Loga UE

/ Wideo

04.04.2023 Przejazd nad linią kolejową

 

29.03.2023 Przejazd nad obiektem nad linią kolejową

 

23.03.2023 Przejazd DK 7 przez obiekt nad linią kolejową

 

14.03.2023 Przejazd drogą krajową DK 7 przez obiekt nad linią kolejową

 

07.03.2023 Przejazd DK 7 przez obiekt nad linią kolejową

 

28.02.2023 Przejazd w obrębie obiektu nad linią kolejową

 

21.02.2023 Przejazd DK7 przez obiekt nad linią kolejową

 

14.02.2023 Przejazd DK 7 przez obiekt nad linią kolejową

 

08.02.2023 Przejazd Trasa Główną w kierunku Gdańska w obrębie Węzła Żurominek w warunkach nocnych

 

01.02.2023 Przejazd Węzłem Żurominek ze strony wschodniej Trasy Głównej na zachodnią

 

25.01.2023 Przejazd Trasą Główna z Węzła Mława Wschód do Węzła Mława Południe

 

17.01.2023 Nocny przejazd na Węźle Mława Południe - z zachodniej strony Trasy Głównej na wschodnią

 

09.01.2023 Nasadzenia drzewek na Węźle Mława Południe, po stronie zachodniej

 

03.01.2023 Objazd wschodniej strony Węzła Mława Południe

 

28.12.2022 Przejazd w obrębie Ronda Zachodniego Węzła Mława Południe w miejscu przeszłego włączenia drogi wojewódzkiej

 

20.12.2022 Naprawa barier energochłonnych na jezdni prawej przed nieczynnym Węzłem Mława Południe

 

12.12.2022 Przejazd nieczynnym obecnie Węzłem Mława Południe - stroną wschodnią Trasy Głównej od strony Warszawy

 

12.12.2022 Przejazd drogą wojewódzką DW 544 nad Trasą Główną w obrębie Węzła Mława Wschód w obrębie opracowania po nocnych opadach śniegu

 

07.12.2022 Przejazd nieczynnym obecnie Węzłem Mława Południe - stroną zachodnią

 

30.11.2022 Roboty prowadzone na Zadaniu I

 

23.11.2022 Prace prowadzone na Zadaniu I

 

16.11.2022 Prace prowadzone na Zadaniu I

 

10.11.2022 Wjazd na DK7 oraz przejazd przez DS.39b

 

03.11.2022 Prowadzone prace na Zadaniu I

 

27.10.2022 Prowadzone prace na Zadaniu I

 

20.10.2022 Roboty na Zadaniu I

 

13.10.2022 Badanie szorstkości nawierzchni betonowej (IRI)

 

06.10.2022 Roboty na Zadaniu I

 

28.09.2022 Zadanie I

 

22.09.2022 Prowadzone prace na Zadaniu I

 

15.09.2022 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

 

08.09.2022 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

 

31.08.2022 Zadanie I

 

25.08.2022 Roboty na Zadaniu I

 

17.08.2022 Realizowane prace na Zadaniu I

 

11.08.2022 Prowadzone roboty na Zadaniu I

 

04.08.2022 Węzeł Strzegowo

 

28.07.2022 Prowadzone prace na Zadaniu I

 

21.06.2022 r. Układanie warstwy ścieralnej na DK7

 

14.07.2022 r.  Widok na Zadanie I

 

07.07.2022 Widok na Zadanie I

 

30.06.2022 Węzeł Żurominek

 

23.06.2022 Korekcyjne frezowanie nawierzchni DK7

 

15.06.2022 Warstwa wiążąca na DS.26

 

09.06.2022 Prace przy obiekcie WD-22.7

 

02.06.2022 Węzeł Żurominek Łącznice Ł1 i Ł2

 

26.05.2022 Węzeł Strzegowo Północ

 

19.05.2022 Budowa nasypu na obiekcie WD-22.7

 

11.05.2022 Węzeł Żurominek

 

04.05.2022 Obiekt W-DK7 - montaż belek typu T

 

25.04.2022 Roboty mostowe na obiekcie W-DK7

 

20.04.2022 Układanie warstwy wiążącej na DS.31b

 

11.04.2022 Roboty mostowe na obiekcie W-DK7 - Zadanie I

 

06.04.2022 Układanie podbudowy z kruszywa na DS28a i humusowanie na Węźle Żurominek

 

30.03.2022 Roboty mostowe na obiekcie WDK-7

 

24.03.2022 Prace teletechniczne na DS.37

 

16.03.2022 Humusowanie przy rondzie węzła Żurominek na łącznicach Ł1 i Ł2

 

 

10.03.2022 Betonowanie przyczółka P-4 na WDK-7,/p>

 

03.03.2022 Prace porządkowe i humusowanie przy obiekcie WD-31.0

 

24.02.2022 Widok na Węzeł Żurominek z obiektu 27.1

 

