Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Zbiorniki retencyjne:   

 •         ZR-16 w km ok 34+520 - roboty ziemne.

Roboty drogowe: 

 • Wymiana gruntu: 6043,57m3 w km 30+075-30+850;
 • Orurowanie rowów: 249,1mb w lokalizacjach DS.25, DS.26, DS.28, DS.28A;
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe: E3, E4, EP5.2.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 - zasypki ścian przyczółków, podpora prawa P-1 i P-2, JL..
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań, JP/JL; sprężenie ustroju, JP.miana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS-20.1 i montaż rury odwadniającej oraz ochronnej za przyczółkiem P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1, JP/JL.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne

Roboty drogowe:

 • Wymiana gruntu: 33 800.00 m3 w km 30+075 – 30+850;
 • Orurowanie rowów: 87.1 mb ds.38; w km ok 27+800; 28+200; 28+700;
 • Wycinka drzew na Zadaniu l w km 240+000 – 240+575;
 • Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EK 1 w km: 17+421 – 17+554; EP 5.1 i EP: 5.2 w km: 28+371-28+501; EP 3.1 i EP: 3.2 w km: 20+081 – 20+197; EK 3 w km: 31+342-31+473; EK 4 w km : 32+498 – 32+628; EK 2 w km: 20+571 – 20+761; EP 3.1 w km: 20+086 – 20+202; EP 4.1 i EP 4.2 : w km 24+608 – 24+730.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.7 - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa lewa; zasypka przyczółka P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na skrzydłach; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory P-1 i P-3; zbrojenie deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowych na ustroju skrzydłach; betonowanie kap chodnikowych oraz gzymsów na skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod płytę denną przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej przepustu i wlotu i wylotu; montaż skrzynek prefabrykowanych

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD-4 w km ok 15+600;
 • KD-5 w km ok 15+600;
 • KD-25 w km ok 17+960;
 • KD-37a w km ok 20+915; 
 • KD-50 w km ok 27+100;
 • KD-56 w km ok 28+400;
 • KD-58 w km ok 28+460;
 • KD-70 w km ok 31+020;
 • KD-71 w km ok  31+020;
 • KD-78 i KD79 w km ok 33+650;
 • Montaż wpustów deszczowych w km 17+960, 18+750, 18+700 DP 2326, 27+100 DP 2349, 28+400, 35+150-35+450, 31+320-31+340, 31+020 DP 1240.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-11 w km ok 27+700 roboty ziemne;
 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne, balast, montaż płyt ażurowych.

Melioracja: 

 • Konserwacja (90 mb)i przebudowa (120 mb) rowu R-X w km ok 20+915;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy kolizja nr 15 w km ok 31+110;
 • Przebudowa rowu R-18 i rowu bez nazwy w km ok 33+970.

Energetyka:

 • Oświetlenie drogowe - układanie linii kablowych oświetleniowych w km 26+700-27+000;
 • Zasilanie obiektów - układanie linii kablowej nn od rozdzielni SO 3b w km ok 27+100.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego w km 17+300-17+900; 18+050-18+500.

Roboty drogowe:

 • Odhumusowanie ok 3000,30m3;
 • Wykopy ok 16 554,20m3 (w km 14+500-15+000; 15+000-16+000; 16+460 -16+830;17+200-17+300;18+000-18+100;18+500-18+700;19+600-20+100;22+700-22+800;25+600-26+000);
 • Nasypy ok 61.070,00m3 (w km 15+400-15+500;15+700-15+860; 16+460-16+890; 17+000 -17+140;19+540-19+660; 24+600-24+700; 28+400-28+500, 32+100-32+600; 34+430-34+475; DG Trzcianka Otocznia; DP 2349W; DP 1240W; DP W Strzegowo; Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł3;DP 1240W; DP 2326W);
 • Wymiana gruntu ok  23.550,00m3 (w km 30+250-30+450;18+750-18+800, DS.-15.3);
 • Warstwa mrozoochronna ok 12.800,00m2 (w km 18+740-18+830, DS.20);
 • Podbudowa zasadnicza ok 21.890,00m2; 
 • Podbudowa C5/6 ok 19.438,00m2 (w km 19+530-19+660; 20+207-20+250; 23+950-24+020; 25+700-26+500;27+680-27+820;28+080-28+300; 32+075-32+500;
 • Podbudowa 0/31.5: DP. W Strzegowo; DP 2349W;
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 17+944-17+959; 18+740-18+830;25+500-25+650; DS.20.
 • Warstwa odsączającą wykonywano w km 25+500-25+650;
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 14+300-14+800;32+600-32+700; DP Węzeł Strzegowo Północ; DG Kolonie-Mdzewo; DP2349W; DP2326W; DP 2349W; DG Trzcianka-Otocznia;

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.7 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych na ustroju; montaż dylatacji na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-16.9 rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa/lewa; zasypka przyczółka P-1 i P-3 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-17.1 - zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej;
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2; montaż dylatacji na podporach;
 • Obiekt WD-22.7 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach;
 • Obiekt WS-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2;  montaż dylatacji na podporach; zasypki podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowej i krawężnika; zasypki podpory P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1; 
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1;
 • Obiekt PZMp-31.3a - montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach oraz krawężnika;
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-2 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych na P-1 i P-2; zasypki podpory P-2;
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych i gzymsów na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt PZMp-DP1 zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych.
 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo