Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-05-04 Węzeł Mława Południe wykonanie warstwy ścieralnej

1) 2022-05-04 Węzeł Mława Południe wykonanie warstwy ścieralnej

2) 2022-05-04 Węzeł Mława Południe wykonanie warstwy ścieralnej

2) 2022-05-04 Węzeł Mława Południe wykonanie warstwy ścieralnej

3) 2022-05-04 Montaż słupków ogrodzenia wzdłuż DS.30.2

3) 2022-05-04 Montaż słupków ogrodzenia wzdłuż DS.30.2

4) 2022-05-04 Montaż słupków ogrodzenia wzdłuż DS.30.2

4) 2022-05-04 Montaż słupków ogrodzenia wzdłuż DS.30.2

5) 2022-05-04 Roboty drogowe na DS.31 w okolicach obiektu PZSp-30.1

5) 2022-05-04 Roboty drogowe na DS.31 w okolicach obiektu PZSp-30.1

6) 2022-05-04 Roboty drogowe na DS.31 w okolicach obiektu PZSp-30.1

6) 2022-05-04 Roboty drogowe na DS.31 w okolicach obiektu PZSp-30.1

7) 2022-05-04 Obiekt WS-16.9 - widok na umocnienia środków i skarp pod obiektem podpora P-3

7) 2022-05-04 Obiekt WS-16.9 - widok na umocnienia środków i skarp pod obiektem podpora P-3

8) 2022-05-04 Obiekt WS-16.9 - widok na umocnienia środków i skarp pod obiektem podpora P-3

8) 2022-05-04 Obiekt WS-16.9 - widok na umocnienia środków i skarp pod obiektem podpora P-3

9) 2022-05-04 Obiekt WS-24.6 - montaz siatki zabezpieczającej przy obiekcie

9) 2022-05-04 Obiekt WS-24.6 - montaz siatki zabezpieczającej przy obiekcie

10) 2022-05-04 Obiekt WS-24.6 - montaz siatki zabezpieczającej przy obiekcie

10) 2022-05-04 Obiekt WS-24.6 - montaz siatki zabezpieczającej przy obiekcie

11) 2022-05-04 Roboty brukarskie pod obiektem WS-24.6

11) 2022-05-04 Roboty brukarskie pod obiektem WS-24.6

12) 2022-05-04 Ułożenie warstwy ścieralnej pod obiektem WS-24.6

12) 2022-05-04 Ułożenie warstwy ścieralnej pod obiektem WS-24.6

13) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - zasypka przyczółka podpora P-1

13) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - zasypka przyczółka podpora P-1

14) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

14) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

15) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

15) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

16) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

16) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

17) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

17) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

18) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

18) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

19) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

19) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

20) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

20) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

21) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

21) 2022-05-04 Obiekt W-DK7 - montaż belki typu T

22) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - roboty drogowe pod obiektem

22) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - roboty drogowe pod obiektem

23) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - roboty drogowe pod obiektem

23) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - roboty drogowe pod obiektem

24) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - plantowanie skarp stożka podpora P-1

24) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - plantowanie skarp stożka podpora P-1

25) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie

25) 2022-05-10 Obiekt WD-29.3 - wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie

26) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

26) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

27) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

27) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

28) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

28) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

29) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

29) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

30) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

30) 2022-05-10 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

31) 2022-05-11 Montowanie oznakowania pionowego, Wyplot

31) 2022-05-11 Montowanie oznakowania pionowego, Wyplot

32) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe , Droga Poprzeczna

32) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe , Droga Poprzeczna

33) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe na DS-16.3

33) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe na DS-16.3

34) 2022-05-11 DS-24

34) 2022-05-11 DS-24

35) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe na DS-30.1

35) 2022-05-11 Roboty wykończeniowe na DS-30.1

36) 2022-05-11 Układanie warstwy ścieralnej na DS-30.2

36) 2022-05-11 Układanie warstwy ścieralnej na DS-30.2

37) 2022-05-11 Układanie warstwy ścieralnej na DS-30.2

37) 2022-05-11 Układanie warstwy ścieralnej na DS-30.2

38) 2022-05-11 Humusowanie na DS-31

38) 2022-05-11 Humusowanie na DS-31

39) 2022-05-11 Materac na DS-31

39) 2022-05-11 Materac na DS-31

40) 2022-05-11 Podbudowa z kruszywa na DS-38b

40) 2022-05-11 Podbudowa z kruszywa na DS-38b

41) 2022-05-11 Przepust przy obiekcie WD-24.6

41) 2022-05-11 Przepust przy obiekcie WD-24.6

42) 2022-05-18 Obiekt WD-15.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

42) 2022-05-18 Obiekt WD-15.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

43) 2022-05-18 Obiekt WD-18.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

43) 2022-05-18 Obiekt WD-18.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

44) 2022-05-18 Obiekt WD-18.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

44) 2022-05-18 Obiekt WD-18.7 - montaż balustrad na schodach skarpowych

45) 2022-05-18 Obiekt PZSp-33.9 - montaż ekranów przeciwolsnieniowych

45) 2022-05-18 Obiekt PZSp-33.9 - montaż ekranów przeciwolsnieniowych

46) 2022-05-18 Obiekt W-1 - ulozenie warstwy ścieralnej na obiekcie

46) 2022-05-18 Obiekt W-1 - ulozenie warstwy ścieralnej na obiekcie

47) 2022-05-18 Widok na obiekt W-2

47) 2022-05-18 Widok na obiekt W-2

48) 2022-05-18 W-DK7 zbrojenie płyty zespalającej

48) 2022-05-18 W-DK7 zbrojenie płyty zespalającej

49) 2022-05-18 W-DK7 zbrojenie płyty zespalającej

49) 2022-05-18 W-DK7 zbrojenie płyty zespalającej

50) 2022-05-19 Kopanie rowu - droga poprzeczna

50) 2022-05-19 Kopanie rowu - droga poprzeczna

51) 2022-05-19 Prace przy ścieżce rowerowej

51) 2022-05-19 Prace przy ścieżce rowerowej

52) 2022-05-19 Ścieżka rowerowa

52) 2022-05-19 Ścieżka rowerowa

53) 2022-05-19 Wykonywanie poboczy DS.18.a

53) 2022-05-19 Wykonywanie poboczy DS.18.a

54) 2022-05-19 Prace wykończeniowe na DS-20

54) 2022-05-19 Prace wykończeniowe na DS-20

55) 2022-05-19 Umacnianie skarp na DS -38b

55) 2022-05-19 Umacnianie skarp na DS -38b

56) 2022-05-19 Humusowanie w km 15+700

56) 2022-05-19 Humusowanie w km 15+700

57) 2022-05-19 Prace wykończeniowe w km 18+800

57) 2022-05-19 Prace wykończeniowe w km 18+800

58) 2022-05-19 Przepust P-1 w km 23+800

58) 2022-05-19 Przepust P-1 w km 23+800

59) 2022-05-19 Prace wykończeniowe w km 31+000

59) 2022-05-19 Prace wykończeniowe w km 31+000

60) 2022-05-19 Zasypka mostowa  przyczółka na WD-22.7

60) 2022-05-19 Zasypka mostowa przyczółka na WD-22.7

61) 2022-05-19 W-DK7 zasypka przyczółka P-1

61) 2022-05-19 W-DK7 zasypka przyczółka P-1

62) 2022-05-25 Obiekt PZSp-15.5 - montaż balustrad na schodach skarbowych

62) 2022-05-25 Obiekt PZSp-15.5 - montaż balustrad na schodach skarbowych

63) 2022-05-25 Obiekt PZSp-33.9 - montaz siatki ogrodzeniowe przy obiekcie

63) 2022-05-25 Obiekt PZSp-33.9 - montaz siatki ogrodzeniowe przy obiekcie

64) 2022-05-25 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

64) 2022-05-25 W-DK7 - zbrojenie płyty pomostu

65) 2022-05-25 W-DK7 - formowanie i zgęszczanie stożków P-1 i P-4

65) 2022-05-25 W-DK7 - formowanie i zgęszczanie stożków P-1 i P-4

66) 2022-05-25 W-DK7 - formowanie i zgęszczanie stożków P-1 i P-4

66) 2022-05-25 W-DK7 - formowanie i zgęszczanie stożków P-1 i P-4

67) 2022-05-26 Dokończenie Drogi Poprzecznej ,Węzeł Strzegowo Północ

67) 2022-05-26 Dokończenie Drogi Poprzecznej ,Węzeł Strzegowo Północ

68) 2022-05-26 Naprawa skarp i poboczy trasa główna

68) 2022-05-26 Naprawa skarp i poboczy trasa główna

69) 2022-05-26 Zjazd z Łącznica Ł1 Węzeł Strzegowo Północ

69) 2022-05-26 Zjazd z Łącznica Ł1 Węzeł Strzegowo Północ

70) 2022-05-26 Roboty ziemne na Zadaniu I

70) 2022-05-26 Roboty ziemne na Zadaniu I

71) 2022-05-26 Droga serwisowa DS 15.3

71) 2022-05-26 Droga serwisowa DS 15.3

72) 2022-05-26 Prace porządkowe DS.18

72) 2022-05-26 Prace porządkowe DS.18

73) 2022-05-26 Profilowanie dna rowu na DS.18

73) 2022-05-26 Profilowanie dna rowu na DS.18

74) 2022-05-26 Prace wykończeniowe przy DS.18

74) 2022-05-26 Prace wykończeniowe przy DS.18

75) 2022-05-26 Prace porządkowe na DS.18a

75) 2022-05-26 Prace porządkowe na DS.18a

76) 2022-05-26 Wykonywanie poboczy na DS.27

76) 2022-05-26 Wykonywanie poboczy na DS.27

77) 2022-05-26 Humusowanie na DS.38b

77) 2022-05-26 Humusowanie na DS.38b

78) 2022-05-26 Zroszenie nawierzchni w km 28+500

78) 2022-05-26 Zroszenie nawierzchni w km 28+500

79) 2022-05-26 Prace wykończeniowe w km 30+900

79) 2022-05-26 Prace wykończeniowe w km 30+900

80) 2022-05-26 Przygotowania do budowy poboczy w km 33+700

80) 2022-05-26 Przygotowania do budowy poboczy w km 33+700

81) 2022-05-26 Przygotowania do układania zjazdów w km 33+700

81) 2022-05-26 Przygotowania do układania zjazdów w km 33+700

Script logo