Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-02-02 Kontrola terenu inwestycji w okolicy dolnego przepustu dla zwierząt w km 14+700

1) 2021-02-02 Kontrola terenu inwestycji w okolicy dolnego przepustu dla zwierząt w km 14+700

2) 2021-02-02 Kontrola wykopu zlokalizowanego w liniach rozgraniczających w km 17+700

2) 2021-02-02 Kontrola wykopu zlokalizowanego w liniach rozgraniczających w km 17+700

3) 2021-02-02 Miejsce zorganizowania głównego zaplecza budowy w km 25+700

3) 2021-02-02 Miejsce zorganizowania głównego zaplecza budowy w km 25+700

4) 2021-02-03 Droga powiatowa DP 2326W

4) 2021-02-03 Droga powiatowa DP 2326W

5) 2021-02-03 Roboty ziemne węzeł Strzegowo

5) 2021-02-03 Roboty ziemne węzeł Strzegowo

6) 2021-02-03 Zbiornik retencyjny szczelny ZR-16

6) 2021-02-03 Zbiornik retencyjny szczelny ZR-16

7) 2021-02-03 Zbiornik retencyjny szczelny - ZR16

7) 2021-02-03 Zbiornik retencyjny szczelny - ZR16

8) 2021-02-03 Przepust pod zjazdem DS38

8) 2021-02-03 Przepust pod zjazdem DS38

9) 2021-02-03 Ekrany akustyczne w km ok 20+650

9) 2021-02-03 Ekrany akustyczne w km ok 20+650

10) 2021-02-03 Ekrany akustyczne w km ok 20+650

10) 2021-02-03 Ekrany akustyczne w km ok 20+650

11) 2021-02-03 Głęboka wymiana  w km ok 30+370

11) 2021-02-03 Głęboka wymiana w km ok 30+370

12) 2021-02-03 Głęboka wymiana  w km ok 30+370

12) 2021-02-03 Głęboka wymiana w km ok 30+370

13) 2021-02-03 Głęboka wymiana  w km ok 30+370

13) 2021-02-03 Głęboka wymiana w km ok 30+370

14) 2021-02-03 Obiekt PZMp-DP1 km ok 31+000

14) 2021-02-03 Obiekt PZMp-DP1 km ok 31+000

15) 2021-02-03 Obiekt PZMp-DP1 km ok 31+000

15) 2021-02-03 Obiekt PZMp-DP1 km ok 31+000

16) 2021-02-03 Pale pod ekrany akustyczne w km ok 32+500

16) 2021-02-03 Pale pod ekrany akustyczne w km ok 32+500

17) 2021-02-03 Widok na obiekt  WD-18.7

17) 2021-02-03 Widok na obiekt WD-18.7

18) 2021-02-03 Ekrany akustyczne przy obiekcie WS-28.4

18) 2021-02-03 Ekrany akustyczne przy obiekcie WS-28.4

19) 2021-02-03 Ekrany akustyczne przy obiekcie WS-28.4

19) 2021-02-03 Ekrany akustyczne przy obiekcie WS-28.4

20) 2021-02-03 Widok na obiekt PZSp-33.9

20) 2021-02-03 Widok na obiekt PZSp-33.9

21) 2021-02-03 Widok na obiekt WD-33.6

21) 2021-02-03 Widok na obiekt WD-33.6

22) 2021-02-03 Widok na obiekt PZSp-33.9

22) 2021-02-03 Widok na obiekt PZSp-33.9

23) 2021-02-03 Widok na obiekt PZMp-34.4

23) 2021-02-03 Widok na obiekt PZMp-34.4

Script logo