Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-08-01 Humusowanie skarp przy obiekcie PZS-33.9

1) 2022-08-01 Humusowanie skarp przy obiekcie PZS-33.9

2) 2022-08-01 Obsiew traw na skarpach przy obiekcie PZS-33.9

2) 2022-08-01 Obsiew traw na skarpach przy obiekcie PZS-33.9

3) 2022-08-02 Humusowanie terenów płaskich na DS.21

3) 2022-08-02 Humusowanie terenów płaskich na DS.21

4) 2022-08-02 Przygotowywanie powierzchni pod pobocza na DS.23

4) 2022-08-02 Przygotowywanie powierzchni pod pobocza na DS.23

5) 2022-08-03 Humusowanie skarp w km 63 JP

5) 2022-08-03 Humusowanie skarp w km 63 JP

6) 2022-08-03 Budowa pobocza na DS.21

6) 2022-08-03 Budowa pobocza na DS.21

7) 2022-08-03 Prace porządkowe na DS.33

7) 2022-08-03 Prace porządkowe na DS.33

8) 2022-08-03 Układanie kruszywa na DS.34

8) 2022-08-03 Układanie kruszywa na DS.34

9) 2022-08-03 Frezowanie na DK7

9) 2022-08-03 Frezowanie na DK7

10) 2022-08-03 Montowanie znaków na Węźle Żurominek

10) 2022-08-03 Montowanie znaków na Węźle Żurominek

11) 2022-08-03 Prace porządkowe

11) 2022-08-03 Prace porządkowe

12) 2022-08-03  Mur oporowy, Zadanie I

12) 2022-08-03 Mur oporowy, Zadanie I

13) 2022-08-03 Budowa konstrukcji muru oporowego, Zadanie I

13) 2022-08-03 Budowa konstrukcji muru oporowego, Zadanie I

14) 2022-08-04 Mur oporowy. Montaż prefabrykatów oraz wykonywanie zasypki muru

14) 2022-08-04 Mur oporowy. Montaż prefabrykatów oraz wykonywanie zasypki muru

15) 2022-08-04 Mur oporowy. Montaż prefabrykatów oraz wykonywanie zasypki muru

15) 2022-08-04 Mur oporowy. Montaż prefabrykatów oraz wykonywanie zasypki muru

16) 2022-08-04 Obiekt WS-16.9 montaż osłon przeciwporażeniowych

16) 2022-08-04 Obiekt WS-16.9 montaż osłon przeciwporażeniowych

17) 2022-08-04 Obiekt WS-16.9 montaż osłon przeciwporażeniowych

17) 2022-08-04 Obiekt WS-16.9 montaż osłon przeciwporażeniowych

18) 2022-08-04 Obiekt WD-29.3 hydrofobizacja barwna ustroju

18) 2022-08-04 Obiekt WD-29.3 hydrofobizacja barwna ustroju

19) 2022-08-04 Obiekt WD-33.6 hydrofobizacja barwna ustroju

19) 2022-08-04 Obiekt WD-33.6 hydrofobizacja barwna ustroju

20) 2022-08-04 Obiekt WD-34.6 hydrofobizacja barwna ustroju

20) 2022-08-04 Obiekt WD-34.6 hydrofobizacja barwna ustroju

21) 2022-08-04 PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlocie i wylocie

21) 2022-08-04 PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlocie i wylocie

22) 2022-08-04 PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlocie i wylocie

22) 2022-08-04 PP-L-ZACH-0.1 montaż zbrojenia ław skrzydeł na wlocie i wylocie

23) 2022-08-04 W-DK7 zbrojenie płyty przejściowe podpora P-1

23) 2022-08-04 W-DK7 zbrojenie płyty przejściowe podpora P-1

24) 2022-08-08 Humusowanie skarp w km 73+200 JL

24) 2022-08-08 Humusowanie skarp w km 73+200 JL

25) 2022-08-08 Koszenie rowów na DS.28

25) 2022-08-08 Koszenie rowów na DS.28

26) 2022-08-08 Koszenie traw na skarpach w okolicach obiekt WS PZD-28.4

26) 2022-08-08 Koszenie traw na skarpach w okolicach obiekt WS PZD-28.4

27) 2022-08-08 Odmulanie rowu przy obiekcie WD-34.6

27) 2022-08-08 Odmulanie rowu przy obiekcie WD-34.6

28) 2022-08-10 Obiekt PZSp-15.5 - montaż ogrodzenia przy obiekcie wraz z furtką

28) 2022-08-10 Obiekt PZSp-15.5 - montaż ogrodzenia przy obiekcie wraz z furtką

29) 2022-08-10 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe pod obiektem

29) 2022-08-10 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe pod obiektem

30) 2022-08-10 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe pod obiektem

