Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-04-01 Rozpoczęcia odcinka próbnego w km 30+066-32+400

1) 2021-04-01 Rozpoczęcia odcinka próbnego w km 30+066-32+400

2) 2021-04-01 Rozpoczęcia odcinka próbnego w km 30+066-32+400

2) 2021-04-01 Rozpoczęcia odcinka próbnego w km 30+066-32+400

3) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

3) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

4) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

4) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

5) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

5) 2021-04-01 Odcinek próbny z betonu nawierzchniowego 32+066-32+400

6) 2021-04-01 Prace podczas układania nawierzchni betonowej w km 32+070-32+400

6) 2021-04-01 Prace podczas układania nawierzchni betonowej w km 32+070-32+400

7) 2021-04-01 Prace przy układaniu nawierzchni w km 32+070 - 32+400

7) 2021-04-01 Prace przy układaniu nawierzchni w km 32+070 - 32+400

8) 2021-04-01 Nawierzchnia betonowa jednia lewa km 32+070 - 32+400

8) 2021-04-01 Nawierzchnia betonowa jednia lewa km 32+070 - 32+400

9) 2021-04-01 Układanie nawierzchni w km 32+070-32+400 JL

9) 2021-04-01 Układanie nawierzchni w km 32+070-32+400 JL

10) 2021-04-01 Układanie nawierzchni betonowej w km 32+070 - 32+400 JL

10) 2021-04-01 Układanie nawierzchni betonowej w km 32+070 - 32+400 JL

11) 2021-04-01 Obiekt WS/PZS-24.6 - izolacja pod krawężnik JP

11) 2021-04-01 Obiekt WS/PZS-24.6 - izolacja pod krawężnik JP

12) 2021-04-01 Obiekt WS/PZS-24.6 - nasyp pod płyty przejściowe P-1

12) 2021-04-01 Obiekt WS/PZS-24.6 - nasyp pod płyty przejściowe P-1

13) 2021-04-01 Obiekt WS/PZD-28.4 - uzupełnienie betonu na gzymsach skrzydeł P-2

13) 2021-04-01 Obiekt WS/PZD-28.4 - uzupełnienie betonu na gzymsach skrzydeł P-2

14) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - dylatacja przed betonowaniem P-1

14) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - dylatacja przed betonowaniem P-1

15) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - przygotowywanie podłoża pod izolację w lini odwodnienia, kierunek Gdańsk

15) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - przygotowywanie podłoża pod izolację w lini odwodnienia, kierunek Gdańsk

16) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - przygotowywanie podłoża pod izolację w lini odwodnienia, kierunek Warszawa

16) 2021-04-01 Obiekt WD-29.3 - przygotowywanie podłoża pod izolację w lini odwodnienia, kierunek Warszawa

17) 2021-04-07 Budowa nasypu DG do obiektu WD-15.7

17) 2021-04-07 Budowa nasypu DG do obiektu WD-15.7

18) 2021-04-07 Zagęszczanie podłoża przy obiekcie WD-15.7

18) 2021-04-07 Zagęszczanie podłoża przy obiekcie WD-15.7

19) 2021-04-07 Budowa drugiej warstwy nasypu przed obiektem WS-16.9

19) 2021-04-07 Budowa drugiej warstwy nasypu przed obiektem WS-16.9

20) 2021-04-07 Widok na obiekt WS-17.1

20) 2021-04-07 Widok na obiekt WS-17.1

21) 2021-04-07 Widok na obiekt PZSp-33.9

21) 2021-04-07 Widok na obiekt PZSp-33.9

22) 2021-04-07 Łącznica Ł2 węzeł Mława Południe w km 17+100

22) 2021-04-07 Łącznica Ł2 węzeł Mława Południe w km 17+100

23) 2021-04-07 TG w km 17+400

23) 2021-04-07 TG w km 17+400

24) 2021-04-07 Węzeł Żurominek w km 25+700

24) 2021-04-07 Węzeł Żurominek w km 25+700

25) 2021-04-07 Węzeł Żurominek w km 25+700

25) 2021-04-07 Węzeł Żurominek w km 25+700

26) 2021-04-07 Prace drogowe przy obiekcie WD-27.1

26) 2021-04-07 Prace drogowe przy obiekcie WD-27.1

27) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - deski gzymsowe pas środkowy

27) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - deski gzymsowe pas środkowy

28) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - pas pod chodnik (krawężnik +deski gzymsowe)

28) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - pas pod chodnik (krawężnik +deski gzymsowe)

29) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie płyt przejściowych P-1 JP JL

29) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie płyt przejściowych P-1 JP JL

30) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie płyt przejściowych P-2 JP JL

30) 2021-04-07 Obiekt PZSp-15.5 - zbrojenie płyt przejściowych P-2 JP JL

31) 2021-04-07 Obiekt WD-15.7 - P-1 przed wykonaniem zasypki

31) 2021-04-07 Obiekt WD-15.7 - P-1 przed wykonaniem zasypki

32) 2021-04-07 Obiekt WS/PZS-20.1 nasyp od P-2

32) 2021-04-07 Obiekt WS/PZS-20.1 nasyp od P-2

33) 2021-04-07 Obiekt WD-25.7 - izolacja powłokowa płyt przejściowych P-1

33) 2021-04-07 Obiekt WD-25.7 - izolacja powłokowa płyt przejściowych P-1

34) 2021-04-07 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy P-1

34) 2021-04-07 Obiekt WD-25.7 - zbrojenie kapy P-1

35) 2021-04-07 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie powierzchnię płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

35) 2021-04-07 Obiekt WD-27.1 - przygotowanie powierzchnię płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

36) 2021-04-07 Obiekt WS/PZD-28.4 - przygotowana kotwa do wklejenia

36) 2021-04-07 Obiekt WS/PZD-28.4 - przygotowana kotwa do wklejenia

37) 2021-04-07 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na płytę i kapę chodnikową JL

37) 2021-04-07 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na płytę i kapę chodnikową JL

38) 2021-04-07 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej przepustu

38) 2021-04-07 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej przepustu

39) 2021-04-08 Budowanie warstw nasypowych do WD-31.0

39) 2021-04-08 Budowanie warstw nasypowych do WD-31.0

40) 2021-04-08 Obiekt WD-29.3 - widok na przygotowane płyty pod izolację z papy

40) 2021-04-08 Obiekt WD-29.3 - widok na przygotowane płyty pod izolację z papy

41) 2021-04-08 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej

41) 2021-04-08 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej

42) 2021-04-08 Obiekt PZMP-34.4 -  izolacja płyt przejściowych P-1

42) 2021-04-08 Obiekt PZMP-34.4 - izolacja płyt przejściowych P-1

43) 2021-04-08 Obiekt PZMP-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-2 JL

43) 2021-04-08 Obiekt PZMP-34.4 - izolacja powłokowa na płytach przejściowych P-2 JL

44) 2021-04-08 Obiekt PZMp-34.4a - skrzydło P-1 i P-2 przed betonowaniem

44) 2021-04-08 Obiekt PZMp-34.4a - skrzydło P-1 i P-2 przed betonowaniem

45) 2021-04-08 Obiekt WD-34.6 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

45) 2021-04-08 Obiekt WD-34.6 - izolacja powłokowa płyt przejściowych

46) 2021-04-08 Obiekt WD-34.6 - widok na płytę od P-1

46) 2021-04-08 Obiekt WD-34.6 - widok na płytę od P-1

47) 2021-04-14 DP 2349W

47) 2021-04-14 DP 2349W

48) 2021-04-14 DS38 podbudowa bitumiczna

48) 2021-04-14 DS38 podbudowa bitumiczna

49) 2021-04-14 DS38 podbudowa bitumiczna

49) 2021-04-14 DS38 podbudowa bitumiczna

50) 2021-04-14 Układanie nawierzchni na dojeździe od strony Gdańska

50) 2021-04-14 Układanie nawierzchni na dojeździe od strony Gdańska

51) 2021-04-14 Układanie nawierzchni na dojeździe od strony Gdańska

51) 2021-04-14 Układanie nawierzchni na dojeździe od strony Gdańska

52) 2021-04-14 Górna warstwa nawierzchni w km 20+900

52) 2021-04-14 Górna warstwa nawierzchni w km 20+900

53) 2021-04-14 Podbudowa pomocnicza C5_6 w km 21-160-21+350 JP

53) 2021-04-14 Podbudowa pomocnicza C5_6 w km 21-160-21+350 JP

54) 2021-04-14 Pomiar posadowienia kotew w betonie nawierzchniowym w km 32+200

54) 2021-04-14 Pomiar posadowienia kotew w betonie nawierzchniowym w km 32+200

55) 2021-04-14 TG w km 33+500

55) 2021-04-14 TG w km 33+500

56) 2021-04-14 TG w km 33+900

56) 2021-04-14 TG w km 33+900

57) 2021-04-14 Węzeł Strzegowo w km 35+000

57) 2021-04-14 Węzeł Strzegowo w km 35+000

58) 2021-04-14 Obiekt PZMp-15.5 - ściana płyty przejściowe P-1 przed betonowaniem

