Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-05-05 Nasyp III warstwa w km 32+550

1) 2020-05-05 Nasyp III warstwa w km 32+550

2) 2020-05-06 Obiekt PZM-19.6 izolacja styków + deskowanie i zbrojenie wlot/wylot

2) 2020-05-06 Obiekt PZM-19.6 izolacja styków + deskowanie i zbrojenie wlot/wylot

3) 2020-05-06 Obiekt WD-33.6 wykop pod P2

3) 2020-05-06 Obiekt WD-33.6 wykop pod P2

4) 2020-05-06 Obiekt WD-33.6 wykop pod P3

4) 2020-05-06 Obiekt WD-33.6 wykop pod P3

5) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  - umocowanie kotew

5) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 - umocowanie kotew

6) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  - umocowanie kotew

6) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 - umocowanie kotew

7) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  P1 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

7) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 P1 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

8) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  P1 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

8) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 P1 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

9) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  P2 deskowanie i zbrojenie, segment 2 i 4

9) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 P2 deskowanie i zbrojenie, segment 2 i 4

10) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1  P2 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

10) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 P2 przygotowanie do betonowania, segment 2 i 4

11) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 widok z góry na podporę P1 i P2

11) 2020-05-06 Obiekt WS-17.1 widok z góry na podporę P1 i P2

12) 2020-05-06 Obiekt WS-20.1 deskowanie P1 i P2

12) 2020-05-06 Obiekt WS-20.1 deskowanie P1 i P2

13) 2020-05-06 Obiekt WS-20.1 rozbiórka deskowania P1 nitka lewa

13) 2020-05-06 Obiekt WS-20.1 rozbiórka deskowania P1 nitka lewa

14) 2020-05-06 PZMp-31.3a zbrojenie ławy P1

14) 2020-05-06 PZMp-31.3a zbrojenie ławy P1

15) 2020-05-06 Wykonywanie warstwy nasypu w km 15+600

15) 2020-05-06 Wykonywanie warstwy nasypu w km 15+600

16) 2020-05-07 Obiekt PZMp-16.7 częściowy montaż przepustu

16) 2020-05-07 Obiekt PZMp-16.7 częściowy montaż przepustu

17) 2020-05-07 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy

17) 2020-05-07 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy

18) 2020-05-07 Obiekt WD-24.6 zbrojenie ławy nitka lewa P2

18) 2020-05-07 Obiekt WD-24.6 zbrojenie ławy nitka lewa P2

19) 2020-05-07 Obiekt WD-27.1 deskowanie korpusu

19) 2020-05-07 Obiekt WD-27.1 deskowanie korpusu

20) 2020-05-07 Obiekt WD-27.1 izolacja filara P2

20) 2020-05-07 Obiekt WD-27.1 izolacja filara P2

21) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 wykop pod wymianę P2 nitka lewa

21) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 wykop pod wymianę P2 nitka lewa

22) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 wymiana nitka prawa

22) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 wymiana nitka prawa

23) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1

23) 2020-05-07 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1

24) 2020-05-11 Obiekt PZM-20.9 elementy przepustu

24) 2020-05-11 Obiekt PZM-20.9 elementy przepustu

25) 2020-05-11 Obiekt PZM-20.9 wykop pod przepust

25) 2020-05-11 Obiekt PZM-20.9 wykop pod przepust

26) 2020-05-11 Obiekt PZM-21.8 elementy przepustu

26) 2020-05-11 Obiekt PZM-21.8 elementy przepustu

27) 2020-05-11 Obiekt PZM-21.8 wykonanie ławy żwirowej pod przepust

27) 2020-05-11 Obiekt PZM-21.8 wykonanie ławy żwirowej pod przepust

28) 2020-05-11 Obiekt PZM-22.9 izolacja ścian przepustu

28) 2020-05-11 Obiekt PZM-22.9 izolacja ścian przepustu

29) 2020-05-11 Obiekt PZM-22.9 wykonanie zasypki przepustu

29) 2020-05-11 Obiekt PZM-22.9 wykonanie zasypki przepustu

30) 2020-05-11 Obiekt PZM-23.8 elementy przepustu

30) 2020-05-11 Obiekt PZM-23.8 elementy przepustu

31) 2020-05-11 Obiekt PZM-23.8 wykonanie ławy żwirowej

31) 2020-05-11 Obiekt PZM-23.8 wykonanie ławy żwirowej

32) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3 izolacja ścian ławy P1

32) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3 izolacja ścian ławy P1

33) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3 izolacja ścian ławy P2

33) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3 izolacja ścian ławy P2

34) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3a wykonanie ławy P1 i P2

34) 2020-05-11 Obiekt PZMp-31.3a wykonanie ławy P1 i P2

35) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 badanie świeżej mieszanki betonu

35) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 badanie świeżej mieszanki betonu

36) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 betonowanie ławy fundamentowej nitka lewa

36) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 betonowanie ławy fundamentowej nitka lewa

37) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 pobieranie próbek

37) 2020-05-11 Obiekt PZSp-24.6 pobieranie próbek

38) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 deskowanie P2 korpus nitka prawa

38) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 deskowanie P2 korpus nitka prawa

39) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 deskowanie P2 korpus nitka prawa

39) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 deskowanie P2 korpus nitka prawa

40) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 montaż deskowania nitka prawa P1

40) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 montaż deskowania nitka prawa P1

41) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 wykonanie korpusu P2 nitka lewa z łożyskami

41) 2020-05-11 Obiekt WS-20.1 wykonanie korpusu P2 nitka lewa z łożyskami

42) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 deskowanie stropu nitka lewa

42) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 deskowanie stropu nitka lewa

43) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie i deskowanie stropu nitka lewa

43) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie i deskowanie stropu nitka lewa

44) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie ściany

44) 2020-05-13 Obiekt PZSp-15.5 zbrojenie ściany

45) 2020-05-13 Obiekt WD/PZD-16.9 widok na P1 obu nitek

45) 2020-05-13 Obiekt WD/PZD-16.9 widok na P1 obu nitek

46) 2020-05-13 Obiekt WD-15.7 rozkute pale P1

46) 2020-05-13 Obiekt WD-15.7 rozkute pale P1

47) 2020-05-13 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P2

47) 2020-05-13 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P2

48) 2020-05-13 Obiekt WD-34.6 deskowanie i zbrojenie P1

48) 2020-05-13 Obiekt WD-34.6 deskowanie i zbrojenie P1

49) 2020-05-13 Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km 28+250-29+400

49) 2020-05-13 Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km 28+250-29+400

50) 2020-05-13 Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km 28+250-29+400

50) 2020-05-13 Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km 28+250-29+400

