Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-08-02 Oświetlenie w km 27+100

1) 2021-08-02 Oświetlenie w km 27+100

2) 2021-08-02 Wykop rowu bez nazwy 1 w km 30+500

2) 2021-08-02 Wykop rowu bez nazwy 1 w km 30+500

3) 2021-08-04 Kanał Technologiczny studnia nr 197.1

3) 2021-08-04 Kanał Technologiczny studnia nr 197.1

4) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 34+950

4) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 34+950

5) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 34+980

5) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 34+980

6) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - widok na komorę P-1

6) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - widok na komorę P-1

7) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - prace przy komorze P-2

7) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - prace przy komorze P-2

8) 2021-08-04 Obiekt WD-27.1 - formowanie ławy pod oparcie stożka P-3

8) 2021-08-04 Obiekt WD-27.1 - formowanie ławy pod oparcie stożka P-3

9) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - zasypka ścianki szczelnej

9) 2021-08-04 Obiekt W-DK-7 - zasypka ścianki szczelnej

10) 2021-08-04 Układanie betonu nawierzchniowego w km 14+400

10) 2021-08-04 Układanie betonu nawierzchniowego w km 14+400

11) 2021-08-04 Układanie betonu nawierzchniowego w km 14+400

11) 2021-08-04 Układanie betonu nawierzchniowego w km 14+400

12) 2021-08-04 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego  14+700

12) 2021-08-04 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego 14+700

13) 2021-08-04 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego

13) 2021-08-04 Uszorstnianie betonu nawierzchniowego

14) 2021-08-04 Ściek trójkątny w km 20+100

14) 2021-08-04 Ściek trójkątny w km 20+100

15) 2021-08-04 Prace wykończeniowe 26+500

15) 2021-08-04 Prace wykończeniowe 26+500

16) 2021-08-05 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

16) 2021-08-05 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

17) 2021-08-05 Obiekt WD-18.7 - widok na P-3

17) 2021-08-05 Obiekt WD-18.7 - widok na P-3

18) 2021-08-05 Obiekt WS_PZS-20.1 - montaż barier JL

18) 2021-08-05 Obiekt WS_PZS-20.1 - montaż barier JL

19) 2021-08-05 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

19) 2021-08-05 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

20) 2021-08-05 Obiekt WD-27.1 - prace przygotowawcze

20) 2021-08-05 Obiekt WD-27.1 - prace przygotowawcze

21) 2021-08-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt JP ATL

21) 2021-08-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt JP ATL

22) 2021-08-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt JL ATL

22) 2021-08-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt JL ATL

23) 2021-08-05 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł1 i Ł2

23) 2021-08-05 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł1 i Ł2

24) 2021-08-05 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł3 i Ł4

24) 2021-08-05 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł3 i Ł4

25) 2021-08-05 Układanie betonu nawierzchniowego w km 13+967-14+330 JL

25) 2021-08-05 Układanie betonu nawierzchniowego w km 13+967-14+330 JL

26) 2021-08-05 Układanie nawierzchni betonowej w km 13+967-14+330 JL

26) 2021-08-05 Układanie nawierzchni betonowej w km 13+967-14+330 JL

27) 2021-08-05 Trasa główna w km 13+967-14+330 JL

27) 2021-08-05 Trasa główna w km 13+967-14+330 JL

28) 2021-08-05 Kabel oświetlenie 35+100-35+400

28) 2021-08-05 Kabel oświetlenie 35+100-35+400

29) 2021-08-11 Obiekt PZSp-15.5 - widok na płyty

29) 2021-08-11 Obiekt PZSp-15.5 - widok na płyty

30) 2021-08-11 Obiekt WS/PZD-16.9 - prace przy płycie

30) 2021-08-11 Obiekt WS/PZD-16.9 - prace przy płycie

31) 2021-08-11 Obiekt WS-17.1 - prace wykończeniowe

31) 2021-08-11 Obiekt WS-17.1 - prace wykończeniowe

32) 2021-08-11 Obiekt WD-22.7 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

