Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej "Serwis dla podwykonawców". Serwis znajduje się pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Podwykonawcy

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

 

1

 

 

 Biuro Projektowe Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Jaśminowy Stok 12 A,80-177 Gdańsk

Usługodawca

 

 

 Projekt drogi S7 Olsztynek (S51) -
Płońsk (S510)

odc. Mława - Strzegowo

 

 

 

2

 

 GGPS Sp. z o.o.

ul. Bursaki 19 A,20-150 Lublin

 

GCPS Sp. z o.o.

ul. Bursaki 19 A, 20-150 Lublin

Dalszy Usługodawca

 

 

 Usługi geodezyjne

 

3

 

 

 Energetyka Automatyka Serwis Sp. z o.o.

ul. Sierpniowa 12,80-178 Gdańsk

Dalszy Usługodawca 

 

 

 Opracowanie projektowe branży elektroenergetycznej, technicznej
i kolejowej

 

4

 

 Biuro Projektowo - Consultingowe HydroEco S.C.

ul. Zabłocka 2A/32,80-287 Gdańsk

Dalszy Usługodawca

 

 

 Projekt branży melioracyjnej

 

5

 

 SANOVA S.C.

Paweł Bieschke,Stanisław Hasse

ul. Chrzanowskiego 10A/20,
80-278 Gdańsk

Dalszy Usługodawca

 

 

 Projekt branży sanitarnej
(kanalizacja deszczowa, sieć gazowa,
wodno-kanalizacyjna)

 

 

6

 

 

 Urząd Gminy Strzegowo

Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo

Usługodawca

 

 

 Biuro budowy

 

7

 

 EKSAMETR Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Podwykonawca

 

 

 Obsługa formalno-administracyjna Kontraktu

 

 

8

 

Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA
 Daniel Maranda

ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa

Dalszy usługodawca

 

 

Opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko

 

9

 

 GEOPROJEKT - Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne

ul. Grochowska 7 A,60-277 Poznań

Dalszy Usługodawca

 

 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego

 

 

 

10

 

BETON STAL Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o.

ul. Nadnarwiańska 47, 07-410 Ostrołęka

Dostawca

 

 

 Dostawca kruszywa

 

11

 

 POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8/3569, 00-613 Warszawa

Usługodawca

 

 

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

 

12

 

 Pracownia Analiz Przyrodniczych

Tomasz Radniecki,

ul. Jaspisowa 12, 61-680 Poznań

Usługodawca

 

 

 Kompleksowy nadzór przyrodniczy

 

13

 

Kompania Górnicza Sp. z o.o.

ul. Tytusa Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce

Dostawca

 

 

 Dostawa kruszywa do betonu

 

14

 

 Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane SCAN-ROAD

Józef Piersa

ul. Książęca 43,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Usługodawca

 

 

 Kompleksowa wycinka drzew i ich zabezpieczenie

 

 

15

 

 Thyssenkrupp Materials Poland SA

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej i giętej
oraz prostej

 

16

 

 Drogi i Mosty

Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Dostawca

 

 

 Dostawa piasku płukanego

 

 

17

 

 PRI INŻBUD SP.J.

 Jerzy Harenda, Andrzej Klaga

ul. Przymiejska 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Kompleksowe wykonanie ścianek szczelnych technologicznych
wraz z wykonaniem dokumentacji technologicznej

 

 

18

 

 Konsorcjum firm:

ViaCon Polska Sp. z o.o. (Lider)

ViaCon Sp. z o.o. ( Partner)

ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner)

ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 Dostawa i montaż wraz z dzierżawą tymczasowego mostu stalowego oraz demontaż i transport mostu do magazynu

 

19

 

PPH GRALBET Sp. z o.o.

Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

Dostawca

 

 

Dostawa belek typu T

 

20

 

BAU-KERRY Sp. z o.o.

ul. Miodowa 20/13, 00-246 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych
i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PG-1

 

 

21

 

Irbud Sp.k.

ul. Warmińska 8, 09-408 Płock

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych

 

22

 

DOBMEL Sp. z o.o.

ul. Ziejkowska 6, 09-500 Gostynin

Podwykonawca

 

 

Kompleksowe wykonanie przebudowy
i budowy kanalizacji deszczowej,
urządzeń oczyszczających oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

 

 

23

 

Franki Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie podłoża gruntowego pod obiekty mostowe

 

24

 

SKYSNAP Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Usługodawca

 

 

Wykonanie pomiarów inwestycji za pomocą bezzałogowego statku latającego

 

25

 

Pekabex Bet SA

ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa belek typu MG

 

26

 

GIPEXIM

ul. Targowa 40,09-407 Płock

Usługodawca

 

 

Handel materiałami

 

27

 

ARKO-WAR Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 88,03-215 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Kompleksowa realizacja prac związanych
z budową kanału technologicznego, usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami ORANGE, KBTO, MULTIMEDIA POLSKA oraz przesunięcie kabla w nową trasę sieci TK TELEKOM

 

 

28

 

Budmex Sp. z o.o.

ul. Szkolna 95, Dobrzelin, 99-320 Żychlin

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych mostowych
i montaż przepustów drogowych

 

29

 

Impression Sp. z o.o

ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie stabilizacji gruntów rodzimych spoiwem cementowym

 

30

 

ARTIMEX SA

ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych mostowych

 

 

31

 

ARTIMEX SA

ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Dostawca

 

 

Dostawa piasku na nasypy

 

32

 

BO-MI

Michał Bogacz

 Jamno 6, 99-400 Łowicz

Dostawca

 

 

Rozładunek wagonów kolejowych
z kruszywem na stacji PKP Ciechanów
wraz z transportem na plac składowy
w Żurominku

 

33

 

KPRM Infrastruktura Spółka z o.o.

ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowa dostała wraz z montażem dylatacji i łożysk na obiektach mostowych

 

 

34

 

Baxtom  Sp. z o.o.

ul. Browarna 4, 06-500 Mława

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Kompleksowa realizacja prac związanych
z przebudową urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, przebudową urządzeń elektroenergetycznych WN 110kV
oraz budową zasilania obiektów

 

 

35

 

Logistics & Transport Company Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4A/6

49-318 Skarbimierz – Osiedle

Dostawca

 

 

Transport kolejowy kruszywa

 

36

 

Grzegorz Romuald Jakubowski, Jolanta Jakubowska

Żurominek 81, 06-521 Wiśniewo

Usługodawca

 

 

Usługa dzierżawy nieruchomości gruntowe

 

 

37

 

TM-VIA Sp. z o.o.

ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Usługodawca

 

 

Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

 

38

 

Solid Security Sp. z o.o.

ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

Usługodawca

 

 

Ochrona Inwestycji

 

39

 

Bridger Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 3, 83-050 Lublewo Gdańskie

Dostawca

 

 

Dostawa desek gzymsowych

 

40

 

JMR Polska,

         Robert Pietrzak          

 Kikoły 39a, 05-180 Pomiechówek

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie rozbiórki wiaduktu w ciągu DK7 nad linią kolejową E-65

 

41

 

Dach - Met Sp. z o.o.  

ul. Orzechowa 5, 61-447 Poznań

Podwykonawca Robót Budowalnych

 

 

Kompleksowa realizacja prac związanych
 z wykonaniem izolacji ustroju nośnego
z papy termozgrzewalnej

 

42

 

STAWBUD Sp. z o. o Sp.k.

ul. Szwedzka 3, 09-140 Raciąż

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanek betonowych

 

43

 

P.R. INORA Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,

 41-101 Gliwice

Dostawca

 

 

Kompleksowa dostawa elementów
do wykonania muru oporowego z gruntu zbrojnego geosyntetykami z oblicowaniem
z prefabrykowanych drobnowymiarowych elementów betonowych (C30/37)

 

 

44

 

STAL-SERVICE Sp. z o.o.

ul.  Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prostej
 oraz ciętej i giętej