51) 2020-05-15 Nasyp 28+400-29+200

51) 2020-05-15 Nasyp 28+400-29+200

52) 2020-05-15 Ulepszanie nasypu spoiwem hydraulicznym 28+470-28+650

52) 2020-05-15 Ulepszanie nasypu spoiwem hydraulicznym 28+470-28+650

53) 2020-05-15 Wymiana gruntu w km 14+460-16+540

53) 2020-05-15 Wymiana gruntu w km 14+460-16+540

54) 2020-05-15 Wymiana gruntu w km 14+460-16+540

54) 2020-05-15 Wymiana gruntu w km 14+460-16+540

55) 2020-05-18 Nasyp w km 34+275-34+410

55) 2020-05-18 Nasyp w km 34+275-34+410

56) 2020-05-18 Nasyp w km 34+275-34+410

56) 2020-05-18 Nasyp w km 34+275-34+410

57) 2020-05-18 Obiekt  WS_PZSp- 24.6 betonowanie fundamentu P2 nitka prawa

57) 2020-05-18 Obiekt WS_PZSp- 24.6 betonowanie fundamentu P2 nitka prawa

58) 2020-05-18 Obiekt WD-34.6 warstwa wyrównawcza podpora P1, P3

58) 2020-05-18 Obiekt WD-34.6 warstwa wyrównawcza podpora P1, P3

59) 2020-05-18 Obiekt WD-34.6 warstwa wyrównawcza podpora P1, P3

59) 2020-05-18 Obiekt WD-34.6 warstwa wyrównawcza podpora P1, P3

60) 2020-05-18 Wykop TG 24+100

60) 2020-05-18 Wykop TG 24+100

61) 2020-05-19 DS28

61) 2020-05-19 DS28

62) 2020-05-19 Nasyp 28+460-28+650

62) 2020-05-19 Nasyp 28+460-28+650

63) 2020-05-19 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P2

63) 2020-05-19 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P2

64) 2020-05-19 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P3

64) 2020-05-19 Obiekt WD-15.7 zbrojenie ławy P3

65) 2020-05-19 Obiekt WD-27.1 zbrojenie korpusu P1

65) 2020-05-19 Obiekt WD-27.1 zbrojenie korpusu P1

66) 2020-05-19 Obiekt WD-27.1 zbrojenie korpusu P1

66) 2020-05-19 Obiekt WD-27.1 zbrojenie korpusu P1

67) 2020-05-19 Obiekt WD-33.6 zabetonowana ława P1

67) 2020-05-19 Obiekt WD-33.6 zabetonowana ława P1

68) 2020-05-19 Obiekt WD-33.6 zabetonowana ława P2

68) 2020-05-19 Obiekt WD-33.6 zabetonowana ława P2

69) 2020-05-19 Obiekt WS_PZD-16.9 betonowanie fundamentu P1 nitka prawa

69) 2020-05-19 Obiekt WS_PZD-16.9 betonowanie fundamentu P1 nitka prawa

70) 2020-05-19 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1

70) 2020-05-19 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1

71) 2020-05-20 Obiekt WS-20.1 badania świeżej mieszanki betonu

71) 2020-05-20 Obiekt WS-20.1 badania świeżej mieszanki betonu

72) 2020-05-20 Obiekt WS-20.1 badania świeżej mieszanki betonu

72) 2020-05-20 Obiekt WS-20.1 badania świeżej mieszanki betonu

73) 2020-05-21 Obiekt PZM-16.0 wykop pod ławę fundamentową

73) 2020-05-21 Obiekt PZM-16.0 wykop pod ławę fundamentową

74) 2020-05-21 Obiekt PZM-18.5 wykonanie ławy żwirowej

74) 2020-05-21 Obiekt PZM-18.5 wykonanie ławy żwirowej

75) 2020-05-21 Obiekt PZM-23.8 montaż przepustu

75) 2020-05-21 Obiekt PZM-23.8 montaż przepustu

76) 2020-05-21 Obiekt PZM-23.8 montaż przepustu

76) 2020-05-21 Obiekt PZM-23.8 montaż przepustu

77) 2020-05-21 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P2

77) 2020-05-21 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P2

78) 2020-05-21 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P3

78) 2020-05-21 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P3

79) 2020-05-21 Obiekt WD--29.3 izolacja korpusu P3

79) 2020-05-21 Obiekt WD--29.3 izolacja korpusu P3

80) 2020-05-21 Obiekt WD-33.6 zbrojenie przed betonowaniem P3

80) 2020-05-21 Obiekt WD-33.6 zbrojenie przed betonowaniem P3

81) 2020-05-21 Obiekt WS-16.9 wykonany beton podkładowy P2 P/L

81) 2020-05-21 Obiekt WS-16.9 wykonany beton podkładowy P2 P/L

82) 2020-05-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1 P

82) 2020-05-21 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy P1 P

83) 2020-05-22 Prace przy montażu obiektu PZMp-16.7

83) 2020-05-22 Prace przy montażu obiektu PZMp-16.7

84) 2020-05-22 Prace przy obiekcie PZMp-16.5

84) 2020-05-22 Prace przy obiekcie PZMp-16.5

85) 2020-05-22 Prace przy obiekcie PZMp-16.5

85) 2020-05-22 Prace przy obiekcie PZMp-16.5

86) 2020-05-25 Obiekt PZMp-23.8 montaż przepustu

86) 2020-05-25 Obiekt PZMp-23.8 montaż przepustu

87) 2020-05-25 Obiekt PZMp-32.2 ława żwirowa

87) 2020-05-25 Obiekt PZMp-32.2 ława żwirowa

88) 2020-05-25 Obiekt WD-15.7 przygotowanie fundamentu P2, P3 do betonowania

88) 2020-05-25 Obiekt WD-15.7 przygotowanie fundamentu P2, P3 do betonowania

89) 2020-05-25 Obiekt WD-15.7 przygotowanie fundamentu P2, P3 do betonowania

89) 2020-05-25 Obiekt WD-15.7 przygotowanie fundamentu P2, P3 do betonowania

90) 2020-05-25 Przygotowanie podłoża pod izolację P3

90) 2020-05-25 Przygotowanie podłoża pod izolację P3

91) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

91) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

92) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

92) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

93) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

93) 2020-05-25 Trasa zasadnicza S7 km 15+480-15+700 budiwa nasypu warstwy 4,5- nasyp ulepszony

Script logo