Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-11-04 Humusowanie skarp w km 14+600

1) 2020-11-04 Humusowanie skarp w km 14+600

2) 2020-11-04 Rów odwadniający w km 16+300

2) 2020-11-04 Rów odwadniający w km 16+300

3) 2020-11-04 Układanie kruszywa łamanego w km 26+700

3) 2020-11-04 Układanie kruszywa łamanego w km 26+700

4) 2020-11-04 Wykonywanie kanalizacji deszczowej w km 27+000

4) 2020-11-04 Wykonywanie kanalizacji deszczowej w km 27+000

5) 2020-11-04 l warstwa kruszywa łamanego w km 27+200 - 27+ 300

5) 2020-11-04 l warstwa kruszywa łamanego w km 27+200 - 27+ 300

6) 2020-11-04 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30+850

6) 2020-11-04 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30+850

7) 2020-11-04 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej km 31+760

7) 2020-11-04 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej km 31+760

8) 2020-11-04 Nawierzchnia betonowa w km 31+760 JL

8) 2020-11-04 Nawierzchnia betonowa w km 31+760 JL

9) 2020-11-04 GWN w km 32+200

9) 2020-11-04 GWN w km 32+200

10) 2020-11-04 l warstwa kruszywa łamanego w km 33+000

10) 2020-11-04 l warstwa kruszywa łamanego w km 33+000

11) 2020-11-04 Wykonane podłoże pod obiektem WD-33.6

11) 2020-11-04 Wykonane podłoże pod obiektem WD-33.6

12) 2020-11-10 Obiekt WD-18.7 - dylatacja przygotowana do betonowania

12) 2020-11-10 Obiekt WD-18.7 - dylatacja przygotowana do betonowania

13) 2020-11-10 Obiekt WD-18.7 - dylatacja przygotowana do betonowania

13) 2020-11-10 Obiekt WD-18.7 - dylatacja przygotowana do betonowania

14) 2020-11-10 Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie płyty JP

14) 2020-11-10 Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie płyty JP

15) 2020-11-10 Obiekt WS/PZD-28.4 - prace przy wklejaniu kotew

15) 2020-11-10 Obiekt WS/PZD-28.4 - prace przy wklejaniu kotew

16) 2020-11-10 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty JL

16) 2020-11-10 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty JL

17) 2020-11-10 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty - widok na całą płytę

17) 2020-11-10 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty - widok na całą płytę

18) 2020-11-10 Obiekt WD-31.0 - układanie krawężników

18) 2020-11-10 Obiekt WD-31.0 - układanie krawężników

19) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni pod izolację płyty przejściowej P-1

19) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni pod izolację płyty przejściowej P-1

20) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni pod izolację płyty przejściowej P-2

20) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni pod izolację płyty przejściowej P-2

21) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - układanie krawężników

21) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3 - układanie krawężników

22) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - rozdeskowanie płyt przejściowych P-1

22) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - rozdeskowanie płyt przejściowych P-1

23) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - rozdeskowanie płyt przejściowych P-2

23) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - rozdeskowanie płyt przejściowych P-2

24) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - prace przy układaniu krawężników

24) 2020-11-10 Obiekt PZMp-31.3a - prace przy układaniu krawężników

25) 2020-11-10 Obiekt WD-33.6 - zabetonowana dylatacja

25) 2020-11-10 Obiekt WD-33.6 - zabetonowana dylatacja

26) 2020-11-10 Obiekt  PZSp-33.9 - skrzydełko po zabetonowaniu

26) 2020-11-10 Obiekt PZSp-33.9 - skrzydełko po zabetonowaniu

27) 2020-11-10 Obiekt PZSp-33.9 - obiekt po rozdeskowaniu

27) 2020-11-10 Obiekt PZSp-33.9 - obiekt po rozdeskowaniu

28) 2020-11-10 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie i deskowanie JL

28) 2020-11-10 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie i deskowanie JL

29) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - zagęszczenie obsypki P-1

29) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - zagęszczenie obsypki P-1

30) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - obsypka za przyczółkiem P-1

30) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - obsypka za przyczółkiem P-1

31) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - obsypka za przyczółkiem P-3

31) 2020-11-10 Obiekt WD-34.6 - obsypka za przyczółkiem P-3

32) 2020-11-10 Obiekt PZMp-W2 - rozbiórka deskowania po zabetonowaniu

32) 2020-11-10 Obiekt PZMp-W2 - rozbiórka deskowania po zabetonowaniu

33) 2020-11-10 Obiekt PZMp-W3 - asfalt lany na obiekcie

33) 2020-11-10 Obiekt PZMp-W3 - asfalt lany na obiekcie

34) 2020-11-12 Droga powiatowa DP 2326W Ustawianie krawężnika

34) 2020-11-12 Droga powiatowa DP 2326W Ustawianie krawężnika

35) 2020-11-12 Droga Powiatowa DP 2349W

35) 2020-11-12 Droga Powiatowa DP 2349W

36) 2020-11-12 Droga powiatowa DP 2349W

36) 2020-11-12 Droga powiatowa DP 2349W

37) 2020-11-12 GWN w km 32+300

37) 2020-11-12 GWN w km 32+300

38) 2020-11-12 Wykop w km 25+700

38) 2020-11-12 Wykop w km 25+700

39) 2020-11-12 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30 + 850

39) 2020-11-12 Wymiana gruntu w km 30+075 - 30 + 850

40) 2020-11-12 Badanie poprzez sondowanie 30+075 - 30+850

40) 2020-11-12 Badanie poprzez sondowanie 30+075 - 30+850

41) 2020-11-12 Odwierty po wymianie gruntu w km 30+075 - 30 +850

41) 2020-11-12 Odwierty po wymianie gruntu w km 30+075 - 30 +850

42) 2020-11-12 Układanie podbudowy w km  32+300 JP

42) 2020-11-12 Układanie podbudowy w km 32+300 JP

43) 2020-11-12 Układanie kruszywa rościełaczem w km 33+200 - 33 + 600

43) 2020-11-12 Układanie kruszywa rościełaczem w km 33+200 - 33 + 600

44) 2020-11-17 Obiekt WS-24.6 - betonowanie płyty JP

44) 2020-11-17 Obiekt WS-24.6 - betonowanie płyty JP

45) 2020-11-17 Humusowanie skarp przed obiektem WS/PZD-28.4

45) 2020-11-17 Humusowanie skarp przed obiektem WS/PZD-28.4

46) 2020-11-17 Zasypki przyczółków przy obiekcie WS/PZD-28.4

46) 2020-11-17 Zasypki przyczółków przy obiekcie WS/PZD-28.4

47) 2020-11-17 Nasyp na obiekt WD-31.0

47) 2020-11-17 Nasyp na obiekt WD-31.0

48) 2020-11-17 DP 2349W rondo

48) 2020-11-17 DP 2349W rondo

49) 2020-11-17  DS-38

49) 2020-11-17 DS-38

50) 2020-11-17 Podłoże w wykopie w km 25+000

50) 2020-11-17 Podłoże w wykopie w km 25+000

51) 2020-11-17 Głęboka wymiana w km 30+600

51) 2020-11-17 Głęboka wymiana w km 30+600

52) 2020-11-17 GWN w km 32+200-32+700 JL

52) 2020-11-17 GWN w km 32+200-32+700 JL

53) 2020-11-17 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 33+100

53) 2020-11-17 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 33+100

54) 2020-11-17 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 33+200-33+600

54) 2020-11-17 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 33+200-33+600

55) 2020-11-17 Podbudowa C5_6 w km 33+600-33+740

55) 2020-11-17 Podbudowa C5_6 w km 33+600-33+740

56) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie płyty JL

56) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie płyty JL

57) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie płyty JL

57) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie płyty JL

58) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - deskowanie krążyn JP

58) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - deskowanie krążyn JP

59) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie krążyn JP

59) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie krążyn JP

60) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie krążyn JP

60) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie krążyn JP

61) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - szczegół montażu głowic

61) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - szczegół montażu głowic

62) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - szczegół montażu głowic

62) 2020-11-18 Obiekt WS-16.9 - szczegół montażu głowic

63) 2020-11-18 Obiekt WD-18.7 izolacja pionowa styku płyty przejściowej P-1

63) 2020-11-18 Obiekt WD-18.7 izolacja pionowa styku płyty przejściowej P-1

64) 2020-11-18 Obiekt WD-18.7 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-3

64) 2020-11-18 Obiekt WD-18.7 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-3

65) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - przygotowanie kapy chodnikowej

65) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - przygotowanie kapy chodnikowej

66) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - zbrojenie kap chodnikowych

66) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - zbrojenie kap chodnikowych

67) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - zbrojenie kap chodnikowych

67) 2020-11-18 Obiekt WS-28.4 - zbrojenie kap chodnikowych

68) 2020-11-18 Obiekt WD-29.3 - zbrojenia płyty

68) 2020-11-18 Obiekt WD-29.3 - zbrojenia płyty

69) 2020-11-18 Obiekt PZMp- 31.3 izolacja powłokowa płyty przejściowej

69) 2020-11-18 Obiekt PZMp- 31.3 izolacja powłokowa płyty przejściowej

70) 2020-11-19 Obiekt WS-16.9 - grunt zbrojeniowy za przyczółkiem-siatka

70) 2020-11-19 Obiekt WS-16.9 - grunt zbrojeniowy za przyczółkiem-siatka

71) 2020-11-19 Obiekt WS-16.9 - wprowadzenie kabli sprężających

71) 2020-11-19 Obiekt WS-16.9 - wprowadzenie kabli sprężających

72) 2020-11-19 Obiekt WD-33.6 - zamontowane deski gzymsowe

72) 2020-11-19 Obiekt WD-33.6 - zamontowane deski gzymsowe

73) 2020-11-19 Obiekt PZMp 34.4 - widok na deskowanie ścian JL

73) 2020-11-19 Obiekt PZMp 34.4 - widok na deskowanie ścian JL

74) 2020-11-19 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie płyty JL

74) 2020-11-19 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie płyty JL

75) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4 - widok na deskowanie ścian JL

75) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4 - widok na deskowanie ścian JL

76) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4a - zbrojenie płyty

76) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4a - zbrojenie płyty

77) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4a - zbrojenie ścian

77) 2020-11-19 Obiekt PZMp- 34.4a - zbrojenie ścian

78) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - dylatacja po zamontowaniu

78) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - dylatacja po zamontowaniu

79) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe przed betonowaniem

79) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe przed betonowaniem

80) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe przed betonowaniem

80) 2020-11-24 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe przed betonowaniem

81) 2020-11-24 Obiekt WS-24.6 - przygotowanie płyty pod izolację

81) 2020-11-24 Obiekt WS-24.6 - przygotowanie płyty pod izolację

82) 2020-11-24 Obiekt WS-24.6 -montaż fali drenażowej

82) 2020-11-24 Obiekt WS-24.6 -montaż fali drenażowej

83) 2020-11-24 Obiekt WS-28.4 -zabetonowanie kapy chodnikowej

83) 2020-11-24 Obiekt WS-28.4 -zabetonowanie kapy chodnikowej

84) 2020-11-24 Obiekt WS-28.4 -zabetonowanie kapy chodnikowej

84) 2020-11-24 Obiekt WS-28.4 -zabetonowanie kapy chodnikowej

85) 2020-11-24 Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kapy chodnikowej

85) 2020-11-24 Obiekt WD-31.0 - zbrojenie kapy chodnikowej

86) 2020-11-24 Obiekt WD-33.6 - montaż paneli gzymsowych

86) 2020-11-24 Obiekt WD-33.6 - montaż paneli gzymsowych

87) 2020-11-24 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

87) 2020-11-24 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

88) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie skrzydła

88) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - zbrojenie skrzydła

89) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - szczegół wykonania dylatacji pionowej

89) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - szczegół wykonania dylatacji pionowej

90) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - obsypka za przyczółkiem

90) 2020-11-24 Obiekt PZS-33.9 - obsypka za przyczółkiem

91) 2020-11-24 Obiekt PZMp-34.4 - płyta przed betonowaniem

91) 2020-11-24 Obiekt PZMp-34.4 - płyta przed betonowaniem

92) 2020-11-24 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie korpusu P-2

92) 2020-11-24 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie korpusu P-2

93) 2020-11-24 Obiekt WD-34.6 - powierzchnia płyty po śrutowaniu

93) 2020-11-24 Obiekt WD-34.6 - powierzchnia płyty po śrutowaniu

94) 2020-11-24 Obiekt WD-34.6. powierzchnia płyty po śrutowaniu

94) 2020-11-24 Obiekt WD-34.6. powierzchnia płyty po śrutowaniu

95) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W1 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

95) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W1 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

96) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W1 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

96) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W1 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

97) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł

97) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł

98) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł

98) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł

99) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W3 - ustawienie krawężników na skrzydłach

99) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W3 - ustawienie krawężników na skrzydłach

100) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W3- ustawienie krawężników na skrzydłach

100) 2020-11-24 Obiekt PZMp-W3- ustawienie krawężników na skrzydłach

101) 2020-11-25 Humusowanie skarp w km 14+500

101) 2020-11-25 Humusowanie skarp w km 14+500

102) 2020-11-25 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 18+030

102) 2020-11-25 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 18+030

103) 2020-11-25 Warstwa mrozoochronna 19+000 do 19+500

103) 2020-11-25 Warstwa mrozoochronna 19+000 do 19+500

104) 2020-11-25 Dren w km 21+250

104) 2020-11-25 Dren w km 21+250

105) 2020-11-25 Wykopy w km 22+600

105) 2020-11-25 Wykopy w km 22+600

106) 2020-11-25 Krawężnik betonowy DP 2326W

106) 2020-11-25 Krawężnik betonowy DP 2326W

107) 2020-11-25 Roboty brukarskie na DP 2326W przed obiektem WD-18.7

107) 2020-11-25 Roboty brukarskie na DP 2326W przed obiektem WD-18.7

108) 2020-11-25 Najazd na obiekt WD-18.7

108) 2020-11-25 Najazd na obiekt WD-18.7

109) 2020-11-25 Widok budowę trasy z obiektu WD-18.7

109) 2020-11-25 Widok budowę trasy z obiektu WD-18.7

110) 2020-11-25 Węzeł Strzegowo zasypka przyczółka przy obiekcie WD-34.6 na drodze poprzecznej

110) 2020-11-25 Węzeł Strzegowo zasypka przyczółka przy obiekcie WD-34.6 na drodze poprzecznej

Script logo