 

45

 

Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego frakcji
0-31,5 C90/3

 

46

 

Strzeblowskie Kopalnie Surowców
 Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa do betonu

 

47

 

Henryk Runowski

ul. Pawlaczyka 6, 02-790 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługa dzierżawy nieruchomości gruntowej

 

48

 

LASTRADE Sp. z o.o.

ul.  Szczecińska 15, 82-300 Elbląg

Usługodawca

 

 

Kompleksowa wycinka i zabezpieczenie drzew

 

49

 

GEOTEKO  Projekty i Konsultacje Geotechniczne

ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa

Usługodawca

 

 

Wykonanie badań geotechnicznych

 

50

 

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa

Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu wymiany gruntu, projektu geotechnicznego wzmocnienia konsolidacyjnego podłoża

 

51

 

Cementownia Warta SA
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew,
98-355 Działoszyn

Dostawca

 

 

Sprzedaż cementu

 

52

 

Polbud Partners Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 lok.213,
03-450 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa piasku/ pospółki z kopalni Dalnia

 

53

 

Anna Wojciechowska CONAN

 ul. Skrajna 99A lok.1, 26-600 Radom

Dostawca

 

 

Dostawa staroużytecznych płyt drogowych Mon gr.15cm, dostawa nowych płyt drogowych MON

 

54

 

MAŻWIR Sp. z o.o. Sp.k.

 ul. Wyspiańskiego 59, 13-100 Nidzica,

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanki kruszyw

 

55

 

Makax Spółka z o.o.

 ul. Władysława Łokietka 19c/13, 
81-735 Sopot

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych

 

56

 

G&M Sp. z o.o.

ul. Łowicka 19 lok. U03, 02-574 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych

 

57

 

Grzegorz Majewski

ul. Sobieskiego 1/3/3a, 81-761 Sopot

Dalszy Usługodawca

 

 

Usługa wynajmu działki w miejscowości Dalnia

 

58

 

DOKA POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Bankowa 32, 05-220 Zielonka

Dalszy Podwykonawca

 

 

Dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów

 

59

 

ULMA Construccion Polska SA

 Koszajec 50, 05-840 Brwinów

Dalszy Podwykonawca

 

 

Najem elementów systemów deskowań
i rusztowań, sprzedaż towarów i usług będących w ofercie

 

60

 

PKP Cargo SA

ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

Usługodawca

 

 

Transport kolejowy kruszywa

 

 

61

 

EURO-TRANS Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługa wynajmu ładowarki

 

62

 

INNOVO TECHNOLOGY SP. z o.o. Sp.k.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Usługodawca 

 

 

Kompleksowa usługa obejmująca przygotowanie dokumentacji
i korespondencji niezbędnej
do zorganizowania zaplecza budowy

 

 

 

63

 

GRANIT ZEN

Zenon Piekielny

ul. Morawa 8, 58-120 Jaroszów

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów kamiennych

 

64

 

Hydrotex Sp.j.

Ryszard, Jarosław, Tomasz Gajewicz,

ul. M.Skłodowskiej-Curie 10,

99-300 Kutno

Dalszy Podwykonawca

 

 

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających

 

65

 

Bowim SA

ul. Niwecka 1E, 441-200 Sosnowiec

Dostawca

 

 

Dostawa pręta gładkiego

 

66

 

Zbych – Pol &Mobet Sp. z o.o.

ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno

Dostawca  

 

 

Dostawa przepustów prefabrykowanych

 

67

 

Maccaferri Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa geosyntetyków

 

68

 

Usługi Drogowo-Rolne

Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława

Dostawca

 

 

Dostawa tłucznia betonowego

 

69

 

IMPOSTAL Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 2a, 88-180 Tuczno

Usługodawca

 

 

Wykonanie powłoki ochronnej na dyblach

 

70

 

DefBud

Hubert Defiński

Ślepowron 8, 26-625 Wolanów

Podwykonawca 

 

 

Wykonanie robót zbrojarsko-betoniarskich
w zakresie zbrojenia fundamentów, korpusów przyczółków i filarów na obiektach
WD-25.7 i WD-31.0

 

71

 

Ekotech Trade Sp. z o.o.

ul. Gen. S. Skalskiego 1/U16,
03-982 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa

 

72

 

VSL Polska Sp. z o.o.

ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie sprężenia obiektu PZDp-16.9

 

73

 

TOMAS Tomasz Puchalski

Ząbki Kolonia 4a, 08-300 Sokołów Podlaski

Usługobiorca

 

 

Wynajem ładowarek Merlo

 

74

 

KAJ

Piotr Romanowski

Ul. Grunwaldzka 81 lok.8, 09-100 Płońsk

Zleceniobiorca

 

 

Usługa sprzętowa

 

75

 

Firma Usługowo – Handlowa

Joanna Welenc

ul. Spokojna 5, 06-516 Szydłowo

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego z bazy kruszyw Szydłowo

 

76

 

KOMBET DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

Komorniki 15, 13-200 Działdowo

Dostawca

 

 

Dostawa płyt z betonu C30/37

 

77

 

CONTINENTAL ROAD Sp.J.

K.Majewski K.Majewska,

 ul. Zagórze 2/29, 61-112 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa spoiw hydraulicznych

 

78

 

ON Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 86/21, 02-001 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa piasku nasypowego i materiału
do zasypek mostowych

 

79

 

ViaCon Polska Sp. z o.o.

 ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna k/Leszna

Dostawca

 

 

Dostawa przepustów z rur spiralnie karbowanych stalowych

 

80

 

Z.P.H.U „PRESTO – BIS”

Maciej Kulikowski

ul. Ukośna 4, 16-010 Wasilków

Dostawca

 

 

Dostawa kotew do nawierzchni betonowej

 

81

 

ZP Baucem Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 7, 33-132 Niedomice

Dostawca

 

 

Dostawa spoiw hydraulicznych

 

82

 

PILETEST Sp. z o.o.

 ul. Ligocka 36c,
43-502 Czechowice - Dziedzice

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie próbnych obciążeń oraz badania ciągłości pali Franki NG

 

83

 

NIKO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bakończycka 7, 37-700 Przemyśl

Dostawca

 

 

Dostawa geotkaniny TFI 3100

 

84

 

JOR-KOP S.C.

Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka;

Rudno Jeziorowe 7,
06-316 Krzynowłoga Mała

Dostawca

 

 

Dostawa materiału na zasypki ze żwirowni

 

85

 

OAT Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w betonie nawierzchniowym

 

86

 

Bronakowski Rafał,

 Bułkowizna 38, 16-320 Bargłów Kościelny

Usługodawca

 

 

Usługa wynajmu zestawu ciągnik z beczką

 

87

 

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzysztof Lenkiewicz,

 ul. Kajki 10/12a, 10-547 Olsztyn

Dalszy usługodawca

 

 

Ochrona fizyczna budowy mostów
na odcinku Żurominek-Ignacewo

 

88

 

TRANS-ŻWIR

Jan Kitowicz,

ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Dostawca

 

 

Dostawa materiału z kopalni Jabłonowo

 

89

 

HUNNEBECK POLSKA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łubnej 05-532, Łubna 55

Usługodawca

 

 

Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowani, rusztowań i komponentów

 

 

90

 

WINSUP-CONSTRUCTION Sp. z o.o.

ul.Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów

Dalszy Podwykonawca

 

 

Roboty budowlane na obiektach inżynierskich

 

91

 

Usługi Dźwigowo-Transportowe

Stanisław Chrobak,

ul.B.Prusa 20, 14-200 Iłowo

Dalszy usługodawca (Podwykonawca)

 

 

Wynajem żurawia samojezdnego 28t

 

92

 

TECHBET

Łukasz Rodak, Grzybiany,

ul. Ogrodowa 5, 59-216 Kunice

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ciesielskich na obiektach mostowych od WD-33.6 do PZMp-W3

