Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

1) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

2) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

2) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

3) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

3) 2020-04-02 Obiekt PZMp-17.8 montaż prefabrykatów

4) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

4) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

5) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

5) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

6) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

6) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

7) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

7) 2020-04-02 Obiekt WS-17.1 zbrojenie i deskowanie korpusu

8) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 izolacja powłokowa P3

8) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 izolacja powłokowa P3

9) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 izolacja powłokowa P3

9) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 izolacja powłokowa P3

10) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 zbrojenie i deskowanie oczepu P2

10) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 zbrojenie i deskowanie oczepu P2

11) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 zbrojenie korpusu P2

11) 2020-04-02 Obiekt WD-18.7 zbrojenie korpusu P2

12) 2020-04-02 Obiekt WD-31.0 zbrojenie i deskowanie P3

12) 2020-04-02 Obiekt WD-31.0 zbrojenie i deskowanie P3

13) 2020-04-02 Obiekt WD-31.0 zbrojenie i deskowanie P3

13) 2020-04-02 Obiekt WD-31.0 zbrojenie i deskowanie P3

14) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3 Pale Franki przed rozkuciem P1

14) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3 Pale Franki przed rozkuciem P1

15) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3 pale Franki po rozkuciu głowic P2

15) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3 pale Franki po rozkuciu głowic P2

16) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3a pale Franki przed rozkuciem głowic P1

16) 2020-04-02 Obiekt PZMp-31.3a pale Franki przed rozkuciem głowic P1

17) Obiekt PZMp-31.3a pale Franki przed rozkuciem głowic P2

17) Obiekt PZMp-31.3a pale Franki przed rozkuciem głowic P2

18) 2020-04-08 stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego ok km 16+500

18) 2020-04-08 stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego ok km 16+500

19) 2020-04-08 stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego ok km 16+500

19) 2020-04-08 stan prac ziemnych w pobliżu nowo odkrytego stanowiska archeologicznego ok km 16+500

20) 2020-04-08 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok km 25+900

20) 2020-04-08 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok km 25+900

21) 2020-04-08 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok km 25+900

21) 2020-04-08 Stan prac ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych ok km 25+900

22) 2020-04-14 Trasa Zasadnicza S7 warstwy nasypowe km 32+600

22) 2020-04-14 Trasa Zasadnicza S7 warstwy nasypowe km 32+600

23) 2020-04-14 Trasa Zasadnicza S7 warstwy nasypowe km 32+600

23) 2020-04-14 Trasa Zasadnicza S7 warstwy nasypowe km 32+600

24) 2020-04-14 DS32 stabilizacja pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

24) 2020-04-14 DS32 stabilizacja pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25) 2020-04-14 DS32 stabilizacja pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25) 2020-04-14 DS32 stabilizacja pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

26) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 korpus przyczółka P1

26) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 korpus przyczółka P1

27) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 betonowanie korpusu przyczółka P1

27) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 betonowanie korpusu przyczółka P1

28) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 pobieranie próbek betonowych do badań

28) 2020-04-14 Obiekt WD-31.0 pobieranie próbek betonowych do badań

29) 2020-04-15 budowa II warstwy nasypu w km 14+200 - 14+300

29) 2020-04-15 budowa II warstwy nasypu w km 14+200 - 14+300

30) 2020-04-15 badanie podłoża w km 16+270

30) 2020-04-15 badanie podłoża w km 16+270

31) 2020-04-15 podbudowa z kruszywa łamanego DS-15.3

31) 2020-04-15 podbudowa z kruszywa łamanego DS-15.3

32) 2020-04-15 wykopy w km 18+800

32) 2020-04-15 wykopy w km 18+800

33) 2020-04-15 IV warstwa nasypu TG w km 23+700-23+800

33) 2020-04-15 IV warstwa nasypu TG w km 23+700-23+800

34) 2020-04-15 DS25 podbudowa z kruszywa łamanego

34) 2020-04-15 DS25 podbudowa z kruszywa łamanego

35) 2020-04-15 V warstwa nasypu TG w km 32+380-32+500

35) 2020-04-15 V warstwa nasypu TG w km 32+380-32+500

36) 2020-04-15 odhumusowanie w km 33+600-33+700

36) 2020-04-15 odhumusowanie w km 33+600-33+700

37) 2020-04-15 badania archeologiczne ok. km 16+600

37) 2020-04-15 badania archeologiczne ok. km 16+600

38) 2020-04-15 badania archeologiczne ok. km 16+600;

38) 2020-04-15 badania archeologiczne ok. km 16+600;

39) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 16+900

39) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 16+900

40) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 16+900

40) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 16+900

41) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km  27+300

41) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 27+300

42) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 27+300

42) 2020-04-15 stan prac ziemnych ok km 27+300

43) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie korpusu P3

43) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie korpusu P3

44) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zabetonowana ława P1

44) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zabetonowana ława P1

45) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zabetonowane słupy P2

45) 2020-04-15 Obiekt WD-27.1 zabetonowane słupy P2

46) 2020-04-15 Obiekt WS/PZD-28.4 montaż łożysk nitka prawa P1

46) 2020-04-15 Obiekt WS/PZD-28.4 montaż łożysk nitka prawa P1

47) 2020-04-15 Obiekt WS/PZD-28.4 montaż łożysk nitka prawa P1

47) 2020-04-15 Obiekt WS/PZD-28.4 montaż łożysk nitka prawa P1

48) 2020-04-15 Obiekt WD-29.3 wykonanie skrzydeł P3

48) 2020-04-15 Obiekt WD-29.3 wykonanie skrzydeł P3

49) 2020-04-15 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie korpusu P1 i P2

49) 2020-04-15 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie korpusu P1 i P2

50) 2020-04-15 Obiekt WD-18.7 deskowanie korpusu P1

50) 2020-04-15 Obiekt WD-18.7 deskowanie korpusu P1

51) 2020-04-15 Obiekt WD-18.7 zabetonowany oczep P2

51) 2020-04-15 Obiekt WD-18.7 zabetonowany oczep P2

52) 2020-04-16 odhumusowanie TG w km 16+850 - 16+900

52) 2020-04-16 odhumusowanie TG w km 16+850 - 16+900

53) 2020-04-16 Węzeł Mława Południe, łącznice Ł3 i Ł4 - badanie podłoża

53) 2020-04-16 Węzeł Mława Południe, łącznice Ł3 i Ł4 - badanie podłoża

54) 2020-04-17 Obiekt PZSp-16.7 zbrojenie ławy betonowej

54) 2020-04-17 Obiekt PZSp-16.7 zbrojenie ławy betonowej

55) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 montaż łożysk P1

55) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 montaż łożysk P1

56) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 montaż łożysk P1

56) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 montaż łożysk P1

57) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 wykonany oczep P2

57) 2020-04-17 Obiekt WD-22.7 wykonany oczep P2

58) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

58) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

59) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

59) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

60) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

60) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 deskowanie korpusu P3

61) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 izolacja ławy betonowej P2

61) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 izolacja ławy betonowej P2

62) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

62) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

63) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

63) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

64) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

64) 2020-04-17 Obiekt WD-25.7 rozbiórka deskowania P3

65) 2020-04-17 Obiekt WD-27.1 izolacja ławy fundamentowej P3

65) 2020-04-17 Obiekt WD-27.1 izolacja ławy fundamentowej P3

66) 2020-04-17 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie korpusu P3

66) 2020-04-17 Obiekt WD-27.1 zbrojenie i deskowanie korpusu P3

67) 2020-04-17 Obiekt WS-PZDp-16.9 badanie podłoża

67) 2020-04-17 Obiekt WS-PZDp-16.9 badanie podłoża

68) 2020-04-17 Obiekt WS-PZS-20.1 wymiana gruntu

68) 2020-04-17 Obiekt WS-PZS-20.1 wymiana gruntu

69) 2020-04-20 Teren budowy w miejscu prowadzenia prac ziemnych związanych z  odhumusowaniem w km 16+500

69) 2020-04-20 Teren budowy w miejscu prowadzenia prac ziemnych związanych z odhumusowaniem w km 16+500

70) 2020-04-20 Teren inwestycji w okolicy budowanego przejścia dla zwierząt w km 17+800

70) 2020-04-20 Teren inwestycji w okolicy budowanego przejścia dla zwierząt w km 17+800

71) 2020-04-21  kontrola stanu technicznego tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych w km 28+500-28+700

71) 2020-04-21 kontrola stanu technicznego tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych w km 28+500-28+700

72) 2020-04-21 Kontrola podmokłości występujących w liniach rozgraniczających  budowy w km 16+300

72) 2020-04-21 Kontrola podmokłości występujących w liniach rozgraniczających budowy w km 16+300

73) 2020-04-21 Kontrola terenu inwestycji w okolicy budowanego przejścia dla zwierząt w km 22+900

73) 2020-04-21 Kontrola terenu inwestycji w okolicy budowanego przejścia dla zwierząt w km 22+900

74) 2020-04-21 Obiekt PZM-16.7 badania laboratoryjne

74) 2020-04-21 Obiekt PZM-16.7 badania laboratoryjne

75) 2020-04-21 Obiekt PZM-16.7 betonowanie płyty fundamentowej

75) 2020-04-21 Obiekt PZM-16.7 betonowanie płyty fundamentowej

76) 2020-04-21 Teren w okolicy rowów melioracyjnych sąsiadujących z budową w km 16+500

76) 2020-04-21 Teren w okolicy rowów melioracyjnych sąsiadujących z budową w km 16+500

77) 2020-04-21 Trasa zasadnicza km 17+900 budowa kolektora deszczowego

77) 2020-04-21 Trasa zasadnicza km 17+900 budowa kolektora deszczowego

78) 2020-04-21 Trasa zasadnicza km 17+900 budowa kolektora deszczowego

78) 2020-04-21 Trasa zasadnicza km 17+900 budowa kolektora deszczowego

79) 2020-04-21 Trasa zasadnicza S7 km 17+000 - 17+090 zagęszczanie warstw nasypowych

79) 2020-04-21 Trasa zasadnicza S7 km 17+000 - 17+090 zagęszczanie warstw nasypowych

80) 2020-04-21 Trasa zasadnicza S7 km 17+000 - 17+090 zagęszczanie warstw nasypowych

80) 2020-04-21 Trasa zasadnicza S7 km 17+000 - 17+090 zagęszczanie warstw nasypowych

81) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 badania laboratoryjne

81) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 badania laboratoryjne

82) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 betonowanie korpusu przyczółka P1

82) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 betonowanie korpusu przyczółka P1

83) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 betonowanie korpusu przyczółka P1

83) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 betonowanie korpusu przyczółka P1

84) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka P1

84) 2020-04-21 Obiekt WD-25.7 przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka P1

85) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 20+900-21+000

85) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 20+900-21+000

86) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 20+900-21+000

86) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 20+900-21+000

87) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 34+000-35+100

87) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 34+000-35+100

88) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 34+000-35+100

88) 2020-04-22 Odhumusowanie w km 34+000-35+100

89) 2020-04-23 Wymiana gruntu w km 15+610

89) 2020-04-23 Wymiana gruntu w km 15+610

90) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa betonowanie

90) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa betonowanie

91) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa betonowanie

91) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa betonowanie

92) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa przed betonowaniem

92) 2020-04-28 Obiekt WS/PZD-28.4 korpus przyczółka P1 nitka lewa przed betonowaniem

93) 2020-04-28 Odhumusowanie przy Obiekcie PZM-16.7

93) 2020-04-28 Odhumusowanie przy Obiekcie PZM-16.7

94) 2020-04-28 Odhumusowanie przy obiekcie PZM-16.7

94) 2020-04-28 Odhumusowanie przy obiekcie PZM-16.7

95) 2020-04-28 Odhumusowanie w km 16+600-16+700

95) 2020-04-28 Odhumusowanie w km 16+600-16+700

96) 2020-04-28 Odhumusowanie w km 16+600-16+700

96) 2020-04-28 Odhumusowanie w km 16+600-16+700

97) 2020-04-28 Trasa zasadnicza S7 - kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe z przykanalikami km 14+100-14+300

97) 2020-04-28 Trasa zasadnicza S7 - kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe z przykanalikami km 14+100-14+300

98) 2020-04-28 Trasa zasadnicza S7 - kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe z przykanalikami km 14+100-14+300

98) 2020-04-28 Trasa zasadnicza S7 - kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe z przykanalikami km 14+100-14+300

99) 2020-04-28 Wzmacnianie podłoża w km 16+000-16+100

99) 2020-04-28 Wzmacnianie podłoża w km 16+000-16+100

100) 2020-04-29 Trasa zasadnicza S7 km 26+300 badanie zagęszczenia warstw nasypowych

100) 2020-04-29 Trasa zasadnicza S7 km 26+300 badanie zagęszczenia warstw nasypowych

101) 2020-04-29 Trasa zasadnicza S7 km 26+300 warstwy nasypowe

101) 2020-04-29 Trasa zasadnicza S7 km 26+300 warstwy nasypowe

102) 2020-04-30 Budowa nasypu TG32400

102) 2020-04-30 Budowa nasypu TG32400

103) 2020-04-30 Budowa nasypu TG w km 26+250

103) 2020-04-30 Budowa nasypu TG w km 26+250

104) 2020-04-30 Budowa nasypu w km 26+250

104) 2020-04-30 Budowa nasypu w km 26+250

105) 2020-04-30 Nasyp przy WD-32 na drodze DP1240

105) 2020-04-30 Nasyp przy WD-32 na drodze DP1240

106) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3 wykonana ława P2 nitka prawa

106) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3 wykonana ława P2 nitka prawa

107) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3 wykonana ława P1 nitka prawa

107) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3 wykonana ława P1 nitka prawa

108) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3a zbrojenie ławy P1

108) 2020-04-30 Obiekt PZMp-31.3a zbrojenie ławy P1

109) 2020-04-30 Obiekt WD-31 zbrojenie filara P2

109) 2020-04-30 Obiekt WD-31 zbrojenie filara P2

110) 2020-04-30 Podłoże pod nasyp TG w km 21+000

110) 2020-04-30 Podłoże pod nasyp TG w km 21+000

111) 2020-04-30 Wykop TG w km 25+200

111) 2020-04-30 Wykop TG w km 25+200

112) 2020-04-30 Wymiana gruntu TG 34500

112) 2020-04-30 Wymiana gruntu TG 34500

Script logo