Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-12-01 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie kap chodnikowych

1) 2020-12-01 Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie kap chodnikowych

2) 2020-12-02 Warstwa mrozoochronna 18+900

2) 2020-12-02 Warstwa mrozoochronna 18+900

3) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 - deskowanie  ustroju nośnego

3) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 - deskowanie ustroju nośnego

4) 2020-12-02 Obiekt WS_PZDp-16.9 - betonowanie ustroju nośnego JL

4) 2020-12-02 Obiekt WS_PZDp-16.9 - betonowanie ustroju nośnego JL

5) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 - betonowanie ustroju nośnego JL

5) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 - betonowanie ustroju nośnego JL

6) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 -zabetonowany ustrój nośny

6) 2020-12-02 Obiekt WS/PZDp-16.9 -zabetonowany ustrój nośny

7) 2020-12-02 najazd DP 2326W na WD-18.7 prace brukarskie

7) 2020-12-02 najazd DP 2326W na WD-18.7 prace brukarskie

8) 2020-12-03 GWN 26+100

8) 2020-12-03 GWN 26+100

9) 2020-12-03 GWN oraz kopanie rowów w km 20+300

9) 2020-12-03 GWN oraz kopanie rowów w km 20+300

10) 2020-12-03 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka za przyczółkiem

10) 2020-12-03 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka za przyczółkiem

11) 2020-12-03 Obiekt WD-15.7 - prace ziemne pod obiektem

11) 2020-12-03 Obiekt WD-15.7 - prace ziemne pod obiektem

12) 2020-12-03 Obiekt WD-15.7 - przygotowanie powierzchni pod izolację pod kapy chodnikowe

12) 2020-12-03 Obiekt WD-15.7 - przygotowanie powierzchni pod izolację pod kapy chodnikowe

13) 2020-12-03 Obiekt  WS-16.9 - obsypka przyczółka

13) 2020-12-03 Obiekt WS-16.9 - obsypka przyczółka

14) 2020-12-03 Obiekt WD-31.0 - płyta po zabetonowaniu

14) 2020-12-03 Obiekt WD-31.0 - płyta po zabetonowaniu

15) 2020-12-03 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej P-1

15) 2020-12-03 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej P-1

16) 2020-12-03 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej P-2

16) 2020-12-03 Obiekt WD-33.6 - zbrojenie kapy chodnikowej P-2

17) 2020-12-03 Obiekt PZS-33.9 - skrzydło po zabetonowaniu (w trakcie rozdeskowania)

17) 2020-12-03 Obiekt PZS-33.9 - skrzydło po zabetonowaniu (w trakcie rozdeskowania)

18) 2020-12-03 Obiekt PZS-33.9 - zasypka przyczółka

18) 2020-12-03 Obiekt PZS-33.9 - zasypka przyczółka

19) 2020-12-03 Obiekt PZMp-34.4 - płyta po rozdeskowaniu JL

19) 2020-12-03 Obiekt PZMp-34.4 - płyta po rozdeskowaniu JL

20) 2020-12-03 Obiekt PZMp-34.4a - płyta wraz z korpusem przed betonowaniem

20) 2020-12-03 Obiekt PZMp-34.4a - płyta wraz z korpusem przed betonowaniem

21) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W1 - formowanie koryta rzeki Topielica pod obiektem

21) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W1 - formowanie koryta rzeki Topielica pod obiektem

22) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - formowanie koryta rzeki Topielica pod obiektem

22) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - formowanie koryta rzeki Topielica pod obiektem

23) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - zabetonowane skrzydło przed rozszalowaniem

23) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - zabetonowane skrzydło przed rozszalowaniem

24) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - skrzydło po zabetonowaniu

24) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W2 - skrzydło po zabetonowaniu

25) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W3 - kapa chodnikowa po zabetonowaniu

25) 2020-12-03 Obiekt PZMp-W3 - kapa chodnikowa po zabetonowaniu

27) 2020-12-08 GWN w km 16+000

27) 2020-12-08 GWN w km 16+000

28) 2020-12-08 Wykop w km 22+400

28) 2020-12-08 Wykop w km 22+400

29) 2020-12-08 Wykopy w km 22+500

29) 2020-12-08 Wykopy w km 22+500

30) 2020-12-08 Stabilizacja podłoża w km 23+400

30) 2020-12-08 Stabilizacja podłoża w km 23+400

31) 2020-12-08 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 32+300

31) 2020-12-08 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 32+300

32) 2020-12-08 DS 38

32) 2020-12-08 DS 38

33) 2020-12-08 Droga Wyplot pod obiektem WS-17.1 warstwa mrozoochronna

33) 2020-12-08 Droga Wyplot pod obiektem WS-17.1 warstwa mrozoochronna

34) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - zbrojenie gotowe do betonowania - płyta przejściowa P-1 JL

34) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - zbrojenie gotowe do betonowania - płyta przejściowa P-1 JL

35) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - montaż dylatacji na P-2 JL

35) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - montaż dylatacji na P-2 JL

36) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - zamontowana dylatacja na P-2 JL

36) 2020-12-09 Obiekt WS/PZD-18.4 - zamontowana dylatacja na P-2 JL

37) 2020-12-08 Wykopy pod obiektem WD-18.7

37) 2020-12-08 Wykopy pod obiektem WD-18.7

38) 2020-12-10 DP 2326W najazd na obiekt WD-18.7

38) 2020-12-10 DP 2326W najazd na obiekt WD-18.7

39) 2020-12-10 Obiekt WD-18.7 - zbrojenie kapy chodnikowej

39) 2020-12-10 Obiekt WD-18.7 - zbrojenie kapy chodnikowej

40) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - przygotowanie pod beton podkładowy pod płyty przejściowe P-1 JL

40) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - przygotowanie pod beton podkładowy pod płyty przejściowe P-1 JL

41) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - beton podkładowy pod płytę przejściowe P-1 JP

41) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - beton podkładowy pod płytę przejściowe P-1 JP

42) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - wykonany beton - kapy chodnikowe JL

42) 2020-12-09 Obiekt WS/PZS-20.1 - wykonany beton - kapy chodnikowe JL

43) 2020-12-09 Obiekt WS-20.1 - beton podkładowy pod płytę przejściowe P-1 JP

43) 2020-12-09 Obiekt WS-20.1 - beton podkładowy pod płytę przejściowe P-1 JP

44) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-1 - gotowe do betonowania

44) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-1 - gotowe do betonowania

45) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-2 - gotowe do betonowania

45) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-2 - gotowe do betonowania

46) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-2 - gotowe do betonowania

46) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - kapy chodnikowe P-2 - gotowe do betonowania

47) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - dylatacja po zabetonowaniu - osłonięta geowłóknina

47) 2020-12-09 Obiekt WD-22.7 - dylatacja po zabetonowaniu - osłonięta geowłóknina

48) 2020-12-09 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie skrzydła P-1 JP

48) 2020-12-09 Obiekt PZMp-34.4 - zbrojenie skrzydła P-1 JP

49) 2020-12-10 Warstwa mrozoochronna w wykopie 25+400

49) 2020-12-10 Warstwa mrozoochronna w wykopie 25+400

50) 2020-12-10 Odwierty na wymianie gruntu 30+350

50) 2020-12-10 Odwierty na wymianie gruntu 30+350

51) 2020-12-10 Odwierty na wymianie gruntu 30+350

51) 2020-12-10 Odwierty na wymianie gruntu 30+350

52) 2020-12-10 Zasypki przy obiekcie WS-24.6

52) 2020-12-10 Zasypki przy obiekcie WS-24.6

53) 2020-12-10 Węzeł Żurominek

53) 2020-12-10 Węzeł Żurominek

54) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-1

54) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-1

55) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-1

55) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-1

56) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-2

56) 2020-12-14 Obiekt PZSp-15.5 - obsypka przyczółka P-2

57) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

57) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

58) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

58) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

59) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

59) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

60) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - widok na deskowanie JP

60) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - widok na deskowanie JP

61)  2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - zbrojenie płyty JP

61) 2020-12-14 Obiekt WS/PZDp-16.9 - zbrojenie płyty JP

62) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9  - zbrojenie płyty JP

62) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie płyty JP

63) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

63) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - płyta po zabetonowaniu JL

64) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - sprężanie konstrukcji JL

64) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - sprężanie konstrukcji JL

65) 2020-12-16 Obiekt WD-18.7 - betonowanie ciągu pieszo-rowerowego

65) 2020-12-16 Obiekt WD-18.7 - betonowanie ciągu pieszo-rowerowego

66) 2020-12-16 Obiekt WD-18.7 - betonowanie kapy chodnikowej

66) 2020-12-16 Obiekt WD-18.7 - betonowanie kapy chodnikowej

67) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa - zbrojenie JP

67) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa - zbrojenie JP

68) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - ustawiona dylatacja

68) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - ustawiona dylatacja

69) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie płyty przejściowej - gotowa do zabetonowania

69) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie płyty przejściowej - gotowa do zabetonowania

70) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - zabetonowana płyta przejściowa JL

70) 2020-12-16 Obiekt WS/PZD-28.4 - zabetonowana płyta przejściowa JL

71) 2020-12-16 Obiekt PZMp-W2 - betonowanie skrzydła

71) 2020-12-16 Obiekt PZMp-W2 - betonowanie skrzydła

72) 2020-12-17 Budowa najazdu na obiekt WS-16.9

72) 2020-12-17 Budowa najazdu na obiekt WS-16.9

73) 2020-12-17 Budowa najazdu na obiekt WS-17.1

73) 2020-12-17 Budowa najazdu na obiekt WS-17.1

74) 2020-12-17 Wykopy - rowy w km 18+300

74) 2020-12-17 Wykopy - rowy w km 18+300

75) 2020-12-17 Wykonywanie górnej warstwy nawierzchni w km 19+550

75) 2020-12-17 Wykonywanie górnej warstwy nawierzchni w km 19+550

76) 2020-12-17 Humusowanie skarp w km 20+500

76) 2020-12-17 Humusowanie skarp w km 20+500

77) 2020-12-17 Układanie podbudowy z betonu C5/6 w km 20+600

77) 2020-12-17 Układanie podbudowy z betonu C5/6 w km 20+600

78) 2020-12-17 Układanie podbudowy z betonu C5_/6 w km 20+640

78) 2020-12-17 Układanie podbudowy z betonu C5_/6 w km 20+640

79) 2020-12-17 Humusowanie skarp w km 32+200

79) 2020-12-17 Humusowanie skarp w km 32+200

80) 2020-12-22 DS38

80) 2020-12-22 DS38

81) 2020-12-22 DP 2326W układanie warstwy wiążącej z BA AC16W

81) 2020-12-22 DP 2326W układanie warstwy wiążącej z BA AC16W

82) 2020-12-22 DP 2326W układanie warstwy wiążącej z BA AC16W

82) 2020-12-22 DP 2326W układanie warstwy wiążącej z BA AC16W

83) 2020-12-22 Warstwa wiążąca DP 2326W

83) 2020-12-22 Warstwa wiążąca DP 2326W

84) 2020-12-22 Warstwa wiążąca DP 2326W

84) 2020-12-22 Warstwa wiążąca DP 2326W

85) 2020-12-22 S7 km 26+230 -26+480 podbudowa pomocnicza C5/6

85) 2020-12-22 S7 km 26+230 -26+480 podbudowa pomocnicza C5/6

86) 2020-12-22 Humusowanie skarp 34+100

86) 2020-12-22 Humusowanie skarp 34+100

87) 2020-12--22 Budowa nasypów przed obiektem WS-17.1

87) 2020-12--22 Budowa nasypów przed obiektem WS-17.1

88) 2020-12-22 Podbudowa bitumiczna na DP 2326W dojazd do obiektu WD-18.7

88) 2020-12-22 Podbudowa bitumiczna na DP 2326W dojazd do obiektu WD-18.7

89) 2020-12-23 GWN w km 19+500

89) 2020-12-23 GWN w km 19+500

90) 2020-12-23 GWN w km 20+300 JL

90) 2020-12-23 GWN w km 20+300 JL

91) 2020-12-23 Deski gzymsowe na obiekcie WD-34.6

91) 2020-12-23 Deski gzymsowe na obiekcie WD-34.6

92) 2020-12-23 Deski gzymsowe na obiekcie WD-34.6

92) 2020-12-23 Deski gzymsowe na obiekcie WD-34.6

93) 2020-12-23 Układanie geowłókniny w km 16+700

93) 2020-12-23 Układanie geowłókniny w km 16+700

94) 2020-12-23 Podbudowa 0_31.5 i C5/6 w km 20+300 JP

94) 2020-12-23 Podbudowa 0_31.5 i C5/6 w km 20+300 JP

95) 2020-12-23 Podbudowa 0_31.5 i C5/6 w km 26+100

95) 2020-12-23 Podbudowa 0_31.5 i C5/6 w km 26+100

96) 2020-12-23 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+300 JL

96) 2020-12-23 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+300 JL

97) 2020-12-23 Odwierty kontrolne na wymianie gruntu w km 30+075 - 30+ 850

97) 2020-12-23 Odwierty kontrolne na wymianie gruntu w km 30+075 - 30+ 850

98) 2020-12-23 Prace na wymianie gruntu w km 30+075 - 30+850

98) 2020-12-23 Prace na wymianie gruntu w km 30+075 - 30+850

100) 2020-12-23 Obiekt PZSp-15.5 zasypki

100) 2020-12-23 Obiekt PZSp-15.5 zasypki

101) 2020-12-23 Obiekt WS-16.9 -  montaż cięgien sprężających

101) 2020-12-23 Obiekt WS-16.9 - montaż cięgien sprężających

102) 2020-12-23 Obiekt WS-16.9 zabetonowana nitka prawa

102) 2020-12-23 Obiekt WS-16.9 zabetonowana nitka prawa

103) 2020-12-23 "Wiecha" na obiekcie WS-16.9

103) 2020-12-23 "Wiecha" na obiekcie WS-16.9

104) 2020-12-23 Najazd na obiekt WD-18.7 - warstwa wiążąca

104) 2020-12-23 Najazd na obiekt WD-18.7 - warstwa wiążąca

105) 2020-12-23 Obiekt WD-18.7 - kapy chodnikowe

105) 2020-12-23 Obiekt WD-18.7 - kapy chodnikowe

106) 2020-12-23 Obiekt WS/PZS-20.1 - zbrojenie płyt przejściowych

106) 2020-12-23 Obiekt WS/PZS-20.1 - zbrojenie płyt przejściowych

107) 2020-12-23 Obiekt WD-22.7 - widok na deskowanie desek gzymsowych

107) 2020-12-23 Obiekt WD-22.7 - widok na deskowanie desek gzymsowych

108) 2020-12-23 Obiekt WD-22.7 - zasypka przyczółka P-1

108) 2020-12-23 Obiekt WD-22.7 - zasypka przyczółka P-1

109) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa P-1 JP

109) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa P-1 JP

110) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa P-1 JL

110) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - płyta przejściowa P-1 JL

111) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - dylatacja P-1 po zabetonowaniu JP

111) 2020-12-23 Obiekt WS/PZD-28.4 - dylatacja P-1 po zabetonowaniu JP

112) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - beton podkładowy P-1 pod płyty przejściowe

112) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - beton podkładowy P-1 pod płyty przejściowe

113) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - kapa chodnikowa, kierunek Gdańsk

113) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - kapa chodnikowa, kierunek Gdańsk

114) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - kapa chodnikowa, kierunek Warszawa

114) 2020-12-23 Obiekt WD-33.6 - kapa chodnikowa, kierunek Warszawa

115) 2020-12-23 Obiekt PZS-33.9 - obsypka P-2

115) 2020-12-23 Obiekt PZS-33.9 - obsypka P-2

116) 2020-12-23 Obiekt PZMp-34.4 - beton podkładowy pod płyty przejściowe

116) 2020-12-23 Obiekt PZMp-34.4 - beton podkładowy pod płyty przejściowe

117) 2020-12-23 Obiekt PZMp-34.4a - skrzydełko po zabetonowaniu

117) 2020-12-23 Obiekt PZMp-34.4a - skrzydełko po zabetonowaniu

118) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - wykonana izolacja pod kapy chodnikowe oraz wstawiony krawężnik

118) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - wykonana izolacja pod kapy chodnikowe oraz wstawiony krawężnik

119) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - wykonany beton podkładowy P-3 pod płyty przejściowe

119) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - wykonany beton podkładowy P-3 pod płyty przejściowe

120) 2020-12-23 WD-34.6 - widok na zamontowane deski gzymsowe

120) 2020-12-23 WD-34.6 - widok na zamontowane deski gzymsowe

121) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - widok na zamontowane deski gzymsowe

121) 2020-12-23 Obiekt WD-34.6 - widok na zamontowane deski gzymsowe

122) 2020-12-23 Obiekt PZMp-WD-widok na skrzydełka

122) 2020-12-23 Obiekt PZMp-WD-widok na skrzydełka

123) 2020-12-29 - km 16+450 -  5 warstwa nasypu

123) 2020-12-29 - km 16+450 - 5 warstwa nasypu

124) 2020-12-29 GWN w km 19+400

124) 2020-12-29 GWN w km 19+400

125) 2020-12-29 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 22+500

125) 2020-12-29 Podbudowa z kruszywa łamanego w km 22+500

126) 2020-12-29 GWN w km 23+800

126) 2020-12-29 GWN w km 23+800

127) 2020-12-29 - Warstwa mrozoochronna w km 25+400

127) 2020-12-29 - Warstwa mrozoochronna w km 25+400

128) 2020-12-29 Warstwa mrozoochronna w km 25+400

128) 2020-12-29 Warstwa mrozoochronna w km 25+400

129) 2020-12-29 Wykopy w km 25+600

129) 2020-12-29 Wykopy w km 25+600

130) 2020-12-29 Wykopy w km 25+600

130) 2020-12-29 Wykopy w km 25+600

131) 2020-12-29 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+100

131) 2020-12-29 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+100

132) 2020-12-29 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+100

132) 2020-12-29 Układanie podbudowy C5/6 w km 26+100

133) 2020-12-29 Zbiornik retencyjny ZR-9

133) 2020-12-29 Zbiornik retencyjny ZR-9

134) 2020-12-29 Stablizizacja gruntu przed obiektem WS-16.9

134) 2020-12-29 Stablizizacja gruntu przed obiektem WS-16.9

135) 2020-12-29 Zasypka przed obiektem PZMp-15.7

135) 2020-12-29 Zasypka przed obiektem PZMp-15.7

136) 2020-12-29 Zasypka przyczółka przed obiektem WS-16.9

136) 2020-12-29 Zasypka przyczółka przed obiektem WS-16.9

137) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JP

137) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - płyta po zabetonowaniu JP

138) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - przygotowanie kabli do sprężania

138) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - przygotowanie kabli do sprężania

139) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - wyprowadzone kable przed sprężaniem

139) 2020-12-30 Obiekt WS/PZDp-16.9 - wyprowadzone kable przed sprężaniem

143) 2020-12-29 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

143) 2020-12-29 Obiekt WD-27.1 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

144) 2020-12-30 Obiekt WD-27.1 - widok na płytę i dylatację przed montażem

144) 2020-12-30 Obiekt WD-27.1 - widok na płytę i dylatację przed montażem

145) 2020-12-29 Obiekt WD-29.3 - widok na wykonaną płytę P-3

145) 2020-12-29 Obiekt WD-29.3 - widok na wykonaną płytę P-3

146) 2020-12-29 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

146) 2020-12-29 Obiekt WD-29.3 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

147) 2020-12-29 Obiekt PZS-33.9 - beton podkładowy P-1 JP _JL

147) 2020-12-29 Obiekt PZS-33.9 - beton podkładowy P-1 JP _JL

148) 2020-12-29 Obiekt PZS-33.9 - zasypka kolejna warstwa P-2

148) 2020-12-29 Obiekt PZS-33.9 - zasypka kolejna warstwa P-2

149) 2020-12-29 Obiekt PZMp-W2 - prace przygotowawcze przy podłożu pod izolację

149) 2020-12-29 Obiekt PZMp-W2 - prace przygotowawcze przy podłożu pod izolację

Script logo