18.02.2022 Widok na Węzeł Strzegowo Północ

 

10.02.2022 Widok na Trasę Główną w km ok 33+600

 

03.02.2022 Przejazd Trasą Główną w kierunku Warszawy

 

26.01.2022 Roboty przygotowawcze przy W-DK7

 

19.01.2022 Węzeł Żurominek - widok na łącznice oraz trasę główną

 

12.01.2022 Węzeł Strzegowo Północ

 

04.01.2022 Budowa km 29+300

 

30.12.2021 Widok na trasę główną z obiektu WD-15.7

 

22.12.2021 Węzeł Żurominek - stan istniejący na dzień 22.12.2021

 

16.12.2021 Budowa w km 34+600

 

08.12.2021 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

 

01-12-2021 Widok na W-DK7

 

25.11.2021 Obiekt WD-34.6 - widok z obiektu na prowadzone roboty

 

18.11.2021 Prace w km 17+000

 

09.11.2021 Budowa w km 27+100

 

04.11.2021 Widok na budowę z obiektu WD-22.7

 

28.10.2021 Węzeł Strzegowo - budowa pasa włączenia do ruchu

 

21.10.2021 Zadanie l - budowa obiektu tymczasowego

 

13.10.2021 Obiekt WS/PZDp-16.9 formowanie stożka

 

04.10.2021 Układanie nawierzchni betonowej w km 35+000 JP

 

29.09.2021 Roboty drogowe km 35+000

 

23.09.2021 Montaż linowych barier energochłonnych w km 15+700

 

14.09.2021 W-DK7 - wiadukt tymczasowy na docelowym miejscu - po nasunięciu i ułożeniu pomostu

 

09.09.2021 Prace wykończeniowe km 14+300

 

01.09.2021 W-DK7 - wbijanie ścianki szczelnej wzdłuż objazdu tymczasowego P-1

 

20.08.2021 r.  Obiekt WD-29.3 Układanie asfaltu lanego

 

18.08.2021 r. Budowa obiektu tymczasowego w ciągu drogi DK-7 Roboty w ramach Zadania I

 

11.08.2021 Budowa - widok z km 15+700

 

05.08.2021 Prace przy układaniu nawierzchni z betonu cementowego km 13+967-14+330 JL

 

28.07.2021 Obiekt PZMp-34.4 - ułożenie asfaltu lanego na jezdni prawej

 

 

21.07.2021 Układanie nawierzchni betonowej w km 20+200-22+620 JL

 

14.07.2021 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 23+200 JP

 

06.07.2021 Obiekt WD-18.7 - układanie przeciwspadku z asfaltu lanego

 

28.06.2021 Prace drogowe - Węzeł Mława Południe

 

23.06.2021 Obiekt WD-31.5 - wbijanie ścianki szczelnej

 

17.06.2021 Roboty drogowe - Węzeł Mława Południe km 17+170

 

10.06.2021 Układanie nawierzchni z betonu cementowego w km 32+800

 

01.06.2021 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 33+500

 

27.05.2021 Obiekt WS/PZD-16.9 - betonowanie płyty przejściowej P-1 JL

 

19.05.2021 Roboty drogowe w km 17+100

 

10.05.2021 Obiekt PZMp-34.4 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

 

06.05.2021 Obiekt PZMp-30.2 km 30+200 -betonowanie płyty fundamentowej

 

28.04.2021 Roboty drogowo-mostowe w km 16+900

 

21.04.2021 Przygotowania do układania podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 w km 15+700

 

15.04.2021 Roboty drogowe w km 19+100

 

08.04.2021 Budowanie warstw nasypowych do obiektu WD-31.0

 

01.04.2021 Układanie nawierzchni betonowej w km 32+070-32+400 JL

 

24.03.2021 Obiekt WS/PZDp-16.9 formowanie stożka P-3 JP

 

17.03.2021 Prace drogowo-mostowe przed obiektem WS-16.9

 

09.03.2021 Budowa najazdu na obiekt WS-16.9

 

03.03.2021 Obiekt WD-34.6 - widok na teren przy obiekcie

 

04.02.2021 Głęboka wymiana gruntu w km 30+370

 

26.01.2021 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30+850

 

15.01.2021 Wymiana gruntu w km 30+075-30+850

 

11.01.2021 Widok na Budowę z obiektu WD-27.1

 

07.01.2021 Obiekt WS/PZD-16.9 - sprężanie konstrukcji JP

 

29.12.2020 Prace drogowo-mostowe w km 18+700

 

21.12.2020 DP 2326W podbudowa z BA AC22P

 

16.12.2020 Obiekt WS/PZD-16.9 - sprężanie konstrukcji JL

 

10.12.2020 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 14+800

 

02.12.2020 Obiekt WS/PZDp-16.9 - betonowanie ustroju nośnego JL

 

26.11.2020 Widok na budowę trasy z obiektu WD-33.6

 

18.11.2020 Obiekt WS-16.9 - wciąganie kabli sprężających

 

12.11.2020 Układanie podbudowy C5/6 w km 15+000 JL

 

04.11.2020 Prace przy wymianie gruntu 30+075 - 30+850

 

28.10.2020 Prace drogowo-mostowe w km 16+900

 

21.10.2020 Prace przy budowie w km 16+500

 

13.10.2020 Obiekt WD-15.7 - montaż belki T24

 

06.10.2020 Układanie betonu nawierzchniowego GWN i DWN S7 w km 35+170-35+470 JP - odcinek próbny

 

01.10.2020 r. Zagęszczenie nasypu km 16+700

 

28.09.2020 r. Betonowanie ustroju nośnego obiekt WD-25,7

 

22.09.2020 Obiekt WS/PZD-28.4 - betonowanie ustroju nośnego

 

18.09.2020 Wykonywanie prac w km 16+400-16+900

 

08.09.2020 Obiekt WS/PZDp-16.9 km 16+900 betonowanie ściany bocznej P-1, nitka prawa

 

01.09.2020 Obiekt PZMp-31.3a km 31+300 betonowanie ustroju nośnego

 

24.08.2020 Obiekt WD-34.6 montaż belek Typ MG

 

19.08.2020 Roboty drogowe i mostowe w pobliżu obiektu WD-34.6

 

10.08.2020 Obiekt WD-31.0 Montaż belki typ TC-24

 

03.08.2020 Obiekt WD-25.7 montaż belek T-27

 

28.07.2020 Obiekt PZM-16.7 betonowanie płyty zespalającej i skrzydła wylotu

23.07.2020 Wykonywanie prac w pobliżu obiektu PZMp-16.7

15.07.2020 Wykonywanie prac przy obiekcie PZDp-16 9

08.07.2020 Zagęszczenie nasypu w km 17+100

26.06.2020 Obiekt WS 16-9 betonowanie ławy fundamentowej P-2 nitka P

22.06.2020 Obiekt PZMp-W2 betonowanie ławy fundamentowej P-1

15.06.2020 Obiekt WD-22.7 montaż belki

09.06.2020 Obiekt WD 34 6 betonowanie ławy fundamentowej P3

 

02.06.2020 Obiekt PZMp 16 montaz przepustu  

 25.05.2020 Obiekt WD 15 7 betonowanie fundamentu P2

19.05.2020 Obiekt WS PZDp 16 9 pobieranie próbek świeżej mieszanki betonowej

11.05.2020 Obiekt PZM 22 8 wykonywanie ławy żwirowej

06.05.2020 Odhumusowanie w km 16+100 16+200

30.04.2020 Roboty w rejonie obiektu WS 17 1

 

24.04.2020 Roboty drogowe w km ok 15+500 16+800

14.04.2020 Obiekt WD 31 0 betonowanie korpusu przyczółka MS

 

09.04.2020 Przygotowanie podłoża miksowanie z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego

31.03.2020 Betonowanie ławy fundamentowe P2 obiekt WD 20 1

11.03.2020 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P2

04.03.2020 Zbrojenie płyty fundamentowej obiekt PZSp-15.5 oraz wykonywanie pali typu Franki Obiekt WD-15.7

21.02.2020 Obiekt WS-28.4 ławy fundamentowe P-1 (nitka P)

20.02.2020 Obiekt WS 17.1 roboty zbrojeniowe na podporach

13.02.2020 Prace przy odhumusowaniu TG w km 26 200 i podłoże DS26

04.02.2020 DS18 od wiaduktu kolejowego WSPZDp-16.9

30.01.2020 Trasa zasadnicza S7 km 32+160 32+380 wykonywanie warstw nasypowych

22.01.2020 Obiekt WD-25.7 Betonowanie ławy fundamentowe podpora P-3

14.01.2019 km 31+200 prace sanitarno wodociągowe

 

09.01.2020 km 32+090 przygotowanie nasypu pod sypanie kolejnej warstwy oraz prace związane z wykonywaniem pali

30.12.2019 Plac składowy materiałów wsadowych do produkcji mieszanek betonowych w miejscowości Żurominek

24.12.2019 Obiekt WD-18.7 w km 18+700 i podłoże trasy głównej

17.12.2019 Obiekt WD-29.3 Betonowanie ławy fundamentowej podpora P-2

12.12.2019 Betonowanie podpory P-2 na obiekcie WD-22.7.

03.12.2019 Roboty mostowe obiekt WD-29.3

 

25.11.2019 Roboty ziemne przy podporze P-3 obiekt 22.7

19.11.2019  Objazd projektowanego obiektu WD -22.7

13.11.2019 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

 

 

30.10.2019 Zagęszczanie podłoża po zdjęciu humusu:

Script logo