Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-01-08 DS33 oraz wykop TG w km 31+800

1) 2020-01-08 DS33 oraz wykop TG w km 31+800

2) 2020-01-08 km 31+300 Przygotowanie do wykonania najazdu dla palownicy do wykonania pali obiektów

2) 2020-01-08 km 31+300 Przygotowanie do wykonania najazdu dla palownicy do wykonania pali obiektów

3) 2020-01-08 km 31+600 Strona prawa DS33 przygotowanie warstwy wyrównawczej do odbioru

3) 2020-01-08 km 31+600 Strona prawa DS33 przygotowanie warstwy wyrównawczej do odbioru

4) 2020-01-08 Ława betonowa obiektu WD-29.3

4) 2020-01-08 Ława betonowa obiektu WD-29.3

5) 2020-01-08 Ława fundamentowa pod filar obiektu WD-29.3, podpora P-2

5) 2020-01-08 Ława fundamentowa pod filar obiektu WD-29.3, podpora P-2

6) 2020-01-08 Płytka wymiana gruntu w km 31+330 do 31+450

6) 2020-01-08 Płytka wymiana gruntu w km 31+330 do 31+450

7) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia przy drodze DW615

7) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia przy drodze DW615

8) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia przy drodze DW615

8) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia przy drodze DW615

9) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia

9) 2020-01-08 Pobór piasku na nasypy z kopalni Wola Kolonia

10) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-1 obiekt WD-31.0

10) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-1 obiekt WD-31.0

11) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-1 obiekt WD-31.0

11) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-1 obiekt WD-31.0

12) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-2 obiekt WD-31.0

12) 2020-01-08 Podłoże pod podporę P-2 obiekt WD-31.0

13) 2020-01-08 Przygotowane podłoże pod beton podkładowy podpora P-2 obiekt WD-18.7

13) 2020-01-08 Przygotowane podłoże pod beton podkładowy podpora P-2 obiekt WD-18.7

14) 2020-01-08 Przygotowanie pod zbrojenie podpory P-3 obiekt WD-18.7

14) 2020-01-08 Przygotowanie pod zbrojenie podpory P-3 obiekt WD-18.7

15) 2020-01-08 Przygotowanie podłoża pod beton podpora P-2 obiekt WD-18.7

15) 2020-01-08 Przygotowanie podłoża pod beton podpora P-2 obiekt WD-18.7

16) 2020-01-08 Przygotowanie podłoża pod beton podpora P-2

16) 2020-01-08 Przygotowanie podłoża pod beton podpora P-2

17) 2020-01-08 TG w km 31+600 przygotowanie do wykonywania nasypów

17) 2020-01-08 TG w km 31+600 przygotowanie do wykonywania nasypów

18) 2020-01-08 Wykonanie ławy fundamentowej podpory P-1 na obiekcie WD-29.3

18) 2020-01-08 Wykonanie ławy fundamentowej podpory P-1 na obiekcie WD-29.3

19) 2020-01-08 Wykonanie ławy fundamentowej podpory P-3 na obiekcie WD-29.3

19) 2020-01-08 Wykonanie ławy fundamentowej podpory P-3 na obiekcie WD-29.3

20) 2020-01-08 Wykop pod podporę P-1 obiekt WD-18.7

20) 2020-01-08 Wykop pod podporę P-1 obiekt WD-18.7

21) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

21) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

22) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

22) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

23) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

23) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

24) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

24) 2020-01-13 Roboty melioracyjne przy obiekcie WD-15.7

25) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 zbrojenie ławy fundamentowej

25) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 zbrojenie ławy fundamentowej

26) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 zbrojenie ławy fundamentowej

26) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 zbrojenie ławy fundamentowej

27) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 materiał przygotowany do wymiany

27) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 materiał przygotowany do wymiany

28) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 wymiana gruntu

28) 2020-01-13 Obiekt WD-18.7 podpora P-3 wymiana gruntu

29) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentowej

29) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentowej

30) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentwej

30) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentwej

31) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentowej

31) 2020-01-13 Obiekt WD-22.7 izolacja powłokowa ławy fundamentowej

32) 2020-01--13 Obiekt WD-25.7 beton podkładowy

32) 2020-01--13 Obiekt WD-25.7 beton podkładowy

33) 2020-01-13 Obiekt WD-25.7 podpora P-3 montaż zbrojenia ławy fundamentowej

33) 2020-01-13 Obiekt WD-25.7 podpora P-3 montaż zbrojenia ławy fundamentowej

34) 2020-01-13 Obiekt WD-25.7 wykonane zbrojenie ławy fundamentowej

34) 2020-01-13 Obiekt WD-25.7 wykonane zbrojenie ławy fundamentowej

35) 2020-01-13 wykop pod fundament obiekt WD-31.0

35) 2020-01-13 wykop pod fundament obiekt WD-31.0

36) 2020-01-13 Przejście ekologiczne dla małych zwierząt PZMpW1 prefabrykat zbrojeniowy do pali franki

