Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Zbiorniki retencyjne:   

 •         ZR-16 w km ok 34+520 - roboty ziemne.

Roboty drogowe: 

 • Wymiana gruntu: 6043,57m3 w km 30+075-30+850;
 • Orurowanie rowów: 249,1mb w lokalizacjach DS.25, DS.26, DS.28, DS.28A;
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne/ przeciwolśnieniowe: E3, E4, EP5.2.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 - zasypki ścian przyczółków, podpora prawa P-1 i P-2, JL..
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań, JP/JL; sprężenie ustroju, JP.miana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS-20.1 i montaż rury odwadniającej oraz ochronnej za przyczółkiem P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1, JP/JL.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na podporze P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych; montaż deski gzymsowych na ustroju i skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-16 w km ok 34+520 roboty ziemne

Roboty drogowe:

 • Wymiana gruntu: 33 800.00 m3 w km 30+075 – 30+850;
 • Orurowanie rowów: 87.1 mb ds.38; w km ok 27+800; 28+200; 28+700;
 • Wycinka drzew na Zadaniu l w km 240+000 – 240+575;
 • Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych: EK 1 w km: 17+421 – 17+554; EP 5.1 i EP: 5.2 w km: 28+371-28+501; EP 3.1 i EP: 3.2 w km: 20+081 – 20+197; EK 3 w km: 31+342-31+473; EK 4 w km : 32+498 – 32+628; EK 2 w km: 20+571 – 20+761; EP 3.1 w km: 20+086 – 20+202; EP 4.1 i EP 4.2 : w km 24+608 – 24+730.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.7 - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-16.9 - rozbiórka deskowania i rusztowań nitka prawa lewa; zasypka przyczółka P-1 JP/JL.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na skrzydłach; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory P-1 i P-3; zbrojenie deskowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowych na ustroju skrzydłach; betonowanie kap chodnikowych oraz gzymsów na skrzydłach JP/JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-33.9 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 - montaż zbrojenia płyt przejściowych P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-34.6 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór P-1 i P-3; zbrojenie kap chodnikowych; montaż dylatacji na podporach.
 • Obiekt PZMp-DP1 - wykop pod płytę denną przepustu; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej przepustu i wlotu i wylotu; montaż skrzynek prefabrykowanych
 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo