-10 Obiekt PZSp-15.5 wykonany element jezdnia lewa

27) 2020-008-10 Obiekt PZSp-15.5 wykonany element jezdnia lewa

28) 2020-08-10 Obiekt WD-31.0 montaż belek typ TC-24

28) 2020-08-10 Obiekt WD-31.0 montaż belek typ TC-24

29) 2020-08-10 Obiekt WS/PZD-16.9 Podpora P-2; filar 1 i 2 - po rozdeskowaniu, filar 3 i 4 - przygotowane do betonowania

29) 2020-08-10 Obiekt WS/PZD-16.9 Podpora P-2; filar 1 i 2 - po rozdeskowaniu, filar 3 i 4 - przygotowane do betonowania

30) 2020-08-12 Obiekt PZM-DP2 wykonywanie ławy korpusowej

30) 2020-08-12 Obiekt PZM-DP2 wykonywanie ławy korpusowej

31) 2020-08-12 Prace przy budowie obiektu WS/PZSp-16.9

31) 2020-08-12 Prace przy budowie obiektu WS/PZSp-16.9

32) 2020-08-12 Prace przy budowie zbiornika ZR-5

32) 2020-08-12 Prace przy budowie zbiornika ZR-5

33) 2020-08-12 Obiekt PZM-DS27 wykonany przepust

33) 2020-08-12 Obiekt PZM-DS27 wykonany przepust

34) 2020-08-12 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

34) 2020-08-12 Obiekt PZMp-20.9 montaż przepustu

35) 2020-08-12 Obiekt PZMp-31.3a uzbrojenie korpusu i ustroju nośnego

35) 2020-08-12 Obiekt PZMp-31.3a uzbrojenie korpusu i ustroju nośnego

36) 2020-08-12 Widok na obiekt PZMp-16.5 i nasyp w km 16+600

36) 2020-08-12 Widok na obiekt PZMp-16.5 i nasyp w km 16+600

37) 2020-08-12 Obiekt WS-28.4 montaż belek T-27

37) 2020-08-12 Obiekt WS-28.4 montaż belek T-27

38) 2020-08-12 Obiekt WS-16.9 jezdnia lewa deskowanie i zbroja korpusu P-3

38) 2020-08-12 Obiekt WS-16.9 jezdnia lewa deskowanie i zbroja korpusu P-3

39) 2020-08-12 Wykonywanie stabilizacji w km 17+140

39) 2020-08-12 Wykonywanie stabilizacji w km 17+140

40) 2020-08-12 Wykonywanie stabilizacji za obiektem WS-17.1

40) 2020-08-12 Wykonywanie stabilizacji za obiektem WS-17.1

41) 2020-08-17 Obiekt PZM-DS27 - ława kruszywowa pod przepust

41) 2020-08-17 Obiekt PZM-DS27 - ława kruszywowa pod przepust

42) 2020-08-17 Obiekt PZMp-16.7 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

42) 2020-08-17 Obiekt PZMp-16.7 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

43) 2020-08-17 Obiekt PZMp-16.7 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

43) 2020-08-17 Obiekt PZMp-16.7 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

44) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - betonowanie korpusu nitka lewa

44) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - betonowanie korpusu nitka lewa

45) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie podłoża pod bramkę nad torami

45) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie podłoża pod bramkę nad torami

46) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - słupy przygotowane do betonowania (słup 5-6) nitka prawa

46) 2020-08-18 Obiekt WS-16.9 - słupy przygotowane do betonowania (słup 5-6) nitka prawa

47) 2020-08-18 Obiekt WD-15.7 - korpus po betonowaniu - rozbiórka deskowania P-3

47) 2020-08-18 Obiekt WD-15.7 - korpus po betonowaniu - rozbiórka deskowania P-3

48) 2020-08-18 Obiekt WD-15.7 - prace przy ściance zaplecznej

48) 2020-08-18 Obiekt WD-15.7 - prace przy ściance zaplecznej

49) 2020-08-18 Obiekt WD-28.4  - zamontowane belki stropowe

49) 2020-08-18 Obiekt WD-28.4 - zamontowane belki stropowe

50) 2020-08-18 Obiekt WD-28.4  - zamontowane belki stropowe

50) 2020-08-18 Obiekt WD-28.4 - zamontowane belki stropowe

51) 2020-08-18 Obiekt WD-31.3 wlot zbrojenie skrzydełka P-2

51) 2020-08-18 Obiekt WD-31.3 wlot zbrojenie skrzydełka P-2

52) 2020-08-18 Obiekt PZM-33.9 - rozkute pale i wykonany korek P-1

52) 2020-08-18 Obiekt PZM-33.9 - rozkute pale i wykonany korek P-1

53) 2020-08-18 Obiekt PZM-33.9 - badanie ciągłości pala

53) 2020-08-18 Obiekt PZM-33.9 - badanie ciągłości pala

54) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4a - ława przed betonowaniem P-1

54) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4a - ława przed betonowaniem P-1

55) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4 - wykonanie ławy P-1 i P-2

55) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4 - wykonanie ławy P-1 i P-2

56) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4 - izolacja powłokowa ławy P-1

56) 2020-08-18 Obiekt WD-34.4 - izolacja powłokowa ławy P-1

57) 2020-08-19 Budowa nasypu przed obiektem WD-34.6

57) 2020-08-19 Budowa nasypu przed obiektem WD-34.6

58) 2020-08-19 Prace w km 26+800

58) 2020-08-19 Prace w km 26+800

59) 2020-08-19 Prace ziemne w km 32+800

59) 2020-08-19 Prace ziemne w km 32+800

60) 2020-08-19 Układanie podbudowy pomocniczej w km 35+250

60) 2020-08-19 Układanie podbudowy pomocniczej w km 35+250

61) 2020-08-19 Węzeł Żurominek Łącznica Ł3 Ł4

61) 2020-08-19 Węzeł Żurominek Łącznica Ł3 Ł4

62) 2020-08-19 Widok na wymianę gruntu w km 30+100

62) 2020-08-19 Widok na wymianę gruntu w km 30+100

63) 2020-08-19 Wykopy w km 23+200

63) 2020-08-19 Wykopy w km 23+200

64) 2020-08-19 Wymiana gruntu w km 30+100

64) 2020-08-19 Wymiana gruntu w km 30+100

65) 2020-08-19 Wzmacnianie podłoża w km 30+850-31+000

65) 2020-08-19 Wzmacnianie podłoża w km 30+850-31+000

66) 2020-08-21 Obiekt PZM-31.3 -deskowanie i zbrojenie ławy skrzydła P-1, nitka lewa

66) 2020-08-21 Obiekt PZM-31.3 -deskowanie i zbrojenie ławy skrzydła P-1, nitka lewa

67) 2020-08-21 Obiekt PZM-31.3 -zbrojenie ławy skrzydła P-2, nitka lewa

67) 2020-08-21 Obiekt PZM-31.3 -zbrojenie ławy skrzydła P-2, nitka lewa

68) 2020-08-21 Obiekt PZMp-16.7 -zasypka przepustu

68) 2020-08-21 Obiekt PZMp-16.7 -zasypka przepustu

69) 2020-08-21 Obiekt PZMp-19.6 - izolacja z papy termozgrzewalnej

69) 2020-08-21 Obiekt PZMp-19.6 - izolacja z papy termozgrzewalnej

70) 2020-08-21 Obiekt PZMp-22.9 -izolacja z papy termozgrzewalnej

70) 2020-08-21 Obiekt PZMp-22.9 -izolacja z papy termozgrzewalnej

71) 2020-08-21 Obiekt PZMp-22.9 -izolacja z papy termozgrzewalnej

71) 2020-08-21 Obiekt PZMp-22.9 -izolacja z papy termozgrzewalnej

72) 2020-08-21 Obiekt PZMp-34.4 -izolacja powłokowa ławy

72) 2020-08-21 Obiekt PZMp-34.4 -izolacja powłokowa ławy

73) 2020-08-21 Obiekt PZMp-34.4 -obsypka ław

73) 2020-08-21 Obiekt PZMp-34.4 -obsypka ław

74) 2020-08-21 Obiekt PZMp-W3 - izolacja powłokowa ścian

74) 2020-08-21 Obiekt PZMp-W3 - izolacja powłokowa ścian

75) 2020-08-21 Obiekt WD-15.7 -deskowanie i zbrojenie ścianki żwirowej P-3

75) 2020-08-21 Obiekt WD-15.7 -deskowanie i zbrojenie ścianki żwirowej P-3

76) 2020-08-21 Obiekt WD-33.6 - montaż belek Typ T

76) 2020-08-21 Obiekt WD-33.6 - montaż belek Typ T

77) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-1

77) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-1

78) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-2

78) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-2

79) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-3

79) 2020-08-21 Obiekt WD-34.6 - przygotowanie do montażu belek P-3

80) 2020-08-21 Obiekt WS-16.9 - deskowanie, nitka prawa

80) 2020-08-21 Obiekt WS-16.9 - deskowanie, nitka prawa

81) 2020-08-21 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie korpusu, nitka lewa

