Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-06-02  Obiekt PZMp-14.3 wykonanie ławy żwirowej

1) 2020-06-02 Obiekt PZMp-14.3 wykonanie ławy żwirowej

2) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+340 do 16+460

2) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+340 do 16+460

3) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+600 do 16+700

3) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+600 do 16+700

4) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+600 do 16+700

4) 2020-06-02 Nasyp w km od 16+600 do 16+700

5) 2020-06-02 Obiekt PZM-22.9 zbrojenie płyt przejściowych

5) 2020-06-02 Obiekt PZM-22.9 zbrojenie płyt przejściowych

6) 2020-06-02 Obiekt PZMp-14.5 wykop pod ławę żwirową

6) 2020-06-02 Obiekt PZMp-14.5 wykop pod ławę żwirową

7) 2020-06-02 Obiekt PZMp-15.5 wykonanie zbrojenia nitka L

7) 2020-06-02 Obiekt PZMp-15.5 wykonanie zbrojenia nitka L

8) 2020-06-02 Obiekt PZMp-15.5 wykonanie zbrojenia nitka L

8) 2020-06-02 Obiekt PZMp-15.5 wykonanie zbrojenia nitka L

9) 2020-06-02 Obiekt PZMp-16.5 wykonanie betonu podkładowego

9) 2020-06-02 Obiekt PZMp-16.5 wykonanie betonu podkładowego

10) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.5 ułożony przepust na podsypce

10) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.5 ułożony przepust na podsypce

11) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.5 ułożony przepust na podsypce

11) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.5 ułożony przepust na podsypce

12) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.9 wykop pod ławę żwirową

12) 2020-06-02 Obiekt PZMp-18.9 wykop pod ławę żwirową

13) 2020-06-02 Obiekt PZMp-23.8 obsypka przepustu

13) 2020-06-02 Obiekt PZMp-23.8 obsypka przepustu

14) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 przygotowanie ławy do Pull-off P2

14) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 przygotowanie ławy do Pull-off P2

15) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 przygotowanie ławy do Pull-off P2

15) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 przygotowanie ławy do Pull-off P2

16) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P1

16) 2020-06-02 Obiekt WD-15.7 zbrojenie i deskowanie P1

17) 2020-06-02 Wymiana gruntu w km 16+750

17) 2020-06-02 Wymiana gruntu w km 16+750

18) 2020-06-02 Wymiana gruntu w km 16+750

18) 2020-06-02 Wymiana gruntu w km 16+750

19) 2020-06-03 Wykopy w  km 33+400

19) 2020-06-03 Wykopy w km 33+400

20) 2020-06-03 Wykopy w km 33+400

20) 2020-06-03 Wykopy w km 33+400

21) 2020-06-03 S7 km 20+200 wykonywanie warstw nasypowych

21) 2020-06-03 S7 km 20+200 wykonywanie warstw nasypowych

22) 2020-06-04 Obiekt PZMp-34.4 wykonywanie pali Franki

22) 2020-06-04 Obiekt PZMp-34.4 wykonywanie pali Franki

23) 2020-06-04 Obiekt WD-31.0 wykonywanie zbrojenia na podporach

23) 2020-06-04 Obiekt WD-31.0 wykonywanie zbrojenia na podporach

24) 2020-06-04 Obiekt WD-31.0 wykonywanie zbrojenia na podporach

24) 2020-06-04 Obiekt WD-31.0 wykonywanie zbrojenia na podporach

25) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 i P2 nitka L/P

25) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 i P2 nitka L/P

26) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 I P2 nitka L/P

26) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 I P2 nitka L/P

27) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 i P2 nitka L/P

27) 2020-06-04 Obiekt WS/PZS-20.1 betonowanie ścian bocznych P1 i P2 nitka L/P

28) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.5 montaż przepustu

28) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.5 montaż przepustu

29) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.7 montaż przepustu

29) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.7 montaż przepustu

30) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.7 montaż przepustu

30) 2020-06-08 Obiekt PZM-14.7 montaż przepustu

31) 2020-06-08 Obiekt PZMp-16.0 montaż przepustu

31) 2020-06-08 Obiekt PZMp-16.0 montaż przepustu

32) 2020-06-08 Obiekt PZMp-16.5 zbrojenie ławy

32) 2020-06-08 Obiekt PZMp-16.5 zbrojenie ławy

33) 2020-06-08 Obiekt WD-15.7 pielęgnacja betonu

33) 2020-06-08 Obiekt WD-15.7 pielęgnacja betonu

34) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 przygotowana ława do betonowania, nitka L

34) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 przygotowana ława do betonowania, nitka L

35) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 przygotowana ława do betonowania, nitka L

35) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 przygotowana ława do betonowania, nitka L

36) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 zbrojenie korpusu nitka P

36) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 zbrojenie korpusu nitka P

37) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy nitka L/P

37) 2020-06-08 Obiekt WS-16.9 zbrojenie ławy nitka L/P

38)2020-06-08 Węzeł Żurominek zaroby próbne betonów konstrukcyjnych

38)2020-06-08 Węzeł Żurominek zaroby próbne betonów konstrukcyjnych

39) 2020-06-08 Węzeł Żurominek zaroby próbne betonów konstrukcyjnych

39) 2020-06-08 Węzeł Żurominek zaroby próbne betonów konstrukcyjnych

40) 2020-06-09 Obiekt PZM-16.5 betonowanie ławy fundamentowej

40) 2020-06-09 Obiekt PZM-16.5 betonowanie ławy fundamentowej

41) 2020-06-09 Obiekt PZMp-34.4 wykonywanie pali

41) 2020-06-09 Obiekt PZMp-34.4 wykonywanie pali

42) 2020-06-09 Obiekt WD-34.6 zbrojenie ławy fundamentowej P-3

42) 2020-06-09 Obiekt WD-34.6 zbrojenie ławy fundamentowej P-3

43) 2020-06-10 Droga poprzeczna, Węzeł Strzegowo - zagęszczanie warstw nasypowych

43) 2020-06-10 Droga poprzeczna, Węzeł Strzegowo - zagęszczanie warstw nasypowych

44) 2020-06-10 droga serwisowa DS-36 zagęszczanie warstwy nasypowej

44) 2020-06-10 droga serwisowa DS-36 zagęszczanie warstwy nasypowej

45) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

45) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

46) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

46) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

47) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

47) 2020-06-10 Obiekt WD-33.6 betonowanie korpusu przyczółka P-1

48) 2020-06-10 Trasa zasadnicza S7 km 33+400 - roboty ziemne, wykopy

48) 2020-06-10 Trasa zasadnicza S7 km 33+400 - roboty ziemne, wykopy

49) 2020-06-10 Trasa zasadnicza S7 km 33+400 - roboty ziemne, wykopy

49) 2020-06-10 Trasa zasadnicza S7 km 33+400 - roboty ziemne, wykopy

50) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.3 obsypka przepustu

50) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.3 obsypka przepustu

51) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.5 obsypka przepustu

51) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.5 obsypka przepustu

52) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.7 przygotowanie do obsypki przepustu

52) 2020-06-15 Obiekt PZM-14.7 przygotowanie do obsypki przepustu

53) 2020-06-15 Obiekt PZM-16.5 płyta żelbetowa pod przepust

53) 2020-06-15 Obiekt PZM-16.5 płyta żelbetowa pod przepust

54) 2020-06-15 Obiekt PZM-17.8 obsypka przepustu

54) 2020-06-15 Obiekt PZM-17.8 obsypka przepustu

55) 2020-06-15 Obiekt PZM-17.8 obsypka przepustu

55) 2020-06-15 Obiekt PZM-17.8 obsypka przepustu

56) 2020-06-15 Obiekt PZM-19.6 przygotowanie do wykonania betonu podkładowego

56) 2020-06-15 Obiekt PZM-19.6 przygotowanie do wykonania betonu podkładowego

57) 2020-06-15 Obiekt WD-22.7 montaż belek

57) 2020-06-15 Obiekt WD-22.7 montaż belek

58) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-1

58) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-1

59) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-2

59) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-2

60) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-3

60) 2020-06-15 Obiekt WS-15.7 ława żelbetowa - P-3

61) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 betonowanie ławy nitka L

61) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 betonowanie ławy nitka L

62) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 zbrojenie P-2 nitka L/P

62) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 zbrojenie P-2 nitka L/P

63) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 zbrojenie P-3 nitka P

63) 2020-06-15 Obiekt WS-16.9 zbrojenie P-3 nitka P

64) 2020-06-15 Obiekt WS-20.1 izolacja ścian

64) 2020-06-15 Obiekt WS-20.1 izolacja ścian

65) 2020-06-15 Obiekt WS-24.6 zbrojenie i deskowanie P-2

65) 2020-06-15 Obiekt WS-24.6 zbrojenie i deskowanie P-2

66) 2020-06-15 Obiekt WS-24.6 zbrojenie P-1

66) 2020-06-15 Obiekt WS-24.6 zbrojenie P-1

67) 2020-06-15 S7 km 27+600 wykonana warstwa nasypowa

67) 2020-06-15 S7 km 27+600 wykonana warstwa nasypowa

68) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

68) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

69) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

69) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

70) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

70) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 korpus przyczółka P-2 nitka L - przygotowanie przed betonowaniem

71) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 pobieranie próbek

71) 2020-06-16 Obiekt WS/PZSp- 24.6 pobieranie próbek

72) 2020-06-16 S7 km 24+500 wykonywanie warstw nasypowych

72) 2020-06-16 S7 km 24+500 wykonywanie warstw nasypowych

73) 2020-06-22 Obiekt PZM-22.9 zbrojenie płyty zespalającej

73) 2020-06-22 Obiekt PZM-22.9 zbrojenie płyty zespalającej

74) 2020-06-22 Obiekt PZM-26.5 obsypka przepustu

74) 2020-06-22 Obiekt PZM-26.5 obsypka przepustu

75) 2020-06-22 Obiekt PZM-28.0 przygotowany przepust do zasypki

75) 2020-06-22 Obiekt PZM-28.0 przygotowany przepust do zasypki

76) 2020-06-22 Obiekt PZM-29.3 montaż elementów

76) 2020-06-22 Obiekt PZM-29.3 montaż elementów

77) 2020-06-22 Obiekt PZM-29.3 montaż elementów

77) 2020-06-22 Obiekt PZM-29.3 montaż elementów

78) 2020-06-22 Obiekt PZMp-15.7 wykop pod przepust

78) 2020-06-22 Obiekt PZMp-15.7 wykop pod przepust

79) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.0 przygotowany przepust do wykonani zasypki

79) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.0 przygotowany przepust do wykonani zasypki

80) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.5 wykonany w części przepust

80) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.5 wykonany w części przepust

81) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.8 kontynuacja prac na wlocie przepustu

81) 2020-06-22 Obiekt PZMp-16.8 kontynuacja prac na wlocie przepustu

82) 2020-06-22 Obiekt PZMp-W2 betonowanie ławy fundamentowej P-1

82) 2020-06-22 Obiekt PZMp-W2 betonowanie ławy fundamentowej P-1

83) 2020-06-22 Obiekt PZSp-15.5 widok po intensywnych opadach

83) 2020-06-22 Obiekt PZSp-15.5 widok po intensywnych opadach

84) 2020-06-22 Obiekt WD-20.1 zamontowanie belki

84) 2020-06-22 Obiekt WD-20.1 zamontowanie belki

85) 2020-06-22 Obiekt WD-20.1 zamontowanie belki

85) 2020-06-22 Obiekt WD-20.1 zamontowanie belki

86) 2020-06-22 Obiekt WD-22.7 zamontowanie belki - przęsło P-1 i P-2

86) 2020-06-22 Obiekt WD-22.7 zamontowanie belki - przęsło P-1 i P-2

87) 2020-06-22 Obiekt WD-22.7 zamontowanie belki - przęsło P-2 i P-3

87) 2020-06-22 Obiekt WD-22.7 zamontowanie belki - przęsło P-2 i P-3

88) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody

88) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody

89) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody z P-3

89) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody z P-3

91) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody

91) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 przepompowanie wody

92) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 zalana ława P-2

92) 2020-06-22 Obiekt WS/PZDp-16.9 zalana ława P-2

93) 2020-06-22 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

93) 2020-06-22 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

94) 2020-06-25 km 35+360 35+470,85 Zagęszczanie ll warstwy

94) 2020-06-25 km 35+360 35+470,85 Zagęszczanie ll warstwy

95) 2020-06-25 Budowa nasypów w km 16+600 -

95) 2020-06-25 Budowa nasypów w km 16+600 -

96) 2020-06-25 Budowa nasypów 16+600 +

96) 2020-06-25 Budowa nasypów 16+600 +

97) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+180 -28+400

97) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+180 -28+400

98) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+460 -28+750

98) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+460 -28+750

99) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+460 28+750

99) 2020-06-25 Budowa nasypu w km 28+460 28+750

100) 2020-06-25 Droga Powiatowa 2349 km 0+325 - 0+440 Warstwa 15

100) 2020-06-25 Droga Powiatowa 2349 km 0+325 - 0+440 Warstwa 15

101) 2020-06-25 Nasyp w km  24+500

101) 2020-06-25 Nasyp w km 24+500

102) 2020-06-25 Przepust PZm-35.3

102) 2020-06-25 Przepust PZm-35.3

103) 2020-06-25 Węzeł Mława Południe Budowa w km  17+170 17+330 Warstwa 10, Łącznica L1 warstwa 11

103) 2020-06-25 Węzeł Mława Południe Budowa w km 17+170 17+330 Warstwa 10, Łącznica L1 warstwa 11

104) 2020-06-25 Wykop w km 25+500

104) 2020-06-25 Wykop w km 25+500

105) 2020-06-25 Wykop w km 33+500

105) 2020-06-25 Wykop w km 33+500

106) 2020-06-25 Wykop rowu odwadniającego w km 18+400

106) 2020-06-25 Wykop rowu odwadniającego w km 18+400

107) Wykop w km  33+500

107) Wykop w km 33+500

108) 2020-06-22 Wykopy km 21+200

108) 2020-06-22 Wykopy km 21+200

109) 2020-06-22 Wykopy w km 18+200

109) 2020-06-22 Wykopy w km 18+200

110) 2020-06-25 Zagęszczanie warstwy Vll 28+180 - 28+400

110) 2020-06-25 Zagęszczanie warstwy Vll 28+180 - 28+400

111) 2020-06-09 Obiekt PZMp-15.7 montaż Helcor na wykonanej ławie żwirowej

111) 2020-06-09 Obiekt PZMp-15.7 montaż Helcor na wykonanej ławie żwirowej

112) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.3 prace przy obsypce

112) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.3 prace przy obsypce

113) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.5  wykonanie odsypki

113) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.5 wykonanie odsypki

114) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.7 wykonanie obsypki

114) 2020-06-29 Obiekt PZM-14.7 wykonanie obsypki

115) 2020-06-29 Obiekt PZM-19.6 zbrojenie płyty uciąglającej

115) 2020-06-29 Obiekt PZM-19.6 zbrojenie płyty uciąglającej

116) 2020-06-29 Obiekt PZM-19.6 zbrojenie płyty uciąglającej

116) 2020-06-29 Obiekt PZM-19.6 zbrojenie płyty uciąglającej

117) 2020-06-29 Obiekt PZM-22.9 wykonanie płyty uciąglającej i płyty przejściowej

117) 2020-06-29 Obiekt PZM-22.9 wykonanie płyty uciąglającej i płyty przejściowej

118) 2020-06-29 Obiekt PZMp-15.7 ława żwirowa

118) 2020-06-29 Obiekt PZMp-15.7 ława żwirowa

119) 2020-06-29 Obiekt WS-16.9 betonowanie ław P-2 nitka prawa

119) 2020-06-29 Obiekt WS-16.9 betonowanie ław P-2 nitka prawa

120) 2020-06-29 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie korpusu P-1

120) 2020-06-29 Obiekt WS-16.9 zbrojenie i deskowanie korpusu P-1

121) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

121) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

122) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

122) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

123) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

123) 2020-06-29 Obiekt WS-17.1 montaż supercor

124) 2020-06-29 Obiekt WS-24.6 deskowanie i zbrojenie P-1 i P-2 korpusu ścianki zaplecznej

124) 2020-06-29 Obiekt WS-24.6 deskowanie i zbrojenie P-1 i P-2 korpusu ścianki zaplecznej

125) 2020-06-29 Obiekt WS-24.6 deskowanie i zbrojenie P-1 i P-2 korpusu ścianki zaplecznej

125) 2020-06-29 Obiekt WS-24.6 deskowanie i zbrojenie P-1 i P-2 korpusu ścianki zaplecznej

126) 2020-06-29 Obiekt PZM-16.7 uszczelnienie styków paskami papy

126) 2020-06-29 Obiekt PZM-16.7 uszczelnienie styków paskami papy

Script logo