Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2023r.-31.01.2023r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa kanalizacji deszczowej na Zadaniu I;
 • Regulacja włazów i wysokości wpustów

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Prace porządkowe, oznakowanie słupów oraz usuwanie wad na kolizji nn 07

Branża drogowa:

 • Humusowanie skarp i terenów płaskich ok 2 000m2.
 • Skropienia wykonano w lokalizacji DK7.
 • Uzupełniano pobocza w lokalizacji DK7.
 • Rozbiórka nasypu - najazd na wiadukt tymczasowy

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy wyciąganie ścianki szczelnej; rozbiórka najazdów i nasypu
 • Obiekt W-DK7 montaż balustrad; profilowanie stożków P-1 i P-4 JL; hydrofobizacja powierzchni betonowych - zakończenie prac.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - wykonanie antykorozji betonu - zakończenie prac; montaż balustrad; umocnienie stożków kostką betonową; roboty wykończeniowe.
 • MUR OPOROWY - zakończono roboty

01.02.2023r.-28.02.2023r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa kanalizacji deszczowej na Zadaniu I;
 • Regulacja włazów i wysokości wpustów.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Prace porządkowe, oznakowanie słupów.

Branża drogowa:

 • Humusowanie skarp i terenów płaskich ok 1 000m2.
 • Skropienia wykonano w lokalizacji DK7.
 • Uzupełniano pobocza w lokalizacji DK7.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Obiekt W-DK7 montaż poręczy przy schodach skarpowych; montaż osłon przeciwporażeniowych; zamiana barier mostowych na balustradę.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - montaż poręczy przy schodach skarpowych; roboty wykończeniowe.

 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo