Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-10-02 Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie płyt przejściowych

1) 2020-10-02 Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie płyt przejściowych

2) 2020-10-02 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie skrzydła P-1

2) 2020-10-02 Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie skrzydła P-1

3) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - widok deskowania, JP

3) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - widok deskowania, JP

4) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie płyty, JL

4) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie płyty, JL

5) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - wykonane zbrojenie płyty, JP

5) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - wykonane zbrojenie płyty, JP

6) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - widok na zbrojenie korpusu

6) 2020-10-02 Obiekt PZS-33.9 - widok na zbrojenie korpusu

7) 2020-10-02 Obiekt PZMP-34.4 - deskowanie pod płytę

7) 2020-10-02 Obiekt PZMP-34.4 - deskowanie pod płytę

8) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W2- deskowanie pod płytę

8) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W2- deskowanie pod płytę

9) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

9) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

10) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie płyty przejściowej P-2

10) 2020-10-02 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie płyty przejściowej P-2

11) 2020-10-06 Układanie betonu nawierzchniowego GWN i DWN S7  w km 35+170-35+470 JP - odcinek próbny

11) 2020-10-06 Układanie betonu nawierzchniowego GWN i DWN S7 w km 35+170-35+470 JP - odcinek próbny

12) 2020-10-06 Układanie betonu nawierzchniowego GWN i DWN S7  w km 35+170-35+470 JP odcinek próbny

12) 2020-10-06 Układanie betonu nawierzchniowego GWN i DWN S7 w km 35+170-35+470 JP odcinek próbny

13) 2020-10-07 Układanie podbudowy  w km 14+790

13) 2020-10-07 Układanie podbudowy w km 14+790

14) 2020-10-07 Układanie podbudowy w km 14+790

14) 2020-10-07 Układanie podbudowy w km 14+790

15) 2020-10-07 Wykonywanie rowów odwadniających w km 15+700

15) 2020-10-07 Wykonywanie rowów odwadniających w km 15+700

16) 2020-10-07 Ulepszanie warstwy nasypu spoiwem w km 16+500

16) 2020-10-07 Ulepszanie warstwy nasypu spoiwem w km 16+500

17) 2020-10-07 Budowa kanalizacji w km 26+200

17) 2020-10-07 Budowa kanalizacji w km 26+200

18) 2020-10-07 Profilowanie ll warstwy nasypu w km 26+200

18) 2020-10-07 Profilowanie ll warstwy nasypu w km 26+200

19) 2020-10-07 Prace przy wymianie gruntu w lokalizacji 30+075 - 30+850

19) 2020-10-07 Prace przy wymianie gruntu w lokalizacji 30+075 - 30+850

20) 2020-10-07 Wymiana gruntu km 30+075 - 30+850

20) 2020-10-07 Wymiana gruntu km 30+075 - 30+850

21) 2020-10-07 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30+850

21) 2020-10-07 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30+850

22) 2020-10-07 Budowa nasypu przed obiektem WS-17.1

22) 2020-10-07 Budowa nasypu przed obiektem WS-17.1

23) 2020-10-09 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie skrzydełka

23) 2020-10-09 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie skrzydełka

24) 2020-10-09 Obiekt PZS-33.9 - betonowanie płyty i korpusu j.prawa

24) 2020-10-09 Obiekt PZS-33.9 - betonowanie płyty i korpusu j.prawa

25) 2020-10-13 Obiekt WD-15.7 - montaż belki T24

25) 2020-10-13 Obiekt WD-15.7 - montaż belki T24

26) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania krążyn, przęsło P-1 i P-2 j. lewa

26) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania krążyn, przęsło P-1 i P-2 j. lewa

27) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania krążyn, przęsło P-1 i P-2 j. lewa

27) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - ustawianie deskowania krążyn, przęsło P-1 i P-2 j. lewa

28) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - beton w ciosach podłożyskowych P-1

28) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - beton w ciosach podłożyskowych P-1

29) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - przygotowany pomost pod krążyny

29) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - przygotowany pomost pod krążyny

30) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - montaż krążyn

30) 2020-10-13 Obiekt WS-16.9 - montaż krążyn

31) 2020-10-14 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-15

31) 2020-10-14 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-15

32) 2020-10-14 Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni betonowej

32) 2020-10-14 Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni betonowej

33) 2020-10-14 Podbudowa w km 14+100

33) 2020-10-14 Podbudowa w km 14+100

34) 2020-10-14 Wypompowywanie wody po opadach w km 15+300

34) 2020-10-14 Wypompowywanie wody po opadach w km 15+300

35) 2020-10-14 Wykonywanie drenażu w km 27+650

35) 2020-10-14 Wykonywanie drenażu w km 27+650

36) 2020-10-14 GWN w km 27+700

36) 2020-10-14 GWN w km 27+700

37) 2020-10-14 Widok na odcinek próbny w km 31+900

37) 2020-10-14 Widok na odcinek próbny w km 31+900

38) 2020-10-14 Podbudowa pod nawierzchnię w km 33+400

38) 2020-10-14 Podbudowa pod nawierzchnię w km 33+400

39) 2020-10-14 Profilowanie rowu w km 33+400

39) 2020-10-14 Profilowanie rowu w km 33+400

40) 2020-10-14 GWN w km 34+900 - 35+100

40) 2020-10-14 GWN w km 34+900 - 35+100

41) 2020-10-14 Obiekt WD-2.1 - prace ratownicze po ulewie

41) 2020-10-14 Obiekt WD-2.1 - prace ratownicze po ulewie

42) 2020-10-14 Obiekt WD-29.3 -zbrojenie i deskowanie poprzecznic przęsłowych

42) 2020-10-14 Obiekt WD-29.3 -zbrojenie i deskowanie poprzecznic przęsłowych

43) 2020-10-14 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i deskowanie płyty

43) 2020-10-14 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i deskowanie płyty

44) 2020-10-14 Obiekt PZS-33.9 - zabetonowany korpus po rozdeskowaniu JP

44) 2020-10-14 Obiekt PZS-33.9 - zabetonowany korpus po rozdeskowaniu JP

45) 2020-10-14 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie i deskowanie korpusu + płyty JL

45) 2020-10-14 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie i deskowanie korpusu + płyty JL

46) 2020-10-14 Obiekt PZMp-W3 - wykonane okładziny gzymsowe, płyta przejściowa, izolacja płyty

46) 2020-10-14 Obiekt PZMp-W3 - wykonane okładziny gzymsowe, płyta przejściowa, izolacja płyty

47) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja powłokowa P-1

47) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja powłokowa P-1

48) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja powłokowa P-3

48) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - izolacja powłokowa P-3

49) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - prace zbrojarsko - ciesielskie przęsło P-1 - P-2; P-2 - P-3 JL

49) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - prace zbrojarsko - ciesielskie przęsło P-1 - P-2; P-2 - P-3 JL

50) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - szczegół odwodnienia za przyczółkiem P-1

50) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - szczegół odwodnienia za przyczółkiem P-1

51) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-3

51) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-3

52) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 skrzydełko P-3

52) 2020-10-19 Obiekt WS/PZD-16.9 skrzydełko P-3

53) 2020-10-19 Obiekt WD-18.7 - przygotowanie do układania izolacji z papy termozgrzewalnej

53) 2020-10-19 Obiekt WD-18.7 - przygotowanie do układania izolacji z papy termozgrzewalnej

54) 2020-10-19 Obiekt WD-18.7 - prace przy izolacji powłokowej P-3

54) 2020-10-19 Obiekt WD-18.7 - prace przy izolacji powłokowej P-3

55) 2020-10-19 Obiekt WD-22.7 - izolacja z płyty z papy termozgrzewalnej wraz z kotwami kap chodnikowych

55) 2020-10-19 Obiekt WD-22.7 - izolacja z płyty z papy termozgrzewalnej wraz z kotwami kap chodnikowych

56) 2020-10-19 Obiekt WD-22.7 - izolacja z płyty z papy termozgrzewalnej wraz z kotwami kap chodnikowych

56) 2020-10-19 Obiekt WD-22.7 - izolacja z płyty z papy termozgrzewalnej wraz z kotwami kap chodnikowych

57) 2020-10-21 Budowa najazdu drogi DP 2349W do obiektu WD-27.1

57) 2020-10-21 Budowa najazdu drogi DP 2349W do obiektu WD-27.1

58) 2020-10-21 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-15

58) 2020-10-21 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-15

59) 2020-10-21 GWN na drodze poprzecznej Węzeł Strzegowo

59) 2020-10-21 GWN na drodze poprzecznej Węzeł Strzegowo

60) 2020-10-21 Przygotowania do układania ścieków skarpowych w km 14+200

60) 2020-10-21 Przygotowania do układania ścieków skarpowych w km 14+200

61) 2020-10-21 Wykonywanie stabilizacji w km 15+900

61) 2020-10-21 Wykonywanie stabilizacji w km 15+900

62) 2020-10-21 GWN w km 20+155 - 20+300 JL

62) 2020-10-21 GWN w km 20+155 - 20+300 JL

63) 2020-10-21 Humusowanie skarp w km 25+300

63) 2020-10-21 Humusowanie skarp w km 25+300

64) 2020-10-21 l warstwa nasypu w km 32+800

64) 2020-10-21 l warstwa nasypu w km 32+800

65) 2020-10-21 Obiekt PZMp.01. Otocznia - wykop pod przepust z widoczną instalacją z igłofiltrów

65) 2020-10-21 Obiekt PZMp.01. Otocznia - wykop pod przepust z widoczną instalacją z igłofiltrów

66) 2020-10-21 Obiekt PZMp.01. Otocznia - wykop pod przepust z widoczną instalacją z igłofiltrów

66) 2020-10-21 Obiekt PZMp.01. Otocznia - wykop pod przepust z widoczną instalacją z igłofiltrów

67) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie płyty

67) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie płyty

68) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie płyty

68) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - zbrojenie płyty

69) 020-10-21 Obiekt WD-15.7 - obsypka P-3 oraz izolacja powłokowa

69) 020-10-21 Obiekt WD-15.7 - obsypka P-3 oraz izolacja powłokowa

70) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - obsypka P-3 oraz izolacja powłokowa

70) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - obsypka P-3 oraz izolacja powłokowa

71) 2020-10-21 Obiekt PZSp-15.5 - osuszanie ściany przed ułożeniem izolacji powłokowej

71) 2020-10-21 Obiekt PZSp-15.5 - osuszanie ściany przed ułożeniem izolacji powłokowej

72) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - izolacja powłokowa oraz obsypka P-1

72) 2020-10-21 Obiekt WD-15.7 - izolacja powłokowa oraz obsypka P-1

73) 2020-10-21 Obiekt PZMP-W3 - izolacja z papy termozgrzewalnej pod krawęznik z widocznymi kotwami do mocowania kap chodnikowych

73) 2020-10-21 Obiekt PZMP-W3 - izolacja z papy termozgrzewalnej pod krawęznik z widocznymi kotwami do mocowania kap chodnikowych

74) 2020-10-27 Obiekt WD-27.1 - zasypka za P-3

74) 2020-10-27 Obiekt WD-27.1 - zasypka za P-3

75) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - przygotowanie podłoża pod izolację w linii odwodnienia płyty JL

75) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - przygotowanie podłoża pod izolację w linii odwodnienia płyty JL

76) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonanie izolacji w linii odwodnienia JP

76) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonanie izolacji w linii odwodnienia JP

77) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonanie izolacji w linii odwodnienia JP

77) 2020-10-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - wykonanie izolacji w linii odwodnienia JP

78) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W2 - płyta zazbrojeniowa przed betonowaniem

78) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W2 - płyta zazbrojeniowa przed betonowaniem

79) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - drenaż za płyta przejściową

79) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - drenaż za płyta przejściową

80) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - drenaż za płyta przejściową P-1

80) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - drenaż za płyta przejściową P-1

81) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - fragment ustawienia krawężników

81) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - fragment ustawienia krawężników

82) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - fragment ustawienia krawężników

82) 2020-10-27 Obiekt PZMp-W3 - fragment ustawienia krawężników

83) 2020-10-28 Wykonywanie ścieków skarpowych i podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5  w km 14+200

83) 2020-10-28 Wykonywanie ścieków skarpowych i podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 w km 14+200

84) 2020-10-28 Ściek skarpowy w km 14+600

84) 2020-10-28 Ściek skarpowy w km 14+600

85) 2020-10-28 Prace wykończeniowe w km 14+900

85) 2020-10-28 Prace wykończeniowe w km 14+900

86) 2020-10-28 Warstwa mrozoochronna w km 19+660 - 19+940

86) 2020-10-28 Warstwa mrozoochronna w km 19+660 - 19+940

87) 2020-10-28 Wykonywanie IV warstwy nasypu w km 20+500

87) 2020-10-28 Wykonywanie IV warstwy nasypu w km 20+500

88) 2020-10-28 Wykonywanie V warstwy nasypu przed obiektem WS/PZDp 16.9

88) 2020-10-28 Wykonywanie V warstwy nasypu przed obiektem WS/PZDp 16.9

89) 2020-10-28 Obiekt PZMp-01-Otocznia - ustawiony przepust

89) 2020-10-28 Obiekt PZMp-01-Otocznia - ustawiony przepust

90) 2020-10-28 Wykonywanie XIV warstwy nasypu za obiektem WS-17.1

90) 2020-10-28 Wykonywanie XIV warstwy nasypu za obiektem WS-17.1

91) 2020-10-28 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P-1

91) 2020-10-28 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P-1

92) 2020-10-28 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P-2

92) 2020-10-28 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P-2

93) 2020-10-28 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na deskowanie płyty

93) 2020-10-28 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na deskowanie płyty

94) 2020-10-28 Przyczółek obiektu WS/PZDp-16.9

94) 2020-10-28 Przyczółek obiektu WS/PZDp-16.9

95) 2020-10-28 Widok na obiekty WS-17.1 oraz WS/PZDp-16.9

95) 2020-10-28 Widok na obiekty WS-17.1 oraz WS/PZDp-16.9

96) 2020-10-28 Budowa najazdu na obiekt WD-27.1

96) 2020-10-28 Budowa najazdu na obiekt WD-27.1

97) 2020-10-28 Obiekt PZS-33.9 - izolacja powłokowa ścian

97) 2020-10-28 Obiekt PZS-33.9 - izolacja powłokowa ścian

98) 2020-10-28 Obiekt PZSp-33.9 - izolacja powłokowa ścian

98) 2020-10-28 Obiekt PZSp-33.9 - izolacja powłokowa ścian

99) 2020-10-28 Obiekt WD-33.6 -drenaż za przyczółkiem P-3

99) 2020-10-28 Obiekt WD-33.6 -drenaż za przyczółkiem P-3

100) 2020-10-28 Obiekt PZMp-W2 - betonowanie korpusu i konstrukcji płyty

100) 2020-10-28 Obiekt PZMp-W2 - betonowanie korpusu i konstrukcji płyty

101) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-1 po rozszalowaniu JP

101) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-1 po rozszalowaniu JP

102) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-1 po rozszalowaniu JL

102) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-1 po rozszalowaniu JL

103) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-2 po rozszalowaniu JP

103) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-2 po rozszalowaniu JP

104) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-2 po rozszalowaniu JL

104) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - skrzydło P-2 po rozszalowaniu JL

105) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową P-2

105) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową P-2

106) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową P-1

106) 2020-10-30 Obiekt PZSp-15.5 - przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową P-1

107) 2020-10-30 Obiekt WS-16.9 - drenaż i obsypka P-3

107) 2020-10-30 Obiekt WS-16.9 - drenaż i obsypka P-3

108) 2020-10-30 Obiekt WS/PZSp-24.6 - odbiór zbrojenia płyty JL

108) 2020-10-30 Obiekt WS/PZSp-24.6 - odbiór zbrojenia płyty JL

109) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie do betonowania P-1 JP

109) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie do betonowania P-1 JP

110) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3 - betonowanie

110) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3 - betonowanie

111) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie płyty przejściowej P-1

111) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie płyty przejściowej P-1

112) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie płyty przejściowej P-2

112) 2020-10-30 Obiekt PZMp-31.3a - betonowanie płyty przejściowej P-2

113) 2020-10-30 Obiekt PZMp-34.4 - deskowanie płyty i korpusu JL

113) 2020-10-30 Obiekt PZMp-34.4 - deskowanie płyty i korpusu JL

114) 2020-10-30 Obiekt WD-34.6 - drenaż za przyczółkiem P-1

114) 2020-10-30 Obiekt WD-34.6 - drenaż za przyczółkiem P-1

115) 2020-10-30 Obiekt WD-34.6 - rozbiórka deskowania po zabetonowaniu płyty

115) 2020-10-30 Obiekt WD-34.6 - rozbiórka deskowania po zabetonowaniu płyty

Script logo