Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-10-04 Zamontowana manszeta na rurze przewodowej fi 225

1) 2021-10-04 Zamontowana manszeta na rurze przewodowej fi 225

2) 2021-10-04 Obsypka rurociągu tłocznego fi 225

2) 2021-10-04 Obsypka rurociągu tłocznego fi 225

3) 2021-10-04 Ułożenie taśmy ostrzegawczej na trasie kanału tłocznego

3) 2021-10-04 Ułożenie taśmy ostrzegawczej na trasie kanału tłocznego

4) 2021-10-04 Humusowanie rowu, wlot do ZR-6

4) 2021-10-04 Humusowanie rowu, wlot do ZR-6

5) 2021-10-04 Zasilenie DS w km 14+300

5) 2021-10-04 Zasilenie DS w km 14+300

6) 2021-10-04 Budowa ogrodzenia km 25+300

6) 2021-10-04 Budowa ogrodzenia km 25+300

7) 2021-10-04 Montaż barier energochłonnych km 25+300

7) 2021-10-04 Montaż barier energochłonnych km 25+300

8) 2021-10-04 Układnie nawierzchni betonowej km 35+000 JP

8) 2021-10-04 Układnie nawierzchni betonowej km 35+000 JP

9) 2021-10-04 Roboty związane z układaniem nawierzchni z betonu cementowego km 35+000 JP

9) 2021-10-04 Roboty związane z układaniem nawierzchni z betonu cementowego km 35+000 JP

10) 2021-10-05 Obiekt PZMp-15.5 - ustawione słupy na dojeździe do obiektu

10) 2021-10-05 Obiekt PZMp-15.5 - ustawione słupy na dojeździe do obiektu

11) 2021-10-05 Obiekt WD-22.7 - prace przy stożku P-3

11) 2021-10-05 Obiekt WD-22.7 - prace przy stożku P-3

12) 2021-10-05 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

12) 2021-10-05 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

13) 2021-10-05 Obiekt WS/PZSp-24.6 - ustawione słupy pod ekrany na dojazdach do obiektu

13) 2021-10-05 Obiekt WS/PZSp-24.6 - ustawione słupy pod ekrany na dojazdach do obiektu

14) 2021-10-05 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

14) 2021-10-05 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

15) 2021-10-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier na obiekcie

15) 2021-10-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier na obiekcie

16) 2021-10-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier na obiekcie

16) 2021-10-05 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier na obiekcie

17) 2021-10-05 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

17) 2021-10-05 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

18) 2021-10-05 Obiekt PZSp-30.1 - widok na obiekt

18) 2021-10-05 Obiekt PZSp-30.1 - widok na obiekt

19) 2021-10-05 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt

19) 2021-10-05 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt

20) 2021-10-05 Obiekt PZSp-33.9 - widok na schody skarpowe i bariery

20) 2021-10-05 Obiekt PZSp-33.9 - widok na schody skarpowe i bariery

21) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4 - montaż słupków barier

21) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4 - montaż słupków barier

22) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4 - montaż słupków barier

22) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4 - montaż słupków barier

23) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4a - przejazd technologiczny przez obiekt

23) 2021-10-05 Obiekt PZMp-34.4a - przejazd technologiczny przez obiekt

24) 2021-10-05 Obiekt PZMp-W1 - widok na obiekt

24) 2021-10-05 Obiekt PZMp-W1 - widok na obiekt

25) 2021-10-06 Trasa główna w km 27+000

25) 2021-10-06 Trasa główna w km 27+000

26) 2021-10-06 Węzeł Żurominek łącznica Ł1 i Ł2

26) 2021-10-06 Węzeł Żurominek łącznica Ł1 i Ł2

27) 2021-10-06 Wykonanie betonu nawierzchniowego w km 35+000 JP i JL

27) 2021-10-06 Wykonanie betonu nawierzchniowego w km 35+000 JP i JL

28) 2021-10-06 Obiekt WD-27.1 -  montaż barier

28) 2021-10-06 Obiekt WD-27.1 - montaż barier

29) 2021-10-06 Most tymczasowy DK7 Zadanie I

29) 2021-10-06 Most tymczasowy DK7 Zadanie I

30) 2021-10-13 Montaż rury fi 800 na KD-61 od studni D106

30) 2021-10-13 Montaż rury fi 800 na KD-61 od studni D106

31) 2021-10-13 Budowa kanału technologicznego  km 14+000

31) 2021-10-13 Budowa kanału technologicznego km 14+000

32) 2021-10-13 Budowa kanału technologicznego w km 14+000

32) 2021-10-13 Budowa kanału technologicznego w km 14+000

33) 2021-10-13 Budowa kanału technologiczny w km 14+000

33) 2021-10-13 Budowa kanału technologiczny w km 14+000

34) 2021-10-13 Przebudowa rzeki Topielicy w miejscu starej S7

34) 2021-10-13 Przebudowa rzeki Topielicy w miejscu starej S7

35) 2021-10-13 Obiekt WS/PZSp-24.6 - widok na obiekt z boku

35) 2021-10-13 Obiekt WS/PZSp-24.6 - widok na obiekt z boku

36) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - częściowo wykonany stożek P-1

36) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - częściowo wykonany stożek P-1

37) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - częściowo wykonany stożek P-3

37) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - częściowo wykonany stożek P-3

38) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

38) 2021-10-13 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

39) 2021-10-13 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier

39) 2021-10-13 Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż barier

40) 2021-10-13 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonywanie dojazdu do obiektu

40) 2021-10-13 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonywanie dojazdu do obiektu

41) 2021-10-13 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

41) 2021-10-13 Obiekt WD-29.3 - widok na obiekt

42) 2021-10-13 Obiekt WD-31.0 - ułożenie kostki na stożku

42) 2021-10-13 Obiekt WD-31.0 - ułożenie kostki na stożku

43) 2021-10-13 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

43) 2021-10-13 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

44) 2021-10-13 Obiekt PZMp-31.3 - powierzchnia przygotowana do ułożenia SMA

44) 2021-10-13 Obiekt PZMp-31.3 - powierzchnia przygotowana do ułożenia SMA

45) 2021-10-13 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt

45) 2021-10-13 Obiekt WD-33.6 - widok na obiekt

46) 2021-10-13 Obiekt PZSp-33.9 - wykonania nawierzchni SMA

46) 2021-10-13 Obiekt PZSp-33.9 - wykonania nawierzchni SMA

47) 2021-10-13 Obiekt PZMp-34.4 - powierzchnia gotowa do ułożenia warstwy SMA JL

47) 2021-10-13 Obiekt PZMp-34.4 - powierzchnia gotowa do ułożenia warstwy SMA JL

48) 2021-10-13 Obiekt PZMp-34.4 - montaż barier JP

48) 2021-10-13 Obiekt PZMp-34.4 - montaż barier JP

49) 2021-10-13 Obiekt WD-34.6 - formowanie stożka P-1

49) 2021-10-13 Obiekt WD-34.6 - formowanie stożka P-1

50) 2021-10-13 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

50) 2021-10-13 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

51) 2021-10-14 DS 16.3 wykonywanie stabilizacji C1.5/2

51) 2021-10-14 DS 16.3 wykonywanie stabilizacji C1.5/2

52) 2021-10-14 Klejenie siatki pod warstwę ścieralną SMA na obiekcie WD-24.6

52) 2021-10-14 Klejenie siatki pod warstwę ścieralną SMA na obiekcie WD-24.6

53) 2021-10-14 Klejenie siatki pod warstwę ścieralną SMA na obiekcie WD 24.6

53) 2021-10-14 Klejenie siatki pod warstwę ścieralną SMA na obiekcie WD 24.6

54) 2021-10-14 Roboty ziemne pod Ł1 i Ł2 węzła Strzegowo w miejscu starej DK7

54) 2021-10-14 Roboty ziemne pod Ł1 i Ł2 węzła Strzegowo w miejscu starej DK7

55) 2021-10-14 Trasa Główna w km  26+100

55) 2021-10-14 Trasa Główna w km 26+100

56) 2021-10-18 Obiekt WS-17.1 - przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

56) 2021-10-18 Obiekt WS-17.1 - przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

57) 2021-10-18 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

57) 2021-10-18 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

58) 2021-10-19 Humusowanie skarp km 25+300

58) 2021-10-19 Humusowanie skarp km 25+300

59) 2021-10-19 Budowa ekranów przeciwolśnieniowych km 30+100

59) 2021-10-19 Budowa ekranów przeciwolśnieniowych km 30+100

60) 2021-10-19 Prace związane z budową płyty przejściowej na przejściu nawierzchni z betonu cementowego w beton asfaltowy w km 30+107

60) 2021-10-19 Prace związane z budową płyty przejściowej na przejściu nawierzchni z betonu cementowego w beton asfaltowy w km 30+107

61) 2021-10-19 Uzupełnianie poboczy km 39+300

61) 2021-10-19 Uzupełnianie poboczy km 39+300

62) 2021-10-20 Budowa kanału technologicznego w km 14+000

62) 2021-10-20 Budowa kanału technologicznego w km 14+000

63) 2021-10-20 Wykonywanie pasa włączenia na Ł1 węzeł Żurominek

63) 2021-10-20 Wykonywanie pasa włączenia na Ł1 węzeł Żurominek

64) 2021-10-20 Podbudowa z kruszywa łamanego na przejeździe awaryjnym w km 26+700

64) 2021-10-20 Podbudowa z kruszywa łamanego na przejeździe awaryjnym w km 26+700

65) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - podbudowa bitumiczna na dojeździe do wiaduktu kierunek Warszawa

65) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - podbudowa bitumiczna na dojeździe do wiaduktu kierunek Warszawa

66) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - podbudowa bitumiczna na dojeździe do wiaduktu kierunek Warszawa

66) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - podbudowa bitumiczna na dojeździe do wiaduktu kierunek Warszawa

67) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

67) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

68) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

68) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

69) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

69) 2021-10-20 Wiadukt W-DK7 - układanie podbudowy z kruszywa łamanego, dojazd do obiektu od strony Gdańska

70) 2021-10-20 Obiekt PZMp-14.5 - prace wykończeniowe

70) 2021-10-20 Obiekt PZMp-14.5 - prace wykończeniowe

71) 2021-10-20 Obiekt WD-15.7 - widok na obiekt

71) 2021-10-20 Obiekt WD-15.7 - widok na obiekt

72) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - asfalt twardolany JL

72) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - asfalt twardolany JL

73) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - montaż barier między jezdniami

73) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - montaż barier między jezdniami

74) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - przygotowanie pod SMA JP

74) 2021-10-20 Obiekt WS/PZD-16.9 - przygotowanie pod SMA JP

75) 2021-10-20 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

75) 2021-10-20 Obiekt WD-18.7 - widok na obiekt

76) 2021-10-20 Obiekt WD-27.1 - widok spodu obiektu

76) 2021-10-20 Obiekt WD-27.1 - widok spodu obiektu

77) 2021-10-21 Roboty nawierzchniowe - dojazd do obiektu tymczasowego ( Zadanie l )

77) 2021-10-21 Roboty nawierzchniowe - dojazd do obiektu tymczasowego ( Zadanie l )

78) 2021-10-21 Budowa objazdu tymczasowego - roboty nawierzchniowe

78) 2021-10-21 Budowa objazdu tymczasowego - roboty nawierzchniowe

79) 2021-10-21 Obiekt objazdu tymczasowego - Zadanie l

79) 2021-10-21 Obiekt objazdu tymczasowego - Zadanie l

80) 2021-10-21 W-DK7 - układanie nawierzchni na dojazdach

80) 2021-10-21 W-DK7 - układanie nawierzchni na dojazdach

81) 2021-10-21 W-DK7 - układanie nawierzchni na dojazdach

81) 2021-10-21 W-DK7 - układanie nawierzchni na dojazdach

82) 2021-10-26 Przebudowa koryta rzeki Topielicy

82) 2021-10-26 Przebudowa koryta rzeki Topielicy

83) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego w km 14+500

83) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego w km 14+500

84) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego w km 14+500

84) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego w km 14+500

85) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego - przewiert w km 18+750

85) 2021-10-26 Budowa kanału technologicznego - przewiert w km 18+750

86) 2021-10-26 Montaż przepompowni P1 w km 18+760

86) 2021-10-26 Montaż przepompowni P1 w km 18+760

87) 2021-10-26 Montaz przepompowni P-1 w km 18+760

87) 2021-10-26 Montaz przepompowni P-1 w km 18+760

88) 2021-10-26 Obiekt WS/PZD-16.9 - układanie warstwy ścieralnej na obiekcie

88) 2021-10-26 Obiekt WS/PZD-16.9 - układanie warstwy ścieralnej na obiekcie

89) 2021-10-26 W-DK7 - ustawione samochody przy próbnym obciążeniu obiektu

89) 2021-10-26 W-DK7 - ustawione samochody przy próbnym obciążeniu obiektu

90) 2021-10-26 W-DK7 - ustawione samochody przy próbnym obciążeniu obiektu

90) 2021-10-26 W-DK7 - ustawione samochody przy próbnym obciążeniu obiektu

91) 2021-10-28 Budowa ekranu przeciwolśnieniowego km 16+900

91) 2021-10-28 Budowa ekranu przeciwolśnieniowego km 16+900

92) 2021-10-28 Humusowanie skarp km 25+300

92) 2021-10-28 Humusowanie skarp km 25+300

93) 2021-10-28 Układanie poboczy z kruszywa w km 26+900

93) 2021-10-28 Układanie poboczy z kruszywa w km 26+900

94) 2021-10-28 Trasa główna km 28+200

94) 2021-10-28 Trasa główna km 28+200

95) 2021-10-28 Humusowanie pasa roździału km 31+000

95) 2021-10-28 Humusowanie pasa roździału km 31+000

96) 2021-10-28 Oznakowanie poziome Trasy Głównej km 33+300

96) 2021-10-28 Oznakowanie poziome Trasy Głównej km 33+300

97) 2021-10-28 Budowa pasa włączenia - Węzeł Strzegowo

97) 2021-10-28 Budowa pasa włączenia - Węzeł Strzegowo

98) 2021-10-28 Układanie nawierzchni pasa włączenia - Węzeł Strzegowo

98) 2021-10-28 Układanie nawierzchni pasa włączenia - Węzeł Strzegowo

99) 2021-10-28 Obiekt WD-15.7 - widok na obiekt

99) 2021-10-28 Obiekt WD-15.7 - widok na obiekt

100) 2021-10-28 Obiekt WD-22.1 - widok na obiekt

100) 2021-10-28 Obiekt WD-22.1 - widok na obiekt

101) 2021-10-28 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

101) 2021-10-28 Obiekt WD-22.7 - widok na obiekt

102) 2021-10-28 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

102) 2021-10-28 Obiekt WD-25.7 - widok na obiekt

103) 2021-10-28 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

103) 2021-10-28 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

104) 2021-10-28 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

104) 2021-10-28 Obiekt WD-31.0 - widok na obiekt

105) 2021-10-28 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

105) 2021-10-28 Obiekt WD-34.6 - widok na obiekt

Script logo