Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-09-05 Roboty wykończeniowe na DS.23

1) 2022-09-05 Roboty wykończeniowe na DS.23

2) 2022-09-05 Roboty prowadzone na wiadukcie na Zadaniu I

2) 2022-09-05 Roboty prowadzone na wiadukcie na Zadaniu I

3) 2022-09-05 Betonowanie słupków przy obiekcie WD-22.7

3) 2022-09-05 Betonowanie słupków przy obiekcie WD-22.7

4) 2022-09-05 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-22.7

4) 2022-09-05 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-22.7

5) 2022-09-07 Montaż przepompowni przy ZR-11

5) 2022-09-07 Montaż przepompowni przy ZR-11

6) 2022-09-08 Frezowanie na DK7

6) 2022-09-08 Frezowanie na DK7

7) 2022-09-08 Układanie masy na DK7

7) 2022-09-08 Układanie masy na DK7

8) 2022-09-08 Montaż ogrodzeń w ciągu trasy głównej

8) 2022-09-08 Montaż ogrodzeń w ciągu trasy głównej

9) 2022-09-08 Dobudowa nasypu na Zadaniu I

9) 2022-09-08 Dobudowa nasypu na Zadaniu I

10) 2022-09-08 Dobudowa nasypu na Zadaniu I

10) 2022-09-08 Dobudowa nasypu na Zadaniu I

11) 2022-09-08 Roboty brukarskie na Zadaniu I

11) 2022-09-08 Roboty brukarskie na Zadaniu I

12) 2022-09-08 Roboty brukarskie na Zadaniu I

12) 2022-09-08 Roboty brukarskie na Zadaniu I

13) 2022-09-08 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

13) 2022-09-08 Obiekt WD-27.1 - widok na obiekt

14) 2022-09-08 Roboty porządkowe pod obiektem WD-27.1

14) 2022-09-08 Roboty porządkowe pod obiektem WD-27.1

15) 2022-09-08 Obiekt WD-34.4 - widok na obiekt

15) 2022-09-08 Obiekt WD-34.4 - widok na obiekt

16) 2022-09-08 Obiekt WD-39.9 - widok na obiekt

16) 2022-09-08 Obiekt WD-39.9 - widok na obiekt

17) 2022-09-08 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł wlotów/wylotów

17) 2022-09-08 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł wlotów/wylotów

18) 2022-09-08 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł wlotów/wylotów

18) 2022-09-08 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł wlotów/wylotów

19) 2022-09-08 W-DK7 - przygotowanie podłoża betonowego pod ułożenie papy i nawierzchni z żywic

19) 2022-09-08 W-DK7 - przygotowanie podłoża betonowego pod ułożenie papy i nawierzchni z żywic

20) 2022-09-08 W-DK7 - przygotowanie podłoża betonowego pod ułożenie papy i nawierzchni z żywic

20) 2022-09-08 W-DK7 - przygotowanie podłoża betonowego pod ułożenie papy i nawierzchni z żywic

21) 2022-09-13 Widok na obiekt  WS-17.1

21) 2022-09-13 Widok na obiekt WS-17.1

22) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

22) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

23) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

23) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

24) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

24) 2022-09-13 Mur oporowy - montaż deski gzymsowej

25) 2022-09-14 Widok na obiekt WS-16.9

25) 2022-09-14 Widok na obiekt WS-16.9

26) 2022-09-14 Widok na obiekt WS-16.9

26) 2022-09-14 Widok na obiekt WS-16.9

27) 2022-09-14 Obiekt WS-16.9 -  montaż siatki ogrodzeniowej przy obiekcie

27) 2022-09-14 Obiekt WS-16.9 - montaż siatki ogrodzeniowej przy obiekcie

28) 2022-09-14 Obiekt W-DK7 - ułożenie papy termozgrzewalnej na obiekcie

28) 2022-09-14 Obiekt W-DK7 - ułożenie papy termozgrzewalnej na obiekcie

29) 2022-09-14 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie skrzydeł wylotu obiektu

29) 2022-09-14 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie skrzydeł wylotu obiektu

30) 2022-09-15 Dobudowa nasypu

30) 2022-09-15 Dobudowa nasypu

31) 2022-09-15 Montaż barier

31) 2022-09-15 Montaż barier

32) 2022-09-15 Montaż kanalizacji deszczowej

32) 2022-09-15 Montaż kanalizacji deszczowej

33) 2022-09-15 Montaż krawężnika betonowego

33) 2022-09-15 Montaż krawężnika betonowego

34) 2022-09-15 Poszerzanie nasypu

34) 2022-09-15 Poszerzanie nasypu

35) 2022-09-15 Prace porządkowe

35) 2022-09-15 Prace porządkowe

36) 2022-09-15 Roboty brukarskie

36) 2022-09-15 Roboty brukarskie

37) 2022-09-15 Nasyp na  Zadaniu I

37) 2022-09-15 Nasyp na Zadaniu I

38) 2022-09-15 Zadanie I - dobudowa nasypu

38) 2022-09-15 Zadanie I - dobudowa nasypu

39) 2022-09-15 Zadanie I

39) 2022-09-15 Zadanie I

40) 2022-09-15 Zagęszczanie nasypu na Zadaniu I

40) 2022-09-15 Zagęszczanie nasypu na Zadaniu I

41) 2022-09-15 Węzeł Mława Południe, Łącznica Ł1 i Ł2

41) 2022-09-15 Węzeł Mława Południe, Łącznica Ł1 i Ł2

42) 2022-09-15 Układanie kruszywa przy obiekcie W-DK7

42) 2022-09-15 Układanie kruszywa przy obiekcie W-DK7

43) 2022-09-15 Warstwa ścieralna na DK7

43) 2022-09-15 Warstwa ścieralna na DK7

44) 2022-09-15 Widok pod obiektem WS-17.1

44) 2022-09-15 Widok pod obiektem WS-17.1

45) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

45) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

46) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

46) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

47) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

47) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

48) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

48) 2022-09-20 Roboty drogowe i brukarskie realizowane przy obiekcie W-DK7

49) 2022-09-20 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu/wylotu

49) 2022-09-20 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu/wylotu

50) 2022-09-20 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu/wylotu

50) 2022-09-20 PP-Ł-ZACH-0.1 - deskowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu/wylotu

51) 2022-09-20 Mur Oporowy - wykonanie warstwy bitumicznej na długość muru oporowego

51) 2022-09-20 Mur Oporowy - wykonanie warstwy bitumicznej na długość muru oporowego

52) 2022-09-20 W-DK7- izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie obiektu

52) 2022-09-20 W-DK7- izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie obiektu

53) 2022-09-22 Humusowanie skarpy

53) 2022-09-22 Humusowanie skarpy

54) 2022-09-22 Oznakowanie poziome, Węzeł Mława Południe

54) 2022-09-22 Oznakowanie poziome, Węzeł Mława Południe

55) 2022-09-22 Układanie kruszywa

55) 2022-09-22 Układanie kruszywa

56) 2022-09-22 Zagęszczanie nasypu

56) 2022-09-22 Zagęszczanie nasypu

57) 2022-09-22 Zagęszczanie pobocza

57) 2022-09-22 Zagęszczanie pobocza

58) 2022-09-22 Prace na Zadaniu I

58) 2022-09-22 Prace na Zadaniu I

59) 2022-09-22 Prowadzone prace na Zadaniu I

59) 2022-09-22 Prowadzone prace na Zadaniu I

60) 2022-09-22 Prowadzone prace na Zadaniu I

60) 2022-09-22 Prowadzone prace na Zadaniu I

61) 2022-09-22 Zadanie I - warstwa wiążąca

61) 2022-09-22 Zadanie I - warstwa wiążąca

62) 2022-09-22 Przygotowania pod skropienie - Zadanie I

62) 2022-09-22 Przygotowania pod skropienie - Zadanie I

63) 2022-09-22 Przygotowania pod układanie masy na W-DK7

63) 2022-09-22 Przygotowania pod układanie masy na W-DK7

64) 2022-09-22 Skropienie na W-DK7

64) 2022-09-22 Skropienie na W-DK7

65) 2022-09-22 Trasowanie na DK7

65) 2022-09-22 Trasowanie na DK7

66) 2022-09-22 Prace porządkowe pod obiektem WD-15.7

66) 2022-09-22 Prace porządkowe pod obiektem WD-15.7

67) 2022-09-27 Odmulanie przepustów na DS.36

67) 2022-09-27 Odmulanie przepustów na DS.36

68) 2022-09-27 Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego na ścieżce rowerowej Zadaniu I

68) 2022-09-27 Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego na ścieżce rowerowej Zadaniu I

69) 2022-09-27 Ścieżka rowerowa - układanie warstwy wiążącej na Zadaniu I

69) 2022-09-27 Ścieżka rowerowa - układanie warstwy wiążącej na Zadaniu I

70) 2022-09-28 Budowa ekranów akustycznych w km ok. 51+900 JP

70) 2022-09-28 Budowa ekranów akustycznych w km ok. 51+900 JP

71) 2022-09-28 Budowa fundamentów pod system zarządzania km 74+100 JL

71) 2022-09-28 Budowa fundamentów pod system zarządzania km 74+100 JL

72) 2022-09-28 Droga serwisowa DS.39b

72) 2022-09-28 Droga serwisowa DS.39b

73) 2022-09-28 Frezowanie korekcyjne remont DK7

73) 2022-09-28 Frezowanie korekcyjne remont DK7

74) 2022-09-28 Oznakowanie poziome na remoncie DK7

74) 2022-09-28 Oznakowanie poziome na remoncie DK7

75) 2022-09-28 Budowa pobocza na Zadaniu I

75) 2022-09-28 Budowa pobocza na Zadaniu I

76) 2022-09-28 Humusowanie skarp nasypu na Zadaniu I

76) 2022-09-28 Humusowanie skarp nasypu na Zadaniu I

77) 2022-09-28 Montaż oświetlenia na Zadaniu I

77) 2022-09-28 Montaż oświetlenia na Zadaniu I

78) 2022-09-28 Podbudowa pod chodnik na Zadaniu I

78) 2022-09-28 Podbudowa pod chodnik na Zadaniu I

79) 2022-09-28 Podsybka cementowo-piaskowa pod chodnik z kostki Zadanie I

79) 2022-09-28 Podsybka cementowo-piaskowa pod chodnik z kostki Zadanie I

80) 2022-09-28 Przejście podziemne na Zadaniu I

80) 2022-09-28 Przejście podziemne na Zadaniu I

81) 2022-09-28 Przygotowanie do układania warstwy wiążącej Zadanie I

81) 2022-09-28 Przygotowanie do układania warstwy wiążącej Zadanie I

82) 2022-09-29 Śrutowanie w km 62+500 JP

82) 2022-09-29 Śrutowanie w km 62+500 JP

83) 2022-09-29 Prowadzone roboty drogowe na Zadaniu I

83) 2022-09-29 Prowadzone roboty drogowe na Zadaniu I

84) 2022-09-29 Śrutowanie S7 w celu uzyskania szorstkości

84) 2022-09-29 Śrutowanie S7 w celu uzyskania szorstkości

85) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

85) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

86) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

86) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

87) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

87) 2022-09-29 Mur oporowy - montaż barier ochronnych

88) 2022-09-29 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrijenie skrzydeł przejścia dla pieszych

88) 2022-09-29 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrijenie skrzydeł przejścia dla pieszych

89) 2022-09-29 W-DK7 - przygotowane podłoże pod ułożenie nawierzchni z żywic

89) 2022-09-29 W-DK7 - przygotowane podłoże pod ułożenie nawierzchni z żywic

90) 2022-09-29 W-DK7 - roboty drogowe na dojazdach do obiektu

90) 2022-09-29 W-DK7 - roboty drogowe na dojazdach do obiektu

Script logo