Loga UE

/ Pozwolenie na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo""

W dniu 23 grudnia 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi ekspresowej S7 z węzłami drogowymi (Mława Północ oraz Mława Wschód) na odcinku od km 0+338.01 do km 14+068.32 wraz z obiektami inżynierskimi oraz w kilometrażu od 224+762 do km 225+100 wraz z przepustem drogowym pod S7 w km 225+069,5, przepustem drogowym pod DA-1 w km 0+307,5, zbiornikiem ZR-1, oraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu usytuowanymi w liniach rozgraniczających drogi, pozwalającym ww. obiektom funkcjonować samodzielnie i zgodnie z przeznaczeniem. 

Script logo