Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Zbiorniki retencyjne:   

 •         ZR-16 w km ok 34+520 - roboty ziemne.

Branża drogowa: 

 • Wymiana gruntu: 6043,57m3 w km 30+075-30+850;
 • Orurowanie rowów: 249,1mb w lokalizacjach DS.25, DS.26, DS.28, DS.28A;
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe: E3, E4, EP5.2.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 - zasypki ścian przyczółków, podpora prawa P-1 i P-2, JL..
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań, JP/JL; sprężenie ustroju, JP.miana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS-20.1 i montaż rury odwadniającej oraz ochronnej za przyczółkiem P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1, JP/JL.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne

Branża drogowa:

 • Wymiana gruntu: 33 800.00 m3 w km 30+075 – 30+850;
 • Orurowanie rowów: 87.1 mb ds.38; w km ok 27+800; 28+200; 28+700;
 • Wycinka drzew na Zadaniu l w km 240+000 – 240+575;
 • Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EK 1 w km: 17+421 – 17+554; EP 5.1 i EP: 5.2 w km: 28+371-28+501; EP 3.1 i EP: 3.2 w km: 20+081 – 20+197; EK 3 w km: 31+342-31+473; EK 4 w km : 32+498 – 32+628; EK 2 w km: 20+571 – 20+761; EP 3.1 w km: 20+086 – 20+202; EP 4.1 i EP 4.2 : w km 24+608 – 24+730.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.7 - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa lewa; zasypka przyczółka P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na skrzydłach; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory P-1 i P-3; zbrojenie deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowych na ustroju skrzydłach; betonowanie kap chodnikowych oraz gzymsów na skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod płytę denną przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej przepustu i wlotu i wylotu; montaż skrzynek prefabrykowanych

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD-4 w km ok 15+600;
 • KD-5 w km ok 15+600;
 • KD-25 w km ok 17+960;
 • KD-37a w km ok 20+915; 
 • KD-50 w km ok 27+100;
 • KD-56 w km ok 28+400;
 • KD-58 w km ok 28+460;
 • KD-70 w km ok 31+020;
 • KD-71 w km ok  31+020;
 • KD-78 i KD79 w km ok 33+650;
 • Montaż wpustów deszczowych w km 17+960, 18+750, 18+700 DP 2326, 27+100 DP 2349, 28+400, 35+150-35+450, 31+320-31+340, 31+020 DP 1240.

Branża melioracyjna: 

 • Konserwacja (90 mb)i przebudowa (120 mb) rowu R-X w km ok 20+915;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy kolizja nr 15 w km ok 31+110;
 • Przebudowa rowu R-18 i rowu bez nazwy w km ok 33+970.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-11 w km ok 27+700 roboty ziemne;
 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne, balast, montaż płyt ażurowych.

Branża teletechniczna::

 • Budowa kanału technologicznego w km 17+300-17+900; 18+050-18+500.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie drogowe - układanie linii kablowych oświetleniowych w km 26+700-27+000;
 • Zasilanie obiektów - układanie linii kablowej nn od rozdzielni SO 3b w km ok 27+100.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 3000,30m3;
 • Wykopy ok 16 554,20m3 (w km 14+500-15+000; 15+000-16+000; 16+460 -16+830;17+200-17+300;18+000-18+100;18+500-18+700;19+600-20+100;22+700-22+800;25+600-26+000);
 • Nasypy ok 61.070,00m3 (w km 15+400-15+500;15+700-15+860; 16+460-16+890; 17+000 -17+140;19+540-19+660; 24+600-24+700; 28+400-28+500, 32+100-32+600; 34+430-34+475; DG Trzcianka Otocznia; DP 2349W; DP 1240W; DP W Strzegowo; Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł3;DP 1240W; DP 2326W);
 • Wymiana gruntu ok  23.550,00m3 (w km 30+250-30+450;18+750-18+800, DS.-15.3);
 • Warstwa mrozoochronna ok 12.800,00m2 (w km 18+740-18+830, DS.20);
 • Podbudowa zasadnicza ok 21.890,00m2; 
 • Podbudowa C5/6 ok 19.438,00m2 (w km 19+530-19+660; 20+207-20+250; 23+950-24+020; 25+700-26+500;27+680-27+820;28+080-28+300; 32+075-32+500;
 • Podbudowa 0/31.5: DP. W Strzegowo; DP 2349W;
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 17+944-17+959; 18+740-18+830;25+500-25+650; DS.20.
 • Warstwa odsączającą wykonywano w km 25+500-25+650;
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 14+300-14+800;32+600-32+700; DP Węzeł Strzegowo Północ; DG Kolonie-Mdzewo; DP2349W; DP2326W; DP 2349W; DG Trzcianka-Otocznia;

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.7 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych na ustroju; montaż dylatacji na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-16.9 rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa/lewa; zasypka przyczółka P-1 i P-3 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpora P-1 i P-3;
 • Obiekt WS-17.1 - zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej;
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2; montaż dylatacji na podporach;
 • Obiekt WD-22.7 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach;
 • Obiekt WS-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpora P-1 i P-2;  montaż dylatacji na podporach; zasypki podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowej i krawężnika; zasypki podpory P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1; 
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na P-1;
 • Obiekt PZMp-31.3a - montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach oraz krawężnika;
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-2 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych na P-1 i P-2; zasypki podpory P-2;
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; betonowanie płyt przejściowych P-1 nitka prawa/lewa; montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych i gzymsów na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt PZMp-DP1 zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych.

01.04.2021r.-30.04.2021r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Budowa przykanalików w km 15+700-15+775 (7 sztuk), 15+770-16+840 (5 sztuk), 16+400-16+760 (24 sztuki), 22+680-23+290 (7 sztuk), 25+550-25+700 (3 sztuki), 34+650-34+840 (9 sztuk);
 • Budowa przykanalików wraz z wylotami oraz studniami fi 1000 w km 15+420-15+480 (3 sztuki);
 • Montaż pierścieni odciążających + wyloty w km 15+400-16+400;
 • Montaż pierścieni odciążających w km 27+400-28+150 (25 sztuk);  
 • Montaż wylotów na przykanalikach w km 17+100-17+900 (18 sztuk);
 • Budowa KD-81 wraz ze studnią i przykanalikami (2 sztuki);
 • Budowa KD-82 wraz ze studnią i przykanalikiem;
 • Budowa KD-90 wraz ze studnia i przykanalikami w km 34+480 (2 sztuki);
 • Budowa przykanalików rondo Strzegowo w km 34+650 (4 sztuki), DP 2349W w km ok 27+100 (2 sztuki).

Branża melioracyjna: 

 • Odmulenie rzeki Topielicy 100mb w km 31+300;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielicy 35mb w km ok 31+300 i 35mb w km ok 34+400.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-10 w km ok 24+740 odhumusowanie i wykop zbiornika, montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiornika;
 • ZR-11 w km ok 27+100 pogłębienie wykopu, profilowanie dna i skarp zbiornika, ułożenie geomembrany oraz warstwy dociążającej, montaż płyt ażurowych na dnie;
 • ZR-12 w km ok 29+930 odhumusowanie i wykop zbiornika, profilowanie dna oraz skarp zbiornika;
 • ZR-16 w km ok 34+520 montaż płyt ażurowych.

Branża teletechniczna::

 • Budowa kanału technologicznego w km 17+900-18+750.

Branża energetyczna:

 • Oświetlenie drogowe - układanie linii kablowych oświetleniowych w km ok 27+100, 34+500, Węzeł Żurominek Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 w km 27+100-27+200, Węzeł Strzegowo Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4 w km 34+320-35+000;
 • Zasilanie obiektów - układanie linii kablowej nn zasilanie obiektów w km 28+340-28+500, 34+600-35+000 Węzeł Strzegowo.

Branża drogowa:

 • Odhumusowanie ok 2083,38m3;
 • Wykopy ok 37 395,00m3 (w km 20+700-23+600, 24+400-24+900, 25+700-26+500, 28+900-29+500, 34+400-35+000, Węzeł Mława Łącznica Ł2, Ł3 i Ł4, Węzeł Żurominek Łącznica Ł1 i Ł2);
 • Nasypy ok 126 675,00m3 (w km 15+800-15+990, 16+460-16+860, 16+820-16+890, 16+970-17+150, 19+000-20+000, 20+800-21+300, 21+600-21+780, 24+600-24+700, 30+575-31+300, 34+000-34+050, 34+600-34+750, DG 230604W, DG Trzcianka Otocznia, DP 2349W, DP 2347W, DP 1240W, DP Węzeł Strzegowo, Węzeł Mława Łącznica Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4, DP 1240W);
 • Warstwa mrozoochronna ok 6 204,00m2 (w km 15+780-15+850, 18+740-18+830, 21+780-22+100, 22+825-22+975, 23+600-23+720);
 • Podbudowa zasadnicza ok 25 363,00m2 (w km DP Węzeł Strzegowo, DP 2349W, 18+000-18+710, 19+130-19+925, 20+200-20+500, DS38, DG Kol. Mdzewskie-Mdzewo);
 • Podbudowa C5/6 ok 93 857,82m2 (w km 15+640-15+990, 16+400-16+800, 18+740-19+200, 20+660-21+780, 23+600-23+720, 25+370-25+680, 34+050-34+280, 34+700-34+910);
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km Węzeł Żurominek Łącznica Ł1 i Ł2, DP 2349W;
 • Nawierzchnia z betonu C35/45 ok 3 245,77mw km 30+2550-30+450 JL, 32+070-32+600 JL;
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego ok 3400,00m2 w km DG Mdzewo-Budy Mdzewskie (AC11S warstwa ścieralna) oraz DP 2349W (AC 16W warstwa wiążąca);
 • Prace związane z drenażem (w km 15+735-15+809, 15+390-15+449, 18+715-18+749, 19+943-21+824 (fi 100), 15+690-15+720, 18+788-18+824, 21+824-21+899 (fi 200) + studnie, 15+690-15+720, 18+788-18+824, 21+824-21+899 (fi 200) +studnie drenarskie DN 400 (12 sztuk), DN 630(3 sztuki), 23+600-23+742, 28+363-28+416, 33+934-33+953 (fi 100), 21+899-21+974, 21+974-21+049, 25+425-25+697 (fi 200) + studnie drenarskie DN 400(3 sztuki), DN 630 (6 sztuk);
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 16+500-16+900, 17+400-17+800, 20+100-20+900, DP Węzeł Strzegowo Północ, DP 2349W, Węzeł Mława Łącznice Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4, DS.28a, DS.36

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach.
 • Obiekt WS-16.9 zasypka przyczółka P-1 i P-3 JP/JL; przygotowanie powierzchni płyty ustroju pod kapami dla ułożenia izolacji.
 • Obiekt WS-17.1 - zasypki konstrukcji stalowej z blachy falistej.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt WS-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; montaż zbrojenia krawężnika, deski gzymsowej na kapach chodnikowych. 
 • Obiekt WD-25.7 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienia stożków.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie wnęk dylatacyjnych i montaż dylatacji na P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod umocnienia stożków, zbrojenie i montaż deski gzymsowej krawężnika kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-29.3 - przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy.
 • Obiekt PZMp-30.5 - wykop pod płytę denną żelbetową; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty wlotu i wylotu.
 • Obiekt PZMp-31.3a - przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy;
 • Obiekt WD-33.9 -przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy;
 • Obiekt PZMp-34.4 - przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji z papy; montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż desek gzymsowych i zbrojenie na skrzydłach podpór P-1 i P-2; zbrojenie, betonowanie i deskowanie skrzydeł na podporach P-1 i P-2; izolacja cienka podpór P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-DP1 zasypki przepustu.
 • Obiekt PZMp-W2 - zasypki podpór P-1 i P-2 pod płyty przejściowe; izolacja podpór P-1 i P-2.
 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo