Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-01-04 Podbudowa pomocnicza C5/6 - odwiert

1) 2021-01-04 Podbudowa pomocnicza C5/6 - odwiert

2) 2021-01-04 Pas rozdziału - kolektor podłużny odwodniony

2) 2021-01-04 Pas rozdziału - kolektor podłużny odwodniony

3) 2020-01-04 Obiekt WD-31.0 - segment kapy chodnikowej przed i po zabetonowaniu

3) 2020-01-04 Obiekt WD-31.0 - segment kapy chodnikowej przed i po zabetonowaniu

4) 2021-01-04 Obiekt WD-31.0 - wykonana dylatacja

4) 2021-01-04 Obiekt WD-31.0 - wykonana dylatacja

5) 2021-01-07 TG w km 14+400

5) 2021-01-07 TG w km 14+400

6) 2021-01-07 TG w km 17+500

6) 2021-01-07 TG w km 17+500

7) 2021-01-07 TG w km 19+000

7) 2021-01-07 TG w km 19+000

8) 2021-01-07 TG w km 20+200

8) 2021-01-07 TG w km 20+200

9) 2021-01-07 Obiekt PZM-16.5

9) 2021-01-07 Obiekt PZM-16.5

10) 2021-01-07 Obiekt WD 15.7 - widok na obiekt

10) 2021-01-07 Obiekt WD 15.7 - widok na obiekt

11) 2021-01-07 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

11) 2021-01-07 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

12) 2021-01-07 Obiekt WS/PZD-16.9 w trakcie sprężania

12) 2021-01-07 Obiekt WS/PZD-16.9 w trakcie sprężania

13) 2021-01-07 Obiekt WS-17.1

13) 2021-01-07 Obiekt WS-17.1

14) 2021-01-07 Obiekt WS-24.6

14) 2021-01-07 Obiekt WS-24.6

15) 2021-01-07 Obiekt WD-18.7 - zabezpieczenie zbrojenia na skrzydle przed opadami

15) 2021-01-07 Obiekt WD-18.7 - zabezpieczenie zbrojenia na skrzydle przed opadami

16) 2021-01-07 Obiekt WD-18.7 - zabezpieczenie przed wjazdem na obiekt

16) 2021-01-07 Obiekt WD-18.7 - zabezpieczenie przed wjazdem na obiekt

17) 2021-01-07 Obiekt WD-22.7

17) 2021-01-07 Obiekt WD-22.7

18) 2021-01-07 Obiekt WD-25.7

18) 2021-01-07 Obiekt WD-25.7

19) 2021-001-07 Obiekt WD-27.1 Węzeł Żurominek

19) 2021-001-07 Obiekt WD-27.1 Węzeł Żurominek

20) 2021-01-07 Obiekt WD- 27.1 - zasypka stożka

20) 2021-01-07 Obiekt WD- 27.1 - zasypka stożka

21) 2021-01-07 Obiekt WD- 27.1 - zasypka stożka

21) 2021-01-07 Obiekt WD- 27.1 - zasypka stożka

22) 2021-01-07 Obiekt PZM-29.3

22) 2021-01-07 Obiekt PZM-29.3

23) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kap chodnikowych JL

23) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kap chodnikowych JL

24) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kap chodnikowych JP

24) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kap chodnikowych JP

25) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed montażem

25) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed montażem

26) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed montażem. Beton podkładowy pod płytę przejściową

26) 2021-01-07 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed montażem. Beton podkładowy pod płytę przejściową

27) 2021-01-08 Obiekt PZSp-15.5 - zasypka P-1

27) 2021-01-08 Obiekt PZSp-15.5 - zasypka P-1

28) 2021-01-08 Obiekt PZSp-15.5 - zasypka P-2

28) 2021-01-08 Obiekt PZSp-15.5 - zasypka P-2

29) 2021-01-08 Obiekt WD-15.7 - zimowy widok na obiekt

29) 2021-01-08 Obiekt WD-15.7 - zimowy widok na obiekt

30) 2021-01-11 Obiekt WS/PZDp-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

30) 2021-01-11 Obiekt WS/PZDp-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

31) 2021-01-11 Obiekt WS/PZDp-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

31) 2021-01-11 Obiekt WS/PZDp-16.9 - rozbiórka deskowania płyty JL

32) 2021-01-11 Obiekt WD-22.7 - prace porządkowe przy obiekcie

32) 2021-01-11 Obiekt WD-22.7 - prace porządkowe przy obiekcie

33) 2021-01-11 Obiekt WS/PZSp-24.6 - montaż blach przy dylatacji

33) 2021-01-11 Obiekt WS/PZSp-24.6 - montaż blach przy dylatacji

34) 2021-01-11 Obiekt WS/PZSp-24.6 - ustawiona dylatacja we wnęce

34) 2021-01-11 Obiekt WS/PZSp-24.6 - ustawiona dylatacja we wnęce

35) 2021-01-11 Obiekt WD-25.7 - odśnieżenie izolacji pod krawężnik

35) 2021-01-11 Obiekt WD-25.7 - odśnieżenie izolacji pod krawężnik

36) 2021-01-11 Obiekt WD-25.7 - odśnieżenie izolacji pod krawężnik

36) 2021-01-11 Obiekt WD-25.7 - odśnieżenie izolacji pod krawężnik

37) 2021-01-11 Obiekt WD-29.3 - rozbiórka deskowania P-3

37) 2021-01-11 Obiekt WD-29.3 - rozbiórka deskowania P-3

38) 2021-01-11 Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kapy chodnikowej

38) 2021-01-11 Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kapy chodnikowej

39) 2021-01-11 Obiekt WD-31.0 - montaż okładzin gzymsowych

39) 2021-01-11 Obiekt WD-31.0 - montaż okładzin gzymsowych

40) 2021-01-11 Humusowanie skarp w km 26+900

40) 2021-01-11 Humusowanie skarp w km 26+900

41) 2021-01-11 Podbudowa w kruszywa łamanego w km 26+900

41) 2021-01-11 Podbudowa w kruszywa łamanego w km 26+900

42) 2021-01-11 Wypompowywanie zalegającej wody w km 27+300

42) 2021-01-11 Wypompowywanie zalegającej wody w km 27+300

43) 2021-01-11 Wymiana gruntu- km 30+250

43) 2021-01-11 Wymiana gruntu- km 30+250

44) 2021-01-11 Nawierzchnia betonowa z wypełnionymi szczelinami dylatacyjnymi w km 32+066

44) 2021-01-11 Nawierzchnia betonowa z wypełnionymi szczelinami dylatacyjnymi w km 32+066

45) 2021-01-11 Nawierzchnia betonowa w km 32+066

45) 2021-01-11 Nawierzchnia betonowa w km 32+066

46) 2021-01-11 Humusowanie w km 34+300

46) 2021-01-11 Humusowanie w km 34+300

47) 2021-01-11 Sprzęt do prac przy głębokiej wymianie gruntu

47) 2021-01-11 Sprzęt do prac przy głębokiej wymianie gruntu

48) 2021-01-11 Widok na trasę z obiektu WD-18.7

48) 2021-01-11 Widok na trasę z obiektu WD-18.7

49) 2021-01-11 Najazd na obiekt WD-27.1

49) 2021-01-11 Najazd na obiekt WD-27.1

50) 2021-01-11 Widok na wymianę gruntu  z obiektu WD-31.0

50) 2021-01-11 Widok na wymianę gruntu z obiektu WD-31.0

51) 2021-01-13 TG w km ok 20+400

51) 2021-01-13 TG w km ok 20+400

52) 2021-01-13 TG w km ok 20+900

52) 2021-01-13 TG w km ok 20+900

53) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

53) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

54) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

54) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

55) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

55) 2021-01-13 Głęboka wymiana w km ok 30+550

56) 2021-01-13 Naprawa drogi technologicznej w km ok 31+300

56) 2021-01-13 Naprawa drogi technologicznej w km ok 31+300

57) 2021-01-13 Widok na obiekt WS-20.1

57) 2021-01-13 Widok na obiekt WS-20.1

58) 2021-01-13 Widok na obiekt WD-31.0

58) 2021-01-13 Widok na obiekt WD-31.0

59) 2021-01-13 Widok na obiekt PZMp-31.3

59) 2021-01-13 Widok na obiekt PZMp-31.3

60) 2021-01-15 Wymiana gruntu w km 30+075-30+850

60) 2021-01-15 Wymiana gruntu w km 30+075-30+850

61) 2021-01-15 Wymiana gruntu w km  30+075-0+850

61) 2021-01-15 Wymiana gruntu w km 30+075-0+850

62) 2021-01-15 Głęboka wymiana gruntu  w km 30+075-30+850

62) 2021-01-15 Głęboka wymiana gruntu w km 30+075-30+850

63) 2021-01-15 Wymiana VII

63) 2021-01-15 Wymiana VII

64) 2021-01-15 Wymiana VIII

64) 2021-01-15 Wymiana VIII

65) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

65) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

66) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

66) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

67) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

67) 2021-01-19 S7 km 30+075-30+850 wymiana gruntu

68) 2021-01-19 Wymiana gruntu km 30+075-30+850

68) 2021-01-19 Wymiana gruntu km 30+075-30+850

69) 2021-01-19 Obiekt  WS-16.9 - demontaż deskowania

69) 2021-01-19 Obiekt WS-16.9 - demontaż deskowania

70) 2021-01-21 Głęboka wymiana w km 30+390

70) 2021-01-21 Głęboka wymiana w km 30+390

71) 2021-01-21 Głęboka wymiana w km 30+390

71) 2021-01-21 Głęboka wymiana w km 30+390

72) 2021-01-21 Badania zagęszczenia na głębokiej wymianie w km 30+550

72) 2021-01-21 Badania zagęszczenia na głębokiej wymianie w km 30+550

73) 2021-01-21 TG w km ok 24+400

73) 2021-01-21 TG w km ok 24+400

74) 2021-01-21 Przepusty pod zjazdami DS26 w km TG w km ok 26+400

74) 2021-01-21 Przepusty pod zjazdami DS26 w km TG w km ok 26+400

75) 2021-01-21 TG w km ok  27+500 i DS 28

75) 2021-01-21 TG w km ok 27+500 i DS 28

76) 2021-0126 Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod przepust

76) 2021-0126 Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod przepust

77) 2021-01-21 Obiekt PZM-14.5

77) 2021-01-21 Obiekt PZM-14.5

78) 2021-01-21 Obiekt WD-22.7

78) 2021-01-21 Obiekt WD-22.7

79) 2021-01-21 Obiekt PZM-22.9

79) 2021-01-21 Obiekt PZM-22.9

80) 2021-01-21 Obiekt WD-27.1

80) 2021-01-21 Obiekt WD-27.1

81) 2021-01-21 Obiekt PZMp-31.3 - prace przy mocowaniu desek gzymsowych

81) 2021-01-21 Obiekt PZMp-31.3 - prace przy mocowaniu desek gzymsowych

82) 2021-01-21 Obiekt PZSp-33.9 - prace zbrojeniowe P-1 JP

82) 2021-01-21 Obiekt PZSp-33.9 - prace zbrojeniowe P-1 JP

83) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

83) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

84) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

84) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

85) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zaśnieżona kapa chodnikowa

85) 2021-01-21 Obiekt WD-34.6 - zaśnieżona kapa chodnikowa

86) 2021-01-22 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy chodnikowej

86) 2021-01-22 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy chodnikowej

87) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - widok na dylatacje przed montażem

87) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - widok na dylatacje przed montażem

88) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - osłonięte zbrojenie skrzydła P-1 wraz z deskami gzymsowymi

88) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - osłonięte zbrojenie skrzydła P-1 wraz z deskami gzymsowymi

89) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - osłonięte zbrojenie skrzydła P-3 wraz z deskami gzymsowymi

89) 2021-01-22 Obiekt WD-29.3 - osłonięte zbrojenie skrzydła P-3 wraz z deskami gzymsowymi

90) 2021-01-22 Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kapy z umocowanymi deskami gzymsowymi

90) 2021-01-22 Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kapy z umocowanymi deskami gzymsowymi

91) 2021-01-22 Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod przepust

91) 2021-01-22 Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod przepust

92) 2021-01-25 Obiekt PZMp-15.5 - zasypka P-2

92) 2021-01-25 Obiekt PZMp-15.5 - zasypka P-2

93) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty

93) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty

94) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty

94) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - rozbiórka deskowania płyty

95) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - uszczelnianie styropianem za przyczółkiem P-3

95) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - uszczelnianie styropianem za przyczółkiem P-3

96) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - uszczelnianie styropianem za przyczółkiem P-3

96) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - uszczelnianie styropianem za przyczółkiem P-3

97) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na głowice po odcięciu splotów

97) 2021-01-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na głowice po odcięciu splotów

98) 2021-01-25 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

98) 2021-01-25 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

99) 2021-01-25 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

99) 2021-01-25 Obiekt WD-34.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

100) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 14+400

100) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 14+400

101) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 18+600

101) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 18+600

102) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 18+900

102) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 18+900

103) 2021-01-26 GWN w km ok  20+100

103) 2021-01-26 GWN w km ok 20+100

104) 2021-01-26 Prace porządkowe w pasie rozdziału w km ok 22+500

104) 2021-01-26 Prace porządkowe w pasie rozdziału w km ok 22+500

105) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 26+800

105) 2021-01-26 Widok na trasę w km ok 26+800

106) 2021-01-26 Widok na obiekt WS-16.9

106) 2021-01-26 Widok na obiekt WS-16.9

107) 2021-01-26 Warstwa wiążąca nawierzchni - najazd na obiekt WD-18.7

107) 2021-01-26 Warstwa wiążąca nawierzchni - najazd na obiekt WD-18.7

108) 2021-01-26 Nasyp przed obiektem WD-18.7

108) 2021-01-26 Nasyp przed obiektem WD-18.7

109) 2021-01-26 Najazd na obiekt WD-18.7

109) 2021-01-26 Najazd na obiekt WD-18.7

110) 2021-01-26 Widok na obiekt PZM-19.6

110) 2021-01-26 Widok na obiekt PZM-19.6

111) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

111) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

112) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

112) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

113) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

113) 2021-01-27 Droga serwisowa DS25 - budowa zjazdów

114) 2021-01-27 Obiekt PZMp-31.3 - montaż desek gzymsowych na skrzydle

114) 2021-01-27 Obiekt PZMp-31.3 - montaż desek gzymsowych na skrzydle

115) 2021-01-27 Obiekt PZMp-DP1 - płyta denna przed betonowaniem

115) 2021-01-27 Obiekt PZMp-DP1 - płyta denna przed betonowaniem

116) 2021-01-27 Obiekt PZMp-DP1- betonowanie płyty dennej

116) 2021-01-27 Obiekt PZMp-DP1- betonowanie płyty dennej

Script logo