Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej "Serwis dla podwykonawców". Serwis znajduje się pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Podwykonawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

 

1

 

 

Biuro Projektowe Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk
Usługodawca 

 

 

 Projekt drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S510)

odc. Mława - Strzegowo 

 

2

 

GGPS Sp. z o.o
ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin

GCPS Sp. z o. o
ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin
Dalszy Usługodawca 

 

 

Usługi geodezyjne

 

3

 

 

Energetyka Automatyka Serwis Sp. z o.o.
ul. Sierpniowa 12, 80-178 Gdańsk
Dalszy Usługodawca

 

 

Opracowanie projektowe branży elektroenergetycznej, technicznej
i kolejowej

 

 4

 

Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco S.C.
ul. Zabłocka 2A/32, 80-287 Gdańsk
Dalszy Usługodawca

 

 

Projekt branży melioracyjnej

 

5

 

SANOVA S.C.
Paweł Bieschke,Stanisław Hasse
ul. Chrzanowskiego 10A/20,
80-278 Gdańsk
Dalszy Usługodawca 

 

 

Projekt branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, wodno-kanalizacyjna)

 

 

6

 

 

Urząd Gminy Strzegowo
Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo
Usługodawca

 

 

Biuro budowy

 

7

 

EKSAMETR Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Podwykonawca

 

 

Obsługa formalno-administracyjna Kontraktu

 

 

8

 

Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA
 Daniel Maranda
ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa
Dalszy Usługodawca 

 

 

Opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko

 

9

 

GEOPROJEKT - Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne
ul. Grochowska 7A, 60-277 Poznań
Dalszy Usługodawca 

 

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

 

 

 

10

 

BETON STAL Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o.
ul. Nadnarwiańska 47, 07-410 Ostrołęka
Dostawca

 

 

Dostawca kruszywa

 

11

 

POLSERVICE GEO Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/3569,
00-613 Warszawa
Usługodawca

 

 

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

 

12

 

Pracownia Analiz Przyrodniczych
Tomasz Radniecki,
ul. Jaspisowa 12, 61-680 Poznań
Usługodawca

 

 

Kompleksowy nadzór przyrodniczy

 

13

 

Kompania Górnicza Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa do betonu

 

14


Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane SCAN-ROAD
Józef Piersa
ul. Książęca 43,
07-300 Ostrów Mazowiecka
Usługodawca

 

 

Kompleksowa wycinka drzew i ich zabezpieczenie

 

 

15

 

Thyssenkrupp Materials Poland S.A.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej i giętej oraz prostej

 

16

 

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Dostawca

 

 

Dostawa piasku płukanego

 

 

17

 

PRI INŻBUD Sp. j.
Jerzy Harenda, Andrzej Klaga
ul. Przymiejska 15,
63-400 Ostrów Wielkopolski Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie ścianek szczelnych technologicznych wraz
z wykonaniem dokumentacji technologicznej

 

 

18

 

Konsorcjum firm:

ViaCon Polska Sp. z o. o (Lider)
ViaCon Sp. z o. o ( Partner)
ViaCon Construction Sp. z o. o (Partner)
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż wraz z dzierżawą tymczasowego mostu stalowego oraz demontaż i transport mostu do magazynu

 

19

 

PPH GRALBET Sp. z o. o
Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo
Dostawca

 

 

Dostawa belek typu T

 

20

 

BAU-KERRY Sp. z o.o.
ul. Miodowa 20/13, 00-246 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PG-1 

 

21

 

Irbud Sp. k
ul. Warmińska 8, 09-408 Płock
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych

 

22

 

DOBMEL Sp. z o. o.
ul. Ziejkowska 6, 09-500 Gostynin
Podwykonawca 

 

 

Kompleksowe wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

 

23

 

Stump Franki Sp. z o. o.
ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków
(dawniej Franki Polska Sp. z o.o.)
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe

 

24

 

SKYSNAP Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Usługodawca

 

 

Wykonanie pomiarów inwestycji za pomocą bezzałogowego statku latającego

 

25

 

Pekabex Bet S.A.
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
Dostawca 

 

 

Dostawa belek typu MG

 

26

 

GIPEXIM
ul. Targowa 40, 09-407 Płock Usługodawca

 

 

Handel materiałami

 

27

 

ARKO-WAR Sp. z o. o
ul. Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 Kompleksowa realizacja prac związanych z budową kanału technologicznego, usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami ORANGE, KBTO, MULTIMEDIA POLSKA oraz przesunięcie kabla w nową trasę sieci TK TELEKOM

 

28

 

Budmex Sp. z o. o
ul. Szkolna 95 Dobrzelin, 99-320 Żychlin
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie robót ziemnych mostowych i montaż przepustów drogowych

 

29

 

 Impression Sp. z o. o
ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie stabilizacji gruntów rodzimych spoiwem cementowym

 

30

 

ARTIMEX S.A.
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych mostowych;
d
ostawa piasku na nasypy

 

31

 

ARTIMEX S.A.
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
Dostawca

 

 

Dostawa piasku na nasypy

 

32

 

BO-MI Michał Bogacz
 Jamno 6, 99-400 Łowicz
Dostawca

 

 

Rozładunek wagonów kolejowych
z kruszywem na stacji PKP Ciechanów wraz z transportem na plac składowy w Żurominku

 

33

 

KPRM Infrastruktura Sp. z o. o
ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowa dostała wraz
z montażem dylatacji i łożysk na obiektach mostowych
 

 

34

 

Baxtom  Sp. z o. o
ul. Browarna 4, 06-500 Mława

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Kompleksowa realizacja prac związanych z przebudową urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, przebudową urządzeń elektroenergetycznych WN 110kV oraz budową zasilania obiektów 

 

35

 

Logistics & Transport Company Sp. z o. o
ul. Akacjowa 4A/6
49-318 Skarbimierz – Osiedle

Dostawca 

 

 

Transport kolejowy kruszywa

 

36

 

Grzegorz Romuald Jakubowski,
Jolanta Jakubowska
Żurominek 81, 06-521 Wiśniewo

Usługodawca 

 

 

Usługa dzierżawy nieruchomości gruntowe

 

 

37

 

TM-VIA Sp. z o. o.
ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Usługodawca 

 

 

Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

 

38

 

Solid Security Sp. z o. o.,
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

Usługodawca 

 

 

Ochrona Inwestycji

 

39

 

Bridger Sp. z o. o
ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie

Dostawca

 

 

Dostawa desek gzymsowych

 

40

 

JMR Polska Robert Pietrzak
Kikoły 39a, 05-180 Pomiechówek

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie rozbiórki wiaduktu
w ciągu DK7 nad linią kolejową
E-65

 

41

 

Dach - Met Sp. z o.o., 
ul. Orzechowa 5, 61-447 Poznań

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem izolacji ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej

 

42

 

STAWBUD Sp. z o. o Sp.k
ul. Szwedzka 3, 09-140 Raciąż

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanek betonowych

 

43

 

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA INORGANIC ACTIVITIES Sp. z o. o
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,
41-101 Gliwice

Dostawca

 

Kompleksowa dostawa elementów do wykonania muru oporowego
z gruntu zbrojnego geosyntetykami
 z oblicowaniem z prefabrykowanych drobnowymiarowych elementów betonowych (C30/37)
 

 

44

 

STAL-SERVICE Sp. z o. o
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prostej
 oraz ciętej i giętej

 

45

 

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Dostawca 

 

 

Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 C90/3

 

46

 

Strzeblowskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Sp. z o. o
ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa do betonu

 

47

 

Henryk Runowski
ul. Pawlaczyka 6, 02-790 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługa dzierżawy nieruchomości gruntowej

 

48

 

LASTRADE Sp. z o. o
ul. Szczecińska 15, 82-300 Elbląg

Usługodawca

 

 

Kompleksowa wycinka
i zabezpieczenie drzew

 

49

 

GEOTEKO  Projekty i Konsultacje Geotechniczne
ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa

Usługodawca

 

 

Wykonanie badań geotechnicznych

 

50

 

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa

Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu wymiany gruntu, projektu geotechnicznego wzmocnienia konsolidacyjnego podłoża

 

51

 

Cementownia Warta S.A.
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew,
98-355 Działoszyn

Dostawca

 

 

Sprzedaż cementu

 

52

 

Polbud Partners Sp. z o. o
ul. Ratuszowa 11 lok.213,
03-450 Warszawa

Dostawca 

 

 

Dostawa piasku/ pospółki z kopalni Dalnia

 

53

 

Anna Wojciechowska CONAN,
 ul. Skrajna 99A lok.1, 26-600 Radom

Dostawca

 

Dostawa staroużytecznych płyt drogowych Mon gr.15cm, dostawa nowych płyt drogowych MON

 

54

 

MAŻWIR Sp. z o.o. Sp. K.,
 ul. Wyspiańskiego 59, 13-100 Nidzica,

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanki kruszyw

 

55

 

Makax Sp. z o.o.,
 ul. Władysława Łokietka 19c/13,
81-735 Sopot

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych

 

56

 

G&M Sp. z o. o.,
ul. Łowicka 19 lok. U03, 02-574 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych

 

57

 

Grzegorz Majewski,
ul. Sobieskiego 1/3/3a, 81-761 Sopot

Dalszy usługodawca

 

 

Usługa wynajmu działki w miejscowości Dalnia

 

58

 

DOKA POLSKA Sp. z.o.o.,
ul. Bankowa 32, 05-220 Zielonka

Dalszy Podwykonawca

 

 

Dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów

 

59

 

ULMA Construccion Polska S.A.,
Koszajec 50, 05-840 Brwinów

Dalszy Podwykonawca

 

 

Najem elementów systemów deskowań i rusztowań, sprzedaż towarów i usług będących w ofercie

 

60

 

PKP Cargo S.A.,
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

Usługodawca

 

 

Transport kolejowy kruszywa

 

 

61

 

EURO-TRANS Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługa wynajmu ładowarki

 

62

 

INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Usługodawca 

 

 

Kompleksowa usługa obejmująca przygotowanie dokumentacji i korespondencji niezbędnej do zorganizowania zaplecza budowy

 

63

 

GRANIT ZEN Zenon Piekielny
ul. Morawa 8, 58-120 Jaroszów

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów kamiennych

 

64

 

Hydrotex Sp.j.
Ryszard, Jarosław, Tomasz Gajewicz,
ul. M.Skłodowskiej-Curie 10,
99-300 Kutno

Dalszy Podwykonawca

 

 

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających

 

65

 

Bowim S.A.
ul. Niwecka 1E, 441-200 Sosnowiec

Dostawca

 

 

Dostawa pręta gładkiego

 

66

 

Zbych – Pol &Mobet Sp. z o.o.
ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno

Dostawca  

 

 

Dostawa przepustów prefabrykowanych

 

67

 

Maccaferri Polska Sp. z o. o
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa geosyntetyków

 

68

 

Karwiński Andrzej Usługi Drogowo-Rolne
ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława

Dostawca

 

 

Dostawa tłucznia betonowego

 

69

 

IMPOSTAL Sp. z o. o
ul. Inowrocławska 2a, 88-180 Tuczno

Usługodawca

 

 

Wykonanie powłoki ochronnej na dyblach

 

70

 

DefBud Hubert Defiński
Ślepowron 8, 26-625 Wolanów

Podwykonawca 

 

 

Wykonanie robót zbrojarsko-betoniarskich w zakresie zbrojenia fundamentów, korpusów przyczółków i filarów na obiektach WD-25.7 i WD-31.0

 

71

 

Ekotech Trade Sp. z o. o
ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16,
03-982 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa

 

72

 

VSL Polska Sp. z o. o.,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie sprężenia obiektu PZDp-16.9

 

73

 

TOMAS Tomasz Puchalski

Ząbki Kolonia 4a, 08-300 Sokołów Podlaski

Usługobiorca

 

 

Wynajem ładowarek Merlo

 

74

 

KAJ Piotr Romanowski
ul. Grunwaldzka 81 lok.8, 09-100 Płońsk

Zleceniobiorca

 

 

Usługa sprzętowa

 

75

 

Firma Usługowo – Handlowa
Joanna Welenc
ul. Spokojna 5, 06-516 Szydłowo

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego z bazy kruszyw Szydłowo;
Najem spycharki Komatsu D61PX-23

 

76

 

KOMBET DZIAŁDOWO Sp. z o. o
Komorniki 15, 13-200, Działdowo

Dostawca

 

 

Dostawa płyt z betonu C30/37

 

77

 

CONTINENTAL ROAD Sp. j.
K. Majewski K. Majewska,
ul. Zagórze 2/29, 61-112 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa spoiw hydraulicznych

 

78

 

ON Sp. z o. o
Al. Jerozolimskie 86/21, 02-001 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa piasku nasypowego i materiału do zasypek mostowych

 

79

 

ViaCon Polska Sp. z o. o.,

ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna k/Leszna

Dostawca

 

 

Dostawa przepustów z rur spiralnie karbowanych stalowych

 

80

 

Z.P.H.U „PRESTO – BIS” Maciej Kulikowski
ul. Ukośna 4, 16-010 Wasilków

Dostawca

 

 

Dostawa kotew do nawierzchni betonowej

 

81

 

ZP Baucem Sp. z o. o
ul. Kolejowa 7, 33-132 Niedomice

Dostawca

 

 

Dostawa spoiw hydraulicznych

 

82

 

PILETEST Sp. z o. o.,
ul. Ligocka 36c,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie próbnych obciążeń oraz badania ciągłości pali Franki NG

 

83

 

NIKO Sp. z o. o. Sp.k.,
ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl

Dostawca

 

 

Dostawa geotkaniny TFI 3100

 

84

 

JOR-KOP S.C. Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka; Rudno Jeziorowe 7,
06-316 Krzynowłoga Mała

Dostawca

 

 

Dostawa materiału na zasypki ze żwirowni;

 

85

 

OAT Sp. z o.o.,
ul. Szeligowska 11; 05-850 Szeligi

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w betonie nawierzchniowym

 

86

 

Bronakowski Rafał,
Bułkowizna 38, 16-320 Bargłów Kościelny

Usługodawca

 

 

Usługa wynajmu zestawu ciągnik z beczką

 

87

 

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz,
ul. Kajki 10/12a, 10-547 Olsztyn

Dalszy usługodawca

 

 

Ochrona fizyczna budowy mostów na odcinku Żurominek-Ignacewo

 

88

 

TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz,
ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Dostawca

 

 

Dostawa materiału z kopalni Jabłonowo

 

89

 

HUNNEBECK POLSKA Sp. z o.o.,
z siedzibą w Łubnej 05-532, Łubna 55

Usługodawca

 

 

Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowani, rusztowań i komponentów

 

 

90

 

WINSUP-CONSTRUCTION Sp. z o. o., ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów

Dalszy Podwykonawca

 

 

Roboty budowlane na obiektach inżynierskich

 

91

 

Usługi Dźwigowo-Transportowe Stanisław Chrobak, ul. B. Prusa 20,
14-200 Iłowo

Dalszy Usługodawca (Podwykonawca)

 

 

Wynajem żurawia samojezdnego 28t

 

92

 

TECHBET Łukasz Rodak, Grzybiany,
ul. Ogrodowa 5, 59-216 Kunice

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ciesielskich na obiektach mostowych od WD-33.6 do PZMp-W3

 

93

 

Albert Hintz,
Zambski Kościelne nr 57A, 07-215 Obryte

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie robót zbrojarsko-betoniarskich

 

94

 

HTI BP Sp. z. o. o CENTRUM Sp.k,
ul. Papierniczej 5, 92-312 Łódź

Dalszy Podwykonawca

 

 

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracyjnych

 

95

 

BOMAR Sp. z o.o.
 ul. Wincentego Witosa 19, 09-100 Płońsk

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa zbiorników retencyjnych

 

96

 

Centrum Geologii i Geotechniki
Tomasz Skrzypczyński
ul. Monte Cassino nr 5, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Obecność na budowie, w trakcie badań, wpisy do dziennika budowy, opracowanie opinii technologicznych Geologa

 

97

 

P.H.U.B. Piotr Pawlica,
ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych

 

98

 

Usługi Budowlane MAG-BUD
Andrzej Ponklak, Konstantynów 3,
98-331 Nowa Brzeźnica

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej dla obiektów PZMp-34.4a,  PZMp-W1, PZMp-W2, PZMp-W3 i PP-Ł-ZACH-0.1

 

99

 

Usługi Dźwigowe Andrzej Krym,
ul. Książkowa 45, 03-134 Warszawa

Dalszy Usługodawca (Podwykonawca)

 

 

Wynajem żurawi

 

100

 

PKP Energetyka S.A.,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa - obniżenie sieci trakcyjnej i linii uszynienia grupowego

 

101

 

STRABAG Sp. z o. o.,
 ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych

 

102

 

P.U. IRTECH Ireneusz Koronka,
ul. Stanisława Wyspiańskiego 6,
86-065 Łochowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa drenażu pasa rozdziału

 

103

 

Koelner Polska Sp. z o.o., Oddział Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 314, 05-820 Pruszków

Dostawca

 

 

Dostawa kotew talerzowych

 

104

 

MODBUD Norbert Siara,
Młodocin Większy 56C, 26-625 Wolanów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej naobiektach WD-15.7; PZSp-33.9; PZMp-34.4; PZMp-34.4a

 

105

 

 FREZDROM Grzegorz Kazimierczak ul. Terespolska 33, 08-110 Siedlce

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Frezowanie nawierzchni

 

106

 

ULMA Construccion Polska S.A.,
Koszajec 50, 05-840 Brwinów

Usługodawca

 

 

Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów

 

107

 

Antex II Sp. z o. o.,
ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych - podbudowy

 

108

 

DWD SYSTEM Sp. z o.o.,
ul. J. H. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa wpustów i sączków

 

109

 

JBM Family Sp. z o.o.,
ul. Orłowska 50/2, 81-473 Gdynia

Dostawca

 

 

Dostawa tarcicy

 

110

 

Firma Handlowa SMĘTEK
Zdzisława Smętek,
ul. Klonowicza 80A, 80-408 Gdańsk

Dostawca

 

 

 

Dostawa sklejki topolowej

 

111

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Paweł Chojniecki,
Kaleń 31, 96-200 Rawa Mazowiecka

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Umocnienie powierzchniowego skarp, rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, zieleń drogowa

 

112

 

Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław,
Grabówiec 87b, 06-100 Pułtusk

Usługodawca

 

 

Transport kruszyw z kopalni oraz mieszanek betonowych

 

113

 

SCZ Inwestycje Sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 4/60, 03-721 Warszawa

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie i montaż przepustów drogowych

 

114

 

Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Matysiewicz Jacek,
Turów 21, 21-302 Kąkolewnica

Usługodawca

 

 

Transport kruszyw z kopalni oraz mieszanek betonowych

 

115

 

SERVIPOL Paweł Pływaczewski,
ul. Warszawska 197b, 05-082 Stare Babice

Usługodawca

 

 

 Usługa najmu ładowarki teleskopowej wraz z operatorem; rozszerzenie zakresu o 300 godzin pracy sprzętu

 

116

 

HITI BP Sp. z. o.o Warszawa Sp.k. 
ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa geotkaniny ASR-PP 40, geotkaniny polipropylenowej NW9; dostawa rury drenarskiej DN150HDPE, DN160 HDPE

 

117

 

Usługi Transportowe Spedycja
Wiesław Karpiński,
ul. Kościuszki 61, 09-110 Sochocin

Usługodawca

 

 

Prace pomocnicze przy robotach drogowych

 

118

 

BETTUR Beata Tutoń,
ul. Radosna 5, 43-460 Wisła

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowy montaż ogrodzenia drogowego

 

119

 

P.H.U.B. Piotr Pawlica,
ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów

Dalszy Podwykonawca

 

 

Usługi transportowe

 

120

 

F.P.H.U. Betmar Marek Miazga,
ul. Centralna 44, 36-051 Górno

Dostawca

 

 

Dostawa stopni skarpowych

 

121

 

ALBET PP-H Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski S.C.,
ul. Mazowiecka 8b, 09-100 Płońsk

Dostawca

 

 

 

Dostawa prefabrykatów betonowych

 

122

 

MICHTOP Ewelina Skrzypiec,
Teresin 44 A, 05-340 Kołbiel

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 

Montaż kotew talerzowych

 

123

 

GALBET Sp. z o.o. Sp.k.,
Boleszyn 76, 13-324 Grodziczna

Dostawca

 

 

 

Dostawa mieszanki betonu konstrukcyjnego klasy C50/60

 

124

 

BETARD Sp. z o.o.,
ul. Polna 30, 55-090 Długołęka

Dostawca

 

 

 

Dostawa korytek betonowych skarpowych trapezowych

 

125

 

JORKOP sp. z o. o.,
Rudno Jeziorowe 7, 06-316 Krzynowłoga Mała

Dostawca

 

 

Dostawa materiału na górną warstwę nasypu; 
dostawa kruszywa łamanego z bazy kruszyw Rudno Jeziorowe frakcji 0-31,5

 

126

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Przyszłości 87,
05-126 Stanisławów Pierwszy

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie prac ciesielskich i zbrojarskich na obiekcie WS/PZDp-16.9

 

127

 

BUD-MAX Maciej Włodek,
ul. Emilii Hoene 5A/1, 80-041 Gdańsk

Dostawca

 

 

Dostawa krawężnika granitowego

 

128

 

Tree Capital Sp. z o. o.,
Łubna 50C, 05-532 Baniocha
Usługodawca

 

 

Kruszenie kruszarką szczękową gruzu betonowego i kamienia polnego wraz z załadunkiem

 

129

 

BITUNOVA Sp. z o. o
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
Dostawca

 

 

Dostawa - kationowa emulsja asfaltowa 

 

130

 

Firma Handlowo-Usługowa "OLUŚ"
Paweł Grzegorz Olszewski

ul. Ostródzka 144, 03-289 Warszawa
Usługodawca

 

 

Transport mieszanek betonowych i pompowanie mieszanek betonowych

 

131

 

P.H.U. DRGON Iwona Łukaszuk 
Marianka nr 1B, 14-400 Pasłęk
Usługodawca

 

 

Skraplanie nawierzchni emulsją oraz zabezpieczenie krawędzi;
Dostawa taśm bitumicznych

 

132

 

DWD  SYSTEM Sp. z o.o
ul. J.K.Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań
Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wykonanie kolektora odwodnieniowego wraz z podłączeniem wpustów i sączków ora z przyłączeniem kolektora do studni obiektów WD-15.7, WS/PZDp-16.9, WD-18.7, WS/PZS-20.1, WD-22.7, WS/PZSp-24.6, WD-25.7, WD-27.1, WS/PZD-28.4, WD-29.3, WD-31.0, PZMp-31.3, WD-33.6, WD-34.4, WDK-7

 

133

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROWERK Sp. z o.o
oś. Piastów 61, 31-625 Kraków
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych i mostowych 

 

134

 

V2B POLAND Maciej Krajewski,
ul. Józefa Sowińskiego 21, 40-018 Katowice
Usługodawca

 

 

Inwentaryzacja stanu początkowego (fotograficznej) budynków i dróg; 

 

135

 

Metallurgica Abruzzese S.p.a. Włochy - reprezentowana przez: Europrojekt - Jarosław Dąbrowski,
ul. Brzeźna 12/2, 90-303 Łódź 
Dostawca

 

 

Dostawa elementów ogrodzeń wzdłuż drogi i zbiorników

 

136

 

M2spn Sp. z o. o.,
ul. Tadeusza Kościuszki 44/7,
40-048 Katowice 
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż ekranów akustycznych drogowych i na obiektach mostowych

 

137

 

R&S Ziółek S.C.,
ul. Kościuszki 25,
05-281 Jadów, Szewnica
Usługodawca

 

 

Usługi transportów masy bitumicznej z wytwórni WMB na budowę

 

138

 

Irbud
Sławomir Garlej,
ul. Warmińska 8, 09-408 PłockDostawca

 

 

Dostawa materiału nasypowego (piasek) ze złoża Dąbrusk IV

 

139

 

PIASTECH 
Janusz Załuska,
Kanigówek 17, 06-452 Ościsłowo
Usługodawca

 

 

Wykonanie prac brukarskich

 

140

 

P.H.U. OKNEX
Sławomir Konofalski,
Kołoząb 58, 09-110 Sochocin
Dostawca

 

 

Dostawa materiału na zasypkę pasa rozdziału

 

141

 

HARDBET
Łukasz Miazga,
ul. Centralna 44, 36-051 Górno
Dostawca

 

 

Dostawa zaprawy do spoinowania kostki Sopro

 

142

 

FLOOR-SYSTEM
Sławomir Leduchowski,
Michałówek 9c, 05-462 Wiązowna
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych

 

143

 

KAMELEON GROUP Sp. z o. o
ul. Śląska 151, 32-080 Zabierzów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie antykorozji powierzchni betonowej

 

144

 

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA INORGANIC ACTIVITIES Sp. z o.o.,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11/21, 44-101 Gliwice
Dostawca