32) 2021-08-11 Obiekt WD-22.7 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

33) 2021-08-11 W-DK7 - prace przy stanowisku do nasuwu wiaduktu tymczasowego

33) 2021-08-11 W-DK7 - prace przy stanowisku do nasuwu wiaduktu tymczasowego

34) 2021-08-11 Budowa ronda -Węzeł Mława Południe

34) 2021-08-11 Budowa ronda -Węzeł Mława Południe

35) 2021-08-11 Płyta przejściowa pod nawierzchnią bitumiczną

35) 2021-08-11 Płyta przejściowa pod nawierzchnią bitumiczną

36) 2021-08-11 Ulepszanie warstwy nasypu na DS.38

36) 2021-08-11 Ulepszanie warstwy nasypu na DS.38

37) 2021-08-11 Kanał technologiczny Węzeł Strzegowo

37) 2021-08-11 Kanał technologiczny Węzeł Strzegowo

38) 2021-08-11 Przygotowania do układania nawierzchni w km 13+967-15+396

38) 2021-08-11 Przygotowania do układania nawierzchni w km 13+967-15+396

39) 2021-08-11 Widok na trasę z km 15+700 - trasa w kierunku Gdańska

39) 2021-08-11 Widok na trasę z km 15+700 - trasa w kierunku Gdańska

40) 2021-08-11 Widok na trasę z km 15+700 - trasa w kierunku Warszawy

40) 2021-08-11 Widok na trasę z km 15+700 - trasa w kierunku Warszawy

41) 2021-08-11 Ściek trójkątny w km 20+400

41) 2021-08-11 Ściek trójkątny w km 20+400

42) 2021-08-11 Wypełnianie szczelin poprzecznych w nawierzchni betonowej - km 21+000

42) 2021-08-11 Wypełnianie szczelin poprzecznych w nawierzchni betonowej - km 21+000

43) 2021-08-11 Trasa Główna w km 22+600

43) 2021-08-11 Trasa Główna w km 22+600

44) 2021-08-11 Wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu w km 35+000

44) 2021-08-11 Wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu w km 35+000

45) 2021-08-11 Wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu w km 35+000

45) 2021-08-11 Wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu w km 35+000

46) 2021-08-11 Kanał technologiczny w km 35+200

46) 2021-08-11 Kanał technologiczny w km 35+200

47) 2021-08-12 Obiekt WD-27.1 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

47) 2021-08-12 Obiekt WD-27.1 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

48) 2021-08-12 Obiekt WD-29.3 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

48) 2021-08-12 Obiekt WD-29.3 - izolacja płyty z papy termozgrzewalnej

49) 2021-08-12 Obiekt WD-33.6 - prace przy wykonaniu obrukowania stożka

49) 2021-08-12 Obiekt WD-33.6 - prace przy wykonaniu obrukowania stożka

50) 2021-08-12 Obiekt WD-33.6 - widok na wykonane bariery, chodnik z żywicy oraz asfalt lany na płycie

50) 2021-08-12 Obiekt WD-33.6 - widok na wykonane bariery, chodnik z żywicy oraz asfalt lany na płycie

51) 2021-08-12 Widok na obiekt WD-33.6

51) 2021-08-12 Widok na obiekt WD-33.6

52) 2021-08-12 Układanie nawierzchni betonowej w km 15+000

52) 2021-08-12 Układanie nawierzchni betonowej w km 15+000

53) 2021-08-16 Montaż wpustu Wp537

53) 2021-08-16 Montaż wpustu Wp537

54) 2021-08-16 Przygotowanie wpustu Wp538 przygotowanie warstwy do zagęszczenia

54) 2021-08-16 Przygotowanie wpustu Wp538 przygotowanie warstwy do zagęszczenia

55) 2021-08-16 Zamontowany wpust żeliwny w na Wp34 właz na studni D85 w km 24 690

55) 2021-08-16 Zamontowany wpust żeliwny w na Wp34 właz na studni D85 w km 24 690

56) 2021-08-17 Drenaż w pasie rozdziału w km 22+700-22+800

56) 2021-08-17 Drenaż w pasie rozdziału w km 22+700-22+800

57) 2021-08-17 Podbudowa zasadnicza TG km 30+500 JP

57) 2021-08-17 Podbudowa zasadnicza TG km 30+500 JP

58) 2021-08-17 Ulepszanie podłoża spoiwem km 29+300 JL

58) 2021-08-17 Ulepszanie podłoża spoiwem km 29+300 JL

59) 2021-08-17 Miksowanie warstwy nasypu DS-38

59) 2021-08-17 Miksowanie warstwy nasypu DS-38

60) 2021-08-17 Drenaż w pasie rozdziału w km 22+700-22+800

60) 2021-08-17 Drenaż w pasie rozdziału w km 22+700-22+800

61) 2021-08-18 Widok na Obiekt WD-29.3

61) 2021-08-18 Widok na Obiekt WD-29.3

62) 2021-08-18 Cięcie szczelin dylatacyjnych w ciągu trasy głównej km 17+500 JP

62) 2021-08-18 Cięcie szczelin dylatacyjnych w ciągu trasy głównej km 17+500 JP

63) 2021-08-18 DP2326W wbudowywanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej

63) 2021-08-18 DP2326W wbudowywanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej

64) 2021-08-18 Obiekt PZMp-W1 przygotowanie do układania asfaltu lanego

64) 2021-08-18 Obiekt PZMp-W1 przygotowanie do układania asfaltu lanego

65) 2021-08-18 Obiekt PZMp-W1 układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

65) 2021-08-18 Obiekt PZMp-W1 układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

66) 2021-08-18 Obiekt WD-29.3 układanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego

66) 2021-08-18 Obiekt WD-29.3 układanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego

67) 2021-08-18 Obiekt WD-29.3 układanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego

67) 2021-08-18 Obiekt WD-29.3 układanie warstwy podbudowy z asfaltu lanego

68) 2021-08-18 Szczotkowanie nawierzchni trasy głównej km 17+700

68) 2021-08-18 Szczotkowanie nawierzchni trasy głównej km 17+700

69) 2021-08-18 W-DK7 kontynuacja wbijanie ścianek szczelnych

69) 2021-08-18 W-DK7 kontynuacja wbijanie ścianek szczelnych

70) 2021-08-18 W-DK7 składanie elementów wiaduktu objazdowego (2)

70) 2021-08-18 W-DK7 składanie elementów wiaduktu objazdowego (2)

71) 2021-08-18 W-DK7 składanie elementów wiaduktu objazdowego

71) 2021-08-18 W-DK7 składanie elementów wiaduktu objazdowego

72) 2021-08-19 Beton nawierzchniowy km 24+150 JL

72) 2021-08-19 Beton nawierzchniowy km 24+150 JL

73) 2021-08-19 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

73) 2021-08-19 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

74) 2021-08-20 Obiekt PZMp-35.3a montaż przepustu

74) 2021-08-20 Obiekt PZMp-35.3a montaż przepustu

75) 2021-08-20 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

75) 2021-08-20 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

76) 2021-08-20 Widok na ciąg pieszo rowerowy Obiekt WS-18.7

76) 2021-08-20 Widok na ciąg pieszo rowerowy Obiekt WS-18.7

77) 2021-08-20 Widok na obiekt WD-22.7

77) 2021-08-20 Widok na obiekt WD-22.7

78) 2021-08-23 Obiekt PZMp-35.5 Montaż przepustu VIACON

78) 2021-08-23 Obiekt PZMp-35.5 Montaż przepustu VIACON

79) 2021-08-23 Obiekt W-DK7 Montaż Wiaduktu objazdowego

79) 2021-08-23 Obiekt W-DK7 Montaż Wiaduktu objazdowego

80) 2021-08-23 Obiekt WS/PZD-16.9 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty jezdni lewej

80) 2021-08-23 Obiekt WS/PZD-16.9 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty jezdni lewej

81) 2021-08-23 Obiekt WS/PZD-16.9 Płyta jezdni prawej - przygotowanie pod izolację

81) 2021-08-23 Obiekt WS/PZD-16.9 Płyta jezdni prawej - przygotowanie pod izolację

82) 2021-08-24 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

82) 2021-08-24 Węzeł Żurominek oświetlenie drogowe montaż fundamentów pod latarnie

83) 2021-08-25 Beton nawierzchniowy km 23+750 JP

83) 2021-08-25 Beton nawierzchniowy km 23+750 JP

84) 2021-08-25 Droga serwisowa DS 35

84) 2021-08-25 Droga serwisowa DS 35

85) 2021-08-25 Droga serwisowa DS 38 podbudowa z kruszywa

85) 2021-08-25 Droga serwisowa DS 38 podbudowa z kruszywa

86) 2021-08-25 Przygotowywanie podłoża TG w km 35+300 JL

86) 2021-08-25 Przygotowywanie podłoża TG w km 35+300 JL

87) 2021-08-25 Rondo Ł1/Ł2 Węzła Strzegowo GWN

87) 2021-08-25 Rondo Ł1/Ł2 Węzła Strzegowo GWN

88) 2021-08-25 Trasa główna TG km 34+400

88) 2021-08-25 Trasa główna TG km 34+400

89) 2021-08-25 Trasa główna TG km 35+000

89) 2021-08-25 Trasa główna TG km 35+000

90) 2021-08-25 Trasa główna TG podbudowa pomocnicza C5/6 JP km 29+800

90) 2021-08-25 Trasa główna TG podbudowa pomocnicza C5/6 JP km 29+800

91) 2021-08-25 Widok na Obiekt WD-25.7

91) 2021-08-25 Widok na Obiekt WD-25.7

92) 2021-08-25 Widok na Węzeł Mława Pd rondo Ł1/Ł2

92) 2021-08-25 Widok na Węzeł Mława Pd rondo Ł1/Ł2

93) 2021-08-27 Montaz wpustów żeliwnych w km 17+000

93) 2021-08-27 Montaz wpustów żeliwnych w km 17+000

94) 2021-08-27 kanał technologiczny km 33+900 odgałęzienie KSZR

94) 2021-08-27 kanał technologiczny km 33+900 odgałęzienie KSZR

95) 2021-08-27 W-DK7 - widok na komorę P-1

95) 2021-08-27 W-DK7 - widok na komorę P-1

96) 2021-08-27 W-DK7 - ścianka szczelna P-1

96) 2021-08-27 W-DK7 - ścianka szczelna P-1

97) 2021-08-27 Obiekt PZSp-30.1 - betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-2 JP

97) 2021-08-27 Obiekt PZSp-30.1 - betonowanie płyt przejściowych P-1 i P-2 JP

98) 2021-08-27 Obiekt PZSp-30.1 - zabetonowana płyta przejściowa P-2

98) 2021-08-27 Obiekt PZSp-30.1 - zabetonowana płyta przejściowa P-2

99) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3 - obetonowany wlot

99) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3 - obetonowany wlot

100) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - naziom na przepust

100) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - naziom na przepust

101) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - obetonowany wlot

101) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - obetonowany wlot

102) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - wylot przepustu

102) 2021-08-27 Obiekt PZMp-35.3a - wylot przepustu

103) 2021-08-30 Przykanalik z wylotem na DP 2347 Wp309

103) 2021-08-30 Przykanalik z wylotem na DP 2347 Wp309

104) 2021-08-31 Regulacja studni drenarskich

104) 2021-08-31 Regulacja studni drenarskich

105) 2021-08-31 Kanał technologiczny km 29+300. Próby ciśnieniowe szczelności kanału technologicznego

105) 2021-08-31 Kanał technologiczny km 29+300. Próby ciśnieniowe szczelności kanału technologicznego

Script logo