Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2022r.-01.01.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wylotów na skarpę 15 szt;
 • Montaż piaskowników przy studniach - 3 szt.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Umocnienie brzegów rzeki Topielicy w km 31+000;
 • Wykonanie rowu R-50 w km 27+100.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 1400m3.
 • Nasypy ok 1300m3.
 • Odhumusowano ok 200m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DA.24, DZ.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 rozbiórka istniejącego wiaduktu; wykopy pod ławy fundamentowe podpora P-1, P-3 i P-4; betonowanie chudego betonu podpora P-1, P-3, P-4; skuwanie istniejącej ławy podpora P-2, zbrojenie i deskowanie ławy podpora P-1.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt WD-15.7 - darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-22.7 profilowanie powierzchni stożków; montaż obrukowania stożków oraz schodów skarpowych; zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej podpora P-1.
 • Obiekt WS-24.6 darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż barier ochronnych; darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych; profilowanie skarp stożków.  
 • Obiekt PZMp-W2 - montaż barier ochronnych na obiekcie; profilowanie skarp stożków. 

   

01.02.2022r.-28.02.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 1720m3.
 • Nasypy ok 600m3.
 • Odhumusowano ok 500m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DS.24, DS.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpora P-1, P-3, P-4; wykopy pod ławy fundamentowe podpora P-2; betonowanie chudego betonu podpora P-2; formowanie pali CFA podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka podpora P-1.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WD-22.7 - zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej podpora P-1; betonowanie płyty przejściowej.
 • Obiekt WS-24.6 darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż barier ochronnych.
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych; profilowanie skarp stożków.  

   

01.03.2022r.-31.03.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Uzupełnienie wpustów i wylotów na skarpę;
 • Budowanie kanalizacji deszczowej na Zadaniu I – 120mb.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 31 448m3.
 • Nasypy ok 937m3.
 • Odhumusowano ok 500m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DS.24, DS.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka podpora P-1 i P-4;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu skrzydeł podpora P-1 i P-4; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów  podpora P-2 i P-3.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WD-22.7 zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-1.
 • Obiekt WD-27.1 montaż balustrad schodów skarpowych.
 • Obiekt WD-29.3 - umacniania skarp pod obiektem podpora P-1.
 • PZMp przejścia dla małych zwierząt - wykonywanie zasypki przepustów 

   

 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo