Loga UE

/ Wydanie broszury informacyjnej

W dniu 15.04.2020r Konsultanta przekazał Zamawiającemu pierwszą broszurę dla odcinka Mława-Strzegowo w nakładzie 500 egzemplarzy, zawierającą wizualizację oraz podstawowe informacje na temat Kontraktu.