Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-03-01 Obiekt PZMp-DP1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych oraz zbrojenia wylotów

1) 2021-03-01 Obiekt PZMp-DP1 - montaż prefabrykatów skrzynkowych oraz zbrojenia wylotów

2) 2021-03-01 Obiekt WD-15.7 - montaż deski gzymsowej

2) 2021-03-01 Obiekt WD-15.7 - montaż deski gzymsowej

3) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 montaż kolektora odwadniającego nitka prawa

3) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 montaż kolektora odwadniającego nitka prawa

4) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - montaż kolektora odwadniającego nitka lewa

4) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - montaż kolektora odwadniającego nitka lewa

5) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - montaż wieszków pod podwieszenie trakcji

5) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - montaż wieszków pod podwieszenie trakcji

6) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie i deskowanie głowic do sprężania

6) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zbrojenie i deskowanie głowic do sprężania

7) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zasypka przyczółka P-1 nitka lewa prawa

7) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zasypka przyczółka P-1 nitka lewa prawa

8) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zasypka przyczółka P-3 nitka lewa prawa

8) 2021-03-01 Obiekt WS-16.9 - zasypka przyczółka P-3 nitka lewa prawa

9) 2021-03-01 Obiekt WS-20.1 - betonowanie głowic pali osłon

9) 2021-03-01 Obiekt WS-20.1 - betonowanie głowic pali osłon

10) 2021-03-01 Obiekt WS-20.1 - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach

10) 2021-03-01 Obiekt WS-20.1 - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach

11) 2021-03-01 Obiekt WS-33.9 - zbrojenie płyt przejściowych podpora P-1 nitka lewa i prawa

11) 2021-03-01 Obiekt WS-33.9 - zbrojenie płyt przejściowych podpora P-1 nitka lewa i prawa

12) 2021-03-01 Obiekt WS-33.9 - zasypka przyczółka P-2 nitka lewa prawa

12) 2021-03-01 Obiekt WS-33.9 - zasypka przyczółka P-2 nitka lewa prawa

13) 2021-03-02 Tyczenie pierścienia ronda na węźle Żurominek

13) 2021-03-02 Tyczenie pierścienia ronda na węźle Żurominek

14) 2021-03-02 Przygotowania do ustawiania krawężnika betonowego na DP 2349W

14) 2021-03-02 Przygotowania do ustawiania krawężnika betonowego na DP 2349W

15) 2021-03-03 Betonowanie głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP-3.1

15) 2021-03-03 Betonowanie głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP-3.1

16) 2021-03-03 Betonowanie głowic pali EP-3.1

16) 2021-03-03 Betonowanie głowic pali EP-3.1

17) 2021-03-03 Słupy ekranu akustycznego E3 w km 31+342 strona prawa

17) 2021-03-03 Słupy ekranu akustycznego E3 w km 31+342 strona prawa

18) 2021-03-03 Słupy ekranu przeciwolśnieniowego EP-7.1 w km 30+113

18) 2021-03-03 Słupy ekranu przeciwolśnieniowego EP-7.1 w km 30+113

19) 2021-03-03 Głęboka wymiana

19) 2021-03-03 Głęboka wymiana

20) 2021-03-02 Badanie zagęszczenia wymiany gruntu sondą dynamiczną w km 15+800

20) 2021-03-02 Badanie zagęszczenia wymiany gruntu sondą dynamiczną w km 15+800

21) 2021-03-02 Odwodnienie pasa drogowego w km 27+200

21) 2021-03-02 Odwodnienie pasa drogowego w km 27+200

22) 2021-03-02 Dogęszczanie warstwy nasypu przed WD/PZDp-16.9

22) 2021-03-02 Dogęszczanie warstwy nasypu przed WD/PZDp-16.9

23) 2021-03-09 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł1

23) 2021-03-09 Węzeł Mława Południe Łącznica Ł1

24) 2021-03-09 Ustawianie krawężnika DP 2349W

24) 2021-03-09 Ustawianie krawężnika DP 2349W

25) 2021-03-09 Budowa przepustu w km 14+700

25) 2021-03-09 Budowa przepustu w km 14+700

26) 2021-03-09 Przygotowanie podłoża 15+850-15+950

26) 2021-03-09 Przygotowanie podłoża 15+850-15+950

27) 2021-03-09 ll warstwa nasypu w km 16+600

27) 2021-03-09 ll warstwa nasypu w km 16+600

28) 2021-03-09 Profilowanie skarpy w km 16+750

28) 2021-03-09 Profilowanie skarpy w km 16+750

29) 2021-03-09 Budowa ekranów akustycznych w km 17+421-17+554

29) 2021-03-09 Budowa ekranów akustycznych w km 17+421-17+554

30) 2021-03-09 Wymiana gruntu w km 18+700

30) 2021-03-09 Wymiana gruntu w km 18+700

31) 2021-03-09 Badania zagęszczenia gruntu na głębokiej wymianie w km 30+075-30+850

31) 2021-03-09 Badania zagęszczenia gruntu na głębokiej wymianie w km 30+075-30+850

32) 2021-03-09 Wykonywanie ścieków krawędziowych w km 35+200-35+450

32) 2021-03-09 Wykonywanie ścieków krawędziowych w km 35+200-35+450

33) 2021-03-10 Obiekt WD-15.7 - dylatacja jednomodułowa przed montażem

33) 2021-03-10 Obiekt WD-15.7 - dylatacja jednomodułowa przed montażem

34) 2021-03-10 Obiekt WD-15.7 - montaż zbrojenia krawężnika kap chodnikowych

34) 2021-03-10 Obiekt WD-15.7 - montaż zbrojenia krawężnika kap chodnikowych

35) 2021-03-10 Obiekt WD-25.7 - montaż deski gzymsowej

35) 2021-03-10 Obiekt WD-25.7 - montaż deski gzymsowej

36) 2021-03-10 Obiekt WS-28.4 - wykonane słupy pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach

36) 2021-03-10 Obiekt WS-28.4 - wykonane słupy pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach

37) 2021-03-10 Obiekt WD-29.3 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach

37) 2021-03-10 Obiekt WD-29.3 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach

38) 2021-03-10 Obiekt WD-29.3 - przygotowanie płyty pod ułożenie izolacji z papy

38) 2021-03-10 Obiekt WD-29.3 - przygotowanie płyty pod ułożenie izolacji z papy

39) 2021-03-10 Obiekt WD-31 - montaż deski gzymsowej

39) 2021-03-10 Obiekt WD-31 - montaż deski gzymsowej

40) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - montaż deski gzymsowej

40) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - montaż deski gzymsowej

41) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia i krawężnika kap chodnikowych

41) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - montaż zbrojenia i krawężnika kap chodnikowych

42) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - zamontowana dylatacja Podpora P-3

42) 2021-03-10 Obiekt WD-34.6 - zamontowana dylatacja Podpora P-3

43) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1- izolacja powłokowa ścian

43) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1- izolacja powłokowa ścian

44) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1- izolacja powłokowa ścian

44) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1- izolacja powłokowa ścian

45) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1 - wylot przepustu ze skrzydełkami

45) 2021-03-16 Obiekt PZMP-DP1 - wylot przepustu ze skrzydełkami

46) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - demontaż płyt po rozbiórce deskowania przęsła

46) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - demontaż płyt po rozbiórce deskowania przęsła

47) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - demontaż płyt po rozbiórce deskowania przęsła

47) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - demontaż płyt po rozbiórce deskowania przęsła

48) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - formowanie drogi pod obiektem

48) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - formowanie drogi pod obiektem

49) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie ścianki zaplecznej P-1

49) 2021-03-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - zbrojenie ścianki zaplecznej P-1

50) 2021-03-16 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyt przejściowych P-1

50) 2021-03-16 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie płyt przejściowych P-1

51) 2021-03-16 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy chodnikowej P-2

51) 2021-03-16 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy chodnikowej P-2

52) 2021-03-16 Obiekt PZs-33.9 - zabetonowana płyta przejściowa

52) 2021-03-16 Obiekt PZs-33.9 - zabetonowana płyta przejściowa

53) 2021-03-16 Obiekt PZs-33.9 - zbrojenie płyt przejściowych przed betonowaniem P-2

53) 2021-03-16 Obiekt PZs-33.9 - zbrojenie płyt przejściowych przed betonowaniem P-2

54) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4 płyta przejściowa po zabetonowaniu P-1

54) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4 płyta przejściowa po zabetonowaniu P-1

55) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4 - ścianka zapleczna przed betonowaniem P-2

55) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4 - ścianka zapleczna przed betonowaniem P-2

56) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4a - deski gzymsowe na skrzydełka

56) 2021-03-16 Obiekt PZMp-34.4a - deski gzymsowe na skrzydełka

57) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed betonowaniem

57) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 - dylatacja przed betonowaniem

58) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 - gotowa do betonowania kapa chodnikowa

58) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 - gotowa do betonowania kapa chodnikowa

59) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 -  gotowa do betonowania kapa chodnikowa

59) 2021-03-16 Obiekt WD-34.6 - gotowa do betonowania kapa chodnikowa

60) 2021-03-16 Widok na budowę zbiornika w km 34+500 JL

60) 2021-03-16 Widok na budowę zbiornika w km 34+500 JL

61) 2021-03-17 Budowa najazdu na obiekt WS-16.9

61) 2021-03-17 Budowa najazdu na obiekt WS-16.9

62) 2021-03-17 Najazd na obiekt WS-16.9

62) 2021-03-17 Najazd na obiekt WS-16.9

63) 2021-03-17 Widok na obiekt WD-34.6

63) 2021-03-17 Widok na obiekt WD-34.6

64) 2021-03-17 Droga powiatowa DP 2349W węzeł Żurominek

64) 2021-03-17 Droga powiatowa DP 2349W węzeł Żurominek

65) 2021-03-17 Droga poprzeczna węzeł Strzegowo

65) 2021-03-17 Droga poprzeczna węzeł Strzegowo

66) 2021-03-17 Układanie chodnika na DP 1240W

66) 2021-03-17 Układanie chodnika na DP 1240W

67) 2021-03-17 Podbudowa z kruszywa łamanego

67) 2021-03-17 Podbudowa z kruszywa łamanego

68) 2021-03-17 Układanie przewodów energetycznych w km 14+000

68) 2021-03-17 Układanie przewodów energetycznych w km 14+000

69) 2021-03-17 Prace przy układaniu przewodów energetycznych w km 14+300

69) 2021-03-17 Prace przy układaniu przewodów energetycznych w km 14+300

70) 2021-03-17 Budowa nasypu w km 16+500

70) 2021-03-17 Budowa nasypu w km 16+500

71) 2021-03-17 Zagęszczanie nasypu w km 16+800

71) 2021-03-17 Zagęszczanie nasypu w km 16+800

72) 2021-03-17 Budowa nasypów w km 16+900-17+100

72) 2021-03-17 Budowa nasypów w km 16+900-17+100

73) 2021-03-17 Podbudowa zasadnicza w km 25+800

73) 2021-03-17 Podbudowa zasadnicza w km 25+800

74) 2021-03-17 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 27+670-27+820

74) 2021-03-17 Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 27+670-27+820

75) 2021-03-17 Warstwa GWN w km 34+500

75) 2021-03-17 Warstwa GWN w km 34+500

76) 2021-03-22 Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

76) 2021-03-22 Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

77) 2021-03-22 Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

77) 2021-03-22 Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego

78) 2021-03-22 Obiekt WD-24.4a - wykop pod ławę skrzydełka P-2

78) 2021-03-22 Obiekt WD-24.4a - wykop pod ławę skrzydełka P-2

79) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-1 JP

79) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-1 JP

80) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-2 JP

80) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-2 JP

81) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-1 JL

81) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-1 JL

82) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-2 JL

82) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - dylatacja przed betonowaniem P-2 JL

83) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - zasypka za podporą P-1

83) 2021-03-22 Obiekt WS/PZSp-24.6 - zasypka za podporą P-1

84) 2021-03-22 Obiekt WD-27.1 - płyta przejściowa P-1 przed betonowaniem

84) 2021-03-22 Obiekt WD-27.1 - płyta przejściowa P-1 przed betonowaniem

85) 2021-03-23 Budowa ścieków krawędziowych - najazd na obiekt WD-18.7

85) 2021-03-23 Budowa ścieków krawędziowych - najazd na obiekt WD-18.7

86) 2021-03-23 Skarpowanie za obiektem WD-18.7

86) 2021-03-23 Skarpowanie za obiektem WD-18.7

87) 2021-03-23 Przygotowania do układania kostki - najazd na obiekt WD-18.7

87) 2021-03-23 Przygotowania do układania kostki - najazd na obiekt WD-18.7

88) 2021-03-23 Warstwa ulepszonego podłoża w km 18+750-18+850

88) 2021-03-23 Warstwa ulepszonego podłoża w km 18+750-18+850

89) 2021-03-23 Zagęszczanie kruszywa w km 20+200 JL

89) 2021-03-23 Zagęszczanie kruszywa w km 20+200 JL

90) 2021-03-23 TG w km 20+200-20+400 C 5/6 JL

90) 2021-03-23 TG w km 20+200-20+400 C 5/6 JL

91) 2021-03-23 Profilowanie warstwy z kruszywa w km 20+400

91) 2021-03-23 Profilowanie warstwy z kruszywa w km 20+400

92) 2021-03-23 Izolowanie głowic ekran E2 km 20+571 JL

92) 2021-03-23 Izolowanie głowic ekran E2 km 20+571 JL

93) 2021-03-23 Rowy i skarpowanie TG w km 25+800

93) 2021-03-23 Rowy i skarpowanie TG w km 25+800

94) 2021-03-23 TG w km 24+000 podbudowa zasadniczaTG z kruszywa łamanego

94) 2021-03-23 TG w km 24+000 podbudowa zasadniczaTG z kruszywa łamanego

95) 2021-03-23 Głęboka wymiana w km 30+250

95) 2021-03-23 Głęboka wymiana w km 30+250

96) 2021-03-23 Słupy ekranu przeciwolśnieniowego  EP-3.1

96) 2021-03-23 Słupy ekranu przeciwolśnieniowego EP-3.1

97) 2021-03-23 Pierwsza warstwa izolacji głowic Ekranu Akustycznego E2

97) 2021-03-23 Pierwsza warstwa izolacji głowic Ekranu Akustycznego E2

98) 2021-03-23 Słupy i głowice ekranu przeciwolśnieniowego EP 3.2

98) 2021-03-23 Słupy i głowice ekranu przeciwolśnieniowego EP 3.2

99) 2021-03-24 Obiekt PZMp-DP1 - płyta przejściowa przed zabetonowaniem P-1

99) 2021-03-24 Obiekt PZMp-DP1 - płyta przejściowa przed zabetonowaniem P-1

100) 2021-03-24 Obiekt PZMp-DP1 - płyta przejściowa przed zabetonowaniem P-2

100) 2021-03-24 Obiekt PZMp-DP1 - płyta przejściowa przed zabetonowaniem P-2

101) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-1

101) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-1

102) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-2

102) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - beton podkładowy pod płyty przejściowe P-2

103) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - deski gzymsowe JL

103) 2021-03-24 Obiekt PZSp-15.5 - deski gzymsowe JL

104) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - dylatacja przed zabetonowaniem P-1

104) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - dylatacja przed zabetonowaniem P-1

105) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - dylatacja przed betonowaniem P-2

105) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - dylatacja przed betonowaniem P-2

106) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - zabetonowana kapa chodnikowa

106) 2021-03-24 Obiekt WD-15.7 - zabetonowana kapa chodnikowa

107) 2021-03-24 Widok na obiekt WD-15.7

107) 2021-03-24 Widok na obiekt WD-15.7

108) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-16.9 - ścianka zapleczna P-3 JP

108) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-16.9 - ścianka zapleczna P-3 JP

109) 2021-03-24 Obiekt PZMp-31.3 - prace przygotowawcze płyty pod izolację

109) 2021-03-24 Obiekt PZMp-31.3 - prace przygotowawcze płyty pod izolację

110) 2021-03-24 Obiekt PZMp-31.3a - widok na deski gzymsowe

110) 2021-03-24 Obiekt PZMp-31.3a - widok na deski gzymsowe

111) 2021-03-24 PZMp-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-1

111) 2021-03-24 PZMp-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-1

112) 2021-03-24 PZMp-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-2

112) 2021-03-24 PZMp-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-2

113) 2021-03-24 Obiekt WD-34.6 - kapa chodnikowa w kierunku Gdańska

113) 2021-03-24 Obiekt WD-34.6 - kapa chodnikowa w kierunku Gdańska

114) 2021-03-24 Obiekt WD-34.6 - kapa chodnikowa w kierunku Warszawy

114) 2021-03-24 Obiekt WD-34.6 - kapa chodnikowa w kierunku Warszawy

115) 2021-03-24 Droga poprzeczna Strzegowo dojazd do obiektu WD-33.6

115) 2021-03-24 Droga poprzeczna Strzegowo dojazd do obiektu WD-33.6

116) 2021-03-30 Podbudowa zasadnicza C5/6 w km 33+740-33+900

116) 2021-03-30 Podbudowa zasadnicza C5/6 w km 33+740-33+900

117) 2021-03-30 Obiekt WD-25.7 - betonowanie kap chodnikowych

117) 2021-03-30 Obiekt WD-25.7 - betonowanie kap chodnikowych

118) 2021-03-30 Obiekt WD-25.7 - betonowanie kap chodnikowych

118) 2021-03-30 Obiekt WD-25.7 - betonowanie kap chodnikowych

119) 2021-03-30 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie skrzydła P-1

119) 2021-03-30 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie skrzydła P-1

120) 2021-03-30 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie skrzydła P-2

120) 2021-03-30 Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie skrzydła P-2

121) 2021-03-31 Budowa Ronda - Węzeł Żurominek

121) 2021-03-31 Budowa Ronda - Węzeł Żurominek

122) 2021-03-31 Roboty brukarskie Węzeł Żurominek

122) 2021-03-31 Roboty brukarskie Węzeł Żurominek

123) 2021-03-31 Budowa nasypu w km 16+900

123) 2021-03-31 Budowa nasypu w km 16+900

124) 2021-03-31 GWN w km 16+650 - 16+750

124) 2021-03-31 GWN w km 16+650 - 16+750

125) 2021-03-31 Wykopy rowów w km 16+800

125) 2021-03-31 Wykopy rowów w km 16+800

126) 2021-03-31 Roboty drogowe w km 17+000

126) 2021-03-31 Roboty drogowe w km 17+000

127) 2021-03-31 Budowa nasypu w km 17+000

127) 2021-03-31 Budowa nasypu w km 17+000

128) 2021-03-31 GWN w km 17+200 - 17+500

128) 2021-03-31 GWN w km 17+200 - 17+500

129) 2021-03-31 GWN w km 19+200

129) 2021-03-31 GWN w km 19+200

130) 2021-03-31 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego 0_31,5 w km 27+250 -28+000

130) 2021-03-31 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego 0_31,5 w km 27+250 -28+000

131) 2021-03-31 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 27+250 - 28+000 JL

131) 2021-03-31 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 27+250 - 28+000 JL

132) 2021-03-31 Prace na głębokiej wymianie gruntu w km 30+075 - 30+850

132) 2021-03-31 Prace na głębokiej wymianie gruntu w km 30+075 - 30+850

133) 2021-03-31 Widok na obiekt WS/PZD-16.9

133) 2021-03-31 Widok na obiekt WS/PZD-16.9

134) 2021-03-31 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-1

134) 2021-03-31 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-1

135) 2021-03-31 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-2 i P-3

135) 2021-03-31 Obiekt WS/PZD-16.9 - widok na P-2 i P-3

136) 2021-03-31 Obiekt PZMp-30.5 - wykop pod beton podkładowy z widokiem na igłofiltry

136) 2021-03-31 Obiekt PZMp-30.5 - wykop pod beton podkładowy z widokiem na igłofiltry

Script logo