Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
17.02.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania I.

01.01.2022r.-01.01.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Montaż wylotów na skarpę 15 szt;
 • Montaż piaskowników przy studniach - 3 szt.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Umocnienie brzegów rzeki Topielicy w km 31+000;
 • Wykonanie rowu R-50 w km 27+100.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 1400m3.
 • Nasypy ok 1300m3.
 • Odhumusowano ok 200m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DA.24, DZ.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 rozbiórka istniejącego wiaduktu; wykopy pod ławy fundamentowe podpora P-1, P-3 i P-4; betonowanie chudego betonu podpora P-1, P-3, P-4; skuwanie istniejącej ławy podpora P-2, zbrojenie i deskowanie ławy podpora P-1.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt WD-15.7 - darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-22.7 profilowanie powierzchni stożków; montaż obrukowania stożków oraz schodów skarpowych; zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej podpora P-1.
 • Obiekt WS-24.6 darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż barier ochronnych; darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych; profilowanie skarp stożków.  
 • Obiekt PZMp-W2 - montaż barier ochronnych na obiekcie; profilowanie skarp stożków. 

   

01.02.2022r.-28.02.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 1720m3.
 • Nasypy ok 600m3.
 • Odhumusowano ok 500m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DS.24, DS.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpora P-1, P-3, P-4; wykopy pod ławy fundamentowe podpora P-2; betonowanie chudego betonu podpora P-2; formowanie pali CFA podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka podpora P-1.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WD-22.7 - zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej podpora P-1; betonowanie płyty przejściowej.
 • Obiekt WS-24.6 darniowanie powierzchni stożków.
 • Obiekt WD-29.3 - montaż barier ochronnych.
 • Obiekt PZMp-34.4a - montaż barier ochronnych; profilowanie skarp stożków.  

   

01.03.2022r.-31.03.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Uzupełnienie wpustów i wylotów na skarpę;
 • Budowanie kanalizacji deszczowej na Zadaniu I – 120mb.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 31 448m3.
 • Nasypy ok 937m3.
 • Odhumusowano ok 500m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.17, DS.24, DS.30.2, DS.31, DS.32, DS.33, DS.36.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka podpora P-1 i P-4;  zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu skrzydeł podpora P-1 i P-4; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów  podpora P-2 i P-3.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt PZSp-15.5 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WS-16.9 - montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych.
 • Obiekt WD-22.7 zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie gzymsów podpora P-1.
 • Obiekt WD-27.1 montaż balustrad schodów skarpowych.
 • Obiekt WD-29.3 - umacniania skarp pod obiektem podpora P-1.
 • PZMp przejścia dla małych zwierząt - wykonywanie zasypki przepustów 

   

01.04.2022r.-30.04.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Roboty zakończono.

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Wykopy ok 959 456m3.
 • Nasypy ok 1 596 117m3.
 • Odhumusowano ok 12 901m3.
 • Odhumusowanie, nasypy oraz wykopy prowadzono na drogach serwisowych: DS.15.3, DS.18, DS.18.b, DS.22, DS.19b, DS.20a, DS.21, DS.23, DS.24, DS.25, DS.27, DS.28, DS.30, DS.30.2, DS.32, DS.36, DS.38.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu skrzydła podpora P-1 i P-4; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów podpora P-2, P-3 i P-4; zasypka ław fundamentowych podpora P-1 i P-4; izolacja cienka oraz drenaż za przyczółkami na P-1 i P-4; rozpoczęcie zasypki przyczółka P-1.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 brak robót.

Zadanie II 

 • Obiekt WD-22.7 zasypka przyczółka podpora P-1; zbrojenie i deskowanie betonowanie gzymsów podpora P-1.
 • Obiekt WD-29.3 - Wykonanie warstwy ścieralnej.
 • PZMp przejścia dla małych zwierząt - wykonywanie zasypki przepustów 

   

01.06.2022r.-30.06.2022r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • Obrukowanie wylotów kanalizacji deszczowej (cały zakres).

Branża sanitarna: 

 • Roboty zakończone.

Branża melioracyjna: 

 • Obrukowanie wylotów kanalizacji melioracyjnej (cały zakres).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Roboty zakończono.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Roboty zakończono.

Branża energetyczna:

 • Roboty zakończono.

Branża drogowa:

 • Budowano nasypy oraz zjazdy w lokalizacji: DS.21, DS.38 DK7, oraz na Zadaniu I.
 • Wykonywana była podbudowa 0/31,5 w lokalizacji: DS.30.2, DS.19, DS.29, DS.33, DS.37, DS38, DS39.
 • Skropienia wykonano w lokalizacji: DS.26, DS30.2, DS39, DS38, DK7.
 • Ułożono warstwę wiążącą AC 16W w lokalizacji: DS.26, DS.30.2, DS.38, DS39.
 • Prowadzono pracę przy oznakowaniu poziomym-grubowarstwowym w lokalizacji S7.
 • Układano ścieki skarpowe w lokalizacji: Węzeł Mława, DS.15.3, DP 2347W, S7 20+200 JL, Węzeł Strzegowo-droga poprzeczna.
 • Umacniano dna rowów w lokalizacji: Węzeł Mława, DP 2347W, DS.15.3, S7 35+350 JL.
 • Układano chodniki w lokalizacji: DP 2347W.
 • Ustawiano obrzeża w lokalizacji: DP 2347W oraz obiektu WD-15.7.
 • Montowano ekrany przeciwolśnieniowe w lokalizacji: S7 14+000-35+567.
 • Prowadzono prace przy humusowaniu w lokalizacji: S7 28+000-34+000, Węzeł Strzegowo – droga poprzeczna, S7 17+000-18+000.
 • Prowadzona była wymiana gruntu na DS.38.
 • Ustawiono znaki pionowe oraz bramownice w lokalizacji S7.
 • Ułożono warstwę ścieralna AC11S w lokalizacji: DS.26, DS30.2, DS.38, DS.39 DK7.
 • Ułożono warstwę ścieralną AC8S na licznych ścieżkach rowerowych w lokalizacji: DP 347W, DP 2326W.
 • Prowadzono nasadzenia w lokalizacji: Węzeł Żurominek.
 • Prowadzone były prace przy ogrodzeniach w lokalizacji: S7 14+000-35+567.
 • Pojawiły się bariery ochronne w lokalizacji: Węzeł Mława, DS.25, DS.15.3.
 • Nastąpiło koszenie traw w lokalizacji: Węzeł Strzegowo, S7 14+000-35+567.
 • Zostały umocnione pobocza kruszywem w lokalizacji: Węzeł Mława, DS.15.3, DS.25, DS.38b, DS.36.
 • Prowadzono prace przy frezowaniu DK7.
 • Wykonano odhumusowanie w lokalizacji DS. 39 oraz na Zadaniu I.

Branża mostowa: 

Zadanie I

 • Most objazdowy brak prac w raportowanym okresie.
 • Obiekt W-DK7 - przygotowanie podłoża betonowego pod ułożenie izolacji z papy; zasypka przyczółka podpora P-1 i P-4; rozbiórka szalunków płyty zespalającej i poprzecznic.
 • Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - wykop pod płytę denną; betonowanie chudego betonu; zbrojenie i deskowanie płyty dennej.

Zadanie II 

 • Obiekt PZSp-15.5 - hydrofobizacja powierzchni betonowych.

   

 • Obiekt WD-15.7 - hydrofobizacja powierzchni betonowych.
 • Obiekt WS-16.9hydrofobizacja powierzchni betonowych.
 • Obiekt WD-18.7 - hydrofobizacja powierzchni betonowych.
 • Obiekt WS-20.1 - montaż balustrady na schodach skarpowych; hydrofobizacja powierzchni betonowych.
 • Obiekt WD-22.7 zasypka przyczółka podpora P-1; montaż balustrady na schodach skarpowych; zbrojenie, betonowanie i deskowanie gzymsów skrzydeł.
 • Obiekt WS-24.6 - montaż balustrady na schodach skarpowych; hydrofobizacja powierzchni betonowych.
 • Obiekt WD-29.3 montaż balustrady na schodach skarpowych.
 • PZMp przejścia dla małych zwierząt - wykonywanie zasypki przepustów; wykonywanie drenażu; montaż balustrady na schodach skarpowych.  

   

 

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo