Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-07-04 Humusowanie rowów na dojeździe do obiektu WD-22.7

1) 2022-07-04 Humusowanie rowów na dojeździe do obiektu WD-22.7

2) 2022-07-04 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZSp-30.1

2) 2022-07-04 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZSp-30.1

3) 2022-07-05 Obiekt WS-24.6 - ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie

3) 2022-07-05 Obiekt WS-24.6 - ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie

4) 2022-07-05 Obiekt WS-24.6 - ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie

4) 2022-07-05 Obiekt WS-24.6 - ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie

5) 2022-07-05 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych dwudzielnych

5) 2022-07-05 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych dwudzielnych

6) 2022-07-05 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych dwudzielnych

6) 2022-07-05 Obiekt PP-Ł-ZACH-0.1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych dwudzielnych

7) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

7) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

8) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

8) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

9) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

9) 2022-07-05 W-DK7 - układanie izolacji z papy na płycie

10) 2022-07-06 Wykonywany dojazd do zbiornika retencyjnego ZR-9

10) 2022-07-06 Wykonywany dojazd do zbiornika retencyjnego ZR-9

11) 2022-07-06 Prace wykończeniowe przy dojeździe do zbiornika retencyjnego ZR-15

11) 2022-07-06 Prace wykończeniowe przy dojeździe do zbiornika retencyjnego ZR-15

12) 2022-07-06 Prowadzone prace w km 16+000 JP

12) 2022-07-06 Prowadzone prace w km 16+000 JP

13) 2022-07-06 Wykonywanie nawierzchni na DS.15_2

13) 2022-07-06 Wykonywanie nawierzchni na DS.15_2

14) 2022-07-06 Prace wykończeniowe w pasie dzielącym w km 79+200

14) 2022-07-06 Prace wykończeniowe w pasie dzielącym w km 79+200

15) 2022-07-07 Budowa muru oporowego

15) 2022-07-07 Budowa muru oporowego

16) 2022-07-07 Budowa nasypu na DK7

16) 2022-07-07 Budowa nasypu na DK7

17) 2022-07-07 Odwierty na DK7

17) 2022-07-07 Odwierty na DK7

18) 2022-07-07 Montowanie zielonych tablic

18) 2022-07-07 Montowanie zielonych tablic

19) 2022-07-07 Wbijanie barier na DS.21

19) 2022-07-07 Wbijanie barier na DS.21

20) 2022-07-07 Wymiana gruntu na DS.38

20) 2022-07-07 Wymiana gruntu na DS.38

21) 2022-07-07 Układanie warstwy wiążącej na zjazdach przy obiekcie WD-22.7

21) 2022-07-07 Układanie warstwy wiążącej na zjazdach przy obiekcie WD-22.7

22) 2022-07-11 Czyszczenie nawierzchni na Węźle Mława Południe

22) 2022-07-11 Czyszczenie nawierzchni na Węźle Mława Południe

23) 2022-07-14  Naprawa reperów

23) 2022-07-14 Naprawa reperów

24) 2022-07-14 Nasadzenia Węzeł Mława Południe

24) 2022-07-14 Nasadzenia Węzeł Mława Południe

25) 2022-07-14 Odhumusowanie

25) 2022-07-14 Odhumusowanie

26) 2022-07-14 Fundament pod mur oporowy , Zadanie I

26) 2022-07-14 Fundament pod mur oporowy , Zadanie I

27) 2022-07-14 Budowa muru oporowego

27) 2022-07-14 Budowa muru oporowego

28) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych

28) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych

29) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych (2)

29) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych (2)

30) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych (3)

30) 2022-07-14 PZSp 30.1 Montaż ekranów przeciwolśnieniowych (3)

31) 2022-07-14 Pzsp 33.9 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych

31) 2022-07-14 Pzsp 33.9 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych

32) 2022-07-14 Pzsp 33.9 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych (2)

32) 2022-07-14 Pzsp 33.9 Montaż ekranów przeciwolsnieniowych (2)

33) 2022-07-14 WD-18.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych

33) 2022-07-14 WD-18.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych

34) 2022-07-14 WD-18.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych (2)

34) 2022-07-14 WD-18.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych (2)

35) 2022-07-14 WD-15.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych

35) 2022-07-14 WD-15.7 Hydrofobizacja barwna powierzchni betonowych

36) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie

36) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie

37) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie (2)

37) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie (2)

38) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie powierzchni antykorozyjnej chlorkami przyczółków

38) 2022-07-14 WS-20.1 Wykonanie powierzchni antykorozyjnej chlorkami przyczółków

39) 2022-07-14 Warstwa ścieralna na WD-22.7

39) 2022-07-14 Warstwa ścieralna na WD-22.7

40) 2022-07-14 Wymiana gruntu na DS38

40) 2022-07-14 Wymiana gruntu na DS38

41) 2022-07-14 Widok na DS28

41) 2022-07-14 Widok na DS28

42) 2022-07-15 Układanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie WD-22.7

42) 2022-07-15 Układanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie WD-22.7

43) 2022-07-15 Roboty drogowe na DS 39

43) 2022-07-15 Roboty drogowe na DS 39

44) 2022-07-18 Prace poprawkowe humusowania skarp i rowów w km 75+100 JP

44) 2022-07-18 Prace poprawkowe humusowania skarp i rowów w km 75+100 JP

45) 2022-07-18 Montaż ogrodzenia wzdłuż DS 30

45) 2022-07-18 Montaż ogrodzenia wzdłuż DS 30

46) 2022-07-21 Kopanie rowów na DS38

46) 2022-07-21 Kopanie rowów na DS38

47) 2022-07-21 Most objazdowy widok na obiekt

47) 2022-07-21 Most objazdowy widok na obiekt

48) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru

48) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru

49) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru (2)

49) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru (2)

50) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru (3)

50) 2022-07-21 Mur oporowy. Montaż elementów prefabrykowanych muru (3)

51) 2022-07-21 Montowanie barier ochronnych w km 73+000

51) 2022-07-21 Montowanie barier ochronnych w km 73+000

52) 2022-07-21 Naprawa spękań w km 254+400

52) 2022-07-21 Naprawa spękań w km 254+400

53) 2022-07-21 PP-L-ZACH-0.1 izolacja styków prefabrykatów

53) 2022-07-21 PP-L-ZACH-0.1 izolacja styków prefabrykatów

54) 2022-07-21 PP-L-ZACH-0.1 izolacja styków prefabrykatów (2)

54) 2022-07-21 PP-L-ZACH-0.1 izolacja styków prefabrykatów (2)

55) 2022-07-21 Układanie kruszywa na DS21

55) 2022-07-21 Układanie kruszywa na DS21

56) 2022-07-21 WD-22.7 Hydrofobizacja barwna spodu belek

56) 2022-07-21 WD-22.7 Hydrofobizacja barwna spodu belek

57) 2022-07-21 Oznakowanie poziome na trasie głównej

57) 2022-07-21 Oznakowanie poziome na trasie głównej

58) 2022-07-21 WS-28.4 Ekrany przeciwolsnieniowe na obiekcie

58) 2022-07-21 WS-28.4 Ekrany przeciwolsnieniowe na obiekcie

59) 2022-07-21 WS-28.4 Ekrany przeciwolsnieniowe na obiekcie (2)

59) 2022-07-21 WS-28.4 Ekrany przeciwolsnieniowe na obiekcie (2)

60) 2022-07-21 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

60) 2022-07-21 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

61) 2022-07-21 Zadanie I, DS39b, Budowa muru oporowego

61) 2022-07-21 Zadanie I, DS39b, Budowa muru oporowego

62) 2022-07-22 Humusowanie terenów płaskich pod obiektem WS/PZD-28.4

62) 2022-07-22 Humusowanie terenów płaskich pod obiektem WS/PZD-28.4

63) 2022-07-25 Prace wykończeniowe na DS.15.2

63) 2022-07-25 Prace wykończeniowe na DS.15.2

64) 2022-07-26 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 - chudy beton na wlotach do przejścia

64) 2022-07-26 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 - chudy beton na wlotach do przejścia

65) 2022-07-27 Przygotowanie nawierzchni pod oznakowanie poziome w km 19+400 JP

65) 2022-07-27 Przygotowanie nawierzchni pod oznakowanie poziome w km 19+400 JP

66) 2022-07-27 Porządkowanie terenów płaskich na Węźle Żurominek

66) 2022-07-27 Porządkowanie terenów płaskich na Węźle Żurominek

67) 2022-07-27 Humusowanie skarp na DS.19

67) 2022-07-27 Humusowanie skarp na DS.19

68) 2022-07-27 Humusowanie skarp w km 31+000 JL

68) 2022-07-27 Humusowanie skarp w km 31+000 JL

69) 2022-07-27 Obiekt WD-27.1 - hydrofobizacja barwna obiektu

69) 2022-07-27 Obiekt WD-27.1 - hydrofobizacja barwna obiektu

70) 2022-07-27 Obiekt WD-33.6 - hydrofobizacja barwna obiektu

70) 2022-07-27 Obiekt WD-33.6 - hydrofobizacja barwna obiektu

71) 2022-07-27 Hydrofobizacja obiektu WD-33.6

71) 2022-07-27 Hydrofobizacja obiektu WD-33.6

72) 2022-07-27 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlotach

72) 2022-07-27 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlotach

73) 2022-07-27 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 - izolacja styków prefabrykatów

73) 2022-07-27 Obiekt PP-L-ZACH-0.1 - izolacja styków prefabrykatów

74) 2022-07-27 Mur oporowy - montaż muru oporowego z prafabrykatów betonowych

74) 2022-07-27 Mur oporowy - montaż muru oporowego z prafabrykatów betonowych

75) 2022-07-27 Mur oporowy - montaż muru oporowego z prafabrykatów betonowych

75) 2022-07-27 Mur oporowy - montaż muru oporowego z prafabrykatów betonowych

76) 2022-07-28 Usuwanie tymczasowego oznakowania pionowego w km 70+600

76) 2022-07-28 Usuwanie tymczasowego oznakowania pionowego w km 70+600

77) 2022-07-28 Humusowanie skarp w km 75+100 JL

77) 2022-07-28 Humusowanie skarp w km 75+100 JL

78) 2022-07-28 Montaż oznakowania pionowego na DS.21

78) 2022-07-28 Montaż oznakowania pionowego na DS.21

79) 2022-07-28 Dobudowa nasypu pod pobocza z kruszywa na DS.22

79) 2022-07-28 Dobudowa nasypu pod pobocza z kruszywa na DS.22

80) 2022-07-28 Droga serwisowa DS.25

80) 2022-07-28 Droga serwisowa DS.25

81) 2022-07-28 Umocnienia przy wylocie przepustu na DS.27

81) 2022-07-28 Umocnienia przy wylocie przepustu na DS.27

82) 2022-07-28 Układanie masy na DK7

82) 2022-07-28 Układanie masy na DK7

83) 2022-07-28 Montaż barier na obiekcie WD-22.7

83) 2022-07-28 Montaż barier na obiekcie WD-22.7

84) 2022-07-28 Zadanie I - budowa muru oporowego

84) 2022-07-28 Zadanie I - budowa muru oporowego

85) 2022-07-28 Zadanie I - frezowanie

85) 2022-07-28 Zadanie I - frezowanie

Script logo