30) 2022-08-10 Obiekt WS-28.4 - roboty wykończeniowe pod obiektem

31) 2022-08-10 Obiekt PZSp-30.1 - roboty wykończeniowe pod obiektem

31) 2022-08-10 Obiekt PZSp-30.1 - roboty wykończeniowe pod obiektem

32) 2022-08-10 Obiekt PZSp-30.1 - roboty wykończeniowe pod obiektem

32) 2022-08-10 Obiekt PZSp-30.1 - roboty wykończeniowe pod obiektem

33) 2022-08-10 Obiekt WD-34.4 - widok na spód ustroju nośnego

33) 2022-08-10 Obiekt WD-34.4 - widok na spód ustroju nośnego

34) 2022-08-10 Obiekt WD-34.4 - zamontowana furtka ogrodzenia przy przyczółku

34) 2022-08-10 Obiekt WD-34.4 - zamontowana furtka ogrodzenia przy przyczółku

35) 2022-08-11 Ciąg pieszo-rowerowy, Węzeł Mława Południe

35) 2022-08-11 Ciąg pieszo-rowerowy, Węzeł Mława Południe

36) 2022-08-11 Montaż oznakowania pionowego

36) 2022-08-11 Montaż oznakowania pionowego

37) 2022-08-11 Układanie kruszywa na DS.30.1

37) 2022-08-11 Układanie kruszywa na DS.30.1

38) 2022-08-11 Budowa pobocza na DS.30.1

38) 2022-08-11 Budowa pobocza na DS.30.1

39) 2022-08-11 Humusowanie na DS.38

39) 2022-08-11 Humusowanie na DS.38

40) 2022-08-11 Roboty ziemne na DS.38

40) 2022-08-11 Roboty ziemne na DS.38

41) 2022-08-11 Odwierty na DK7

41) 2022-08-11 Odwierty na DK7

42) 2022-08-11 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

42) 2022-08-11 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

43) 2022-08-11 Budowa muru oporowego - Zadanie I

43) 2022-08-11 Budowa muru oporowego - Zadanie I

44) 2022-08-16 Wykonywane pobocza na DS.30.2

44) 2022-08-16 Wykonywane pobocza na DS.30.2

45) 2022-08-16 Naprawa spękań na DK7

45) 2022-08-16 Naprawa spękań na DK7

46) 2022-08-16 Zadanie I i DS.39b - budowa muru oporowego

46) 2022-08-16 Zadanie I i DS.39b - budowa muru oporowego

47) 2022-08-17 Wykopy DS.39b Zadanie I

47) 2022-08-17 Wykopy DS.39b Zadanie I

48) 2022-08-17 Budowa nasypu na Zadaniu I

48) 2022-08-17 Budowa nasypu na Zadaniu I

49) 2022-08-17 Przejście podziemne Zadanie I

49) 2022-08-17 Przejście podziemne Zadanie I

50) 2022-08-17 Ustawaienie krawężników na Zadaniu I

50) 2022-08-17 Ustawaienie krawężników na Zadaniu I

51) 2022-08-17 Budowa nasypu trasy głównej DK7

51) 2022-08-17 Budowa nasypu trasy głównej DK7

52) 2022-08-17 Naprawa spękań na DK7

52) 2022-08-17 Naprawa spękań na DK7

53) 2022-08-17 Układanie kruszywa 031,5 na DS.23

53) 2022-08-17 Układanie kruszywa 031,5 na DS.23

54) 2022-08-17 Humusowanie skarp S7

54) 2022-08-17 Humusowanie skarp S7

55) 2022-08-18 Montaż słupków ogrodzenia na Węźle Mława Południe

55) 2022-08-18 Montaż słupków ogrodzenia na Węźle Mława Południe

56) 2022-08-18 Formowanie i zagęszczanie nasypu w okolicy obiekty W-DK7

56) 2022-08-18 Formowanie i zagęszczanie nasypu w okolicy obiekty W-DK7

57) 2022-08-18 Formowanie i zagęszczanie nasypu w okolicy obiekty W-DK7

57) 2022-08-18 Formowanie i zagęszczanie nasypu w okolicy obiekty W-DK7

58) 2022-08-18 W-DK7 - montaż deski gzymsowej

58) 2022-08-18 W-DK7 - montaż deski gzymsowej

59) 2022-08-18 W-DK7 - montaż deski gzymsowej

59) 2022-08-18 W-DK7 - montaż deski gzymsowej

60) 2022-08-18 W-DK7 - montaż krawężnika

60) 2022-08-18 W-DK7 - montaż krawężnika

61) 2022-08-18 Widok na obiekt W-DK7

61) 2022-08-18 Widok na obiekt W-DK7

62) 2022-08-18 Mur oporowy - wykonywanie zasypki muru

62) 2022-08-18 Mur oporowy - wykonywanie zasypki muru

63) 2022-08-18 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie ław skrzydeł na wlocie i wylocie

63) 2022-08-18 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie ław skrzydeł na wlocie i wylocie

64) 2022-08-19 Wykonywane poboczy na DS 37

64) 2022-08-19 Wykonywane poboczy na DS 37

65) 2022-08-19 Wykonywane pobocza na DS 38

65) 2022-08-19 Wykonywane pobocza na DS 38

66) 2022-08-22 Prace wykończeniowe na DS.26

66) 2022-08-22 Prace wykończeniowe na DS.26

67) 2022-08-22 Prace wykonczeniowe przy przepuście PZMp-0.1-Otocznia

67) 2022-08-22 Prace wykonczeniowe przy przepuście PZMp-0.1-Otocznia

68) 2022-08-24 Układanie kruszywa C 031,5 na DS 18b

68) 2022-08-24 Układanie kruszywa C 031,5 na DS 18b

69) 2022-08-24 Budowa przepompowni przy ZR-11

69) 2022-08-24 Budowa przepompowni przy ZR-11

70) 2022-08-24 Obiekt WS-16.9 - montaż drabin na przyczółkach - 1

70) 2022-08-24 Obiekt WS-16.9 - montaż drabin na przyczółkach - 1

71) 2022-08-24 Obiekt WS-16.9 - montaż drabin na przyczółkach

71) 2022-08-24 Obiekt WS-16.9 - montaż drabin na przyczółkach

72) 2022-08-24 Mur oporowy - zasypka i montaż prefabrykatów

72) 2022-08-24 Mur oporowy - zasypka i montaż prefabrykatów

73) 2022-08-24 Mur oporowy - zasypka i montaż prefabrykatów

73) 2022-08-24 Mur oporowy - zasypka i montaż prefabrykatów

74) 2022-08-24 Zadanie I - roboty drogowe przy murze oporowym

74) 2022-08-24 Zadanie I - roboty drogowe przy murze oporowym

75) 2022-08-24 W-DK7 - montaż dylatacji podpora P-1

75) 2022-08-24 W-DK7 - montaż dylatacji podpora P-1

76) 2022-08-24 W-DK7 - montaż zbrojenia ławy chodnikowej

76) 2022-08-24 W-DK7 - montaż zbrojenia ławy chodnikowej

77) 2022-08-24 W-DK7 - montaż zbrojenia ławy chodnikowej

77) 2022-08-24 W-DK7 - montaż zbrojenia ławy chodnikowej

78) 2022-08-24 Widok na obiekt WD-18.7

78) 2022-08-24 Widok na obiekt WD-18.7

79) 2022-08-24 Widok na obiekt WD-34.6

79) 2022-08-24 Widok na obiekt WD-34.6

80) 2022-08-24 Montaż stacji meteorologicznej w km 75+500 JL

80) 2022-08-24 Montaż stacji meteorologicznej w km 75+500 JL

81) 2022-08-25 Wykonywane pobocza na DS.23

81) 2022-08-25 Wykonywane pobocza na DS.23

82) 2022-08-25 Zraszanie nawierzchni DS26

82) 2022-08-25 Zraszanie nawierzchni DS26

83) 2022-08-25 Droga serwisowa DS.31

83) 2022-08-25 Droga serwisowa DS.31

84) 2022-08-25 Droga serwisowa DS.38

84) 2022-08-25 Droga serwisowa DS.38

85) 2022-08-25 Naprawa wymyć poboczy i skarpy nasypu km 77+600 JP

85) 2022-08-25 Naprawa wymyć poboczy i skarpy nasypu km 77+600 JP

86) 2022-08-26 Wykonywane pobocza na DS.18b

86) 2022-08-26 Wykonywane pobocza na DS.18b

87) 2022-08-26 Wykonywane zjazdy na DS.25

87) 2022-08-26 Wykonywane zjazdy na DS.25

88) 2022-08-26 Montaż ogrodzenia przy WS PZS-20.1

88) 2022-08-26 Montaż ogrodzenia przy WS PZS-20.1

89) 2022-08-29 Montaż ogrodzenia przy WS-17.1

89) 2022-08-29 Montaż ogrodzenia przy WS-17.1

90) 2022-08-30 Mur oporowy - zbrojenie oczepu

90) 2022-08-30 Mur oporowy - zbrojenie oczepu

91) 2022-08-30 Mur oporowy - zbrojenie oczepu

91) 2022-08-30 Mur oporowy - zbrojenie oczepu

92) 2022-08-30 PP-Ł-ZACH-0.1 - izolacja cienka ław fundamentowych

92) 2022-08-30 PP-Ł-ZACH-0.1 - izolacja cienka ław fundamentowych

93) 2022-08-30 W-DK7 - montaż dylatacji podpora P-4

93) 2022-08-30 W-DK7 - montaż dylatacji podpora P-4

94) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

94) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

95) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

95) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

96) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

96) 2022-08-30 W-DK7- zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych

97) 2022-08-31 Oznakowanie poziome w ciągu trasy głównej

97) 2022-08-31 Oznakowanie poziome w ciągu trasy głównej

98) 2022-08-31 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

98) 2022-08-31 Układanie warstwy ścieralnej na DK7

99) 2022-08-31 Wykonywane pobocza na DS39

99) 2022-08-31 Wykonywane pobocza na DS39

100) 2022-08-31 Zagęszczenie nasypu na DK7

100) 2022-08-31 Zagęszczenie nasypu na DK7

101) 2022-08-31 Zagęszczenie nasypu na W-DK7

101) 2022-08-31 Zagęszczenie nasypu na W-DK7

102) 2022-08-31 Budowa muru oporowego , Zadanie I

102) 2022-08-31 Budowa muru oporowego , Zadanie I

103) 2022-08-31 Budowa muru oporowego

103) 2022-08-31 Budowa muru oporowego

104) 2022-08-31 Przejście dla pieszych , Zadanie I

104) 2022-08-31 Przejście dla pieszych , Zadanie I

105) 2022-08-31 Roboty brukarskie , Zadanie I

105) 2022-08-31 Roboty brukarskie , Zadanie I

Script logo