Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-16.9 - montaż krawężnika i desek gzymsowych

1) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-16.9 - montaż krawężnika i desek gzymsowych

2) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-16.9 - przyczółek P-3

2) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-16.9 - przyczółek P-3

3) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-17.1 - widok na łącznice z góry obiektu

3) 2021-05-04 Obiekt WS/PZD-17.1 - widok na łącznice z góry obiektu

4) 2021-05-04 Obiekt WS_PZD-17.1 - roboty drogowe, nasyp między obiektami  WS/PZDp-16.9 i WS/PZD-17.1

4) 2021-05-04 Obiekt WS_PZD-17.1 - roboty drogowe, nasyp między obiektami WS/PZDp-16.9 i WS/PZD-17.1

5) 2021-05-05 GWN w km 24+800

5) 2021-05-05 GWN w km 24+800

6) 2021-05-05 GWN w km 35+100

6) 2021-05-05 GWN w km 35+100

7) 2021-05-05 Budowa 2 warstwy nasypu w km 30+800

7) 2021-05-05 Budowa 2 warstwy nasypu w km 30+800

8) 2021-05-05 Budowa 2  warstwy nasypu w km 31+200

8) 2021-05-05 Budowa 2 warstwy nasypu w km 31+200

9) 2021-05-05 Warstwa mrozoochronna w km 22+800

9) 2021-05-05 Warstwa mrozoochronna w km 22+800

10) 2021-05-05 Uzupełniania pasa rozdziału w km 25+100

10) 2021-05-05 Uzupełniania pasa rozdziału w km 25+100

11) 2021-05-05 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+500

11) 2021-05-05 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+500

12) 2021-05-05 Profilowanie skarpy nasypu przy obiekcie WS-16.9

12) 2021-05-05 Profilowanie skarpy nasypu przy obiekcie WS-16.9

13) 2021-05-05 Formowanie skarpy przy obiekcie WS-17.1

13) 2021-05-05 Formowanie skarpy przy obiekcie WS-17.1

14) 2021-05-05 Skarpowanie przy obiekcie WS-17.1

14) 2021-05-05 Skarpowanie przy obiekcie WS-17.1

15) 2021-05-06 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+830-35+070 JL

15) 2021-05-06 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+830-35+070 JL

16) 2021-05-06 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+830-35+070 JL

16) 2021-05-06 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 34+830-35+070 JL

17) 2021-05-07 Obiekt PZSp-15.5 - kapy wewnętrzne

17) 2021-05-07 Obiekt PZSp-15.5 - kapy wewnętrzne

18) 2021-05-07 Obiekt PZSp-30.1 - wykop pod przepust

18) 2021-05-07 Obiekt PZSp-30.1 - wykop pod przepust

19) 2021-05-07 Obiekt PZMp-30.2 - beton podkładowy pod przepust

19) 2021-05-07 Obiekt PZMp-30.2 - beton podkładowy pod przepust

20) 2021-05-07 Obiekt WD-33.6 - podwalina przy stożku P-1

20) 2021-05-07 Obiekt WD-33.6 - podwalina przy stożku P-1

21) 2021-05-10 Obiekt PZSp-30.1 - przygotowane podłoże pod beton podkładowy pod fundament

21) 2021-05-10 Obiekt PZSp-30.1 - przygotowane podłoże pod beton podkładowy pod fundament

22) 2021-05-10 Obiekt PZMp-34.4 - ułożona papa termozgrzewalna JL.

22) 2021-05-10 Obiekt PZMp-34.4 - ułożona papa termozgrzewalna JL.

23) 2021-05-11 Kanał technologiczny w km 22+200-22+700

23) 2021-05-11 Kanał technologiczny w km 22+200-22+700

24) 2021-05-12 DS38

24) 2021-05-12 DS38

25) 2021-05-12 DS38 warstwa ścieralna

25) 2021-05-12 DS38 warstwa ścieralna

26) 2021-05-12 Wykonywanie prac przy budowie ekranu EP-2 przy obiekcie WS-16.9

26) 2021-05-12 Wykonywanie prac przy budowie ekranu EP-2 przy obiekcie WS-16.9

27) 2021-05-12 Montaż wylotu fi 1000 w ZR-9

27) 2021-05-12 Montaż wylotu fi 1000 w ZR-9

28) 2021-05-12 Montaż przykanalików w  km 15+475 Wp126

28) 2021-05-12 Montaż przykanalików w km 15+475 Wp126

29) 2021-05-12 Drenaż w pasie rozdziału w km 16+400-16+800

29) 2021-05-12 Drenaż w pasie rozdziału w km 16+400-16+800

30) 2021-05-12 Drenaż w pasie rozdziału w km 16+400-16+800 geowłóknina

30) 2021-05-12 Drenaż w pasie rozdziału w km 16+400-16+800 geowłóknina

31) 2021-05-12 Wzmacnianie nasypu w km 17+000

31) 2021-05-12 Wzmacnianie nasypu w km 17+000

32) 2021-05-12 Profilowanie skarp w km 18+700

32) 2021-05-12 Profilowanie skarp w km 18+700

33) 2021-05-12 Układanie l warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0 31,5 w km 21+780

33) 2021-05-12 Układanie l warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0 31,5 w km 21+780

34) 2021-05-12 Wykopy w km 23+200

34) 2021-05-12 Wykopy w km 23+200

35) 2021-05-12 Profilowanie skarp w km 24+200

35) 2021-05-12 Profilowanie skarp w km 24+200

36) 2021-05-12 GWN w km 28+450-28+850

36) 2021-05-12 GWN w km 28+450-28+850

37) 2021-05-12 Wykopy w km 29+200

37) 2021-05-12 Wykopy w km 29+200

38) 2021-05-12 Nasyp w km 30+200

38) 2021-05-12 Nasyp w km 30+200

39) 2021-05-12 Zagęszczanie GWN w km 31+000

39) 2021-05-12 Zagęszczanie GWN w km 31+000

40) 2021-05-12 Podłoże w km 31+100

40) 2021-05-12 Podłoże w km 31+100

41) 2021-05-12 Nawierzchnia z betonu cementowego w km 32+000 JL

41) 2021-05-12 Nawierzchnia z betonu cementowego w km 32+000 JL

42) 2021-05-12 Układanie podbudowy zasadniczej układarką w km 34+450

42) 2021-05-12 Układanie podbudowy zasadniczej układarką w km 34+450

43) 2021-05-12 Podbudowa zasadnicza  w km 34+600

43) 2021-05-12 Podbudowa zasadnicza w km 34+600

44) 2021-05-12 Węzeł Mława Południe łącznice Ł1 i Ł2 w km 17+100-17+300

44) 2021-05-12 Węzeł Mława Południe łącznice Ł1 i Ł2 w km 17+100-17+300

45) 2021-05-13 Węzeł Mława Południe Łącznice w km 17+300

45) 2021-05-13 Węzeł Mława Południe Łącznice w km 17+300

46) 2021-05-14 Węzeł Żurominek Łącznice w km 27+100

46) 2021-05-14 Węzeł Żurominek Łącznice w km 27+100

47) 2021-05-14 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JL

47) 2021-05-14 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JL

48) 2021-05-19 Odwodnienie ściekami skarbowymi TG w km 16+500

48) 2021-05-19 Odwodnienie ściekami skarbowymi TG w km 16+500

49) 2021-05-19 Prace drogowe w km 17+100

49) 2021-05-19 Prace drogowe w km 17+100

50) 2021-05-19 Roboty ziemne w km 23+400

50) 2021-05-19 Roboty ziemne w km 23+400

51) 2021-05-19 Humusowanie skarp w km 24+600

51) 2021-05-19 Humusowanie skarp w km 24+600

52) 2021-05-19 Podbudowa zasadnicza TG w km 25+300

52) 2021-05-19 Podbudowa zasadnicza TG w km 25+300

53) 2021-05-19 Wykop w km 29+200

53) 2021-05-19 Wykop w km 29+200

54) 2021-05-19 Budowa nasypu w km 30+150

54) 2021-05-19 Budowa nasypu w km 30+150

55) 2021-05-19 Budowa ogrodzenia trasy głównej w km 32+500

55) 2021-05-19 Budowa ogrodzenia trasy głównej w km 32+500

56) 2021-05-19 Przygotowanie do układania podbudowy zasadniczej 0,31.5 w km 33+600

56) 2021-05-19 Przygotowanie do układania podbudowy zasadniczej 0,31.5 w km 33+600

57) 2021-05-19 Podbudowa zasadnicza w km 34+600

57) 2021-05-19 Podbudowa zasadnicza w km 34+600

58) 2021-05-19 Obiekt WD-27.1 - obudowa stożka P-3 od strony Gdańska

58) 2021-05-19 Obiekt WD-27.1 - obudowa stożka P-3 od strony Gdańska

59) 2021-05-19 Obiekt WD-27.1 - obudowa stożka P-3 od strony Warszawy

59) 2021-05-19 Obiekt WD-27.1 - obudowa stożka P-3 od strony Warszawy

60) 2021-05-19 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JL

60) 2021-05-19 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JL

61) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wlotu

61) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wlotu

62) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wylotu

62) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - zbrojenie wylotu

63) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - izolacja ściany przepustu

63) 2021-05-19 Obiekt PZMp-30.2 - izolacja ściany przepustu

64) 2021-05-21 Obiekt WD-27.1 - dylatacja P-3 przed betonowaniem

64) 2021-05-21 Obiekt WD-27.1 - dylatacja P-3 przed betonowaniem

65) 2021-05-21 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JP

65) 2021-05-21 Obiekt PZSp-30.1 - zbrojenie fundamentu JP

66) 2021-05-21 Oświetlenie DS17

66) 2021-05-21 Oświetlenie DS17

67) 2021-05-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej JL

67) 2021-05-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty przejściowej JL

68) 2021-05-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - zasypka P-3

68) 2021-05-25 Obiekt WS/PZD-16.9 - zasypka P-3

69) 2021-05-25 Obiekt WS-17.1 - betonowanie wieńca wlotu/wylot

69) 2021-05-25 Obiekt WS-17.1 - betonowanie wieńca wlotu/wylot

70) 2021-05-25 Obiekt PZSp-30.1 - fundament przed betonowaniem JP

70) 2021-05-25 Obiekt PZSp-30.1 - fundament przed betonowaniem JP

71) 2021-05-25 Obiekt PZSp-30.1 - montaż deskowania JL

71) 2021-05-25 Obiekt PZSp-30.1 - montaż deskowania JL

72) 2021-05-25 Obiekt PZMp-30.2 - obsypka przepustu

72) 2021-05-25 Obiekt PZMp-30.2 - obsypka przepustu

73) 2021-05-25 Obiekt PZMp-30.5 - obsypka przepustu

73) 2021-05-25 Obiekt PZMp-30.5 - obsypka przepustu

74 2021-05-25 Roboty brukarskie - Węzeł Mława Południe

74 2021-05-25 Roboty brukarskie - Węzeł Mława Południe

75) 2021-05-25 Budowa kanału technologicznego w km 16+800

75) 2021-05-25 Budowa kanału technologicznego w km 16+800

76) 2021-05-25 Wykopy w km 23+400

76) 2021-05-25 Wykopy w km 23+400

77) 2021-05-25 Układanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 25+100

77) 2021-05-25 Układanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 25+100

78) 2021-05-25 Drenaż w km 28+800-29+000

78) 2021-05-25 Drenaż w km 28+800-29+000

79) 2021-05-25 Ulepszanie nasypu w km 30+500

79) 2021-05-25 Ulepszanie nasypu w km 30+500

80) 2021-05-24 Drenaż w pasie rozdziału w km 30+700-30+820

80) 2021-05-24 Drenaż w pasie rozdziału w km 30+700-30+820

81) 2021-05-27 Budowa nasypów przy obiekcie WD-15.7

81) 2021-05-27 Budowa nasypów przy obiekcie WD-15.7

82) 2021-05-27 Budowa nasypów przy obiekcie WD-15.7

82) 2021-05-27 Budowa nasypów przy obiekcie WD-15.7

83) 2021-05-27 Zasypka przy obiekcie WS-17.1

83) 2021-05-27 Zasypka przy obiekcie WS-17.1

84) 2021-05-27 Zasypka przy obiekcie WS-17.1

84) 2021-05-27 Zasypka przy obiekcie WS-17.1

85) 2021-05-27 Obiekt WD-25.7

85) 2021-05-27 Obiekt WD-25.7

86) 2021-05-27 Łącznica Ł1 Węzeł Mława Południe

86) 2021-05-27 Łącznica Ł1 Węzeł Mława Południe

87) 2021-05-27 Droga powiatowa DP 2349W

87) 2021-05-27 Droga powiatowa DP 2349W

88) 2021-05-27 Ogrodzenia TG w km 21+800

88) 2021-05-27 Ogrodzenia TG w km 21+800

89) 2021-05-27 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 22+800

89) 2021-05-27 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 22+800

90) 2021-05-27 Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 w km 27+100

90) 2021-05-27 Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 w km 27+100

91) 2021-05-27 II warstwa nasypu TG w km 30+300

91) 2021-05-27 II warstwa nasypu TG w km 30+300

92) 2021-05-31 Droga powiatowa DP 2359W

92) 2021-05-31 Droga powiatowa DP 2359W

93) 2021-05-31 Ściek w pasie rozdziału między łącznicą Ł3 i Ł4 Węzeł Żurominek

93) 2021-05-31 Ściek w pasie rozdziału między łącznicą Ł3 i Ł4 Węzeł Żurominek

Script logo