Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-12-07 Zabezpieczenie robót w ramach Czasowej Organizacji Ruchu przy naprawie barier energochłonnych przed Węzłem Mława Południe od strony Warszawy

1) 2022-12-07 Zabezpieczenie robót w ramach Czasowej Organizacji Ruchu przy naprawie barier energochłonnych przed Węzłem Mława Południe od strony Warszawy

2) 2022-12-07 Naprawa barier energochłonnych przed Węzłem Mława Południe, od strony Warszawy

2) 2022-12-07 Naprawa barier energochłonnych przed Węzłem Mława Południe, od strony Warszawy

3) 2022-12-07 Stan istniejący przed Węzłem Mława Południe JP

3) 2022-12-07 Stan istniejący przed Węzłem Mława Południe JP

4) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

4) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

5) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

5) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

6) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

6) 2022-12-07 Widok z obiektu mostowego Węzła Żurominek

7) 2022-12-08 Umocnienie podłoża przy zbiorniku

7) 2022-12-08 Umocnienie podłoża przy zbiorniku

8) 2022-12-08 Sprzątanie podłoża oraz przywracanie do stanu naturalnego na betoniarni

8) 2022-12-08 Sprzątanie podłoża oraz przywracanie do stanu naturalnego na betoniarni

9) 2022-12-08 Umocnienie skarp na Zadaniu I DS.38.b

9) 2022-12-08 Umocnienie skarp na Zadaniu I DS.38.b

10) 2022-12-08 Odhumusowywanie na Zadaniu I - wiadukt tymczasowy

10) 2022-12-08 Odhumusowywanie na Zadaniu I - wiadukt tymczasowy

11) 2022-12-08 Prace na remoncie DK7

11) 2022-12-08 Prace na remoncie DK7

12) 2022-12-08 Przygotowanie poboczy pod ścieki w km 18+700

12) 2022-12-08 Przygotowanie poboczy pod ścieki w km 18+700

13) 2022-12-08 Umocnienie poboczy w km 18+800

13) 2022-12-08 Umocnienie poboczy w km 18+800

14) 2022-12-08 Umocnienie podłoża oraz wjazdów na tereny prywatne w km 25+100

14) 2022-12-08 Umocnienie podłoża oraz wjazdów na tereny prywatne w km 25+100

15) 2022-12-08 Rozbiórka wiaduktu tymczasowego

15) 2022-12-08 Rozbiórka wiaduktu tymczasowego

16) 2022-12-08 Widok na Trasę Główną w stronę Gdańska z obiektu WD-18.7

16) 2022-12-08 Widok na Trasę Główną w stronę Gdańska z obiektu WD-18.7

17) 2022-12-08 Widok na Trasę Główną w stronę Warszawy z obiektu WD-18.7

17) 2022-12-08 Widok na Trasę Główną w stronę Warszawy z obiektu WD-18.7

18) 2022-12-08 Widok na WS/PZS-20.1

18) 2022-12-08 Widok na WS/PZS-20.1

19) 2022-12-08 Widok na obiekt WS/PZSp-24.6

19) 2022-12-08 Widok na obiekt WS/PZSp-24.6

20) 2022-12-08 Widok na obiekt WS/PZS 28.4

20) 2022-12-08 Widok na obiekt WS/PZS 28.4

21) 2022-12-12 Widok na linię kolejową przed Węzłem Mława Południe po stronie zachodniej

21) 2022-12-12 Widok na linię kolejową przed Węzłem Mława Południe po stronie zachodniej

22) 2022-12-12 Widok na linię kolejową przed Węzłem Mława Południe po stronie zachodniej

22) 2022-12-12 Widok na linię kolejową przed Węzłem Mława Południe po stronie zachodniej

23) 2022-12-12 Obiekt mostowy Węzła Żurominek

23) 2022-12-12 Obiekt mostowy Węzła Żurominek

24) 2022-12-12 Rondo wschodnie Węzła Żurominek

24) 2022-12-12 Rondo wschodnie Węzła Żurominek

25) 2022-12-12 Rondo zachodnie Węzła Żurominek

25) 2022-12-12 Rondo zachodnie Węzła Żurominek

26) 2022-12-12 Stan istniejący na jezdni prawej przed Węzłem Mława Południe

26) 2022-12-12 Stan istniejący na jezdni prawej przed Węzłem Mława Południe

27) 2022-12-12 Widok na Rondo Zachodnie Węzła Mława Południe

27) 2022-12-12 Widok na Rondo Zachodnie Węzła Mława Południe

28) 2022-12-12 Widok na Węzeł Mława Południe po stronie zachodniej Trasy Głównej

28) 2022-12-12 Widok na Węzeł Mława Południe po stronie zachodniej Trasy Głównej

29) 2022-12-15 Naprawa barier w km 23+800 JL

29) 2022-12-15 Naprawa barier w km 23+800 JL

30) 2022-12-15 Prace brukarskie na WDK-7

30) 2022-12-15 Prace brukarskie na WDK-7

31) 2022-12-15 Prace porządkowe w początkowych kilometrach

31) 2022-12-15 Prace porządkowe w początkowych kilometrach

32) 2022-12-15 Prace przy nasadzeniach

32) 2022-12-15 Prace przy nasadzeniach

33) 2022-12-15 Prace przy rozbiórce wiaduktu tymczasowego na DK7

33) 2022-12-15 Prace przy rozbiórce wiaduktu tymczasowego na DK7

34) 2022-12-15 Przywracanie podłoża do stanu poprzedniego na betoniarni

34) 2022-12-15 Przywracanie podłoża do stanu poprzedniego na betoniarni

35) 2022-12-15 Tablica informacyjna

35) 2022-12-15 Tablica informacyjna

36) 2022-12-15 Widok na nieczynny węzeł

36) 2022-12-15 Widok na nieczynny węzeł

37) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZS-20.1

37) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZS-20.1

38) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZSp-24.6

38) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZSp-24.6

39) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZD-28.4

39) 2022-12-15 Widok na obiekt WS/PZD-28.4

40) 2022-12-15 Widok na Trasę Główną w stronę Gdańska z obiektu WD-18.7

40) 2022-12-15 Widok na Trasę Główną w stronę Gdańska z obiektu WD-18.7

41) 2022-12-15 Widok na Trasę Główną w stronę Warszawy z obiektu WD-18.7

41) 2022-12-15 Widok na Trasę Główną w stronę Warszawy z obiektu WD-18.7

42) 2022-12-20 Czasowa Organizacja Ruchu dla montażu barier energochłonnych w miejscu uszkodzonych na jezdni lewej pomiędzy Węzłami Mława Wschód i Południe

42) 2022-12-20 Czasowa Organizacja Ruchu dla montażu barier energochłonnych w miejscu uszkodzonych na jezdni lewej pomiędzy Węzłami Mława Wschód i Południe

43) 2022-12-20 Stan istniejący na jezdni lewej w miejscu styku odcinków 1 i 2 za Węzłem Mława Wschód

43) 2022-12-20 Stan istniejący na jezdni lewej w miejscu styku odcinków 1 i 2 za Węzłem Mława Wschód

44) 2022-12-20 Naprawa barier energochłonnych na jezdni lewej

44) 2022-12-20 Naprawa barier energochłonnych na jezdni lewej

45) 2022-12-20 Naprawa barier energochłonnych w lok. 64+200 JP

45) 2022-12-20 Naprawa barier energochłonnych w lok. 64+200 JP

46) 2022-12-20 Prace wykończeniowe na terenach płaskich w obrębie Węzła Mława Południe

46) 2022-12-20 Prace wykończeniowe na terenach płaskich w obrębie Węzła Mława Południe

47) 2022-12-20 Stan istniejący na łuku poziomym w prawo w lokalizacji jak na zdjęciu

47) 2022-12-20 Stan istniejący na łuku poziomym w prawo w lokalizacji jak na zdjęciu

48) 2022-12-20 Stan istniejący na Trasie Głównej

48) 2022-12-20 Stan istniejący na Trasie Głównej

49) 2022-12-20 Stan istniejący w lok. 63+600 JL

49) 2022-12-20 Stan istniejący w lok. 63+600 JL

50) 2022-12-21 Odhumusowywanie przy wiadukcie tymczasowym

50) 2022-12-21 Odhumusowywanie przy wiadukcie tymczasowym

51) 2022-12-21 Prace przy obiekcie WDK-7

51) 2022-12-21 Prace przy obiekcie WDK-7

52) 2022-12-28 Stan istniejący - widok na skarpę i przepust pod łącznicami wschodnimi Węzła Żurominek

52) 2022-12-28 Stan istniejący - widok na skarpę i przepust pod łącznicami wschodnimi Węzła Żurominek

53) 2022-12-28 Stan istniejący  - przejazd i wjazd awaryjny na jezdnię prawą

53) 2022-12-28 Stan istniejący - przejazd i wjazd awaryjny na jezdnię prawą

54) 2022-12-28 Stan istniejący - miejscowe uszkodzone bariery energochłonne w pasie rozdziału

54) 2022-12-28 Stan istniejący - miejscowe uszkodzone bariery energochłonne w pasie rozdziału

55) 2022-12-28 Widok na nieczynny wylot na przyszłą zachodnią obwodnicę Mławy z ronda zachodniego niczynnego jeszcze w pełni Węzła Mława Południe

55) 2022-12-28 Widok na nieczynny wylot na przyszłą zachodnią obwodnicę Mławy z ronda zachodniego niczynnego jeszcze w pełni Węzła Mława Południe

56) 2022-12-28 Widok na skarpę i przepust pod drogą prowadzącą do miejscowości Dąbek z ronda wschodniego Węzła Żurominek

56) 2022-12-28 Widok na skarpę i przepust pod drogą prowadzącą do miejscowości Dąbek z ronda wschodniego Węzła Żurominek

57) 2022-12-28 Wylot na miejscowość Dąbek z ronda wschodniego Węzła Żurominek

57) 2022-12-28 Wylot na miejscowość Dąbek z ronda wschodniego Węzła Żurominek

Script logo