Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-02-04 Odhumusowanie DS15.3 za obiektem WD-15.7

1) 2020-02-04 Odhumusowanie DS15.3 za obiektem WD-15.7

2) 2020-02-04 Odhumusowanie trasy głównej pomiędzy obiektem WD31.0 a km 30+300

2) 2020-02-04 Odhumusowanie trasy głównej pomiędzy obiektem WD31.0 a km 30+300

3) 2020-02-04 Początek DS26 - odhumusowanie

3) 2020-02-04 Początek DS26 - odhumusowanie

4) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

4) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

5) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

5) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

6) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

6) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

7) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

7) 2020-02-04 Odhumusowanie DS26

8) 2020-02-04 Widok na odhumusowania od km 30+300 w stronę WD-31.0

8) 2020-02-04 Widok na odhumusowania od km 30+300 w stronę WD-31.0

9) 2020-02-04 Wykonanie warstwy nasypu na DS30_2

9) 2020-02-04 Wykonanie warstwy nasypu na DS30_2

10) 2020-02-04 Przygotowanie DS15.3, jako droga technologiczna do obiektu WD-15.7

10) 2020-02-04 Przygotowanie DS15.3, jako droga technologiczna do obiektu WD-15.7

11) 2020-02-04 DS30_1 droga dojazdowa (technologiczna) pomiędzy obiektem WS/PZD28.4 a WD-29.3

11) 2020-02-04 DS30_1 droga dojazdowa (technologiczna) pomiędzy obiektem WS/PZD28.4 a WD-29.3

12) 2020-02-04 Przygotowanie DS15.3 jako droga technologiczna do obiektu WD-15.7

12) 2020-02-04 Przygotowanie DS15.3 jako droga technologiczna do obiektu WD-15.7

13) 2020-02-04 Budowa nasypu warstwa 2 w km 31+610 do km 31+750

13) 2020-02-04 Budowa nasypu warstwa 2 w km 31+610 do km 31+750

14) 2020-02-05 Deskowanie obiektu WD-22.7 podpora P1

14) 2020-02-05 Deskowanie obiektu WD-22.7 podpora P1

15) 2020-02-05 Obiekt WD-22.7 zbrojenie korpusu podpora P3

15) 2020-02-05 Obiekt WD-22.7 zbrojenie korpusu podpora P3

16) 2020-02-05 Obiekt WD-31.0 rozbiórka deskowania po betonowaniu podpory P3

16) 2020-02-05 Obiekt WD-31.0 rozbiórka deskowania po betonowaniu podpory P3

17) 2020-02-05 Obiekt WD-31.0 rozbiórka deskowania po betonowaniu podpory P3

17) 2020-02-05 Obiekt WD-31.0 rozbiórka deskowania po betonowaniu podpory P3

18) 2020-02-05 Obiekt WS/PZD-28.6 zbrojenie podpory P2

18) 2020-02-05 Obiekt WS/PZD-28.6 zbrojenie podpory P2

19) 2020-02-05 Przygotowanie betonowania podpory P2 obiekt WD-31.0

19) 2020-02-05 Przygotowanie betonowania podpory P2 obiekt WD-31.0

20) 2020-02-04 Obiekt WD-22.7 przygotowanie do betonowania podpora P2

20) 2020-02-04 Obiekt WD-22.7 przygotowanie do betonowania podpora P2

21) 2020-02-04 Montaż zbrojenia - obiekt WS-28.4

21) 2020-02-04 Montaż zbrojenia - obiekt WS-28.4

22) 2020-02-10 Montaż zbrojenia - obiekt WS-28.4 - nitka lewa

22) 2020-02-10 Montaż zbrojenia - obiekt WS-28.4 - nitka lewa

23) 2020-02-10 Obiekt WS-28.4 przygotowanie do betonowania - nitka prawa

23) 2020-02-10 Obiekt WS-28.4 przygotowanie do betonowania - nitka prawa

24) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 filar przed deskowaniem

24) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 filar przed deskowaniem

25) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 - podpora P1

25) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 - podpora P1

26) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 podpora P3

26) 2020-02-10 Obiekt WD-18.7 podpora P3

27) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 podpora P1 przed betonowaniem

27) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 podpora P1 przed betonowaniem

28) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 betonowanie podpory P1

28) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 betonowanie podpory P1

29) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 beton podkładowy podpora P2

29) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 beton podkładowy podpora P2

30) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 betonowanie podpory P2

30) 2020-02-10 Obiekt WS-17.1 betonowanie podpory P2

31) 2020-02-12 Druga warstwa nasypu TG w km 32+100

31) 2020-02-12 Druga warstwa nasypu TG w km 32+100

32) 2020-02-12 Druga warstwa nasypu TG w km 31+610 - 31+740

32) 2020-02-12 Druga warstwa nasypu TG w km 31+610 - 31+740

33) 2020-02-12 DS26

33) 2020-02-12 DS26

34) 2020-02-14 Odhumusowanie w km 26+200

34) 2020-02-14 Odhumusowanie w km 26+200

35) 2020-02-10 Odhumusowanie TG w km 32+380 - 33+200

35) 2020-02-10 Odhumusowanie TG w km 32+380 - 33+200

36) 2020-02-12 Odhumusowanie TG w km 32+380 - 33+200

36) 2020-02-12 Odhumusowanie TG w km 32+380 - 33+200

37) 2020-02-12 Wykop TG w km 29+100

37) 2020-02-12 Wykop TG w km 29+100

38) 2020-02-13 Odhumusowanie DS33

38) 2020-02-13 Odhumusowanie DS33

39) 2020-02-13 Węzeł Mława Południe

39) 2020-02-13 Węzeł Mława Południe

40) 2020-02-13 Wykonywanie nasypu na DS15.3 i umocnienie rowu melioracyjnego

40) 2020-02-13 Wykonywanie nasypu na DS15.3 i umocnienie rowu melioracyjnego

41) 2020-02-18 Obiekt WD-18.7 filar podpory P2

41) 2020-02-18 Obiekt WD-18.7 filar podpory P2

42) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 filar podpory P2

42) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 filar podpory P2

43) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 filar podpory P2

43) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 filar podpory P2

44) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

44) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

45) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

45) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

46) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

46) 2020-02-18 Obiekt WD-22.7 podpora P1 deskowanie korpusu

47) 2020-02-18 zbrojenie podpory P3 obiekt WD-22.7

47) 2020-02-18 zbrojenie podpory P3 obiekt WD-22.7

48) 2020-02-18 badanie dna wykopu przepustu PZSp-15.5

48) 2020-02-18 badanie dna wykopu przepustu PZSp-15.5

49) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P1

49) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P1

50) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P2

50) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P2

51) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P2

51) 2020-02-18 Obiekt WS/PZSp-24.6 podpora P2

52) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

52) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

53) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

53) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

54) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

54) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie ławy P1 nitka prawa

55) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie P1 nitka prawa

55) 2020-02-19 Obiekt WS/PZD-28.4 betonowanie P1 nitka prawa

56) 2020-02-19 Obiekt WS-17.1 zbrojenie P1

56) 2020-02-19 Obiekt WS-17.1 zbrojenie P1

57) 2020-02-19 Odhumusowanie przy DS-15.3

57) 2020-02-19 Odhumusowanie przy DS-15.3

58) 2020-02-19 DS-15.3 przy obiekcie WS-16.9

58) 2020-02-19 DS-15.3 przy obiekcie WS-16.9

59) 2020-02-19 Odhumusowanie przy DS-15.3

59) 2020-02-19 Odhumusowanie przy DS-15.3

60) 2020-02-19 Trasa zasadnicza km 25+900-26+100 zagęszczanie podłoża

60) 2020-02-19 Trasa zasadnicza km 25+900-26+100 zagęszczanie podłoża

61) 2020-01-20 Obiekt WD-33.6 - archeologia

61) 2020-01-20 Obiekt WD-33.6 - archeologia

62) 2020-02-20 Obiekt WSP_PZSp-24.6 Wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu

62) 2020-02-20 Obiekt WSP_PZSp-24.6 Wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu

63) 2020-02-20 Obiekt WSP_PZSp-24.6 Wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu

63) 2020-02-20 Obiekt WSP_PZSp-24.6 Wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu

64) 2020-02-21  Prace związane z budową drogi serwisowej w km 15+400

64) 2020-02-21 Prace związane z budową drogi serwisowej w km 15+400

65) 2020-02-21 Odhumusowanie w km 26+700

65) 2020-02-21 Odhumusowanie w km 26+700

66) 2020-02-21 Teren budowy wzdłuż sąsiadującej z liniami rozgraniczającymi ściany lasu w km 32+100-32+200

66) 2020-02-21 Teren budowy wzdłuż sąsiadującej z liniami rozgraniczającymi ściany lasu w km 32+100-32+200

67) 2020-02-21 Prace archeologiczne w km 33+600

67) 2020-02-21 Prace archeologiczne w km 33+600

68) 2020-02-21 Prace archeologiczne w km 33+600

68) 2020-02-21 Prace archeologiczne w km 33+600

69) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 km 17+790-17+910 - wymiana gruntu

69) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 km 17+790-17+910 - wymiana gruntu

70) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 km 17+790-17+910 - wymiana gruntu

70) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 km 17+790-17+910 - wymiana gruntu

71) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 - warstwy nasypowe

71) 2020-02-24 Trasa zasadnicza S7 - warstwy nasypowe

72) 2020-02-24 Naprawa nawierzchni DK7 w Mdzewku

72) 2020-02-24 Naprawa nawierzchni DK7 w Mdzewku

73) 2020-002-26 Wymiana gruntu w km 17+790- 17+910

73) 2020-002-26 Wymiana gruntu w km 17+790- 17+910

74) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1- S1

74) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1- S1

75) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1-S1

75) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1-S1

76) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1-S1

76) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 betonowanie ławy fundamentowej P1-S1

77) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonane zbrojenie ławy

77) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonane zbrojenie ławy

78) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonana ława P2

78) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonana ława P2

79) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonana ława P2

79) 2020-02-26 Obiekt WS-17.1 wykonana ława P2

80) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego, ok. km 25+900;

80) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego, ok. km 25+900;

81) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego, ok. km 25+900;

81) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego, ok. km 25+900;

82) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 25+600;

82) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 25+600;

83) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 25+600;

83) 2020-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 25+600;

84) 200-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 14+600;

84) 200-02-26 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok. km 14+600;

85) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950-26+100 badania zagęszczenia i wykopy rowów

85) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950-26+100 badania zagęszczenia i wykopy rowów

86) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950-26+100 badania zagęszczania i wykopy rowów

86) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950-26+100 badania zagęszczania i wykopy rowów

87) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950 do 26+100 badania zagęszczania i wykopy rowów

87) 2020-02-28 Podłoże TG w km 25+950 do 26+100 badania zagęszczania i wykopy rowów

88) 2020-02-28 DS15.3 wymiana gruntu

88) 2020-02-28 DS15.3 wymiana gruntu

89) 2020-02-28 DS15,3 wymiana gruntu

89) 2020-02-28 DS15,3 wymiana gruntu

90) 2020-02-28 TG 26+300-26+800 oraz DS26 w podbudowie z kruszywa

90) 2020-02-28 TG 26+300-26+800 oraz DS26 w podbudowie z kruszywa

Script logo