Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-12-01 Piaskowanie pod zalewkę masą dylatacyjną typu Rekma na szczelinie Poprzecznej rozszerzania

1) 2021-12-01 Piaskowanie pod zalewkę masą dylatacyjną typu Rekma na szczelinie Poprzecznej rozszerzania

2) 2021-12-01 Ustawianie ścieku szczelinowego PA w km 26+500

2) 2021-12-01 Ustawianie ścieku szczelinowego PA w km 26+500

3) 2021-12-02 Trasa Główna 28+400

3) 2021-12-02 Trasa Główna 28+400

4) 2021-12-02 Trasa Główna w km 34+200

4) 2021-12-02 Trasa Główna w km 34+200

5) 2021-12-01 Budowa kanału technologicznego ww km 35+000-35+100

5) 2021-12-01 Budowa kanału technologicznego ww km 35+000-35+100

6) 2021-12-01 Obiekt WD-27.1 - roboty wykończeniowe Hydrofobizacja barwna belek skrajnych

6) 2021-12-01 Obiekt WD-27.1 - roboty wykończeniowe Hydrofobizacja barwna belek skrajnych

7) 2021-12-01 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

7) 2021-12-01 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

8) 2021-12-01 Obiekt PZM-28.0 -zasypywanie gruntem środka przepustu

8) 2021-12-01 Obiekt PZM-28.0 -zasypywanie gruntem środka przepustu

9) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe

9) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe

10) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe

10) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe

11) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe przestrzeni podmostowej

11) 2021-12-01 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe przestrzeni podmostowej

12) 2021-12-01 Obiekt PZSp-30.1 - bariery mostowe w pasie rozdziału

12) 2021-12-01 Obiekt PZSp-30.1 - bariery mostowe w pasie rozdziału

13) 2021-12-01 Obiekt PZSp-30.1 - montaż podwalin pod ekrany przecwiolśnieniowe

13) 2021-12-01 Obiekt PZSp-30.1 - montaż podwalin pod ekrany przecwiolśnieniowe

14) 2021-12-01 Obiekt WD-31.0 - roboty wykończeniowe

14) 2021-12-01 Obiekt WD-31.0 - roboty wykończeniowe

15) 2021-12-01 Obiekt PZMp-34.4 -montaż barier na dojazdach w pasie rozdziału

15) 2021-12-01 Obiekt PZMp-34.4 -montaż barier na dojazdach w pasie rozdziału

16) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - przygotowanie robót do frezowanie nawierzchni na dojazdach do istniejącego obiektu

16) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - przygotowanie robót do frezowanie nawierzchni na dojazdach do istniejącego obiektu

17) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego

17) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego

18) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - rozbiórka istniejącego obiektu

18) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - rozbiórka istniejącego obiektu

19) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - widok na roboty rozbiórkowe

19) 2021-12-01 Obiekt W-DK7 - widok na roboty rozbiórkowe

20) 2021-12-01 Widok na wiadukt objazdowy

20) 2021-12-01 Widok na wiadukt objazdowy

21) 2021-12-02 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe przestrzeni podmostowej

21) 2021-12-02 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe przestrzeni podmostowej

22) 2021-12-03 Humusowanie skarp w km 20+000 JP

22) 2021-12-03 Humusowanie skarp w km 20+000 JP

23) 2021-12-05 Montaż opraw na Węźle Żurominek

23) 2021-12-05 Montaż opraw na Węźle Żurominek

24) 2021-12-06 Prowadzone prace w km ok 15+500 JP

24) 2021-12-06 Prowadzone prace w km ok 15+500 JP

25) 2021-12-07 Prowadzone prace w km ok 34+400 JP

25) 2021-12-07 Prowadzone prace w km ok 34+400 JP

26) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

26) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

27) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

27) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

28) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

28) 2021-12-08 Rozbiórka obiektu mostowego w ciągu DK-7 nad czynną magistralą kolejową E-65 relacji Warszawa-Gdynia

