Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-06-01 Obiekt WD-15.7 - montaz balustrady na schodach skarpowych

1) 2022-06-01 Obiekt WD-15.7 - montaz balustrady na schodach skarpowych

2) 2022-06-01 Obiekt WD-15.7 - wykonanie warstwy ścieralnej

2) 2022-06-01 Obiekt WD-15.7 - wykonanie warstwy ścieralnej

3) 2022-06-01 Obiekt WS-16.9 - montaż ogrodzenia na stożkach

3) 2022-06-01 Obiekt WS-16.9 - montaż ogrodzenia na stożkach

4) 2022-06-01 Obiekt WS-16.9 - montaż ogrodzenia na stożkach

4) 2022-06-01 Obiekt WS-16.9 - montaż ogrodzenia na stożkach

5) 2022-06-01 Widok na obiekt WS-16.9

5) 2022-06-01 Widok na obiekt WS-16.9

6) 2022-06-01 Obiekt WD-31 - montaż balustrad na schodach

6) 2022-06-01 Obiekt WD-31 - montaż balustrad na schodach

7) 2022-06-01 Obiekt WD-31 - montaż balustrad na schodach

7) 2022-06-01 Obiekt WD-31 - montaż balustrad na schodach

8) 2022-06-01 W-DK7 - betonowanie ustroju nośnego

8) 2022-06-01 W-DK7 - betonowanie ustroju nośnego

9) 2022-06-02 Budowa zjazdów z nawierzchni bitumicznej na DS.16.3

9) 2022-06-02 Budowa zjazdów z nawierzchni bitumicznej na DS.16.3

10) 2022-06-02 Humusowanie terenów płaskich na DS.16.3

10) 2022-06-02 Humusowanie terenów płaskich na DS.16.3

11) 2022-06-02 Masa wiążąca na DS.20a w km 22+800

11) 2022-06-02 Masa wiążąca na DS.20a w km 22+800

12) 2022-06-02 Humusowanie DS30.1

12) 2022-06-02 Humusowanie DS30.1

13) 2022-06-02 Droga serwisowa DS.31

13) 2022-06-02 Droga serwisowa DS.31

14) 2022-06-02 Humusowanie Pasa Rozdziału

14) 2022-06-02 Humusowanie Pasa Rozdziału

15) 2022-06-02 Humusowanie Węzeł Mława Południe

15) 2022-06-02 Humusowanie Węzeł Mława Południe

16) 2022-06-02 Rondo na Węźle Strzegowo

16) 2022-06-02 Rondo na Węźle Strzegowo

17) 2022-06-02 Prace wykończeniowe w km 26+700

17) 2022-06-02 Prace wykończeniowe w km 26+700

18) 2022-06-02 Prace wykończeniowe w km 26+700

18) 2022-06-02 Prace wykończeniowe w km 26+700

19) 2022-06-02 Obiekt WD-24.6

19) 2022-06-02 Obiekt WD-24.6

20) 2022-06-02 Prace pod obiektem WD-24.6

20) 2022-06-02 Prace pod obiektem WD-24.6

21) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

21) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

22) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

22) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

22) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

22) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - roboty drogowe w pobliżu obiektu

24) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - zabicie grodzicy stalowej pod stały punkt wysokościowy

24) 2022-06-08 Obiekt WS-28.4 - zabicie grodzicy stalowej pod stały punkt wysokościowy

25) 2022-06-09 Budowa objazdu do wprowadzenia COR na Zadaniu I

25) 2022-06-09 Budowa objazdu do wprowadzenia COR na Zadaniu I

26) 2022-06-09 Prace prowadzone na Zadaniu I

26) 2022-06-09 Prace prowadzone na Zadaniu I

27) 2022-06-09 Prowadzone prace na Zadaniu I

27) 2022-06-09 Prowadzone prace na Zadaniu I

28) 2022-06-09 Zaawansowanie prac na Zadaniu I

28) 2022-06-09 Zaawansowanie prac na Zadaniu I

29) 2022-06-09 Humusowanie DS.31

29) 2022-06-09 Humusowanie DS.31

30) 2022-06-09 Humusowanie terenów płaskich przy DS.31

30) 2022-06-09 Humusowanie terenów płaskich przy DS.31

31) 2022-06-09 Humusowanie skarp na Trasie głównej

31) 2022-06-09 Humusowanie skarp na Trasie głównej

32) 2022-06-09 Nasadzenia węzeł Strzegowo Północ

32) 2022-06-09 Nasadzenia węzeł Strzegowo Północ

33) 2022-06-09 Nasadzenia węzeł Strzegowo Północ

33) 2022-06-09 Nasadzenia węzeł Strzegowo Północ

34) 2022-06-09 Przesiewanie humusu, węzeł Żurominek

34) 2022-06-09 Przesiewanie humusu, węzeł Żurominek

35) 2022-06-09 Układanie agrowłókniny na rondzie na Węźle Żurominek

35) 2022-06-09 Układanie agrowłókniny na rondzie na Węźle Żurominek

36) 2022-06-09 Układanie kory ma rondzie

36) 2022-06-09 Układanie kory ma rondzie

37) 2022-06-09 Dojazd do zbiornika retencyjnego

37) 2022-06-09 Dojazd do zbiornika retencyjnego

38) 2022-06-09 Łącznica Ł2 , Węzeł Mława Południe, Montaż barier energochłonnych

38) 2022-06-09 Łącznica Ł2 , Węzeł Mława Południe, Montaż barier energochłonnych

39) 2022-06-09 Montaż siatki głównej w km 79+500

39) 2022-06-09 Montaż siatki głównej w km 79+500

40) 2022-06-09 Obiekt PZSp-15.5 - montaż balustrady przy schodach skarpowych

40) 2022-06-09 Obiekt PZSp-15.5 - montaż balustrady przy schodach skarpowych

41) 2022-06-09 PZM-22.9 - przejście dla małych zwierząt

41) 2022-06-09 PZM-22.9 - przejście dla małych zwierząt

42) 2022-06-10 Wykonany zbiornik kompensacyjny ZK-2

42) 2022-06-10 Wykonany zbiornik kompensacyjny ZK-2

43) 2022-06-10 Wykonywane nasadzenia na rondzie Węzła Żurominek

43) 2022-06-10 Wykonywane nasadzenia na rondzie Węzła Żurominek

44) 2022-06-13 Prowadzone prace na Węźle Mława Południe

44) 2022-06-13 Prowadzone prace na Węźle Mława Południe

45) 2022-06-13 Wykonywane nasadzenia na rondzie Węzła Żurominek

45) 2022-06-13 Wykonywane nasadzenia na rondzie Węzła Żurominek

46) 2022-06-13 Kształtowanie terenu prz ogrodzeniu głównym na DS.25

46) 2022-06-13 Kształtowanie terenu prz ogrodzeniu głównym na DS.25

47) 2022-06-13 Prace ziemne prowadzone na najeździe do obiektu WD-22.7

47) 2022-06-13 Prace ziemne prowadzone na najeździe do obiektu WD-22.7

48) 2022-06-14 Widok na obiekt W-31

48) 2022-06-14 Widok na obiekt W-31

49) 2022-06-14 Widok na obiekt WD-34.6

49) 2022-06-14 Widok na obiekt WD-34.6

50) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

50) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

51) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

51) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

52) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

52) 2022-06-14 W-DK7 - rozszalowanie ustroju po zabetonowaniu płyty zespalającej

53) 2022-06-15 Montaż ogrodzenia, Łącznica Ł1 Węzeł Żurominek

53) 2022-06-15 Montaż ogrodzenia, Łącznica Ł1 Węzeł Żurominek

54) 2022-06-15 Nasadzenia , Łącznica Ł3 i Ł4 Węzeł Żurominek

54) 2022-06-15 Nasadzenia , Łącznica Ł3 i Ł4 Węzeł Żurominek

55) 2022-06-15 Dojazd do zbiornika Z-11

55) 2022-06-15 Dojazd do zbiornika Z-11

56) 2022-06-15 Warstwa wiążąca na DS.27

56) 2022-06-15 Warstwa wiążąca na DS.27

57) 2022-06-15 Budowa ścieku - Droga Poprzeczna Węzeł Strzegowo

57) 2022-06-15 Budowa ścieku - Droga Poprzeczna Węzeł Strzegowo

58) 2022-06-15 Prowadzone prace w okolicach zbiornika retencyjnego w km ok. 17+800 JP

58) 2022-06-15 Prowadzone prace w okolicach zbiornika retencyjnego w km ok. 17+800 JP

59) 2022-06-15 Oznakowanie poziome w km 27+200

59) 2022-06-15 Oznakowanie poziome w km 27+200

60) 2022-06-15 Roboty ziemne na dojeździe do obiektu WD-22.7

60) 2022-06-15 Roboty ziemne na dojeździe do obiektu WD-22.7

61) 2022-06-15 Prowadzone prace na Zadaniu I

61) 2022-06-15 Prowadzone prace na Zadaniu I

62) 2022-06-15 Prowadzone prace na Zadaniu I

62) 2022-06-15 Prowadzone prace na Zadaniu I

63) 2022-06-20 Roboty ziemne na DS.28

63) 2022-06-20 Roboty ziemne na DS.28

64) 2022-06-20 Wykonany zbiornik kompensacyjny ZK-3 w km 16+400 JL

64) 2022-06-20 Wykonany zbiornik kompensacyjny ZK-3 w km 16+400 JL

65) 2022-06-21 Wymiana gruntu na DS.38

65) 2022-06-21 Wymiana gruntu na DS.38

66) 2022-06-21 Wymiana gruntu na DS.38

66) 2022-06-21 Wymiana gruntu na DS.38

67) 2022-06-21 Obiekt WS-20.1 - wykonywanie powłoki antykorozyjnej

67) 2022-06-21 Obiekt WS-20.1 - wykonywanie powłoki antykorozyjnej

68) 2022-06-21 Obiekt WS-24.6 - montaż ekranów przeciwolśnieniowych

68) 2022-06-21 Obiekt WS-24.6 - montaż ekranów przeciwolśnieniowych

69) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowym

69) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowym

70) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowymi

70) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowymi

71) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowym

71) 2022-06-21 W-DK7 Przygotowanie powierzchni plyty pod ulozenie papy pod kapami chodnikowym

72) 2022-06-22 DS.38 i Droga Poprzeczna Węzła Strzegowo

72) 2022-06-22 DS.38 i Droga Poprzeczna Węzła Strzegowo

73) 2022-06-22 Przygotowywanie ronda na Węźle Mława Południe

73) 2022-06-22 Przygotowywanie ronda na Węźle Mława Południe

74) 2022-06-22 Prace ziemne na Węźle Mława Południe

74) 2022-06-22 Prace ziemne na Węźle Mława Południe

75) 2022-06-22 Prowadzone prace na trasie głównej

75) 2022-06-22 Prowadzone prace na trasie głównej

76) 2022-06-22 Montaż tablic informacyjnych w km 35+000

76) 2022-06-22 Montaż tablic informacyjnych w km 35+000

77) 2022-06-22 Humusowanie skarp przy obiekcie WS/PZDp-16.9

77) 2022-06-22 Humusowanie skarp przy obiekcie WS/PZDp-16.9

78) 2022-06-22 Obiekt WD-22.7 - wykonanie uszczelnienia dylatacji pomiędzy przyczółkiem i skrzydłem

78) 2022-06-22 Obiekt WD-22.7 - wykonanie uszczelnienia dylatacji pomiędzy przyczółkiem i skrzydłem

79) 2022-06-22 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

79) 2022-06-22 Widok ogólny na obiekt WS/PZD-28.4

80) 2022-06-22 Widok na przejście dla zwierząt na cieku Topielica - obiekt PZMp-34.4

80) 2022-06-22 Widok na przejście dla zwierząt na cieku Topielica - obiekt PZMp-34.4

81) 2022-06-23 Frezowanie, Remont DK7

81) 2022-06-23 Frezowanie, Remont DK7

82) 2022-06-23 Montaż tablic informacyjnych w km 75+700

82) 2022-06-23 Montaż tablic informacyjnych w km 75+700

83) 2022-06-23 Badanie na W-DK7

83) 2022-06-23 Badanie na W-DK7

84) 2022-06-27 Hydrofobizacja obiektu WD-18.7

84) 2022-06-27 Hydrofobizacja obiektu WD-18.7

85) 022-06-29 Węzeł Mława Południe

85) 022-06-29 Węzeł Mława Południe

86) 2022-06-29 Humusowanie skarp na Węźle Mława Południe

86) 2022-06-29 Humusowanie skarp na Węźle Mława Południe

87) 2022-06-29 Plantowanie terenów płaskich na DS.18

87) 2022-06-29 Plantowanie terenów płaskich na DS.18

88) 2022-06-29 Prace ziemne prowadzone na DS.27

88) 2022-06-29 Prace ziemne prowadzone na DS.27

89) 2022-06-29 Prowadzone prace pod obiektem PZSp-30.1

89) 2022-06-29 Prowadzone prace pod obiektem PZSp-30.1

90) 2022-06-30 Budowa brewki na Łącznicy Ł1 Węzeł Mława Południe

90) 2022-06-30 Budowa brewki na Łącznicy Ł1 Węzeł Mława Południe

91) 2022-06-30 Montaż paneli przeciwolśnieniowych

91) 2022-06-30 Montaż paneli przeciwolśnieniowych

92) 2022-06-30 Naprawy na DK7

92) 2022-06-30 Naprawy na DK7

93) 2022-06-30 Wymiana gruntu na DS.38

93) 2022-06-30 Wymiana gruntu na DS.38

94) 2022-06-29 Humusowanie skarp na DS.27

94) 2022-06-29 Humusowanie skarp na DS.27

95) 2022-06-30 Zfrezowana nawierzchnia DK7

95) 2022-06-30 Zfrezowana nawierzchnia DK7

96) 2022-06-30 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - płyta denna

96) 2022-06-30 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - płyta denna

97) 2022-06-30 Mur Oporowy Zadanie I - wykop pod fundament

97) 2022-06-30 Mur Oporowy Zadanie I - wykop pod fundament

98) 2022-06-30 Zadanie I - budowa Muru Oporowego

98) 2022-06-30 Zadanie I - budowa Muru Oporowego

99) 2022-06-30 Obiekt WD-18.7 - wykonywanie hydrofobizacji barwnej na obiekcie

99) 2022-06-30 Obiekt WD-18.7 - wykonywanie hydrofobizacji barwnej na obiekcie

100) 2022-06-30 Obiekt WD-18.7 - wykonywanie hydrofobizacji barwnej na obiekcie

100) 2022-06-30 Obiekt WD-18.7 - wykonywanie hydrofobizacji barwnej na obiekcie

101) 2022-06-30 Ścieżka rowerowa przy obiekcie WD-30.1

101) 2022-06-30 Ścieżka rowerowa przy obiekcie WD-30.1

102) 2022-06-30 W-DK7 - badanie góry zasypki przyczółka P-4 metodą VSS

102) 2022-06-30 W-DK7 - badanie góry zasypki przyczółka P-4 metodą VSS

103) 2022-06-30 W-DK7 - przygotowanie podłoża pod ułożenie papy

103) 2022-06-30 W-DK7 - przygotowanie podłoża pod ułożenie papy

104) 2022-06-30 W-DK7 - układanie papy na obiekcie

104) 2022-06-30 W-DK7 - układanie papy na obiekcie

105) 2022-06-30 Umacnianie skarp płytami ażurowymi na DS.27

105) 2022-06-30 Umacnianie skarp płytami ażurowymi na DS.27

Script logo