Loga UE

/ 2021

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Zbiorniki retencyjne:   

 •         ZR-16 w km ok 34+520 - roboty ziemne.

Branża drogowa: 

 • Wymiana gruntu: 6043,57m3 w km 30+075-30+850;
 • Orurowanie rowów: 249,1mb w lokalizacjach DS.25, DS.26, DS.28, DS.28A;
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe: E3, E4, EP5.2.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 - zasypki ścian przyczółków, podpora prawa P-1 i P-2, JL..
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań, JP/JL; sprężenie ustroju, JP.miana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS-20.1 i montaż rury odwadniającej oraz ochronnej za przyczółkiem P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1, JP/JL.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne

Branża drogowa:

 • Wymiana gruntu: 33 800.00 m3 w km 30+075 – 30+850;
 • Orurowanie rowów: 87.1 mb ds.38; w km ok 27+800; 28+200; 28+700;
 • Wycinka drzew na Zadaniu l w km 240+000 – 240+575;
 • Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EK 1 w km: 17+421 – 17+554; EP 5.1 i EP: 5.2 w km: 28+371-28+501; EP 3.1 i EP: 3.2 w km: 20+081 – 20+197; EK 3 w km: 31+342-31+473; EK 4 w km : 32+498 – 32+628; EK 2 w km: 20+571 – 20+761; EP 3.1 w km: 20+086 – 20+202; EP 4.1 i EP 4.2 : w km 24+608 – 24+730.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.7 - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa lewa; zasypka przyczółka P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na skrzydłach; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory P-1 i P-3; zbrojenie deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowych na ustroju skrzydłach; betonowanie kap chodnikowych oraz gzymsów na skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod płytę denną przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej przepustu i wlotu i wylotu; montaż skrzynek prefabrykowanych

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa KD-4 w km ok 15+600;
 • Budowa KD-5 w km ok 15+600;
 • Budowa KD-25 w km ok 17+960;
 • Budowa KD-37a w km ok 20+915; 
 • Budowa KD-50 w km ok 27+100;
 • Budowa KD-56 w km ok 28+400;
 • Budowa KD-58 w km ok 28+460;
 • Budowa KD-70 w km ok 31+020;
 • Budowa KD-71 w km ok  31+020;
 • Budowa KD-78 i KD79 w km ok 33+650;
 • Montaż wpustów deszczowych w km 17+960, 18+750, 18+700 DP 2326, 27+100 DP 2349, 28+400, 35+150-35+450, 31+320-31+340, 31+020 DP 1240.

Branża melioracyjna: 

 • Konserwacja (90 mb)i przebudowa (120 mb) rowu R-X w km ok 20+915;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy kolizja nr 15 w km ok 31+110;
 • Przebudowa rowu R-18 i rowu bez nazwy w km ok 33+970.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-11 w km ok 27+700 roboty ziemne;
 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne, balast, montaż płyt ażurowych.

Branża teletechniczna::

 • Budowa kanału technologicznego w km 17+300-17+900; 18+050-18+500.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie drogowe - układanie linii kablowych oświetleniowych w km 26+700-27+000;
 • Zasilanie obiektów - układanie linii kablowej nn od rozdzielni SO 3b w km ok 27+100.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 3000,30m3;
 • Wykopy ok 16 554,20m3 (w km 14+500-15+000; 15+000-16+000; 16+460 -16+830;17+200-17+300;18+000-18+100;18+500-18+700;19+600-20+100;22+700-22+800;25+600-26+000);
 • Nasypy ok 61.070,00m3 (w km 15+400-15+500;15+700-15+860; 16+460-16+890; 17+000 -17+140;19+540-19+660; 24+600-24+700; 28+400-28+500, 32+100-32+600; 34+430-34+475; DG Trzcianka Otocznia; DP 2349W; DP 1240W; DP W Strzegowo; Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł3;DP 1240W; DP 2326W);
 • Wymiana gruntu ok  23.550,00m3 (w km 30+250-30+450;18+750-18+800, DS.-15.3);
 • Warstwa mrozoochronna ok 12.800,00m2 (w km 18+740-18+830, DS.20);
 • Podbudowa zasadnicza ok 21.890,00m2; 
 • Podbudowa C5/6 ok 19.438,00m2 (w km 19+530-19+660; 20+207-20+250; 23+950-24+020; 25+700-26+500;27+680-27+820;28+080-28+300; 32+075-32+500;
 • Podbudowa 0/31.5: DP. W Strzegowo; DP 2349W;
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 17+944-17+959; 18+740-18+830;25+500-25+650; DS.20.
 • Warstwa odsączającą wykonywano w km 25+500-25+650;
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 14+300-14+800;32+600-32+700; DP Węzeł Strzegowo Północ; DG Kolonie-Mdzewo; DP2349W; DP2326W; DP 2349W; DG Trzcianka-Otocznia;

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.7 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych na ustroju; montaż dylatacji na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-16.9 rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa/lewa; zasypka przyczółka P-1 i P-3 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-17.1 - zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej;
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2; montaż dylatacji na podporach;
 • Obiekt WD-22.7 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach;
 • Obiekt WS-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2;  montaż dylatacji na podporach; zasypki podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowej i krawężnika; zasypki podpory P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1; 
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1;
 • Obiekt PZMp-31.3a - montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach oraz krawężnika;
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-2 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych na P-1 i P-2; zasypki podpory P-2;
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych i gzymsów na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt PZMp-DP1 zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych.

01.04.2021r.-30.04.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa przykanalików w km 15+700-15+775 (7 sztuk), 15+770-16+840 (5 sztuk), 16+400-16+760 (24 sztuki), 22+680-23+290 (7 sztuk), 25+550-25+700 (3 sztuki), 34+650-34+840 (9 sztuk);
 • Budowa przykanalików wraz z wylotami oraz studniami fi 1000 w km 15+420-15+480 (3 sztuki);
 • Montaż pierścieni odciążających + wyloty w km 15+400-16+400;
 • Montaż pierścieni odciążających w km 27+400-28+150 (25 sztuk);  
 • Montaż wylotów na przykanalikach w km 17+100-17+900 (18 sztuk);
 • Budowa KD-81 wraz ze studnią i przykanalikami (2 sztuki);
 • Budowa KD-82 wraz ze studnią i przykanalikiem;
 • Budowa KD-90 wraz ze studnia i przykanalikami w km 34+480 (2 sztuki);
 • Budowa przykanalików rondo Strzegowo w km 34+650 (4 sztuki), DP 2349W w km ok 27+100 (2 sztuki).

Branża melioracyjna: 

 • Odmulenie rzeki Topielicy 100mb w km 31+300;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy 35mb w km ok 31+300 i 35mb w km ok 34+400.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-10 w km ok 24+740 odhumusowanie i wykop zbiornika, montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiornika;
 • ZR-11 w km ok 27+100 pogłębienie wykopu, profilowanie dna i skarp zbiornika, ułożenie geomembrany oraz warstwy dociążającej, montaż płyt ażurowych na dnie;
 • ZR-12 w km ok 29+930 odhumusowanie i wykop zbiornika, profilowanie dna oraz skarp zbiornika;
 • ZR-16 w km ok 34+520 montaż płyt ażurowych.

Branża teletechniczna::

 • Budowa kanału technologicznego w km 17+900-18+750.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie drogowe - układanie linii kablowych oświetleniowych w km ok 27+100, 34+500, Węzeł Żurominek Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 w km 27+100-27+200, Węzeł Strzegowo Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 w km 34+320-35+000;
 • Zasilanie obiektów - układanie linii kablowej nn zasilanie obiektów w km 28+340-28+500, 34+600-35+000 Węzeł Strzegowo.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 2083,38m3;
 • Wykopy ok 37 395,00m3 (w km 20+700-23+600, 24+400-24+900, 25+700-26+500, 28+900-29+500, 34+400-35+000, Węzeł Mława Łącznica Ł2, Ł3 i Ł4, Węzeł Żurominek Łącznica Ł1 i Ł2);
 • Nasypy ok 126 675,00m3 (w km 15+800-15+990, 16+460-16+860, 16+820-16+890, 16+970-17+150, 19+000-20+000, 20+800-21+300, 21+600-21+780, 24+600-24+700, 30+575-31+300, 34+000-34+050, 34+600-34+750, DG 230604W, DG Trzcianka Otocznia, DP 2349W, DP 2347W, DP 1240W, DP Węzeł Strzegowo, Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4, DP 1240W);
 • Warstwa mrozoochronna ok 6 204,00m2 (w km 15+780-15+850, 18+740-18+830, 21+780-22+100, 22+825-22+975, 23+600-23+720);
 • Podbudowa zasadnicza ok 25 363,00m2 (w km DP Węzeł Strzegowo, DP 2349W, 18+000-18+710, 19+130-19+925, 20+200-20+500, DS38, DG Kol. Mdzewskie-Mdzewo);
 • Podbudowa C5/6 ok 93 857,82m2 (w km 15+640-15+990, 16+400-16+800, 18+740-19+200, 20+660-21+780, 23+600-23+720, 25+370-25+680, 34+050-34+280, 34+700-34+910);
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km Węzeł Żurominek Łącznica Ł1 i Ł2, DP 2349W;
 • Nawierzchnia z betonu C35/45 ok 3 245,77mw km 30+2550-30+450 JL, 32+070-32+600 JL;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego ok 3400,00m2 w km DG Mdzewo-Budy Mdzewskie (AC11S warstwa ścieralna) oraz DP 2349W (AC 16W warstwa wiążąca);
 • Prace związane z drenażem (w km 15+735-15+809, 15+390-15+449, 18+715-18+749, 19+943-21+824 (fi 100), 15+690-15+720, 18+788-18+824, 21+824-21+899 (fi 200) + studnie, 15+690-15+720, 18+788-18+824, 21+824-21+899 (fi 200) +studnie drenarskie DN 400 (12 sztuk), DN 630(3 sztuki), 23+600-23+742, 28+363-28+416, 33+934-33+953 (fi 100), 21+899-21+974, 21+974-21+049, 25+425-25+697 (fi 200) + studnie drenarskie DN 400(3 sztuki), DN 630 (6 sztuk);
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 16+500-16+900, 17+400-17+800, 20+100-20+900, DP Węzeł Strzegowo Północ, DP 2349W, Węzeł Mława Łącznice Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4, DS.28a, DS.36

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach.
 • Obiekt WS-16.9 zasypka przyczółka P-1 i P-3 JP/JL; przygotowanie powierzchni płyty ustroju pod kapami dla ułożenia izolacji.
 • Obiekt WS-17.1 - zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt WS-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż zbrojenia krawężnika, deski gzymsowej na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WD-25.7 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienia stożków.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie wnęk dylatacyjnych i montaż dylatacji na P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienia stożków, zbrojenie i montaż deski gzymsowej krawężnika kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-29.3 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt PZMp-30.5 - wykop pod płytę denną żelbetową; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty wlotu i wylotu.
 • Obiekt PZMp-31.3a - przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy;
 • Obiekt WD-33.9 -przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy;
 • Obiekt PZMp-34.4 - przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy; montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż desek gzymsowych i zbrojenie na skrzydłach podpór P-1 i P-2; zbrojenie, betonowanie i deskowanie skrzydeł na podporach P-1 i P-2; izolacja cienka podpór P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-DP1 zasypki przepustu.
 • Obiekt PZMp-W2 - zasypki podpór P-1 i P-2 pod płyty przejściowe; izolacja podpór P-1 i P-2.

01.05.2021r.-31.05.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa ZR-2 - montaż wlotu/wylotu w km ok 16+450; montaż pierścieni odciążających (16 sztuk);
 • Budowa ZR-9 - montaż wylotu do zbiornika w km ok 22+900;
 • Budowa ZR-12 - montaż wlotu/wylotu w km ok 29+930 fi 300 (2 sztuki) oraz fi 1000 (1 sztuka);
 • Budowa ZR-14 - montaż wlotu w km ok 31+400;  
 • Budowa KD-12 i KD-14 w km ok 16+500;
 • Budowa KD-17 i KD-18 plus studnie (3 sztuki) oraz przykanaliki (3 sztuki) w km 16+840-16+875;
 • Budowa KD-19 i KD-20 plus przykanaliki (2 sztuki) w km ok 16+975;
 • Budowa KD-69 - montaż wlotu oraz studnie (2 sztuki) fi 2000;
 • Budowa KD-83, KD-84 i KD-84.1 plus studnie (3 sztuki) oraz wpusty (3 sztuki) w km 33+980-34+020;
 • Budowa KD-87 fi 600, fi 2500 plus wylot i przykanaliki (4 sztuki) w km 34+390-34+420;
 • Budowa przykanalików w km 16+990-17+080 (10 sztuk), 17+000-17+100 z łącznicami (12 sztuk), 17+100 (3 sztuki), 19+960+20+160 (13 sztuk), przykanalik Wp711z w km ok 27+100, 29+160 (1 sztuka), 30+600-31+210 (24 sztuki), 27+150 Węzeł Żurominek DP 2343 (16 sztuk), droga poprzeczna Węzeł Strzegowo (4 sztuki), 30+300-30+500; 
 • Montaż pierścieni odciążających w km 31+300-35+020 (41 sztuk) plus wyloty (24 sztuki);
 • Montaż wylotów w km 21+100-22+420 (11 sztuk), 24+650-24+750 (5 sztuk);
 • Montaż pierścieni odciążających w km 34+600-34+900 (24 sztuki);
 • Podwyższenie studni D45, D120, D131, D133.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy w rejonie obiektu PZMp-34.4;
 • Przepust P-10-M kolizja 13 w km ok 30+000;
 • Przepust P-11-M w km ok 30+560.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Obsiew trawami ZR-5, ZR-6, ZR-9, ZR-10, ZR-13 i w km ok 18+760, 19+660, 24+740, 22+870, 30+860;
 • ZR-2 w km ok 16+450 uzupełnienie płyt ażurowych w części osadnikowej zbiornika;
 • ZR-7 w km ok 20+550 wykop, profilowanie skarp i dna;
 • ZR-10 w km ok 24+740 montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiornika;
 • ZR-11 w km ok 27+100 montaż płyt ażurowych na dnie zbiornika;
 • ZR-12 w km ok 29+930 ułożenie geomembrany, wykonanie warstwy dociążającej, wykonanie płyt ażurowych na skarpach i zjeździe do zbiornika;
 • ZR-13 w km ok 31+400 uzupełnienie płyt ażurowych w części osadnikowej zbiornika.

Branża teletechniczna::

 • Budowa kanału technologicznego w km 16+000-16+900, 17+230-17+340 JL, 17+200-17+340 JP, 17+850-17+950, 18+500-18+700, 21+700-22+700, przewiert sterowny w km ok 28+400, 31+000.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - Węzeł Mława Południe Łącznice Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 przejście poprzeczne na DS17, oświetlenie w ciągu głównym JP/JL w km 17+180-17+800, Węzeł Żurominek Łącznice Ł1, Ł2, oświetlenie w ciągu głównym JP/JL w km 26+670-27+700, Węzeł Strzegowo Łącznice Ł1, Ł2, oświetlenie w ciągu głównym, oświetlenie w ciągu głównym JP/JL w km 34+320-35+000;
 • Zasilanie obiektów - 17+000-17+100 zasilanie od rozdzielni SO2b.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 3713,00mw lokalizacjach DS.18, DS.18B;
 • Wykopy ok 37 395,00m3 prowadzono w lokalizacjach 16+970-17+140, 19+000-19+800, 20+700-23+600, 28+900-29+500, Węzeł Żurominek Łącznice Ł1, Ł3 i Ł4, DS.15.3, DS.17.3, DS.18, DS.19, DS.25, DS.26, DP 2326W, DG Trzcianka-Otocznia Stara, DW 544 (wyplot);
 • Nasypy ok 155 897,00m3 prowadzono w lokalizacjach 15+000-20+100, 24+800-29+100, 30+300-35+050, DG 230604W, DG Trzcianka Otocznia, DG 519W, DP 2349W, DP 2347W, DP 1240W, DP Węzeł Strzegowo, DS.21, DS.33, DS.38 oraz DK 240+200-240+440 - Zadanie I;
 • Warstwa mrozoochronna ok 14 731,17m2 (w km 23+000-23+600, 30+920-30+990, 31+180-32+280);
 • Podbudowa zasadnicza ok 124 501,24m2 (w km 17+220-18+000, 20+075-20+135, 21+550-22+470, 24+600-25+000, 26+900-28+360, 32+600-35+070, DP Węzeł Strzegowo);
 • Podbudowa C5/6 ok 95 486,85m2 (w km 17+100-17+180, 23+000-23+600, 24+730-26+710, 28+508-29+140, 30+000-30+990, 34+033-34+368);
 • Nawierzchnia betonowa ok 5000,00mw km 32+400-35+000 JL; 
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) ok 7128,65m2 w km DS.38, DP 2326W;
 • Prace związane z drenażem (w km 16+387-16+841, 17+022-29+099-29+150, 20+165-20+230, 22+641-22+776, 28+842-28+950, 29+025-29+099, 30+710-30+830, 30+830-31+298, 34+370-34+780=1890 mb);
 • Studnie drenarskie 25: 12 DN400, 13 DN630.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-15.7 - zasypka podpory P-3. 
 • Obiekt WS-16.9 izolacja pod kapy JL; montaż krawężnika, deski gzymsowej JL;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1 JP/JL;  wykonanie zasypki zbrojonej przyczółka podpora P-1; montaż i betonowanie dylatacji na podporze P-1.
 • Obiekt WS-17.1 zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej; montaż geomebrany nad zasypką konstrukcji;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów JP/JL.
 • Obiekt WD-18.7 przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy; zbrojnie, deskowanie i betonowanie murka oporowego umocnienia stożków na P-1.
 • Obiekt WS-20.1przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod ułożenie nawierzchni z żywicy; montaż krawężnika na długości skrzydeł.
 • Obiekt WD-22.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na podporze P-3.
 • Obiekt WD-25.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie murka oporowego umocnienia stożków
 • Obiekt WD-27.1 montaż dylatacji na podporze P-3;zbrojenie, deskowanie i betonowanie murka oporowego pod stożków na P-3;  układanie kostki na stożkach podpora P-3.
 • Obiekt WS-28.4zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-2

 • Obiekt WD-29.3układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika oraz zbrojenia kap chodnikowych. 
 • Obiekt PZSp-30.1wykopy pod ławy podpora P-1 i P-2; betonowanie chudego betonu na podporach P-1 i P-2; zbrojnie, deskowanie i betonowanie płyty dennej JP JL; zbrojenie i deskowanie ścian podpór P-1 i P-2 JP JL; zbrojenie i deskowanie płyty skrzynki JP JL.
 • Obiekt PZMp-30.2wykop pod płytę denna żelbetową; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej;  montaż prefabrykatów skrzynkowych;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty wlotu i wylotu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.
 • Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-31 - betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową na P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; wykonanie izolacji płyt przejściowych.
 • Obiekt PZMp-31.3 - ułożenie izolacji z papy w obrębie jezdni.
 • Obiekt PZMp-31.3a ułożenie izolacji z papy w obrębie jezdni.
 • Obiekt WD-33.6zbrojenie, deskowanie i betonowanie murków oporowych umocnienia stożków.
 • Obiekt WD-33.9 ułożenie izolacji z papy na płycie JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 ułożenie izolacji z papy na płycie JL.
 • Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 - montaż schodów skarpowych; przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji w obrębie jezdni; przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie naw. z żywicy.
 • Obiekt PZMp-W1 - przygotowanie powierzchni i ułożenie izolacji z papy na płycie.
 • Obiekt PZMp-W2 - zasypki podpór P-1 i P-2 pod płyty przejściowe; zbrojenie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2.  
 • Obiekt PZMp-W3 - wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego;  montaż schodów skarpowych; ułożenie dwóch warstw z żywic na kapach chodnikowych.

   

01.06.2021r.-30.06.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa KD-11 w km ok 16+500;
 • Budowa KD-15 i KD-16 w km 16+500-16+800;
 • Budowa KD-45 wraz ze studnią i piaskowaniem w km ok 24+650;
 • Budowa KD-45.5 wraz ze studnią w km ok 24+650;
 • Budowa KD-50 wraz ze studniami D90 i D91 w km ok 27+100;
 • Budowa KD-68 wraz z wylotami i piaskowaniem w km ok 30+570;
 • Montaż wylotów w km DP 1240W 31+000, 16+900-17+050, 27+200-27+500, 25+800-26+450;
 • Montaż wpustów i pierścieni odciążających w km 16+980-17+250;
 • Budowa przykanalików w km 17+110-17+150, 27+100, 27+250-28+350;
 • Montaż włazów żeliwnych w km 31+350-35+000 JP/JL;
 • Podłączenie odwodnienia obiektów w km ok 15+700 i 18+000.

Branża melioracyjna: 

 • Przepust P-9-M
 • Przepust P-10-M kolizja 13 w km ok 30+000;
 • Przepust P-11-M w km ok 30+560.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-7 w km ok 20+550 odhumusowanie, wykop, ułożenie geomembrany, ułożenie warstwy balastu'
 • ZR-8 w km ok 20+960 odhumusowanie, wykop, ułożenie płyt ażurowych;
 • ZR-11 w km ok 27+100 ułożenie płyt ażurowych na dnie zbiornika;
 • ZR-12 w km ok 29+930 ułożenie płyt ażurowych na zjeździe do zbiornika;
 • ZR-14 w km ok 31+400 obsiew traw;
 • ZR-15 w km ok 33+860 obsiew traw.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Kolizja wodociągowa PW1.1 na DK-7.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 14+900-15+400, 15+000-15+400, 15+400-15+700, 15+700-16+000, 30+700-31+000, przewiert sterowany w km 14+000-16+900, 17+100, 27+800, 28+000, 28+400.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - wykonanie przepustów na Łącznicy Ł1 w km ok 27+100; obsadzenie fundamentów w km ok 27+100 Ł1, Ł2, Ł3, Ł4; obsadzenie fundamentów w km ok 34+600 (8 sztuk);
 • Oświetlenie kabel Węzeł Strzegowo Łącznice Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 W KM 34+600, przejścia przez S7, przepusty w km ok 15+740, 18+700, 18+800;
 • Oświetlenie kabel na DS17 w km 17+000-17+100;
 • Zasilanie obiektów w km 14+900-15+150 i w km ok 25+700.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 3 942,74m3;
 • Wykopy ok 31 987,72m3 wraz z wykopem rowów prowadzono w lokalizacjach DS.15.3, DS.16.3, DS.18a, DS.20.1, DS.29 i w km 23+500-23+700, 28+900-29+500, Węzeł Mława Łącznica Ł2 i Ł3. 
 • Nasypy ok 71 259,60m3 wraz z pasem rozdziału prowadzono w lokalizacjach 15+400-18+800, 20+130-22+300, 23+000-24+600, 26+000-26+800, 27+000-28+300, DP Węzeł Strzegowo, DP 1240W, Łącznica Ł3 i Ł4 Węzeł Strzegowo, DG 230604W, DP 1240, DP 2349W, DP.40b;
 • Budowa nasypu Zadanie I, DG Trzcianka-Otocznia, DS.21, Węzeł Mława Łącznica Ł1 i Ł2, DS.15.3;
 • Warstwa mrozoochronna ok 10 156,72m2 (w km 23+300-23+500, 29+440-29+580);
 • Podbudowa zasadnicza ok 118 751,82m2 (w km 17+025-21+180, 22+800-24+050, 28+500-29+180, Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł2, Ł3, L4);
 • Podbudowa C5/6 ok 30 409,60m2 (w km 23+225-23+600, 29+200-29+320, 30+300-30+575);
 • Nawierzchnia betonowa ok 127 581,45m(w km 24+732-28+362, 31+355-34+970);
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) ok 65 360,09m2 w km DP 2326W;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) oraz podbudowa w lokalizacji Węzeł Mława Łącznica Ł2 i Ł3, Węzeł Strzegowo.
 • Prace związane z drenażem (budowano 12 studni w tym 5 DN400, 7 DN630, wykonano w sumie 673 mb drenażu fi 100 = 402,7 mb, fi 200 = 270,5 mb w km 22+854-22+917; 22+930-23+005; 34+780-34+920; 22+815-22+854; 28+88-28+650; 16+841-17+167; 17+022-17+200; 20+166-20+230; 29+099-29+150; 34+600-34+780 = 673 mb, 17 studni drenarskich);
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na Węzłach oraz drogach poprzecznych. 

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy wykonanie przyczółków (komory) ze ścianki stalowej od strony Warszawy, zbicie ścianki stalowej na długość dojazdów do obiektu od strony Warszawy.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 betonowanie kap chodnikowych JP/JL; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wspornika płyty przejściowej JP/JL.
 • Obiekt WD-15.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-3.
 • Obiekt WS-16.9 montaż krawężnika, deski gzymsowej, zbrojenia kap chodnikowych JP/JL; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1 i P-3 JP/JL;  wykonanie zasypki zbrojonej przyczółka podpora P-3; montaż i betonowanie dylatacji na podporze P-1 i P-3.
 • Obiekt WS-17.1 zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów JP/JL.
 • Obiekt WD-18.1 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy; zbrojnie, deskowanie i betonowanie murka oporowego umocnienia stożków na P-3; ułożenie izolacji z papy; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
 • Obiekt WS-20.1przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod ułożenie nawierzchni z żywicy; układanie żywicy na kapach chodnikowych; przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt WD-22.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na podporze P-1.
 • Obiekt WS-24.6układanie żywicy na kapach chodnikowych; przygotowanie podłoża płyty pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt WD-25.7 przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy;  układanie izolacji z papy na płycie; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego;  formowanie stożków na podporze P-3; wykonanie umocnienia stożka na podporze P-1; wykonanie żywicy na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WD-27.1montaż krawężników na kapach chodnikowych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie murka oporowego pod stożków na P-1.
 • Obiekt WS-28.4zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpór; przygotowywanie powierzchni płyty pod izolację z papy.
 • Obiekt WD-29.3układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika oraz zbrojenia kap chodnikowych; montaż deski gzymsowej na kapach chodnikowych na płycie; betonowanie kap chodnikowych; zbrojenie i  deskowanie płyty przejściowej podpora P-1. 
 • Obiekt PZSp-30.1zbrojenie i deskowanie ścian podpór P-1 i P-2 JP/JL; zbrojenie i deskowanie płyty skrzynki JP/JL; zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł JP/JL; betonowanie podpór i płyty ustroju JP/JL.
 • Obiekt PZMp-30.2zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej;  przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji z papy; układanie izolacji z papy na płycie; układanie warstwy ochronnej izolacji. 
 • Obiekt PZMp-30.5 - przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji z papy;  układanie izolacji z papy na płycie; układanie warstwy ochronnej izolacji.
 • Obiekt WD-31 - przygotowanie powierzchni kap chodnikowych; przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy; układanie żywicy na kapach chodnikowych;  układanie izolacji z papy na płycie; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienie stożków podpora P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego JP/JL.
 • Obiekt PZMp-31.3a wykonanie uciąglenia dylatacji podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-33.6przygotowanie powierzchni kap chodnikowych; układanie żywicy na kapach chodnikowych; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt WD-33.9 zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych JP/JL;  montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kap chodnikowych JP/JL; wykonanie uciąglenia dylatacji podpora P-2 JP/JL; montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt PZMp-34.4 ułożenie izolacji z papy na płycie JP; zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych JP/JL; montaż krawężnika, montaż deski gzymsowej i kap chodnikowych JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4a zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych; montaż krawężnika i deski gzymsowej kap chodnikowych. 
 • Obiekt WD-34.6 - przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji w obrębie jezdni; przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie naw. z żywicy; ułożenie izolacji z papy na płycie; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZMp-W1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych;  montaż deski gzymsowej i krawężnika kap chodnikowych.
 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2; przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy; układanie izolacji z papy na płycie; montaż krawężnika i deski gzymsowej kap.
 • Obiekt PZMp-W3 - montaż schodów skarpowych; ułożenie warstw z żywic na kapach chodnikowych.

01.07.2021r.-31.07.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa KD-5 wraz z wlotem i piaskownikiem w km ok 15+620;
 • Budowa KD-23 montaż wylotów fi 100 w km ok 17+100;
 • Budowa KD-32 wraz ze studnią D36 i piaskownikiem w km ok 20+130;
 • Budowa KD-43 wraz z wlotem w km ok 22+900;
 • Budowa KD-59 i KD-60 wraz ze studniami w km ok 29+300,
 • ZR-7 - montaż wlotu do zbiornika w km ok 20+540;
 • ZR-8 - montaż wlotu do zbiornika w km ok 20+940;
 • ZR-14 - montaż wlotu do zbiornika w km ok 31+400;
 • ZR-15 - montaż wlotu do zbiornika w km ok 33+860;
 • Montaż wylotów w km 35+250+35+500 (8 sztuk), 23+400-23+630 (3 sztuki), 31+000 DP 1240 (2 sztuki), 35+100-35+500 (5 sztuk);
 • Montaż wpustów żeliwnych na DP 2349W  w km 27+170 DP 2349W (23 sztuki), 17+200 łącznica Ł1 (2 sztuki) JL;
 • Montaż przykanlików w drodze serwisowej w km 29+030-29+200;
 • Podłączenie odwodnienia obiektu WD-29.3, 31.0.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Regulacja włazów dwóch studni w km ok 33+645.

Branża melioracyjna: 

 • Wlot i rurociąg fi 500 L6 do studni S1 w km ok 16+915;
 • Rów b.n.2 budowa w km 30+575-30+750.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-7 - profilowanie dna warstwy balastu w km ok 20+540, montaż płyt ażurowych na dnie i na skarpach zbiornika;
 • ZR-8 - montaż płyt ażurowych na dnie i na skarpach zbiornika  w km ok 20+960;
 • ZR-11 - montaż płyt ażurowych na dnia w km ok 27+100.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak wykonywanych robót.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 16+340-16+400, 30+860-31+000, 34+750-35+500, 34+800-34+900, 34+000-34+400.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - wykonanie przepustów na Łącznicy Ł1 w km ok 17+100, obsadzenie fundamentów km ok 17+100, 27+100, 34+600,  oświetlenie kabel Węzeł Mława Południe w km ok 17+100.

Branża drogowa:

 • Odhumusowano ok 6 490,00m3.
 • Wykonanie wykopów ok 13 800m3 wraz z wykopem rowów prowadzono w lokalizacjach: DS.18, DS.40B,  DP 2326W i w km 19+600-20+100, 23+000 – 23+700, 28+800 – 30+000, 31+800-32+000
 • Wykonanie nasypów ok 36 836,80m3 wraz z pasem rozdziału wykonywano w  lokalizacjach: 13+960-16+900, 18+100 24+000, 30+000-30+500, Łącznice Ł1,Ł2,Ł3,Ł4 Węzeł Mława Południe, DP 2347W, DS.15.3, DS.16, DS.19, DS.33
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej ok 2898m2 wykonywano w lokalizacjach: DS.17.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31.5 ok 46 523,00mw km 15+520-16+980, 24+595-24+640, 28+359-28+510, 29+550-29+660, 33+906–34+035, DS. 33, DG 230519W,  DS.16.3, DS.38, DS.40b, DP 1240W, Węzeł Mława Wyplot (DW 544), DP 2349W.

 • Wykonanie podbudowy C5/6 ok 11 061m2 w km 29+440-29+740, 30+235-30+575.

 • Wykonywanie nawierzchni z betonu C35/45 około 88 060m2 w km: 14+985-15+395 JL, 15+770 16+815 JL, 19+300-18+000 JL, 16+815,70-15+770 JL, 22+7120+206 JL, 20+071,56-19+300,00 JL, 18+000 -17+642 JL, 17+642-17+367 JL, 17+642,62-17+367 JL, 17+224-17+025 JL, 17+020-17+184 JP, 17+184-17+264 JP, 25+598-26+730 JP, 17+88-18+000 JP, 19+155-19+235 JP, 20+210–22+710 JP, 21+090–22+710 JP.

 • Wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca): 13 887,70m2 w lokalizacjach: DP Węzeł Strzegowo, Ł2 Węzeł Żurominek, DP 2349W, Ł1/ Ł2/ Ł3/ Ł4 Węzeł Żurominek, 33+906-33+965, Węzeł Mława Ł1/ Ł2/ Ł3/ Ł4.

 • Prace związane z drenażem w km: 16+970-17+022, 23+000-25+100, 23+100-23+250, 23+250-23+400, 23+400-23+500, 23+500-23+575-23+600, 29+150-29+324, 29+400-29+550, 29+550-29+625, 29+625-29+700, 29+700-29+775, 30+030-30+080, 30+080-30+120, 30+365-30+425, 30+425-30+545, 30+545-30+620, 33+982-34+060 łącznie około 1592, 22 sztuki studni.

 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.

   

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy montaż ścianki stalowej na dojazdach do wiaduktu tymczasowego oraz komór przyczółków od strony Warszawy i Gdańska; zasypki komór z ścianki stalowej na długości dojazdów od strony Warszawy.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 izolacja płyty pomostu JP/JL; przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie nawierzchni z żywic. 
 • Obiekt WD-15.7 - układanie nawierzchni z asfaltu lanego; układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WS-16.9 montaż krawężnika, deski gzymsowej i zbrojenia kap chodnikowych JP/JL.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; montaż barier mostowych; wykonywanie umocnienia stożków. 
 • Obiekt WS-20.1izolacja płyty pomostu JP/JL; układanie nawierzchni asfaltu lanego;  montaż barier mostowych. 
 • Obiekt WD-22.7 przygotowywanie powierzchni płyty pod układanie izolacji z papy.
 • Obiekt WS-24.6izolacja płyty pomostu JP/JL; układanie nawierzchni z asfaltu lanego.
 • Obiekt WD-25.7 montaż ścieku przykrawężnikowego; montaż barier mostowych. 
 • Obiekt WD-27.1montaż krawężników na kapach chodnikowych;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie murka oporowego pod stożków na P-1; izolacja z płyty pomostu.
 • Obiekt WS-28.4zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpór; betonowanie gzymsów skrzydeł P-1 i P-2; przygotowywanie powierzchni płyty pod izolację z papy; izolacja płyty pomostu JP/JL; układanie nawierzchni z asfaltu lanego.
 • Obiekt WD-29.3przygotowywanie powierzchni płyty pod izolację z papy; betonowanie płyty przejściowej na P-1; izolacja płyty przejściowej na P-1.
 • Obiekt PZSp-30.1zasypki przyczółków podpory P-1 i P-2 JP/JL; izolacja podpór z folii kubełkowej podpora P-1 i P-2 JP/JL; betonowanie chudego betonu pod płyty przejściowe na P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-31przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego; zbrojenie, deskowanie, betonowanie podwaliny pod umocnienie stożków podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego JP/JL. 
 • Obiekt PZMp-31.3a betonowanie gzymsów na skrzydłach podpora P-2; nawierzchnia z asfaltu lanego. 
 • Obiekt WD-33.6montaż barier mostowych; montaż schodów skarpowych oraz obrukowania skarp.
 • Obiekt WD-33.9 nawierzchnia z asfaltu lanego JP/JL;  układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt PZMp-34.4 ułożenie izolacji z papy na płycie JL; montaż uciąglenia dylatacji; układanie żywicy na kapach chodnikowych; nawierzchnia z asfaltu lanego JL.
 • Obiekt WD-34.4a - ułożenie izolacji z papy na płycie JL; montaż uciąglenia dylatacji;   układanie żywicy na kapach chodnikowych.
 • Obiekt PZMp-W1 - układanie żywicy na kapach chodnikowych.
 • Obiekt PZMp-W3 - montaż barier mostowych.

   

01.08.2021r.-31.08.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wpustów żeliwnych w km 13+967-16+800, 17+970-18+550, 19+965-20+120, 20+200-21+720, 24+690-24+710, 34+370-34+500;
 • Budowa przykanalików w km 29+310-29+425, 29+840-30+200;
 • Montaż pierścieni odciążających w km 30+000-31+000;
 • Budowa KD-8 fi 250 z wpustami w km 15+700 na DG, KD-63, KD-63.1, KD-64 ze studniami fi 1000;
 • Podłączenie odwodnienia obiektu mostowego WD-22.7, WD-25.7;
 • Montaż wylotów na skarpy w km 25+665-25+775.

Branża melioracyjna: 

 • Budowa rowu bez nazwy 1 w km 30+290-30+375;
 • Profilowanie dna i skarp rowu bez nazwy 1 i 2 w km 30+375-30+705.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-1 odhumusowanie i wykop na Zadaniu I; profilowanie dna, ułożenie geomembrany, wykonanie warstwy balastu;
 • ZR-11 - montaż płyt ażurowych na dnia w km ok 27+100.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 16+340-16+400; 30+860-31+000, 34+750-35+500; 34+800-34+900; 34+000-34+400.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - wykonanie przepustów, obsadzenie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych w km 17+100; wykonanie przepustów i obsadzenie fundamentów km 27+100; obsadzenie fundamentów w km 34+600.

Branża drogowa:

 • Zdjęcie warstwy humusu ok 1 919m3.
 • Wykonanie wykopów ok  6 0223 wraz z wykopem rowów prowadzono w lokalizacjach: DP 1240W, DP 2347W, 29+300-29+450, 26+150-26+300, 22+700-22+850.
 • Wykonanie nasypów 23 000m3 wraz z pasem rozdziału wykonywano w  lokalizacjach: 35+100-35+300, 24+700-30+100, 20+200-24+700,13+967 15+300, DS19B, DS.15.3, DP 2347W, DP 1240W, DS.38, DS.17, DS.18, DS.19, DS.20, DS.36, DP. Węzeł Strzegowo.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej ok 36 822m2 w lokalizacjach DP1240W, DS.38, 30+300-31+200, 29+300-30+040, 28+508-29+200, 28+508-29+200, 20+075-20+210, DS.20, DP 2326W, DS.35.
 • Wykonanie podbudowy C5/6: 12 260m2 w km 29+700-30+040.
 • Wykonanie nawierzchni betonowej ok 105 370m2 w km 13+967-15+395 JP, 15+520-16+810 JP, 15+770-15+520 JL, 15+395-14+338 JL, 14+338-13+967,76 JL, 17+020-17+184 JP, 17+184-17+333 JP, 17+333-17+608 JP, 17+608-17+880 JP, 22+945-22+620 JL, 22+625-24+597 JP, 24+594-22+945 JL.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) ok 14 315m2 w km 33+979-34+035, DS.38, 33+979-34+035, Ł2 Węzeł Żurominek, DP 2326W, Ł1 Węzeł Żurominek, DS.35, DP 2349W, Ł3 Węzeł Żurominek, DP 1240W.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej wykonywano w lokalizacjach: DG. Kosiny-Wyszyny, DS.18B, 22+740-22+820, 29+770-29+880.
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy montaż ścianki stalowej na dojazdach do wiaduktu tymczasowego oraz komór przyczółków od strony Warszawy i Gdańska; zasypki komór z ścianki stalowej na długości dojazdów od strony Warszawy; montaż i wykonanie nasuwania podłużnego wiaduktu tymczasowego.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 - izolacja płyty pomostu JP/JL;  przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie nawierzchni z żywic.
 • Obiekt WD-15.7 - układanie nawierzchni z asfaltu lanego; układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych.
 • Obiekt WS-16.9 montaż krawężnika, deski gzymsowej i zbrojenia kap chodnikowych JP/JL; przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; montaż barier mostowych; wykonywanie umocnienia stożków; wykonanie próbnego obciążenia.
 • Obiekt WS-20.1montaż schodów skarpowych; montaż barier mostowych.
 • Obiekt WD-22.7 przygotowywanie powierzchni płyty pod układanie izolacji z papy; izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie; wykonanie warstwy z asfaltu lanego; wykonanie pierwszej warstwy z żywicy pod grunt.
 • Obiekt WS-24.6 zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów na podporze P-2;  układanie nawierzchni z asfaltu lanego na ściance zaplecznej.
 • Obiekt WD-25.7 montaż ścieku przykrawężnikowego i drenażu; montaż barier mostowych; montaż kolektora odwadniającego.
 • Obiekt WD-27.1montaż schodów skarpowych oraz umocnienia stożków; wykonanie warstwy z asfaltu lanego; montaż ścieków przykrawężnikowych.
 • Obiekt WS-28.4 przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.
 • Obiekt WD-29.3 - przygotowywanie powierzchni płyty pod izolację z papy; ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej; wykonanie warstwy z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZSp-30.1zasypki przyczółków podpory P-1 i P-2 JP/JL; układanie z papy w obrębie kap chodnikowych; montaż krawężnika kap chodnikowych zewnętrznych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2 JP/JL.
 • Obiekt WD-31przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienie stożków podpory P-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów skrzydeł P-1 i P-3; montaż barier mostowych.
 • Obiekt PZMp-34.4 nawierzchnia z asfaltu lanego JP.
 • Obiekt WD-34.4a - nawierzchnia z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZMp-W1 - nawierzchnia z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZMp-W2 - montaż zbrojenia kap chodnikowych.

   

01.09.2021r.-30.09.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Wykop i montaż przepompowni P-1 w km ok 19+700, ułożenie kanału tłocznego fi 225, budowa kanału wlotowego;
 • Montaż wpustów żeliwnych w km 15+420-15+520 (8 sztuk); w km 31+330-31+520 (7 sztuk) JL; w km 23+930-24+700 (31 sztuk); w km 30+000-31+000 (25 sztuk), droga poprzeczna (13 sztuk);
 • Budowa przykanalików w km 20+100 (4 sztuki); w km 35+020-35+090 (2 sztuki); przy rondzie węzeł Strzegowo (2 sztuki); montaż przykanalików węzeł Strzegowo; droga poprzeczna (6 sztuk);
 • Montaż pierścieni odciążających w km 28+400-30+100 (34 sztuki);
 • Budowa KD-31b studnia i wylot w km ok 19+880;
 • Budowa KD-66 fi 500 z wylotem, ścianka oporową i piaskownikiem w km ok 30+270;
 • Montaż wlotu i wylotu fi 800 i fi 300 do ZR-1 w km ok 15+580;
 • Montaż włazów na studniach w km 23+930-24+700 (3 sztuki).

Branża melioracyjna: 

 • Montaż wylotu fi 500 do studni S1 zakończenie kolizji melioracyjnej nr 13 w km ok 30+270.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Montaż płyt ażurowych na dnie, skarpach i zjeździe do zbiornika w km ok 15+580.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego - przyłącza do punktu SZR w km 16+400, 16+900, 17+000, 19+800, 21+800, 25+700, 26+700, 34+700;
 • Badanie szczelności kanału technologicznego w km 14+900-17+100, 17+100-18+800, 19+100-20+000, 20+000-22+700, 22+800-25+650,26+650-27+400, 31+000-33+600, 33+800-34+400, 34+500-35+000.

Branża energetyczna:

 • Obsadzenie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych w km ok 17+100;
 • Obsadzenie fundamentów, montaż słupów oświetleniowych i wykonanie przepustów w km ok 27+100;
 • Obsadzenie fundamentów i montaż słupów oświetleniowych w km ok 34+600.

Branża drogowa:

 • Humusowanie ok 22 500,00m3.
 • Wykonanie wykopów ok 8 077,90m3 wraz z wykopem rowów w km 26+000 – 27+100, DG Wyszyny-Kosiny, DG Drogiszka – Żurominek, Ł1/Ł2 Węzeł Żurominek, DS.20, DP 1240W, DS,33.
 • Wykonanie nasypów ok 25 685,47m3 roboty prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na drogach poprzecznych oraz serwisowych.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 ok 20 300,56m2 w km 24+595- 35+270  oraz umocnienie poboczy wzdłuż trasy głównej.
 • Wykonanie podbudowy C5/6 ok 4376,93m2 w km 30+010-30+130, 35+000 – 35+130.
 • Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 ok 14 459,19m2 w km 24+130 – 24+596 JP 30+235 – 31+760 JL.
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej w lokalizacjach: DG Wyszyny – Kosiny, DS.18B, DS.19b, DS.20, DS.27
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ok 49974,33m2 na obiektach mostowych wzdłuż trasy głównej, ścieżkach rowerowych, Węźle Strzegowo, Węźle Żurominek oraz drodze poprzecznej DP 2326W.
 • Prace związane z drenażem w km 35+060-35+140.
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy montaż ścianki stalowej na dojazdach do wiaduktu tymczasowego oraz komór przyczółków od strony Warszawy i Gdańska; zasypki komór z ścianki stalowej na długości dojazdów od strony Warszawy; montaż paneli nawierzchni wiaduktu tymczasowego.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 - izolacja płyty pomostu JP/JL; przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie nawierzchni z żywic; wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego.
 • Obiekt WD-15.7 - układanie nawierzchni z asfaltu lanego; układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WS-16.9 montaż krawężnika, deski gzymsowej i zbrojenia kap chodnikowych JP/JL; przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy; wykonanie izolacji z papy; wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego; wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; montaż barier mostowych. 
 • Obiekt WS-20.1montaż schodów skarpowych; montaż barier mostowych; wykonanie drenażu odwodnienia izolacji
 • Obiekt WD-22.7 montaż barier ochronnych.
 • Obiekt WS-24.6 wykonanie ścieków przykrawężnikowych.
 • Obiekt WD-27.1wykonanie nawierzchni ścieralnej; montaż barier ochronnych.
 • Obiekt WS-28.4 przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację; montaż barier ochronnych na obiekcie. 
 • Obiekt WD-29.3 - wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych.
 • Obiekt PZSp-30.1układanie z papy w obrębie kap chodnikowych oraz płyty jezdni; montaż krawężnika kap chodnikowych zewnętrznych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych podpora P-1 i P-2 JP/JL.  
 • Obiekt WD-31przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego; wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej podpora P-3; montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt PZSp-31.3 - montaż barier ochronnych na obiekcie.
 • Obiekt WD-33.6 - wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej podpora P-3;  montaż korytek odwadniających w obrębie podwalin stożków. 
 • Obiekt PZMp-34.4 montaż krawężnika zanikającego; wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WD-34.6 - montaż barier ochronnych. 
 • Obiekt PZMp-W2 - montaż zbrojenia kap chodnikowych; montaż krawężnika i desek kap chodnikowych; wykonywanie izolacji z papy na płycie; wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego. 

   

01.10.2021r.-31.10.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Uzbrojenie przepompowni P-1 (18+760) i P-2 (19+660);
 • Montaż rurociągu kanału KD-89 w km 34+435;
 • Montaż rurociągu fi 800 KD-61 i KD-61.1 w km 29+300;
 • Montaż klapy zwrotnej KD-50a i wylotu do rzeki Dunajczyk w km 27+060;
 • Montaż wylotów i wpustów żeliwnych razem z włazami w rejonie 34.6.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa i konserwacja rzeki Topielicy w km 34+400 od starej DK7 w kierunku nowej S7.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach oraz zjeździe do zbiornika ZR-1 w km 15+580;
 • Zbiornik nr 1 Zadanie I ułożenie geowłókniny w km DK 240+100;

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego w km 14+000-14+600; przewierty sterowane 18+750, 18+800, 22+800, 30+000, 34+400, 14+900, 26+300, 27+000, 27+100, 34+050.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - montaż słupów oświetleniowych i opraw w km 17+100; montaż słupów wysięgników i opraw w km 27+100; montaż słupów wysięgników i opraw w km 34+600

Branża drogowa:

 • Prace związane z humusowaniem ok 54 500m3.
 • Wykonanie wykopów ok 4819m3 wraz z wykopem rowów prowadzono w km 25+700-26+300, DS.,16.3; DS.26, DS.27, DP.1240W, DP.2349W, DP.230604, DS.33, Ł1/Ł2 Węzeł Strzegowo, Ł1/Ł4 Węzeł Żurominek; DG Dąbek - Żurominek.
 • Wykonanie nasypów ok 25 505,81m3 w tym zasypkę pasa rozdziału, poboczy oraz nasypy pod budowę chodników: Roboty prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na drogach poprzecznych oraz serwisowych.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej ok 8 410m2 odcinki w km 14+723-14+813; 17+225-17+370, 16+960-17+020; 28+455-28+510; 30+110-30+235; 30+620-30+710; DP Węzeł Strzegowo; DS.20; odcinek objazdowy (Zadanie l); przejazdy awaryjne wzdłuż trasy głównej oraz umocnienie poboczy wzdłuż trasy głównej.
 • Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 ok 50378m2 w km 28+510-35+300 JL, 28+510-35+140 JP oraz pasy włączeń i wyłączeń Węzeł Żurominek oraz Węzeł Strzegowo.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ok 32720m2, wykonywano na obiektach mostowych wzdłuż trasy głównej. Na dojeździe do obiektu tymczasowego (Zadanie l).
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy zasypki komór z ścianki stalowej na długości dojazdów od strony Warszawy; montaż paneli nawierzchni wiaduktu tymczasowego; układanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu; próbne obciążenie obiektu.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 - układanie nawierzchni z żywić na kapach chodnikowych;  montaż barier ochronnych na obiekcie; układanie warstwy ścieralnej na obiekcie.
 • Obiekt WD-15.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod hydrofobizacji. 
 • Obiekt WS-16.9 wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego; wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej; montaż barier ochronnych na obiekcie; wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; montaż barier mostowych
 • Obiekt WS-20.1 - montaż schodów skarpowych; montaż barier mostowych; ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie JP/JL.
 • Obiekt WD-22.7 montaż barier ochronnych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Obiekt WS-24.6 wykonanie ścieków przykrawężnikowych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; montaż barier ochronnych; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-27.1montaż barier ochronnych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; próbne obciążenie obiektu.
 • Obiekt WS-28.4 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację; montaż barier ochronnych na obiekcie; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów. 
 • Obiekt WD-29.3 - wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych; wiercenie otworów pod montaż barier ochronnych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; próbne obciążenie obiektu.
 • Obiekt PZSp-30.1betonowanie kap chodnikowych i gzymsów skrzydeł P-2 JP/JL; montaż krawężnika kap chodnikowych zewnętrznych; nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych i na gzymsach skrzydeł P-2 JP/JL; betonowanie gzymsów skrzydeł P-1 JP/JL; ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego JP/JL.  
 • Obiekt WD-31przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego; układanie warstwy ścieralnej na obiekcie; próbne obciążenie mostu.
 • Obiekt PZSp-31.3 - zakończenie montażu ścieków przykrawężnikowych JL/JP; układanie warstwy ścieralnej JL; zakończenie montażu ścieków przykrawężnikowych JP; montaż barier ochronnych na obiekcie (kapy zewnętrzne).
 • Obiekt WD-33.6 - próbne obciążenie mostu; przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego; próbne obciążenie obiektu
 • Obiekt PZSp-33.9 - układanie warstwy ścieralnej JP/JL
 • Obiekt PZMp-34.4 montaż barier ochronnych na obiekcie (kapy zewnętrzne i wewnętrzne); układanie warstwy ścieralnej JP/JL; zakończenie montażu schodów skarpowych
 • Obiekt PZMp-34.4a - zakończenie montażu schodów skarpowych
 • Obiekt WD-34.6 - próbne obciążenie mostu
 • Obiekt PZMp-W2 - zakończenie układania nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych i na gzymsach skrzydeł P-1 i P-2

   

01.11.2021r.-30.11.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wpustów żeliwnych droga serwisowa 29+050-29+200.
 • Montaż piaskownika w km ok 29+950.
 • Budowa przykanalików pod obiektami WS/PZS-20.1, WS/PZSp-24.6.
 • Budowa przykanalików na droga poprzecznej Węzeł Strzegowo łącznica  Ł2.
 • Montaż wylotów w km 35+000, 30+250-30+700.
 • Montaż wpustów żeliwnych rejon obiektu WS/PZDp-16.9 i w km 18+000, 28+600, 29+800, Węzeł Mława - Strzegowo.
 • Budowa KD-65 z piaskownikiem w km 30+270-30+280.

Branża sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Umocnienie brzegów rzeki Topielicy pod obiektem PZMp-34.6 40,0mb.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym miesiącu.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego w km 14+380, 14+900, 17+100, 17+300, 27+200-27+300, 30+240-30+350.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - montaż słupów wysięgników i opraw  km. 17+100; montaż słupów wysięgników i opraw w km 27+100; montaż słupów wysięgników i opraw  w km 34+600.

Branża drogowa:

 • Prace związane z humusowaniem skarp oraz pasa rozdziału wzdłuż całej trasy głównej, wykonano ok 24 000m3
 • Wykonanie wykopów wykonano ok 4820m3.
 • Wykonanie nasypów wykonano ok 14580m3 w tym zasypkę pasa rozdziału, poboczy oraz nasypy pod budowę chodników: DP Węzeł Strzegowo, drogi serwisowe, pobocza wzdłuż trasy głównej, pobocza na węzłach drogowych.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej ok 21816m2 podbudowę układano w lokalizacjach: Węzeł Żurominek DP. Węzeł Strzegowo, DG Trzcianka – Otocznia, Drogi Serwisowe, DP 2347W.
 • Wykonanie nawierzchni betonowej ok 9605m2, nawierzchnię z betonu C35/45 układano na przejazdach awaryjnych nr 6,4,3,2,1, na pasach włączeń i wyłączeń – łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 na Węźle Mława Południe, łącznice Ł2. Ł3, Ł4 na Węźle Strzegowo.
 • Wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego ok 38020m2. Nawierzchnię z betonu asfaltowego u kładano w lokalizacjach DP. Węzeł Strzegowo, Drogi serwisowe, DP 2349W, Łącznice Ł1/Ł2 Węzeł Żurominek, obiekty mostowe wzdłuż trasy głównej, DG Kol Mdzewskie – Mdzewo
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, puszczenie ruchu.
 • Obiekt W-DK7 - rozbiórka istniejącego wiaduktu.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - brak robót

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż barier ochronnych na obiekcie.
 • Obiekt WD-15.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod hydrofobizacji; darniowanie powierzchni stożków. 
 • Obiekt WS-16.9 wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej; montaż barier ochronnych na obiekcie; skarpowanie i humusowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Obiekt WS-20.1montaż barier mostowych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Obiekt WD-22.7 -przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów skrzydła podpora P-3;  profilowanie powierzchni stożków; montaż obrukowania stożków oraz schodów skarpowych. 
 • Obiekt WS-24.6 montaż barier ochronnych; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-27.1montaż barier ochronnych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WS-28.4 przygotowywanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację; montaż barier ochronnych na obiekcie; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-29.3 - wiercenie otworów pod montaż barier ochronnych; montaż barier ochronnych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt PZSp-30.1ułożenie warstwy ścieralnej JP/JL; profilowanie stożków przy skrzydłach; montaż barier ochronnych.
 • Obiekt WD-31przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 • Obiekt PZSp-31.3 - zakończenie montażu ścieków przykrawężnikowych JL; układanie warstwy ścieralnej JL; zakończenie montażu ścieków przykrawężnikowych JP; montaż barier ochronnych na obiekcie (kapy zewnętrzne)
 • Obiekt WD-33.6 - przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 • Obiekt PZSp-33.9 - montaż barier ochronnych.
 • Obiekt PZMp-34.4 montaż barier ochronnych na obiekcie (kapy zewnętrzne i wewnętrzne); układanie warstwy ścieralnej JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych.
 • Obiekt WD-34.6 - ułożenie warstwy ścieralnej; przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.
 • Obiekt PZMp-W2 - zakończenie układania nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych i na gzymsach skrzydeł P-1,P-2; zbrojenie , deskowanie i betonowanie kapy chodnikowych na płycie.

   

01.12.2021r.-31.12.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wpustów żeliwnych droga serwisowa 48 sztuk;
 • Montaż wylotów 26 szt;
 • Budowa KD-38.

Branża sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Umocnienie brzegów rzeki Topielicy pod obiektem PZMp-34.6 40,0mb.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym miesiącu.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża teletechniczna:

 • Budowa Kanału Technologicznego w km 14+380, 14+900, 17+100, 17+300, 27+200-27+300, 30+240-30+350.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie dróg - montaż słupów wysięgników i opraw  w km 17+100, 27+100, 34+600

   

Branża drogowa:

 • Humusowanie ok 237 670m3 - uzupełnienia humusowania skarp oraz pasa rozdziału wzdłuż całej trasy głównej.
 • Wykopy ok 5511m3.
 • Nasypy ok 20 885m3 w tym zasypkę pasa rozdziału, poboczy oraz nasypy pod budowę chodników na DS.15.3, DG Trzcianka-Otocznia Stara, wyjazdy awaryjne w ciągu TG,DP 2347W, Ł1/Ł2 Węzeł Strzegowo, DS. 16.3, DS.37, DS.31,DG.Wyszyny-Kosiny.
 • Podbudowa zasadnicza: 9775m2 układano w lokalizacjac: DS.20, Węzeł Strzegowo, Wyjazdy Awaryjne, Ł1/Ł4 Węzeł Żurominek, DG Wyszyny Kościelne – Kosiny,Ds.24, DS.31
 • Nawierzchnia betonowa ok 1080m2 układano na przejazdach awaryjnych w km 14+723, 26+620.
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego ok 7146m2 układano w lokalizacjach DG Trzcianka – Otocznia Stara, wyjazdy awaryjne km 18+671 / 22+500.
 • Roboty wykończeniowe prowadzono wzdłuż całej trasy głównej, na węzłach oraz drogach poprzecznych.
 • Przełożenie ruchu z DK7 na S7.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak robót.
 • Obiekt W-DK7 rozbiórka istniejącego wiaduktu.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż barier ochronnych na obiekcie; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów ;montaż słupów ekranów. 
 • Obiekt WD-15.7 - darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WS-16.9 wykonywanie umocnienia stożków z kostki betonowej; montaż barier ochronnych na obiekcie; skarpowanie i humusowanie powierzchni stożków; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WS-20.1montaż barier mostowych; przygotowywanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-22.7 profilowanie powierzchni stożków;  montaż obrukowania stożków oraz schodów skarpowych,
 • Obiekt WS-24.6 montaż barier ochronnych; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-27.1montaż barier ochronnych; darniowanie powierzchni stożków. 
 • Obiekt WS-28.4 montaż barier ochronnych na obiekcie;  wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż barier ochronnych; darniowanie powierzchni stożków; montaż kolektora odwadniającego.
 • Obiekt PZSp-30.1 - profilowanie stożków przy skrzydłach; umacnianie powierzchni stożków; montaż barier ochronnych; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt PZSp-33.9 - montaż barier ochronnych; wiercenie otworów pod montaż słupów ekranów; montaż słupów ekranów.
 • Obiekt PZMp-34.4 montaż barier ochronnych na obiekcie. 
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych; montaż schodów skarpowych.  
 • Obiekt PZMp-W2 - montaż barier ochronnych na obiekcie. 

   

 
Script logo