29) 2021-12-08 Prace brukarskie przy obiekcie WD-29.3

29) 2021-12-08 Prace brukarskie przy obiekcie WD-29.3

30) 2021-12-08 Widok na Obiekt PZMp-W3

30) 2021-12-08 Widok na Obiekt PZMp-W3

31) 2021-12-09 Węzeł Strzegowo łącznica -uzupełnianie poboczy

31) 2021-12-09 Węzeł Strzegowo łącznica -uzupełnianie poboczy

32) 2021-12-09 Odhumusowanie pod DS.21

32) 2021-12-09 Odhumusowanie pod DS.21

33) 2021-12-09 Profilowanie skarp w km 18+700

33) 2021-12-09 Profilowanie skarp w km 18+700

34) 2021-12-09 Humusowanie skarp w km 22+600

34) 2021-12-09 Humusowanie skarp w km 22+600

35) 2021-12-09 Budowa ogrodzeń km 26+200

35) 2021-12-09 Budowa ogrodzeń km 26+200

36) 2021-12-09 Wykonanie szczeliny masą zalewową pomiędzy nawierzchnią betonową a SMA km 31+250 JP

36) 2021-12-09 Wykonanie szczeliny masą zalewową pomiędzy nawierzchnią betonową a SMA km 31+250 JP

37) 2021-12-09 Prace porządkowe w pasie rozdziału w km 31+300

37) 2021-12-09 Prace porządkowe w pasie rozdziału w km 31+300

38) 2021-12-09 Montaż barier km 33+600

38) 2021-12-09 Montaż barier km 33+600

39) 2021-12-09 Budowa w km 34+600

39) 2021-12-09 Budowa w km 34+600

40) 2021-12-09 DP 2347 - nasyp ulepszony spoiwem w-wa 12  - dojazd do obiektu WD 22.7

40) 2021-12-09 DP 2347 - nasyp ulepszony spoiwem w-wa 12 - dojazd do obiektu WD 22.7

41) 2021-12-09 Rozbiórka przejazdu tymczasowego przy obiekcie WD-22.7

41) 2021-12-09 Rozbiórka przejazdu tymczasowego przy obiekcie WD-22.7

42) 2021-12-09 Obiekt WD-34.6 - wzmocnienie skarp i rowu płytami ażurowymi

42) 2021-12-09 Obiekt WD-34.6 - wzmocnienie skarp i rowu płytami ażurowymi

43) 2021-12-10 Montaż barier w km 27+000 JL

43) 2021-12-10 Montaż barier w km 27+000 JL

44) 2021-12-13 Prace prowadzone w km 27+000 JP

44) 2021-12-13 Prace prowadzone w km 27+000 JP

45) 2021-12-14 Budowa kanału technologicznego w km 15+700

45) 2021-12-14 Budowa kanału technologicznego w km 15+700

46) 2021-12-14 Budowa kanału technologicznego w km 16+900

46) 2021-12-14 Budowa kanału technologicznego w km 16+900

47) 2021-12-14 Pas awaryjny nr 4 w km 22+600

47) 2021-12-14 Pas awaryjny nr 4 w km 22+600

48) 2021-12-14 Pas awaryjny w km 34+250

48) 2021-12-14 Pas awaryjny w km 34+250

49) 2021-12-14 Humusowanie skarp Węzeł Żurominek Ł1 i Ł2

49) 2021-12-14 Humusowanie skarp Węzeł Żurominek Ł1 i Ł2

50) 2021-12-14 Montaż barier w pasie rozdziału

50) 2021-12-14 Montaż barier w pasie rozdziału

51) 2021-12-15 Prowadzone prace w km 16+900 JP

51) 2021-12-15 Prowadzone prace w km 16+900 JP

52) 2021-12-15 Budowa kanału technologicznego w km 17+ 300

52) 2021-12-15 Budowa kanału technologicznego w km 17+ 300

53) 2021-12-15 Montaż barier w pasie dzielącym km 17+600

53) 2021-12-15 Montaż barier w pasie dzielącym km 17+600

54) 2021-12-15 Montaż barier w km ok 19+300 JP

54) 2021-12-15 Montaż barier w km ok 19+300 JP

55) 2021-12-15 Prowadzone prace w km 22+700

55) 2021-12-15 Prowadzone prace w km 22+700

56) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - montaż słupów ekranów, latarni

56) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - montaż słupów ekranów, latarni

57) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - montaż słupów i latarni

57) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - montaż słupów i latarni

58) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - roboty wykończeniowe

58) 2021-12-16 Obiekt WS-16.9 - roboty wykończeniowe

59) 2021-12-16 Obiekt WD-18.7 - humusowanie skarp nasypu przy wiadukcie

59) 2021-12-16 Obiekt WD-18.7 - humusowanie skarp nasypu przy wiadukcie

60) 2021-12-16 Obiekt  WD-22.7 - formowanie podstawy stożka

60) 2021-12-16 Obiekt WD-22.7 - formowanie podstawy stożka

61) 2021-12-16 Obiekt WD-22.7 - formowanie skarp nasypu przy stożkach

61) 2021-12-16 Obiekt WD-22.7 - formowanie skarp nasypu przy stożkach

62) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż barier mostowych i słupów ekranów

62) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż barier mostowych i słupów ekranów

63) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż ekranów

63) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż ekranów

64) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż tymczasowej balustrady na schodach skarpowych, humusowanie stożku

64) 2021-12-16 Obiekt WS-24.6 - montaż tymczasowej balustrady na schodach skarpowych, humusowanie stożku

65) 2021-12-16 Obiekt PZSp-30.1 - montaż tymczasowej balustrady w pasie rozdziału

65) 2021-12-16 Obiekt PZSp-30.1 - montaż tymczasowej balustrady w pasie rozdziału

66) 2021-12-16 Obiekt  PZSp-30.1 - profilowanie i humusowanie stożków

66) 2021-12-16 Obiekt PZSp-30.1 - profilowanie i humusowanie stożków

67) 2021-12-16 Obiekt WD-33.6 - humusowanie skarp nasypu przy obiekcie

67) 2021-12-16 Obiekt WD-33.6 - humusowanie skarp nasypu przy obiekcie

68) 2021-12-16 Obiekt PZMp-34.4a - roboty wykończeniowe na obiekcie

68) 2021-12-16 Obiekt PZMp-34.4a - roboty wykończeniowe na obiekcie

69) 2021-12-16 Obiekt WD-34.6 - montaż tymczasowej balustrady na schodach skarpowych

69) 2021-12-16 Obiekt WD-34.6 - montaż tymczasowej balustrady na schodach skarpowych

70) 2021-12-16 Montaż barier energochłonnych km 18+900

70) 2021-12-16 Montaż barier energochłonnych km 18+900

71) 2021-12-16 Czyszczenie nawierzchni km 19+800

71) 2021-12-16 Czyszczenie nawierzchni km 19+800

72) 2021-12-16 Humusowanie km 34+400

72) 2021-12-16 Humusowanie km 34+400

73) 2021-12-16 Humusowanie km 34+600

73) 2021-12-16 Humusowanie km 34+600

74) 2021-12-17 Humusowanie na obiekcie WD-34.6

74) 2021-12-17 Humusowanie na obiekcie WD-34.6

75) 2021-12-20 Prace prowadzone w okolicach ekranu akustycznego w km 20+600 JL

75) 2021-12-20 Prace prowadzone w okolicach ekranu akustycznego w km 20+600 JL

76) 2021-12-20 Montaż barier w km 23+000 JP

76) 2021-12-20 Montaż barier w km 23+000 JP

77) 2021-12-21 Prace prowadzone w km 30+400 JP

77) 2021-12-21 Prace prowadzone w km 30+400 JP

78) 2021-12-21 Prace prowadzone w km 30+600 JP

78) 2021-12-21 Prace prowadzone w km 30+600 JP

79) 2021-12-22 TG km 19+900

79) 2021-12-22 TG km 19+900

80) 2021-12-22 TG km 26+700

80) 2021-12-22 TG km 26+700

81) 2021-12-22 TG km 27+100 - widok w stronę Warszawy

81) 2021-12-22 TG km 27+100 - widok w stronę Warszawy

82) 2021-12-22 TG- km 27+100 widok w stronę Gdańska

82) 2021-12-22 TG- km 27+100 widok w stronę Gdańska

83) 2021-12-22 TG - 34+600 - widok w stronę Warszawy

83) 2021-12-22 TG - 34+600 - widok w stronę Warszawy

84) 2021-12-22 TG km 34+600 - widok w stronę Gdańska

84) 2021-12-22 TG km 34+600 - widok w stronę Gdańska

85) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 - widok z obiektu na Węzeł

85) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 - widok z obiektu na Węzeł

86) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 widok na obiekt

86) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 widok na obiekt

87) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 widok na Węzeł z obiektu

87) 2021-12-23 Obiekt WD-27.1 widok na Węzeł z obiektu

88) 2021-12-23 Widok na obiekt WD-27.1

88) 2021-12-23 Widok na obiekt WD-27.1

89) 2021-12-23 Obiekt WS-28.6 - montaż slupów ekranów

89) 2021-12-23 Obiekt WS-28.6 - montaż slupów ekranów

90) 2021-12-23 Widok na obiekt WD- 29.3

90) 2021-12-23 Widok na obiekt WD- 29.3

91) 2021-12-23 Obiekt WD-31.0 Widok na obiekt

91) 2021-12-23 Obiekt WD-31.0 Widok na obiekt

92) 2021-12-23 Obiekt PZSp-33.9 montaż slupów ekranów

92) 2021-12-23 Obiekt PZSp-33.9 montaż slupów ekranów

93) 2021-12-23 Obiekt PZMp-34.4 - bariery w pasie rozdziału

93) 2021-12-23 Obiekt PZMp-34.4 - bariery w pasie rozdziału

94) 2021-12-23 Widok z obiektu WD-37.1

94) 2021-12-23 Widok z obiektu WD-37.1

95) 2021-12-28 Widok na obiekt WS/PZDp-16.9

95) 2021-12-28 Widok na obiekt WS/PZDp-16.9

96) 2021-12-27 Widok na obiekt WD-18.7 od strony Gdańska

96) 2021-12-27 Widok na obiekt WD-18.7 od strony Gdańska

97) 2021-12-28 Widok na obiekt WD-25.7 od strony Warszawy

97) 2021-12-28 Widok na obiekt WD-25.7 od strony Warszawy

98) 2021-12-27 Widok na obiekt WS/PZD-28.4

98) 2021-12-27 Widok na obiekt WS/PZD-28.4

99) 2021-12-29 Prace prowadzone na obiekcie WD-31.0

99) 2021-12-29 Prace prowadzone na obiekcie WD-31.0

100) 2021-12-29 Prace prowadzone na Zadaniu I

100) 2021-12-29 Prace prowadzone na Zadaniu I

101) 2021-12-29 Węzeł Żurominek po wprowadzeniu COR

101) 2021-12-29 Węzeł Żurominek po wprowadzeniu COR

102) 2021-12-29 Węzeł Żurominek po wprowadzeniu COR

102) 2021-12-29 Węzeł Żurominek po wprowadzeniu COR

103) 2021-12-29 Węzeł Żurominek

103) 2021-12-29 Węzeł Żurominek

104) 2021-12-30 Obiekt WD-15.7 - montaż barier

104) 2021-12-30 Obiekt WD-15.7 - montaż barier

105) 2021-12-30 Obiekt WD-15.7 - montaż barier

105) 2021-12-30 Obiekt WD-15.7 - montaż barier

106) 2021-12-30 Widok na obiekt WS-16.9

106) 2021-12-30 Widok na obiekt WS-16.9

107) 2021-12-30 Widok na obiekt WS- 17.1

107) 2021-12-30 Widok na obiekt WS- 17.1

108) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7 od strony Gdańska

108) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7 od strony Gdańska

109) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7

109) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7

110) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7

110) 2021-12-30 Widok na obiekt WD-18.7

111) 2021-12-30 Widok na PZM-18.5

111) 2021-12-30 Widok na PZM-18.5

112) 2021-12-30 Widok na PZM-18.5

112) 2021-12-30 Widok na PZM-18.5

113) 2021-12-30 Widok na obiekt PZSp-30.1

113) 2021-12-30 Widok na obiekt PZSp-30.1

114) Widok na obiekt PZSp-30.1

114) Widok na obiekt PZSp-30.1

Script logo