Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-09-01 Obiekt PZMp-31.3a km 31+300 betonowanie ustroju nośnego

1) 2020-09-01 Obiekt PZMp-31.3a km 31+300 betonowanie ustroju nośnego

2) 2020-09-02 Badanie zagęszczenia metodą sondy wbijanej przez WT-LD Olsztyn

2) 2020-09-02 Badanie zagęszczenia metodą sondy wbijanej przez WT-LD Olsztyn

3) 2020-09-02 Obiekt PZM-DL3- osuszanie wykopu przy użyciu igłofiltrów

3) 2020-09-02 Obiekt PZM-DL3- osuszanie wykopu przy użyciu igłofiltrów

4) 2020-09-02 Obiekt PZS-33.9 - ława po rozszalowaniu, jezdnia lewa

4) 2020-09-02 Obiekt PZS-33.9 - ława po rozszalowaniu, jezdnia lewa

5) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - betonowanie korpusu P-1

5) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - betonowanie korpusu P-1

6) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - ciosy podłożyskowe - zadeskowanie - gotowe do betonowania

6) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - ciosy podłożyskowe - zadeskowanie - gotowe do betonowania

7) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - obsypka ław- P-2

7) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 - obsypka ław- P-2

8) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 betonowanie korpusu P-1

8) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 betonowanie korpusu P-1

9) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 betonowanie korpusu P-1

9) 2020-09-02 Obiekt WD-15.7 betonowanie korpusu P-1

10) 2020-09-02 Obiekt WD-34.6 - deskowanie pokładu po ułożeniu płyt

10) 2020-09-02 Obiekt WD-34.6 - deskowanie pokładu po ułożeniu płyt

11) 2020-09-02 Obiekt WD-34.6 - deskowanie pokładu po ułożeniu płyt

11) 2020-09-02 Obiekt WD-34.6 - deskowanie pokładu po ułożeniu płyt

12) 2020-09-02 Obiekt WS-24.6 - przygotowane poprzecznice do betonowania P-1, jezdnia prawa

12) 2020-09-02 Obiekt WS-24.6 - przygotowane poprzecznice do betonowania P-1, jezdnia prawa

13) 2020-09-02 Wiercenie geotechniczne otworów

13) 2020-09-02 Wiercenie geotechniczne otworów

14) 2020-09-08 Obiekt WS/PZDp-16.9 km 16+900 betonowanie ściany bocznej P-1 nitka prawa

14) 2020-09-08 Obiekt WS/PZDp-16.9 km 16+900 betonowanie ściany bocznej P-1 nitka prawa

15)  2020-09-09 Budowa GWN w km 16+250

15) 2020-09-09 Budowa GWN w km 16+250

16) 2020-09-09 Budowa nasypu przed obiektem PZSp-30.1

16) 2020-09-09 Budowa nasypu przed obiektem PZSp-30.1

17) 2020-09-09 DP najazd na obiekt WD-34.6

17) 2020-09-09 DP najazd na obiekt WD-34.6

18) 2020-09-09 GWN strona lewa; C5l6 strona prawa, km 14+400

18) 2020-09-09 GWN strona lewa; C5l6 strona prawa, km 14+400

19) 2020-09-09 GWN w km 32+380 - 32+500

19) 2020-09-09 GWN w km 32+380 - 32+500

20) 2020-09-09 Kanalizacja Deszczowa w km 35+020

20) 2020-09-09 Kanalizacja Deszczowa w km 35+020

21) 2020-09-09 ll warstwa nasypu w km 27+600 - 27+800

21) 2020-09-09 ll warstwa nasypu w km 27+600 - 27+800

22) 2020-09-09 ll warstwa nasypu w km 28+200 - 28+400

22) 2020-09-09 ll warstwa nasypu w km 28+200 - 28+400

23) 2020-09-09 lV warstwa nasypu w km 33+800

23) 2020-09-09 lV warstwa nasypu w km 33+800

24) 2020-09-09 Nasyp przed obiektem PZSp-30.1

24) 2020-09-09 Nasyp przed obiektem PZSp-30.1

25) 2020-09-09 Obiekt WS/PZD-28.4 km 28+400 betonowanie ustroju nośnego nitka lewa

25) 2020-09-09 Obiekt WS/PZD-28.4 km 28+400 betonowanie ustroju nośnego nitka lewa

26) 2020-09-09 Podbudowa C5/6 w km 32+070

26) 2020-09-09 Podbudowa C5/6 w km 32+070

27) 2020-09-09 Podbudowa z kruszywa łamanego 35+100 - 35+470

27) 2020-09-09 Podbudowa z kruszywa łamanego 35+100 - 35+470

28) 2020-09-09 Podłoże pod konstrukcję w km 33+040

28) 2020-09-09 Podłoże pod konstrukcję w km 33+040

29) 2020-09-09 Trasa zasadnicza S7 km 30+070 - 30+850 wymiana gruntu

29) 2020-09-09 Trasa zasadnicza S7 km 30+070 - 30+850 wymiana gruntu

30) 2020-09-09 Trasa zasadnicza S7 km 30+070 - 30+850 wymiana gruntu

30) 2020-09-09 Trasa zasadnicza S7 km 30+070 - 30+850 wymiana gruntu

31) 2020-09-09 Układanie drenów w km 34+350

31) 2020-09-09 Układanie drenów w km 34+350

32) 2020-09-09 Wykopy w km 23+300

32) 2020-09-09 Wykopy w km 23+300

33) 2020-09-09 Wykopy w km 25+300

33) 2020-09-09 Wykopy w km 25+300

34) 2020-09-09 Wymiana gruntu km 30+230

34) 2020-09-09 Wymiana gruntu km 30+230

35) 2020-09-09 Wymiana gruntu w km 30+230 strona lewa

35) 2020-09-09 Wymiana gruntu w km 30+230 strona lewa

36) 2020-09-14 Obiekt WD-15.7 - przygotowanie skrzydła do betonowania P-1

36) 2020-09-14 Obiekt WD-15.7 - przygotowanie skrzydła do betonowania P-1

37) 2020-09-14 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie skrzydła

37) 2020-09-14 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie skrzydła

38) 2020-09-14 Obiekt PZMp-16.7 - wykonanie półki dla płazów

38) 2020-09-14 Obiekt PZMp-16.7 - wykonanie półki dla płazów

39) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie skrzydła P-1

39) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie skrzydła P-1

40) 2020-09-14 Obiekt - WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-2

40) 2020-09-14 Obiekt - WS-16.9 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-2

41) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - izolacja powłokowa P-1

41) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - izolacja powłokowa P-1

42) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - montaż bramki nad torami

42) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - montaż bramki nad torami

43) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - korpus ściany, prace geodezyjne, jezdnia lewa

43) 2020-09-14 Obiekt WS-16.9 - korpus ściany, prace geodezyjne, jezdnia lewa

44) 2020-09-14 Obiekt PZMp-17.8 - półka dla płazów po rozszalowaniu

44) 2020-09-14 Obiekt PZMp-17.8 - półka dla płazów po rozszalowaniu

45) 2020-09-14 Obiekt WD-22.7 - przygotowanie płyty przed wykonaniem izolacji

45) 2020-09-14 Obiekt WD-22.7 - przygotowanie płyty przed wykonaniem izolacji

46) 2020-09-14 Obiekt WS-24.6 - izolacja powłokowa przyczółka P-1

46) 2020-09-14 Obiekt WS-24.6 - izolacja powłokowa przyczółka P-1

47) 2020-09-14 Obiekt WS-24.6 - izolacja powłokowa przyczółka P-2

47) 2020-09-14 Obiekt WS-24.6 - izolacja powłokowa przyczółka P-2

48) 2020-09-14 Obiekt PZM-DL3 - zagęszczenie ławy kruszywowej pod przepust

48) 2020-09-14 Obiekt PZM-DL3 - zagęszczenie ławy kruszywowej pod przepust

49) 2020-09-14 Obiekt PZM-DL3 - badanie kontrolne zagęszczenia ławy

49) 2020-09-14 Obiekt PZM-DL3 - badanie kontrolne zagęszczenia ławy

50) 2020-09-14 Obiekt WD-29.3 - zakończony montaż belek typy  MG

50) 2020-09-14 Obiekt WD-29.3 - zakończony montaż belek typy MG

51) 2020-09-14 Obiekt PZMp-31.3 - zagęszczenie zasypki za P-1

51) 2020-09-14 Obiekt PZMp-31.3 - zagęszczenie zasypki za P-1

52) 2020-09-14 Obiekt PZMp-31.3a - rozbiórka deskowania po betonowaniu

52) 2020-09-14 Obiekt PZMp-31.3a - rozbiórka deskowania po betonowaniu

53) 2020-09-14 Obiekt WD-34.6 - deskowanie płyty zespalającej belki

53) 2020-09-14 Obiekt WD-34.6 - deskowanie płyty zespalającej belki

54) 2020-09-16 Obiekt WS-16.9 - widok na pokład nad torami

54) 2020-09-16 Obiekt WS-16.9 - widok na pokład nad torami

55) 2020-09-16 Obiekt WS-16.9 - widok z górnego pokładu w trakcie betonowania, jezdnia prawa

55) 2020-09-16 Obiekt WS-16.9 - widok z górnego pokładu w trakcie betonowania, jezdnia prawa

56) 2020-09-16 Obiekt PZMp-20.9 - zakończona obsypka przepustu

56) 2020-09-16 Obiekt PZMp-20.9 - zakończona obsypka przepustu

57) 2020-09-16 Obiekt WD-27.1 - montaż belek T-27

57) 2020-09-16 Obiekt WD-27.1 - montaż belek T-27

58) 2020-09-16 Obiekt PZM-DL3 - montaż przepustu

58) 2020-09-16 Obiekt PZM-DL3 - montaż przepustu

59) 2020-09-16 Obiekt WS-28.4 - płyta w trakcie przygotowywania do izolacji

59) 2020-09-16 Obiekt WS-28.4 - płyta w trakcie przygotowywania do izolacji

60) 2020-09-16 Obiekt WD-27.1 - montaż belek T-27

60) 2020-09-16 Obiekt WD-27.1 - montaż belek T-27

61) 2020-09-21 Obiekt PZSp-15.1 - deskowanie i zbrojenie płyty i korpusu, JP

61) 2020-09-21 Obiekt PZSp-15.1 - deskowanie i zbrojenie płyty i korpusu, JP

62) 2020-09-21 Obiekt PZS-15.5 -przygotowanie korpusu do montażu deskowania, JP

62) 2020-09-21 Obiekt PZS-15.5 -przygotowanie korpusu do montażu deskowania, JP

63) 2020-09-21 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie korpusu ściany, JP

63) 2020-09-21 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie korpusu ściany, JP

64) 2020-09-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie poprzecznicy P-3

64) 2020-09-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie poprzecznicy P-3

65) 2020-09-21 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie do betonowania oczepu, JP

65) 2020-09-21 Obiekt WS-16.9 - przygotowanie do betonowania oczepu, JP

66) 2020-09-22 Obiekt WS/PZD-28.4 -betonowanie ustroju nośnego nitka prawa

66) 2020-09-22 Obiekt WS/PZD-28.4 -betonowanie ustroju nośnego nitka prawa

67) 2020-09-23 Obiekt WD-15.7 - izolacja powłokowa P-1

67) 2020-09-23 Obiekt WD-15.7 - izolacja powłokowa P-1

68) 2020-09-23 Obiekt PZMp-16.9 - uciąglenie półek dla płazów i gadów

68) 2020-09-23 Obiekt PZMp-16.9 - uciąglenie półek dla płazów i gadów

69) 2020-09-23 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania w przęśle JL

69) 2020-09-23 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania w przęśle JL

70) 2020-09-23 Obiekt WS-17.1 drenaż liniowy, kierunek Gdańsk

70) 2020-09-23 Obiekt WS-17.1 drenaż liniowy, kierunek Gdańsk

71) 2020-09-23 Obiekt WS-17.1 - drenaż liniowy, kierunek Warszawa

71) 2020-09-23 Obiekt WS-17.1 - drenaż liniowy, kierunek Warszawa

72) 2020-09-23 Najazd na obiekt PZM-29.3

72) 2020-09-23 Najazd na obiekt PZM-29.3

73) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3 - beton  podkładowy pod płyty przejściowe P-2

73) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-2

74) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3 - beton  podkładowy pod płyty przejściowe P-1

74) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-1

75) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3a - wykonany beton podkładowy pod ławę P-2

75) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3a - wykonany beton podkładowy pod ławę P-2

76) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie ławy pod skrzydełko P-1

76) 2020-09-23 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie ławy pod skrzydełko P-1

77) 2020-09-23 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie korpusu P-1

77) 2020-09-23 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie korpusu P-1

78) 2020-09-23 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie korpusu P-2

78) 2020-09-23 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie korpusu P-2

79) 2020-09-23 Obiekt WD-33.6 -betonowanie ustroju nośnego

79) 2020-09-23 Obiekt WD-33.6 -betonowanie ustroju nośnego

80) 2020-09-23 Obiekt WD-33.6 -betonowanie ustroju nośnego

80) 2020-09-23 Obiekt WD-33.6 -betonowanie ustroju nośnego

81) 2020-09-23 Wzmacnianie podłoża w km 19+650

81) 2020-09-23 Wzmacnianie podłoża w km 19+650

82) 2020-09-23 Wykop w km 23+100

82) 2020-09-23 Wykop w km 23+100

83) 2020-09-23 Warstwa mrozoochronna w km 24+020 - 24+200

83) 2020-09-23 Warstwa mrozoochronna w km 24+020 - 24+200

84) 2020-09-23 Wykop w km 25+300

84) 2020-09-23 Wykop w km 25+300

85) 2020-09-23 Górna warstwa nawierzchni w km 25+950 - 26+200 L

85) 2020-09-23 Górna warstwa nawierzchni w km 25+950 - 26+200 L

86) 2020-09-23 Kopanie rowu w km 28+400

86) 2020-09-23 Kopanie rowu w km 28+400

87) 2020-09-23 Prace przy wymianie gruntu w km 30+200

87) 2020-09-23 Prace przy wymianie gruntu w km 30+200

88) 2020-09-23 Zagęszczanie nasypu nad obiektem PZMp-16.7

88) 2020-09-23 Zagęszczanie nasypu nad obiektem PZMp-16.7

89) 2020-09-28 WS-16.9 P2 oczep j. prawa po rozdeskowaniu

89) 2020-09-28 WS-16.9 P2 oczep j. prawa po rozdeskowaniu

90) 2020-09-28 WS-16.9 P2 oczep j. lewa w trakcie rozbiórki

90) 2020-09-28 WS-16.9 P2 oczep j. lewa w trakcie rozbiórki

91) 2020-09-28 WS-16.9 prace przy deskowaniu przęsła

91) 2020-09-28 WS-16.9 prace przy deskowaniu przęsła

92) 2020-09-28 WS-16.9 izolacja powłokowa P1

92) 2020-09-28 WS-16.9 izolacja powłokowa P1

93) 2020-09-28 PZMp-W3 widok na obiekt. Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

93) 2020-09-28 PZMp-W3 widok na obiekt. Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

94) 2020-09-28 PZMp-W3 izolacja z papy termozgrzewalnej

94) 2020-09-28 PZMp-W3 izolacja z papy termozgrzewalnej

95) 2020-09-28 PZMp-W3 umocnienie docelowe rzeki Topielicy

95) 2020-09-28 PZMp-W3 umocnienie docelowe rzeki Topielicy

96) 2020-09-28 PZMp-W3 umocnienie docelowe rzeki Topielicy

96) 2020-09-28 PZMp-W3 umocnienie docelowe rzeki Topielicy

97) 2020-09-28 PZMp-W3 droga zjazdowa z obiektu

97) 2020-09-28 PZMp-W3 droga zjazdowa z obiektu

98) 2020-09-28 WS-33.6 prace przy zbrojeniu płyty

98) 2020-09-28 WS-33.6 prace przy zbrojeniu płyty

99) 2020-09-28 WD-25.7 betonowanie płyty

99) 2020-09-28 WD-25.7 betonowanie płyty

100) 2020-09-30 GWN w km 26+900

100) 2020-09-30 GWN w km 26+900

101) 2020-09-30 Łącznica w km 17+100

101) 2020-09-30 Łącznica w km 17+100

102) 2020-09-30 Prace przy wymianie gruntu w km 30+850

102) 2020-09-30 Prace przy wymianie gruntu w km 30+850

103) 2020-09-30 Prace w km 16+600

103) 2020-09-30 Prace w km 16+600

104) 2020-09-30 Prace w km 16+700

104) 2020-09-30 Prace w km 16+700

105) 2020-09-30 Układanie podbudowy w km 14+700

105) 2020-09-30 Układanie podbudowy w km 14+700

106) 2020-09-30 Wymiana gruntu w km 30+850

106) 2020-09-30 Wymiana gruntu w km 30+850

107) 2020-09-30 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu km 25+960-25+200

107) 2020-09-30 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu km 25+960-25+200

108) 2020-09-30 Zagęszczanie nasypu przed obiektem WD-17.1

108) 2020-09-30 Zagęszczanie nasypu przed obiektem WD-17.1

Script logo