Loga UE

/ Zakres robót

Zadanie II

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława - Strzegowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława - Strzegowo oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S7 Mława - Strzegowo. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S7 przebiega zupełnie nowym śladem, tj. istniejący przebieg DK7 nie jest wykorzystywany pod budowę S7. Początek drogi zlokalizowany jest w km około 13+967,76 (gdzie dowiązuje się do projektowanego w ciągu S7 odc. Napierki – Mława), natomiast koniec w km około 35+470,85 (gdzie łączy się z projektowanym w ciągu S7 odc. Strzegowo – Pieńki) – zgodnie z kilometrażem projektowanym.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7:
• klasa drogi - S,
• prędkość projektowa - 100 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

W ramach inwestycji do wykonania są węzły drogowe:
• Węzeł Mława Południe,
• Węzeł Żurominek,
• Węzeł Strzegowo Północ.


Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe.
Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Miejsca Obsługi Podróżnych
Wzdłuż trasy nie planuje się MOP-ów.

2a_2.01

tekst alternatywny

 

2a_2.02

tekst alternatywny

 

2a_2.03

tekst alternatywny

 

2a_2.04

tekst alternatywny

 

2a_2.05

tekst alternatywny

 

2a_2.05a

tekst alternatywny

 

2a_2.06

tekst alternatywny

 

2a_2.07

tekst alternatywny

 

2a_2.07a

tekst alternatywny

 

2a_2.08

tekst alternatywny

 

2a_2.09

tekst alternatywny

 

2a_2.10

tekst alternatywny

 

2a_2.11

tekst alternatywny

 

2a_2.12

tekst alternatywny

 

2a_2.12a

tekst alternatywny

 

2a_2.13

tekst alternatywny

 

2a_2.14

tekst alternatywny

 

2a_2.15

tekst alternatywny

 

2b_2.16

tekst alternatywny

 

2b_2.17

tekst alternatywny

 

2b_2.18

tekst alternatywny

 

2b_2.18a

tekst alternatywny

 

2b_2.19

tekst alternatywny

 

2b_2.20

tekst alternatywny

 

2b_2.21

tekst alternatywny

 

2b_2.22

tekst alternatywny

 

2b_2.23

tekst alternatywny

 

2b_2.23a

tekst alternatywny

 

2b_2.24

tekst alternatywny

 

2b_2.25

tekst alternatywny

 

2b_2.26

tekst alternatywny

 

2b_2.27

tekst alternatywny

 

2b_2.27a

tekst alternatywny

 

2b_2.28

tekst alternatywny

 

2b_2.28a

tekst alternatywny

 

2b_2.29

tekst alternatywny

 

Script logo