Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2019-10-22 Humusowanie w obrębie projektowanego wiaduktu drogowego WD-25.7

1) 2019-10-22 Humusowanie w obrębie projektowanego wiaduktu drogowego WD-25.7

2) 2019-10-22 Humusowanie w obrębie projektowanego wiaduktu drogowego WD-25.7

2) 2019-10-22 Humusowanie w obrębie projektowanego wiaduktu drogowego WD-25.7

3) 2019-10-22 Laboratorium polowe Wykonawcy w miejscowości Żurominek

3) 2019-10-22 Laboratorium polowe Wykonawcy w miejscowości Żurominek

4) 2019-10-22 Lokalizacja początku projektowanego odcinka

4) 2019-10-22 Lokalizacja początku projektowanego odcinka

5) Lokalizacja projektowanego wiaduktu drogowego WD-15.7

5) Lokalizacja projektowanego wiaduktu drogowego WD-15.7

6) 2019-10-22 Lokalizacja projektowanego wiaduktu drogowego WD-18.7

6) 2019-10-22 Lokalizacja projektowanego wiaduktu drogowego WD-18.7

7) 2019-10-22 Planowana lokalizacja drogi dojazdowej w km_18+900

7) 2019-10-22 Planowana lokalizacja drogi dojazdowej w km_18+900

8) 2019-10-22 Prace przygotowawcze pod zaplecze Wykonawcy

8) 2019-10-22 Prace przygotowawcze pod zaplecze Wykonawcy

9) 2019-10-22 Prace przygotowawcze pod zaplecze Wykonawcy

9) 2019-10-22 Prace przygotowawcze pod zaplecze Wykonawcy

10) Rozbudowa placu składowego na materiały wsadowe miejscowość Żurominek

10) Rozbudowa placu składowego na materiały wsadowe miejscowość Żurominek

11) 2019-10-22 Rozbudowa placu składowego na materiały wsadowe miejscowość Żurominek

11) 2019-10-22 Rozbudowa placu składowego na materiały wsadowe miejscowość Żurominek

12) 2019-10-22 Widok przyszłej trasy S7 w km_17+200

12) 2019-10-22 Widok przyszłej trasy S7 w km_17+200

13) 2019-10-22 Widok przyszłej trasy S7 w km_17+200

13) 2019-10-22 Widok przyszłej trasy S7 w km_17+200

14) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

14) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

15) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

15) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

16) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

16) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

17) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

17) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

18) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

18) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

19) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

19) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

20) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

20) 2019-10-22 Wykonywanie zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego na węźle betoniarskim w miejscowości Zielona

21) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

21) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

22) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

22) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

23) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

23) 2019-10-29 Ustawienie sprzętu na wykonanych fundamentach

24) 2019-10-29 Przygotowanie podłoża pod nasyp w km_18+300 - 18+600

24) 2019-10-29 Przygotowanie podłoża pod nasyp w km_18+300 - 18+600

25) 2019-10-29 Prace odhumusowania terenu w km_35+400

25) 2019-10-29 Prace odhumusowania terenu w km_35+400

26) 2019-10-29 Prace odhumusowania terenu w km_35+400

26) 2019-10-29 Prace odhumusowania terenu w km_35+400

27) 2019-10-29 Składowisko drewna po wycince w km_35+500

27) 2019-10-29 Składowisko drewna po wycince w km_35+500

28) 2019-10-29 Składowisko drewna po wycince w km_35+500

28) 2019-10-29 Składowisko drewna po wycince w km_35+500

29) 2019-10-29 Tymczasowe składowisko drewna po jego wycince

29) 2019-10-29 Tymczasowe składowisko drewna po jego wycince

30) 2019-10-30 Montaż wytwórni betonowej

30) 2019-10-30 Montaż wytwórni betonowej

31) 2019-10-30 Odhumusowanie DS17

31) 2019-10-30 Odhumusowanie DS17

32) 2019-10-30 Odhumusowanie trasy głównej w km_19+600

32) 2019-10-30 Odhumusowanie trasy głównej w km_19+600

33) 2019-10-30 Profilowanie podłoża pod nasyp w km_19+500

33) 2019-10-30 Profilowanie podłoża pod nasyp w km_19+500

34) 2019-10-30 Przygotowanie podłoża w km_19+400

34) 2019-10-30 Przygotowanie podłoża w km_19+400

35) 2019-10-30 Stabilizowanie podłoża na placu Wykonawcy pod składowanie kruszywa

35) 2019-10-30 Stabilizowanie podłoża na placu Wykonawcy pod składowanie kruszywa

36) 2019-10-30 Zagęszczanie podłoża w km_19+400

36) 2019-10-30 Zagęszczanie podłoża w km_19+400

37) 2019-10-30 Zagęszczanie stabilizacji na placu składowym

37) 2019-10-30 Zagęszczanie stabilizacji na placu składowym

38) 2019-10-30 Zdjęcie humusu w km_25+300 - 25+600

38) 2019-10-30 Zdjęcie humusu w km_25+300 - 25+600

39) 2019-10-30 Zwożenie humusu na hałdę z trasy głównej przy WD-18.7

39) 2019-10-30 Zwożenie humusu na hałdę z trasy głównej przy WD-18.7

40) 2019-10-31 Odhumusowanie w km_19+500

40) 2019-10-31 Odhumusowanie w km_19+500

Script logo