Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-10-03 Plantowanie terenów płaskich na DS.38b

1) 2022-10-03 Plantowanie terenów płaskich na DS.38b

2) 2022-10-03 Frezowanie Zadanie I

2) 2022-10-03 Frezowanie Zadanie I

3) 2022-10-03 Frezowanie Zadanie I

3) 2022-10-03 Frezowanie Zadanie I

4) 2022-10-03 Montaż barier na Zadaniu I

4) 2022-10-03 Montaż barier na Zadaniu I

5) 2022-10-03 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-22.7

5) 2022-10-03 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-22.7

6) 2022-10-03 Montaż ogrodzenia przy obiekcie PZSp-30.1

6) 2022-10-03 Montaż ogrodzenia przy obiekcie PZSp-30.1

7) 2022-10-04 Mur oporowy - szlifowanie powierzchni betonowych pod wykonanie nawierzchni z żywic

7) 2022-10-04 Mur oporowy - szlifowanie powierzchni betonowych pod wykonanie nawierzchni z żywic

8) 2022-10-04 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł gzymsu przejścia dla pieszych

8) 2022-10-04 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł gzymsu przejścia dla pieszych

9) 2022-10-04 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł gzymsu przejścia dla pieszych

9) 2022-10-04 PP-Ł-ZACH-0.1 - zbrojenie skrzydeł gzymsu przejścia dla pieszych

10) 2022-10-05 Droga serwisowa DS.38

10) 2022-10-05 Droga serwisowa DS.38

11) 2022-10-05 Przygotowanie dołków pod słupki ogrodzenia na DS.38b

11) 2022-10-05 Przygotowanie dołków pod słupki ogrodzenia na DS.38b

12) 2022-10-05 Udrażnianie przepustów drogowych, przygotowanie do odbioru

12) 2022-10-05 Udrażnianie przepustów drogowych, przygotowanie do odbioru

13) 2022-10-05 Montaż ogrodzenia w km 72+300 JP

13) 2022-10-05 Montaż ogrodzenia w km 72+300 JP

14) 2022-10-05 Wykop pod fundament systemu zarządzania 73+500 JP

14) 2022-10-05 Wykop pod fundament systemu zarządzania 73+500 JP

15) 2022-10-05 Budowa chodnika na Zadaniu I

15) 2022-10-05 Budowa chodnika na Zadaniu I

16) 2022-10-05 Układanie warstwy ścieralnej Zadanie I

16) 2022-10-05 Układanie warstwy ścieralnej Zadanie I

17) 2022-10-05 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-25.7

17) 2022-10-05 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-25.7

18) 2022-10-06 Czyszczenie nawierzchni dojazdowych na DS.38b

18) 2022-10-06 Czyszczenie nawierzchni dojazdowych na DS.38b

19) 2022-10-06 Widok na przejście PZSp-15.5

19) 2022-10-06 Widok na przejście PZSp-15.5

20) 2022-10-06 Budowa półek gabionowych w przepuście PZMP-DP1

20) 2022-10-06 Budowa półek gabionowych w przepuście PZMP-DP1

21) 2022-10-11 Badanie szorstkości nawierzchni w km 62+800 JP

21) 2022-10-11 Badanie szorstkości nawierzchni w km 62+800 JP

22) 2022-10-12 Usuwanie drobnych nierówności na połączeniu nawierzchni bitumicznej i betonowej na Węźle Mława Południe

22) 2022-10-12 Usuwanie drobnych nierówności na połączeniu nawierzchni bitumicznej i betonowej na Węźle Mława Południe

23) 2022-10-12 Prace wykończeniowe róży fundamencie pod system zarządzania ruchem km 62+600 JL

23) 2022-10-12 Prace wykończeniowe róży fundamencie pod system zarządzania ruchem km 62+600 JL

24) 2022-10-12 Montaż ogrodzenia w km 68+400 JP

24) 2022-10-12 Montaż ogrodzenia w km 68+400 JP

25) 2022-10-12 Budowa przejścia podziemnego na Zadaniu I

25) 2022-10-12 Budowa przejścia podziemnego na Zadaniu I

26) 2022-10-12 Humusowanie skarp na Zadaniu I

26) 2022-10-12 Humusowanie skarp na Zadaniu I

27) 2022-10-12 Humusowanie terenów płaskich na Zadaniu I

27) 2022-10-12 Humusowanie terenów płaskich na Zadaniu I

28) 2022-10-12 Humusowanie terenów płaskich Zadaniu I

28) 2022-10-12 Humusowanie terenów płaskich Zadaniu I

29) 2022-10-12 Układanie kostki granitowej, Zadanie I

29) 2022-10-12 Układanie kostki granitowej, Zadanie I

30) 2022-10-12 Warstwa wiążąca Zadanie I odcinek próbny

30) 2022-10-12 Warstwa wiążąca Zadanie I odcinek próbny

31) 2022-10-12 Pomiar równości podłużnej łatą i klinem DS.28

31) 2022-10-12 Pomiar równości podłużnej łatą i klinem DS.28

32) 2022-10-12 Postęp prac związanych z budową półek gabionowych w przepuście PZMp-DP1

32) 2022-10-12 Postęp prac związanych z budową półek gabionowych w przepuście PZMp-DP1

33) 2022-10-12 Prace wykończeniowe przy przepuście PZMp-0.1-Otocznia

33) 2022-10-12 Prace wykończeniowe przy przepuście PZMp-0.1-Otocznia

34) 2022-10-12 Asfalt twardolany na Zadaniu I W- DK7

34) 2022-10-12 Asfalt twardolany na Zadaniu I W- DK7

35) 2022-10-13 Budowa chodnika na Zadaniu I przy DS.40a

35) 2022-10-13 Budowa chodnika na Zadaniu I przy DS.40a

36) 2022-10-13 Humusowanie skarp przy zbiorniku retencyjnym ZR-2

36) 2022-10-13 Humusowanie skarp przy zbiorniku retencyjnym ZR-2

37) 2022-10-13 Hunusowanie i obsiew trawy na Zadaniu I

37) 2022-10-13 Hunusowanie i obsiew trawy na Zadaniu I

38) 2022-10-13 Przejście podziemne Zadanie I

38) 2022-10-13 Przejście podziemne Zadanie I

39) 2022-10-13 Regulacja kratki ściekowej Zadanie I

39) 2022-10-13 Regulacja kratki ściekowej Zadanie I

40) 2022-10-13 Skropienie mleczkiem wapiennym przed układaniem warstwy ścieralnej - remont DK-7

40) 2022-10-13 Skropienie mleczkiem wapiennym przed układaniem warstwy ścieralnej - remont DK-7

41) 2022-10-13 Układanie warstwy ścieralnej Wiśniewo - remont DK-7

41) 2022-10-13 Układanie warstwy ścieralnej Wiśniewo - remont DK-7

42) 2022-10-13 Warstwa ochronna (asfalt twardolany) obiekt W-DK-7

42) 2022-10-13 Warstwa ochronna (asfalt twardolany) obiekt W-DK-7

43) 2022-10-17 Montaż ogrodzenia w km ok. 78+300 JL

43) 2022-10-17 Montaż ogrodzenia w km ok. 78+300 JL

44) 2022-10-17 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-15.7

44) 2022-10-17 Montaż ogrodzenia przy obiekcie WD-15.7

45) 2022-10-17 Zamontowane samodzielne wygrodzenie naprowadzające dla płazów pod obiektem WS/PZDp-16.9

45) 2022-10-17 Zamontowane samodzielne wygrodzenie naprowadzające dla płazów pod obiektem WS/PZDp-16.9

46) 2022-10-17 Montowane samodzielne wygrodzenia naprowadzające dla płazów przy obiekcie WD-22.7

46) 2022-10-17 Montowane samodzielne wygrodzenia naprowadzające dla płazów przy obiekcie WD-22.7

47) 2022-10-17 Przygotowanie do rozpoczęcia prac przewidzianych w Projekcie Zieleni - rozłożenie głazów przy przejściu dla zwierząt PZM-23.8

47) 2022-10-17 Przygotowanie do rozpoczęcia prac przewidzianych w Projekcie Zieleni - rozłożenie głazów przy przejściu dla zwierząt PZM-23.8

48) 2022-10-17 Wykonywanie ogrodzenie naprowadzające dla płazów przy obiekcie PZMp-W2

48) 2022-10-17 Wykonywanie ogrodzenie naprowadzające dla płazów przy obiekcie PZMp-W2

49) 2022-10-19 Roboty wykończeniowe na DS.15.3

49) 2022-10-19 Roboty wykończeniowe na DS.15.3

50) 2022-10-19 Przygotowanie do wykonywania poboczy na DS.36

50) 2022-10-19 Przygotowanie do wykonywania poboczy na DS.36

51) 2022-10-19 Chodnik i ścieżka rowerowa na DS-39b

51) 2022-10-19 Chodnik i ścieżka rowerowa na DS-39b

52) 2022-10-19 Czasowa organizacja ruchu wprowadzona na Zadaniu I

52) 2022-10-19 Czasowa organizacja ruchu wprowadzona na Zadaniu I

53) 2022-10-19 Roboty związane z budową przejścia podziemnego na Zadaniu I

53) 2022-10-19 Roboty związane z budową przejścia podziemnego na Zadaniu I

54) 2022-10-19 Umocnienie skarp płytami ażurowymi na Zadaniu I

54) 2022-10-19 Umocnienie skarp płytami ażurowymi na Zadaniu I

55) 2022-10-19 Widok z obiektu WD-34.6 na Węzeł Strzegowo Północ w stronę Warszawy

55) 2022-10-19 Widok z obiektu WD-34.6 na Węzeł Strzegowo Północ w stronę Warszawy

56) 2022-10-19 Montaż półek gabionowych w przepuście PZMp-DP1

56) 2022-10-19 Montaż półek gabionowych w przepuście PZMp-DP1

57) 2022-10-19 Formowanie stożka obiektu W-DK7

57) 2022-10-19 Formowanie stożka obiektu W-DK7

58) 2022-10-20 Obiekt W-DK7 - próbne obciążenie obiektu

58) 2022-10-20 Obiekt W-DK7 - próbne obciążenie obiektu

59) 2022-10-20 Obiekt W-DK7 - próbne obciążenie obiektu

59) 2022-10-20 Obiekt W-DK7 - próbne obciążenie obiektu

60) 2022-10-20 Widok z obiektu WD-34.6 w stronę Gdańska

60) 2022-10-20 Widok z obiektu WD-34.6 w stronę Gdańska

61) 2022-10-20 Humusowanie na Zadaniu I

61) 2022-10-20 Humusowanie na Zadaniu I

62) 2022-10-20 Zadanie I -  humusowanie skarp i obsianie trawą

62) 2022-10-20 Zadanie I - humusowanie skarp i obsianie trawą

63) 2022-10-20 Zadanie I - humusowanie skarp i obsianie trawą

63) 2022-10-20 Zadanie I - humusowanie skarp i obsianie trawą

64) 2022-10-20 Zadanie I - humusowanie skarp i obsianie trawą

64) 2022-10-20 Zadanie I - humusowanie skarp i obsianie trawą

65) 2022-10-20 Zadanie I- montaż barier drogowych na dojazdach do obiektu

65) 2022-10-20 Zadanie I- montaż barier drogowych na dojazdach do obiektu

66) 2022-10-24 Montaż znaków w km 75+300 JL

66) 2022-10-24 Montaż znaków w km 75+300 JL

67) 2022-10-24 Naprawa skarp w km ok 78+000 JP

67) 2022-10-24 Naprawa skarp w km ok 78+000 JP

68) 2022-10-24 Remont DK7 w Mdzewie

68) 2022-10-24 Remont DK7 w Mdzewie

69) 2022-10-24 Montaż schodów na obiekcie W-DK7

69) 2022-10-24 Montaż schodów na obiekcie W-DK7

70) 2022-10-26 Zadanie I - droga serwisowa DS.39b

70) 2022-10-26 Zadanie I - droga serwisowa DS.39b

71) 2022-10-26 Układanie warstwy ścieralnej na drodze serwisowej DS.39b

71) 2022-10-26 Układanie warstwy ścieralnej na drodze serwisowej DS.39b

72) 2022-10-26 Roboty ziemne DS.40b

72) 2022-10-26 Roboty ziemne DS.40b

73) 2022-10-26 Roboty ziemne DS.40b

73) 2022-10-26 Roboty ziemne DS.40b

74) 2022-10-26 Zadanie I - Łącznica Zachodnia

74) 2022-10-26 Zadanie I - Łącznica Zachodnia

75) 2022-10-26 Zadanie I - Łącznica Zachodnia

75) 2022-10-26 Zadanie I - Łącznica Zachodnia

76) 2022-10-26 Prowadzone prace na Zadaniu I

76) 2022-10-26 Prowadzone prace na Zadaniu I

77) 2022-10-26 Humusowanie skarp W-DK7

77) 2022-10-26 Humusowanie skarp W-DK7

78) 2022-10-26 Obiekt W-DK7

78) 2022-10-26 Obiekt W-DK7

79) 2022-10-26 Wiadukt tymczasowy

79) 2022-10-26 Wiadukt tymczasowy

80) 2022-10-26 Zasypka przyczółku przejścia podziemnego

80) 2022-10-26 Zasypka przyczółku przejścia podziemnego

81) 2022-10-27 Podbudowa bitumiczna na poszerzeniu TG w km 240+000 Zadanie I

81) 2022-10-27 Podbudowa bitumiczna na poszerzeniu TG w km 240+000 Zadanie I

82) 2022-10-27 Droga serwisowa DS.26

82) 2022-10-27 Droga serwisowa DS.26

83) 2022-10-27 Przygotowanie do ukladania warstwy ścieralnej DS 40a

83) 2022-10-27 Przygotowanie do ukladania warstwy ścieralnej DS 40a

84) 2022-10-27 Zasypka przyczółków przy ścieżce rowerowej

84) 2022-10-27 Zasypka przyczółków przy ścieżce rowerowej

85) 2022-10-27 Zadanie I ścieżka rowerowa i chodnik

85) 2022-10-27 Zadanie I ścieżka rowerowa i chodnik

Script logo