81) 2020-08-21 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie korpusu, nitka lewa

82) 2020-08-24 Obiekt PZM-DP2 - obsypka przepustu

82) 2020-08-24 Obiekt PZM-DP2 - obsypka przepustu

83) 2020-08-24 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie ławy P-1

83) 2020-08-24 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie ławy P-1

84) 2020-08-24 Obiekt WD-18.7 - zbrojenie płyty

84) 2020-08-24 Obiekt WD-18.7 - zbrojenie płyty

85) 2020-08-24 Obiekt WD-34.6 - montaż belek Typ MG

85) 2020-08-24 Obiekt WD-34.6 - montaż belek Typ MG

86) 2020-08-24 Obiekt WD-34.6 - montaż belek Typ MG

86) 2020-08-24 Obiekt WD-34.6 - montaż belek Typ MG

87) 2020-08-25 II warstwa nasypu w km 16+200 - 16+450

87) 2020-08-25 II warstwa nasypu w km 16+200 - 16+450

88) 2020-08-25 ll warstwa nasypu w km 26+000 - 26+200

88) 2020-08-25 ll warstwa nasypu w km 26+000 - 26+200

89) 2020-08-25 ll warstwa nasypu w km 26+200 26+400

89) 2020-08-25 ll warstwa nasypu w km 26+200 26+400

90) 2020-08-25 Obiekt WD-18.7 betonowanie ustroju nośnego

90) 2020-08-25 Obiekt WD-18.7 betonowanie ustroju nośnego

91) 2020-08-25 Obiekt WD-18.7 betonowanie ustroju nośnego

91) 2020-08-25 Obiekt WD-18.7 betonowanie ustroju nośnego

92) 2020-08-25 Podłoże w wykopie jezdnia prawa w km 31+760 - 31+950

92) 2020-08-25 Podłoże w wykopie jezdnia prawa w km 31+760 - 31+950

93) 2020-08-25 Węzeł Mława Południe w km 17+200

93) 2020-08-25 Węzeł Mława Południe w km 17+200

94) 2020-08-25 Wykopy w km 25+300

94) 2020-08-25 Wykopy w km 25+300

95) 2020-08-25 Wymiana gruntu w km 16+500 - 16+540

95) 2020-08-25 Wymiana gruntu w km 16+500 - 16+540

96) Prace przy wymianie gruntu w km 31+100

96) Prace przy wymianie gruntu w km 31+100

97) Wykonywanie podbudowy km 15+300

97) Wykonywanie podbudowy km 15+300

98) Wykopy w km 23+200

98) Wykopy w km 23+200

99) Zbiornik ZR-5 układanie płyt ażurowych

99) Zbiornik ZR-5 układanie płyt ażurowych

100) 2020-08-31 Obiekt PZM-DL3 - wykop pod przepust oraz zainstalowane igłofiltry

100) 2020-08-31 Obiekt PZM-DL3 - wykop pod przepust oraz zainstalowane igłofiltry

101) 2020-08-31 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie i deskowanie przed betonowaniem

101) 2020-08-31 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie i deskowanie przed betonowaniem

102) 2020-08-31 Obiekt PZS-33.9 betonowanie ław P-1 i P-2, jezdnia ;ewa

102) 2020-08-31 Obiekt PZS-33.9 betonowanie ław P-1 i P-2, jezdnia ;ewa

103) 2020-08-31 Obiekt PZS-33.9 betonowanie ław P-1 i P-2, jezdnia lewa

103) 2020-08-31 Obiekt PZS-33.9 betonowanie ław P-1 i P-2, jezdnia lewa

104) 2020-08-31 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie i deskowanie korpusu P-1

104) 2020-08-31 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie i deskowanie korpusu P-1

105) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu, jezdnia lewa P-2

105) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu, jezdnia lewa P-2

106) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu, jezdnia lewa P-2

106) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu, jezdnia lewa P-2

107) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie stanowiska pod ustawienie podpór pod bramownicę nad torami

107) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie stanowiska pod ustawienie podpór pod bramownicę nad torami

108) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - widok na P-3 oraz ustawione podpory pod bramownicę

108) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - widok na P-3 oraz ustawione podpory pod bramownicę

109) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie skrzydła, jezdnia lewa P-1

109) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie skrzydła, jezdnia lewa P-1

110) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 przygotowanie dwóch słupów do betonowania, jezdnia prawa P-2

110) 2020-08-31 Obiekt WS-16.9 przygotowanie dwóch słupów do betonowania, jezdnia prawa P-2

Script logo