Loga UE

/ Postęp robót

07.11.2018r Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla Zadania I.
23.11.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
24.01.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenia odstępstwa "kolejowego" dla Zadania I oraz Zadania II.
07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
14.10.2019r. Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy plac budowy drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Mława-Strzegowo w kilometrze 13 967,76 do 33 470,85
18.11.2019r.- 24.11.2019r.
  • Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w km 14+067 - 35+470;
  • Prace geodezyjne - wyznaczenie osnowy realizacyjnej;
  • Roboty mostowe - wykop pod fundamenty dla obiektu WD-22.7 i WD-29.3; platformy robocze pod pale typu Franki PZMp-W1, PZMp-W2 i PZMp-W3;
  • Roboty melioracyjne czyszczenie rowu R-M41;
  • Energetyka - montaż kabli i przepustów; wykop pod kable;
  • Roboty drogowe - odhumusowano około 10 km drogi; wykonano nasyp około 12 000m3, wykopy około 12 000 m3,  wycinka drzew i krzaków

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo