Loga UE

/ Wideo

22.09.2020 Obiekt WS/PZD-28.4 - betonowanie ustroju nośnego

 

18.09.2020 Wykonywanie prac w km 16+400-16+900

 

08.09.2020 Obiekt WS/PZDp-16.9 km 16+900 betonowanie ściany bocznej P-1, nitka prawa

 

01.09.2020 Obiekt PZMp-31.3a km 31+300 betonowanie ustroju nośnego

 

24.08.2020 Obiekt WD-34.6 montaż belek Typ MG

 

19.08.2020 Roboty drogowe i mostowe w pobliżu obiektu WD-34.6

 

10.08.2020 Obiekt WD-31.0 Montaż belki typ TC-24

 

03.08.2020 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

 

28.07.2020 Obiekt PZM-16.7 betonowanie płyty zespalającej i skrzydła wylotu

23.07.2020 Wykonywanie prac w pobliżu obiektu PZMp-16.7

15.07.2020 Wykonywanie prac przy obiekcie PZDp-16 9

08.07.2020 Zagęszczenie nasypu w km 17+100

26.06.2020 Obiekt WS 16-9 betonowanie ławy fundamentowej P-2 nitka P

22.06.2020 Obiekt PZMp-W2 betonowanie ławy fundamentowej P-1

15.06.2020 Obiekt WD-22.7 montaż belki

09.06.2020 Obiekt WD 34 6 betonowanie ławy fundamentowej P3

 

02.06.2020 Obiekt PZMp 16 montaz przepustu  

 25.05.2020 Obiekt WD 15 7 betonowanie fundamentu P2

19.05.2020 Obiekt WS PZDp 16 9 pobieranie próbek świeżej mieszanki betonowej

11.05.2020 Obiekt PZM 22 8 wykonywanie ławy żwirowej

06.05.2020 Odhumusowanie w km 16+100 16+200

30.04.2020 Roboty w rejonie obiektu WS 17 1

 

24.04.2020 Roboty drogowe w km ok 15+500 16+800

14.04.2020 Obiekt WD 31 0 betonowanie korpusu przyczółka MS

 

09.04.2020 Przygotowanie podłoża miksowanie z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego

31.03.2020 Betonowanie ławy fundamentowe P2 obiekt WD 20 1

11.03.2020 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

04.03.2020 Zbrojenie płyty fundamentowej obiekt PZSp-15.5 oraz wykonywanie pali typu Franki Obiekt WD-15.7

21.02.2020 Obiekt WS-28.4 ławy fundamentowe P-1 (nitka P)

20.02.2020 Obiekt WS 17.1 roboty zbrojeniowe na podporach

13.02.2020 Prace przy odhumusowaniu TG w km 26 200 i podłoże DS26

04.02.2020 DS18 od wiaduktu kolejowego WSPZDp-16.9

30.01.2020 Trasa zasadnicza S7 km 32+160 32+380 wykonywanie warstw nasypowych

22.01.2020 Obiekt WD-25.7 Betonowanie ławy fundamentowe podpora P-3

14.01.2019 km 31+200 prace sanitarno wodociągowe

 

09.01.2020 km 32+090 przygotowanie nasypu pod sypanie kolejnej warstwy oraz prace związane z wykonywaniem pali

30.12.2019 Plac składowy materiałów wsadowych do produkcji mieszanek betonowych w miejscowości Żurominek

24.12.2019 Obiekt WD-18.7 w km 18+700 i podłoże trasy głównej

17.12.2019 Obiekt WD-29.3 Betonowanie ławy fundamentowej podpora P-2

12.12.2019 Betonowanie podpory P-2 na obiekcie WD-22.7.

03.12.2019 Roboty mostowe obiekt WD-29.3

 

25.11.2019 Roboty ziemne przy podporze P-3 obiekt 22.7

19.11.2019  Objazd projektowanego obiektu WD -22.7

13.11.2019 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

 

 

30.10.2019 Zagęszczanie podłoża po zdjęciu humusu:

Script logo