36) 2020-01-13 Przejście ekologiczne dla małych zwierząt PZMpW1 prefabrykat zbrojeniowy do pali franki

37) 2020-01-13 PZM-22.9 płyta denna pod przepust PZM

37) 2020-01-13 PZM-22.9 płyta denna pod przepust PZM

38) 2020-01-13 Przejście ekologiczne dla małych zwierząt PZMp-31.3 wykonanie pala Franki

38) 2020-01-13 Przejście ekologiczne dla małych zwierząt PZMp-31.3 wykonanie pala Franki

39) 2020-01-13 Odhumusowanie DS-31.0

39) 2020-01-13 Odhumusowanie DS-31.0

40) 2020-01-13 TG w km 32+100-32+800 warstwa wyrównawcza

40) 2020-01-13 TG w km 32+100-32+800 warstwa wyrównawcza

41) 2020-01-14 Trasa zasadnicza - warstwy nasypowe km 35+230

41) 2020-01-14 Trasa zasadnicza - warstwy nasypowe km 35+230

42) 2020-01-14 Wykonanie warstwy wyrównawczej na podłożu w km 32+200

42) 2020-01-14 Wykonanie warstwy wyrównawczej na podłożu w km 32+200

43) 2020-01-14 Prace sanitarno - wodociągowe w km 31+200

43) 2020-01-14 Prace sanitarno - wodociągowe w km 31+200

44) 2020-01-14 Przygotowanie sprzętu do wykonania pali typu Franki w km 31+200

44) 2020-01-14 Przygotowanie sprzętu do wykonania pali typu Franki w km 31+200

45) 2020-01-14 Droga serwisowa DS18 - wzmocnienie podłoża

45) 2020-01-14 Droga serwisowa DS18 - wzmocnienie podłoża

46) 2020-01-14 Droga serwisowa DS18 - wzmocnienie podłoża

46) 2020-01-14 Droga serwisowa DS18 - wzmocnienie podłoża

47) 2020-01-15 Rozładunek stali zbrojeniowej obiekt WD-25.7

47) 2020-01-15 Rozładunek stali zbrojeniowej obiekt WD-25.7

48) 2020-01-15 Przygotowanie pod wykonanie betonu podkładowego podpora P-1

48) 2020-01-15 Przygotowanie pod wykonanie betonu podkładowego podpora P-1

49) 2020-01-15 Rozładunek stabilizacji obiekt WS/PZSp-24.6

49) 2020-01-15 Rozładunek stabilizacji obiekt WS/PZSp-24.6

50) 2020-01-15 Wykop pod stabilizację obiekt WS/PZSp-24.6

50) 2020-01-15 Wykop pod stabilizację obiekt WS/PZSp-24.6

51) 2020-01-15 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-3

51) 2020-01-15 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-3

52) 2020-01-15 Deskowanie podpory P-2 obiekt WD-18.7

52) 2020-01-15 Deskowanie podpory P-2 obiekt WD-18.7

53) 2020-01-17 Prace budowlane w km 29+400

53) 2020-01-17 Prace budowlane w km 29+400

54) 2020-01-17 Prace budowlane w km 18+800

54) 2020-01-17 Prace budowlane w km 18+800

55) 2020-01-17 Prace budowlane w km 19+900

55) 2020-01-17 Prace budowlane w km 19+900

56) 2020-01-17 Prace ziemne w km 24+600

56) 2020-01-17 Prace ziemne w km 24+600

57) 2020-01-17 Teren budowy w miejscu zorganizowania zaplecza w km 25+700

57) 2020-01-17 Teren budowy w miejscu zorganizowania zaplecza w km 25+700

58) 2020-01-17 Teren budowy w miwjscu zorganizowania zaplecza w km 25+700

58) 2020-01-17 Teren budowy w miwjscu zorganizowania zaplecza w km 25+700

59) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 31+300

59) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 31+300

60) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 31+300

60) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 31+300

61) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 34+500

61) 2020-01-17 Prace budowlane związane z palowaniem w sąsiedztwie rzeki Topielica w km 34+500

62) 2020-01-21 Wykonanie badań laboratoryjnych (sonda dynamiczna) wymiana gruntu w km 31+300

62) 2020-01-21 Wykonanie badań laboratoryjnych (sonda dynamiczna) wymiana gruntu w km 31+300