 

93

 

Albert Hintz,

Zambski Kościelne 57A, 07-215 Obryte

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie robót zbrojarsko-betoniarskich

 

94

 

HTI BP Sp. z. o. o CENTRUM Sp.k,

ul. Papierniczej 5, 92-312 Łódź

Dalszy Podwykonawca

 

 

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracyjnych

 

95

 

BOMAR Sp. z o.o.

 ul.Wincentego Witosa 19, 09-100 Płońsk

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa zbiorników retencyjnych

 

96

 

Centrum Geologii i Geotechniki

Tomasz Skrzypczyński

 ul. Monte Cassino nr 5, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Obecność na budowie, w trakcie badań, wpisy do dziennika budowy, opracowanie opinii technologicznych Geologa

 

97

 

P.H.U.B.

Piotr Pawlica,

ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych

 

98

 

Usługi Budowlane MAG-BUD

Andrzej Ponklak,

Konstantynów 3, 98-331 Nowa Brzeźnica

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej dla obiektów PZMp-34.4a,  PZMp-W1, PZMp-W2,
PZMp-W3 i PP-Ł-ZACH-0.1

 

99

 

Usługi Dźwigowe

Andrzej Krym,

ul. Książkowa 45, 03-134 Warszawa

Dalszy usługodawca (Podwykonawca)

 

 

Wynajem żurawi

 

100

 

 PKP Energetyka SA

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa - obniżenie sieci trakcyjnej
i linii uszynienia grupowego

 

101

 

 STRABAG sp. z o.o.

 ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych

 

102

 

 P.U. IRTECH

Ireneusz Koronka,

ul. Stanisława Wyspiańskiego 6,
86-065 Łochowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa drenażu pasa rozdziału

 

103

 

Koelner Polska Sp. z o.o.

Oddział Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 314, 05-820 Pruszków

Dostawca

 

 

Dostawa kotew talerzowych

 

104

 

MODBUD

Norbert Siara,

Młodocin Większy 56C, 26-625 Wolanów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej na obiektach
WD-15.7; PZSp-33.9; PZMp-34.4;
PZMp-34.4a.

 

105

 

 

  FREZDROM

Grzegorz Kazimierczak

ul. Terespolska 33, 08-110 Siedlce

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

 

 Frezowanie nawierzchni

 

 

106

 

 

 ULMA Construccion Polska SA

Koszajec 50, 05-840 Brwinów

Usługodawca

 

 

 Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów

 

 

107

 

 

Antex II Sp. z o. o.

 ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych - podbudowy 

 

 

108

 

 

 DWD SYSTEM Sp. z o. o.

ul. J. H. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa wpustów i sączków 

 

109

 

 

JBM Family Sp. z o. o.

ul. Orłowska 50/2, 81-473 Gdynia

Dostawca

 

 

Dostawa tarcicy; 

rozszerzenie zakresu dostaw

 

 

110

 

 

Firma Handlowa SMĘTEK

Zdzisława Smętek,

ul. Klonowicza 80A, 80-408 Gdańsk

Dostawca

 

 

Dostawa sklejki topolowej

 

 

111

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Paweł Chojecki,

Kaleń nr 31, 96-200 Rawa Mazowiecka

Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Umocnienie powierzchniowego skarp, rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, zieleń drogowa

 

 

112

 

 

Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław

Grabówiec 87b, 06-100 Pułtusk

Usługodawca 

 

 

Transport kruszyw z kopalni oraz mieszanek betonowych

 

 

113

 

 

SCZ Inwestycje Sp. z. o. o

ul. Jagiellońska 4/60, 03-721 Warszawa

Dalszy Podwykonawca

 

 

Wykonanie i montaż przepustów drogowych 

 

 

114

 

 

Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Matysiewicz Jacek,

Turów 21, 21-302 Kąkolewnica

Usługodawca 

 

 

Transport kruszyw z kopalni oraz mieszanek betonowych

 

Script logo