Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-02-01 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych w km ok. 20+100 JL

1) 2022-02-01 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych w km ok. 20+100 JL

2) 2022-02-01 Prace prowadzone w km ok. 27+100 JP Węzeł Żurominek

2) 2022-02-01 Prace prowadzone w km ok. 27+100 JP Węzeł Żurominek

3) 2022-02-01 Prace prowadzone w km ok. 29+300 JP

3) 2022-02-01 Prace prowadzone w km ok. 29+300 JP

4) 2022-02-01 prace prowadzone w km ok. 35+000 JP

4) 2022-02-01 prace prowadzone w km ok. 35+000 JP

5) 2022-02-01 Wykopy  rowów na DS32

5) 2022-02-01 Wykopy rowów na DS32

6) 2022-02-01 Widok na obiekt WD-18.7

6) 2022-02-01 Widok na obiekt WD-18.7

7) 2022-02-01 Widok na obiekt PZSp-33.9

7) 2022-02-01 Widok na obiekt PZSp-33.9

8) 2022-02-02 Trasa główna w km 15+800

8) 2022-02-02 Trasa główna w km 15+800

9) 2022-02-02 Montaż osłon przeciwolśnieniowuch w km 34+700

9) 2022-02-02 Montaż osłon przeciwolśnieniowuch w km 34+700

10) 2022-02-02 Montaż osłon przeciwolśnieniowuch w km 34+700

10) 2022-02-02 Montaż osłon przeciwolśnieniowuch w km 34+700

11) 2022-02-02 Wykopy rowów przed obiektem WD-22.7

11) 2022-02-02 Wykopy rowów przed obiektem WD-22.7

12) 2022-02-03 Widok na obiekt WD-27.1

12) 2022-02-03 Widok na obiekt WD-27.1

13) 2022-02-03 Widok na obiekt WS-28.4

13) 2022-02-03 Widok na obiekt WS-28.4

13) 2022-02-03 Widok na obiekt WS-28.4

13) 2022-02-03 Widok na obiekt WS-28.4

14) 2022-02-03 Widok na obiekt WD-29.3

14) 2022-02-03 Widok na obiekt WD-29.3

15) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - schody skarpowe

15) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - schody skarpowe

16) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - umocnienie rowu i ściek trójkątny

16) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - umocnienie rowu i ściek trójkątny

17) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - widok na przekrój obiektu

17) 2022-02-03 Obiekt WD-29.3 - widok na przekrój obiektu

18) 2022-02-03 Umocnienie rowu i ściek trójkątny pod obiektem WD-29.3

18) 2022-02-03 Umocnienie rowu i ściek trójkątny pod obiektem WD-29.3

19) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie ławy P-1

19) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie ławy P-1

20) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie i deskowanie ławy P-1

20) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie i deskowanie ławy P-1

21) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 Roboty palowe na podporze P-2

21) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 Roboty palowe na podporze P-2

22) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie i deskowanie ławy P-4

22) 2022-02-03 Obiekt W-DK7 - zbrojenie i deskowanie ławy P-4

23) 2022-02-04 Prowadzone prace związane z montażem ogrodzenia km 14+100 JL

23) 2022-02-04 Prowadzone prace związane z montażem ogrodzenia km 14+100 JL

24) 2022-02-04 Prace prowadzone przy obiekcie WD-29.3

24) 2022-02-04 Prace prowadzone przy obiekcie WD-29.3

25) 2022-02-07 Prace prowadzone w okolicach PZMp-34.4a

25) 2022-02-07 Prace prowadzone w okolicach PZMp-34.4a

26) 2022-02-08 Czyszczenie nawierzchni na obiekcie WD-31.0

26) 2022-02-08 Czyszczenie nawierzchni na obiekcie WD-31.0

27) 2022-02-09 prace prowadzone na Zadaniu I

27) 2022-02-09 prace prowadzone na Zadaniu I

28) 2022-02-09 Prace prowadzone w okolicach WS/PZS-20.1

28) 2022-02-09 Prace prowadzone w okolicach WS/PZS-20.1

29) 2022-02-10 Węzeł Mława Południe - widok na rondo oraz łącznice

29) 2022-02-10 Węzeł Mława Południe - widok na rondo oraz łącznice

30) 2022-02-10 Węzeł Mława Południe

30) 2022-02-10 Węzeł Mława Południe

31) 2022-02-10 Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 16+900

31) 2022-02-10 Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 16+900

32) 2022-02-10 Budowa ogrodzenia km 19+500

32) 2022-02-10 Budowa ogrodzenia km 19+500

33) 2022-02-10 Stabilizowanie podłoża DS.23

33) 2022-02-10 Stabilizowanie podłoża DS.23

34) 2022-02-10 Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - obiekt WS-16.9

34) 2022-02-10 Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - obiekt WS-16.9

35) 2022-02-10 Chodnik przy obiekcie WS/PZS-20.1

35) 2022-02-10 Chodnik przy obiekcie WS/PZS-20.1

36) 2022-02-10 Roboty brukarskie przy obiekcie WS/PZS-20.1

36) 2022-02-10 Roboty brukarskie przy obiekcie WS/PZS-20.1

37) 2022-02-10 Obiekt WS-24.6 montaz balustrady schodów skarpowych

37) 2022-02-10 Obiekt WS-24.6 montaz balustrady schodów skarpowych

38) 2022-02-10 Obiekt PZSp-31.3 montaz siatek ochronnych duszy obiektu

38) 2022-02-10 Obiekt PZSp-31.3 montaz siatek ochronnych duszy obiektu

39) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i deskowanie przyczółka podpora P-1

39) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i deskowanie przyczółka podpora P-1

40) 2022-02-10 W-DK7 Pale na podporze  P-2

40) 2022-02-10 W-DK7 Pale na podporze P-2

41) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i  lawy podpora P-3

41) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i lawy podpora P-3

42) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i deskowanie lawy podpora P-4

42) 2022-02-10 W-DK7 zbrojenie i deskowanie lawy podpora P-4

43) 2022-02-15 Budowa nasypu przy obiekcie WD-22.7

43) 2022-02-15 Budowa nasypu przy obiekcie WD-22.7

44) 2022-02-16 Droga serwisowa DS.19b

44) 2022-02-16 Droga serwisowa DS.19b

45) 2022-02-16 Roboty ziemne na DS.24

45) 2022-02-16 Roboty ziemne na DS.24

46) 2022-02-16 Wykop pod przepust na DS.28

46) 2022-02-16 Wykop pod przepust na DS.28

47) 2022-02-16 Droga powiatowa DP 1240W

47) 2022-02-16 Droga powiatowa DP 1240W

48) 2022-02-16 Plantowanie humusu w km 23+500

48) 2022-02-16 Plantowanie humusu w km 23+500

49) 2022-02-16 Prace brukarskie pod obiektem WS-20.1

49) 2022-02-16 Prace brukarskie pod obiektem WS-20.1

50) 2022-02-16 Prace wykończeniowe przy przejściach dla małych zwierząt

50) 2022-02-16 Prace wykończeniowe przy przejściach dla małych zwierząt

51) 2022-02-17 Zbiornik retencyjny ZR-20

51) 2022-02-17 Zbiornik retencyjny ZR-20

52) 2022-02-17 Ekrany przeciwolśnieniowego na obiekcie PZSp-15.5

52) 2022-02-17 Ekrany przeciwolśnieniowego na obiekcie PZSp-15.5

53) 2022-02-17 Obiekt WD-25.7 montaż balustrady schodów skarpowych

53) 2022-02-17 Obiekt WD-25.7 montaż balustrady schodów skarpowych

54) 2022-02-17 Prace przy przepuście PZMp-25.9

54) 2022-02-17 Prace przy przepuście PZMp-25.9

55) 2022-02-17 Ekrany przeciwolśnieniowego na obiekcie WS/PZD-28.4

55) 2022-02-17 Ekrany przeciwolśnieniowego na obiekcie WS/PZD-28.4

56) 2022-02-17 Przejście dla zwierząt PZS-33.9

56) 2022-02-17 Przejście dla zwierząt PZS-33.9

57) 2022-02-17 Prace na przepuście PZMp-34.4

57) 2022-02-17 Prace na przepuście PZMp-34.4

58) 2022-02-17 W-DK7 zbrojenie i deskowanie przyczółka podpora P-1

58) 2022-02-17 W-DK7 zbrojenie i deskowanie przyczółka podpora P-1

59) 2022-02-17 W-DK7 skuwanie pali  podpora P-2

59) 2022-02-17 W-DK7 skuwanie pali podpora P-2

60) 2022-02-17 W-DK7 zabetonowana ława podpora P-3

60) 2022-02-17 W-DK7 zabetonowana ława podpora P-3

61) 2022-02-17 W-DK7 zbrojenie przyczółka podpora P-4

61) 2022-02-17 W-DK7 zbrojenie przyczółka podpora P-4

62) 2022-02-18 Wykonanie koryta DS.38 w miejscu rozbiórki strarej DK7

62) 2022-02-18 Wykonanie koryta DS.38 w miejscu rozbiórki strarej DK7

63) 2022-02-21 Prowadzone prace w km 27+300 JP

63) 2022-02-21 Prowadzone prace w km 27+300 JP

64) 2022-02-21 Prowadzone prace w km ok. 31+000

64) 2022-02-21 Prowadzone prace w km ok. 31+000

65) 2022-02-21 Prace prowadzone na Zadaniu I

65) 2022-02-21 Prace prowadzone na Zadaniu I

66) 2022-02-21 W-DK7 Most objazdowy widok na obiekt

66) 2022-02-21 W-DK7 Most objazdowy widok na obiekt

67) 2022-02-21 W-DK7 zabezpieczenie zbrojenie pali podpora P-2

67) 2022-02-21 W-DK7 zabezpieczenie zbrojenie pali podpora P-2

68) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie deskowanie podpory P-1

68) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie deskowanie podpory P-1

69) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie podpory P-1 przygotowanie styku

69) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie podpory P-1 przygotowanie styku

70) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie podpory P-1

70) 2022-02-21 W-DK7 zbrojenie podpory P-1

71) 2022-02-22 W-DK7 zbrojenie podpór P-3 i P-4

71) 2022-02-22 W-DK7 zbrojenie podpór P-3 i P-4

72) 2022-02-22 Widok na obiekt W-2

72) 2022-02-22 Widok na obiekt W-2

73) 2022-02-22 Widok na obiekt W-3

73) 2022-02-22 Widok na obiekt W-3

74) 2022-02-23 Wycinka drzew i krzewów Zadanie I

74) 2022-02-23 Wycinka drzew i krzewów Zadanie I

75) 2022-02-23 Obiekt WD-22.7 Widok na podporę P-3

75) 2022-02-23 Obiekt WD-22.7 Widok na podporę P-3

76) 2022-02-24 Naprawa tablic informacyjnych

76) 2022-02-24 Naprawa tablic informacyjnych

77) 2022-02-24 Naprawa tablic informacyjnych w km 35+000

77) 2022-02-24 Naprawa tablic informacyjnych w km 35+000

78) 2022-02-24 Prace porządkowe rozbiórka podbudowy z kruszywa

78) 2022-02-24 Prace porządkowe rozbiórka podbudowy z kruszywa

79) 2022-02-24 Ściek trójkątny, DS.30.1

79) 2022-02-24 Ściek trójkątny, DS.30.1

80) 2022-02-24 Rozbiórka ogrodzenia i wycinka drzew - Zadanie I

80) 2022-02-24 Rozbiórka ogrodzenia i wycinka drzew - Zadanie I

81) 2022-02-24 Prace brukarskie pod obiektem 20.1

81) 2022-02-24 Prace brukarskie pod obiektem 20.1

82) 2022-02-24 Prace brukarskie pod obiektem 20.1

82) 2022-02-24 Prace brukarskie pod obiektem 20.1

Script logo