 

 

Dostawa elementów do wykonania muru oporowego 

 

145

 

KTC Service Sp. z o.o.,
ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż barier drogowych i mostowych

 

146

 

Transport Ciężarowy
Krzysztof Kostrzewa,
ul. Parkowa nr 1a, 47-100 Strzelce Opolskierzów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Usługa mycia i zamiatania ulic, utrzymanie w czystości terenu budowy

 

146

 

Transport Ciężarowy
Krzysztof Kostrzewa,
ul. Parkowa 1a,
47-100 Strzelce Opolskierzów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Usługa mycia i zamiatania ulic, utrzymanie w czystości terenu budowy

 

147

 

ASPEKT LABORATORIUM Sp. z o. o.,
ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie próbnych obciążeń drogowych dla obiektów inżynierskich

 

148

 

TKN-SYSTEM Natalia Modzelewska,
ul. Polna 62, 06-500 Mława
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie płyt przejściowych

 

149

 

SIKA POLAND Sp. z o.o 
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
Dostawca

 

 

Dostawa preparatów do pielęgnacji betonu: SIKA NB 1 PL oraz NB-OVZ

 

150

 

TARCOPOL Sp. z o.o 
ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego MA11 wraz z uszczelnieniem

 

151

 

PLANETA S.A. 
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wynajem rozściełacza do mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z operatorem

 

152

 

MONARKA Martyna Brożyna 
ul. Zachodnia 5, 42-270 Kłomnice
Dostawca

 

 

Dostawa koszy wsporczych do dybli, dostawa kotew

 

153

 

STAL-BUD Sp. z o.o. 
ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów
Dostawca

 

 

Dostawa i montaż balustrad oraz drabin stalowych

 

154

 

TREE Capital Sp. z o.o.,
Łubna 50C, 05-532 Baniocha
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Rozbiórka istniejącego wiaduktu w ciągu drogi DK7

 

155

 

WERDE Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133,
02-672 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych przez darniowanie i matą polimerową z humusowaniem

 

156

 

GIERA Znaki Drogowe Sp.j.
ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo k. Olsztyna
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż oznakowania pionowego

 

157

 

SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Usługa dwoma koparkami kołowymi - system niwelacji 3D;
Wykonanie oznakowania poziomego

 

158

 

BINNAR Błażej Przybył
ul. Lesiany 27; 47-341 Stradunia
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż barier

 

159

 

TRAX Elektronik a. Moryc, M. Tomecki,
L. Turczyński
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie dostaw, montaż oraz uruchomienie kompletnej stacji meteo

 

160

 

JTS CONSTRUCTION Sp. z o.o
ul. Walońska 7/19, 50-413 Wrocław
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów inżynierskich WDK-7

 

161

 

CMC Poland Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej

 

162

 

TELEKOM WARMIA Sp. z o.o.
ul. Marii Zientary Malewskiej 49,
10-307 Olsztyn
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie kanału technologicznego oraz sieci światłowodowej

 

163

 

MTB Trzebińscy Sp.J.
ul. Dolna 1a, 89-100 Nakto nad Notecią
Dostawca

 

 

Dostawa materiałów

 

164

 

IPBT Sp. z o.o.
Sternalice 122, 46-333 Radłów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie, dostawa i montaż paneli drewnianych

 

165

 

SYSTEMY i TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 7, 59-100 Polkowice
Dostawca

 

 

Dostawa materiałów - desek gzymsowych polimerobetonowych

 

166

 

MSFX Małgorzata Świetlik
ul. Konrada Guderskiego 5/56,
03-982 Warszawa
Usługodawca

 

 

Wykonanie prac utrzymaniowo - porządkowych tymczasowej organizacji ruchu

 

167

 

CONCRETEVISIONS Krzysztof Garbacz Dąbrowica 17, 37-410 Ulanów
Dostawca

 

 

Wyprodukowanie i dostawa 1200 szt. słupków do stabilizacji pasa drogowego

 

168

 

B2 Sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wytworzenie, dostawa i montaż dylatacji modułowych dla obiektu W-DK7

 

169

 

KORSTAL Kazimierz Korzeniak
ul. Bosmańska 21, 05-462 Duchnów
Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej

 

170

 

STALWEST Sp. z o.o.
ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż balustrad na obiekcie 

Script logo