63) 2020-01-21 Wykonywanie pali trasa zasadnicza w km 31+300

63) 2020-01-21 Wykonywanie pali trasa zasadnicza w km 31+300

64) 2020-01-21 Zagęszczanie warstw nasypowych trasa zasadnicza w km 35+300

64) 2020-01-21 Zagęszczanie warstw nasypowych trasa zasadnicza w km 35+300

65) 2020-01-21 Zagęszczanie warstw nasypowych trasa zasadnicza w km 35+300

65) 2020-01-21 Zagęszczanie warstw nasypowych trasa zasadnicza w km 35+300

66) 2020-01-22 Badanie podłoża w km 31+300 do 31+480

66) 2020-01-22 Badanie podłoża w km 31+300 do 31+480

67) 2020-01-22 Obiekt WD-25.7  fundament pod podporę P-2 - zbrojenie, szalowanie

67) 2020-01-22 Obiekt WD-25.7 fundament pod podporę P-2 - zbrojenie, szalowanie

68) 2020-01-22 Obiekt WD-25.7 fundament pod podporę P-3 - betonowanie

68) 2020-01-22 Obiekt WD-25.7 fundament pod podporę P-3 - betonowanie

69) 2020-01-22 Odhumusowanie DS18

69) 2020-01-22 Odhumusowanie DS18

70) 2020-01-22 Odhumusowanie DS18

70) 2020-01-22 Odhumusowanie DS18

71) 2020-01-22 Odhumusowanie DS32

71) 2020-01-22 Odhumusowanie DS32

72) 2020-01-22 Odhumusowanie DS32

72) 2020-01-22 Odhumusowanie DS32

73) 2020-01-24 S7 wykonanie warstwy nasypowej w km 35+200-35+450

73) 2020-01-24 S7 wykonanie warstwy nasypowej w km 35+200-35+450

74) 2020-01-24 Obiekt WD-18.7 montaż zbrojenia podpory P-1

74) 2020-01-24 Obiekt WD-18.7 montaż zbrojenia podpory P-1

75) 2020-01-24 Obiekt WD-18.7 zbrojenie ławy fundamentowej podpora P-3

75) 2020-01-24 Obiekt WD-18.7 zbrojenie ławy fundamentowej podpora P-3

76) 2020-01-24 Obiekt WD-31.0 przygotowany wykop pod beton podkładowy podpora P-3

76) 2020-01-24 Obiekt WD-31.0 przygotowany wykop pod beton podkładowy podpora P-3

77) 2020-01-24 Obiekt WS-28.4 prace ziemne podpora P-1

77) 2020-01-24 Obiekt WS-28.4 prace ziemne podpora P-1

78) 2020-01-24 PZMp-W2 wykonanie pali typu Franki

78) 2020-01-24 PZMp-W2 wykonanie pali typu Franki

79) 2020-01-24 Wykonana ława fundamentowa pod przepust PZM-19.6

79) 2020-01-24 Wykonana ława fundamentowa pod przepust PZM-19.6

80) 2020-01-24 Wykonana ława fundamentowa pod przepust PZM-19.6

80) 2020-01-24 Wykonana ława fundamentowa pod przepust PZM-19.6

81) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpora P-1 obiekt WD-31.0

81) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpora P-1 obiekt WD-31.0

82) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpory P-2 obiekt WS-28.4

82) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpory P-2 obiekt WS-28.4

83) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpory P-2 obiekt WD-31.0

83) 2020-01-24 Wykop pod beton podkładowy podpory P-2 obiekt WD-31.0

84) 2020-01-28 Rury składowane na placu składowym w miejscowości Dalnia

84) 2020-01-28 Rury składowane na placu składowym w miejscowości Dalnia

85) 2020-01-28 Rury składowane na placu składowym w miejscowości Dalnia

85) 2020-01-28 Rury składowane na placu składowym w miejscowości Dalnia

86) 2020-01-29 Trasa zasadnicza profilowanie i zagęszczanie warstw nasypowych w km 31+600 - 31+750

86) 2020-01-29 Trasa zasadnicza profilowanie i zagęszczanie warstw nasypowych w km 31+600 - 31+750

87) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczanie warstw nasypowych w km 32+160 - 32+380

87) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczanie warstw nasypowych w km 32+160 - 32+380

88) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczanie warstw nasypowych w km 35+125-35+470

88) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczanie warstw nasypowych w km 35+125-35+470

89) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczenie warstw nasypowych w km 35+125-35+470

89) 2020-01-29 Trasa zasadnicza zagęszczenie warstw nasypowych w km 35+125-35+470

90) 2020-01-30 Obiekt WD-18.7 zbrojenie podpory środkowej P-2

90) 2020-01-30 Obiekt WD-18.7 zbrojenie podpory środkowej P-2

91) 2020-01-30 Obiekt WS-38.6 zbrojenie podpory P-2

91) 2020-01-30 Obiekt WS-38.6 zbrojenie podpory P-2

92) 2020-01-30 Obiekt WS-38.6 zbrojenie podpory P-2

92) 2020-01-30 Obiekt WS-38.6 zbrojenie podpory P-2

93) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

93) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

94) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

94) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

95) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

95) 2020-01-300 Trasa zasadnicza km 17+100 warstwy nasypowe

Script logo