58) 2021-04-14 Obiekt PZMp-15.5 - ściana płyty przejściowe P-1 przed betonowaniem

59) 2021-04-14 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-2 jezdnia lewa

59) 2021-04-14 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie płyty przejściowej P-2 jezdnia lewa

60) 2021-04-14 Dojazd do obiektu WD-33.6

60) 2021-04-14 Dojazd do obiektu WD-33.6

61) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W2 - formułowanie nasypu za przyczółkiem P-1

61) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W2 - formułowanie nasypu za przyczółkiem P-1

62) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W2 - formuowanie nasypu za przyczółkiem P-2

62) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W2 - formuowanie nasypu za przyczółkiem P-2

63) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W3 - odcinek drogi dojazdowej od strony Warszawy przed ułożeniem masy

63) 2021-04-14 Obiekt PZMp-W3 - odcinek drogi dojazdowej od strony Warszawy przed ułożeniem masy

64) 2021-04-15  Budowa nasypu w km 15+400

64) 2021-04-15 Budowa nasypu w km 15+400

65) 2021-04-15 Budowa  nasypu w km 16+800

65) 2021-04-15 Budowa nasypu w km 16+800

66) 2021-04-15 Profilowanie i zagęszczanie nasypu w km 16+900

66) 2021-04-15 Profilowanie i zagęszczanie nasypu w km 16+900

67) 2021-04-15 Profilowanie skarp w km 18+100

67) 2021-04-15 Profilowanie skarp w km 18+100

68) 2021-04-15 Układanie i profilowanie pierwszej warstwy kruszywa w km 19+000

68) 2021-04-15 Układanie i profilowanie pierwszej warstwy kruszywa w km 19+000

69) 2021-04-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - iniekcja kabli sprężających

69) 2021-04-16 Obiekt WS/PZD-16.9 - iniekcja kabli sprężających

70) 2021-04-16 Obiekt WS-24.6 -betonowanie płyty przejściowej P-1 JP

70) 2021-04-16 Obiekt WS-24.6 -betonowanie płyty przejściowej P-1 JP

71) 2021-04-20 Obiekt PZMp-30.5 - ustawione prefabrykaty przepustu

71) 2021-04-20 Obiekt PZMp-30.5 - ustawione prefabrykaty przepustu

72) 2021-04-21 Budowa zbiornika ZR-10

72) 2021-04-21 Budowa zbiornika ZR-10

73) 2021-04-21 Humusowanie skarp w km 14+500

73) 2021-04-21 Humusowanie skarp w km 14+500

74) 2021-04-21 Profilowanie humusu na skarpach w km 15+200

74) 2021-04-21 Profilowanie humusu na skarpach w km 15+200

75) 2021-04-21 Przygotowania do wykonania pali pod ekrany przeciwolśnieniowe w km 15+500

75) 2021-04-21 Przygotowania do wykonania pali pod ekrany przeciwolśnieniowe w km 15+500

76) 2021-04-21 Przygotowania do układania podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 w km 15+700

76) 2021-04-21 Przygotowania do układania podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 w km 15+700

77) 2021-04-21 Przygotowania do układania podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 w km 15+700

77) 2021-04-21 Przygotowania do układania podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 w km 15+700

78) 2021-04-21 Zagęszczanie GWN w km 16+500

78) 2021-04-21 Zagęszczanie GWN w km 16+500

79) 2021-04-21 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 18+300

79) 2021-04-21 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego w km 18+300

80) 2021-04-21 Wykopy (rowy) w km 20+800

80) 2021-04-21 Wykopy (rowy) w km 20+800

81) 2021-04-21 Układanie podbudowy C5/6 w km 23+700

81) 2021-04-21 Układanie podbudowy C5/6 w km 23+700

82) 2021-04-21 Przygotowania do budowy przepustu w km 30+200

82) 2021-04-21 Przygotowania do budowy przepustu w km 30+200

83) 2021-04-21 Przepust z jednoczesnym przejściem dla zwierząt małych w km 30+500

83) 2021-04-21 Przepust z jednoczesnym przejściem dla zwierząt małych w km 30+500

84) 2021-04-21 Obiekt PZSp-15.5 - betonowanie gzymsów

84) 2021-04-21 Obiekt PZSp-15.5 - betonowanie gzymsów

85) 2021-04-21 Obiekt PZSp-15.5- izolacja płyty przejściowej

85) 2021-04-21 Obiekt PZSp-15.5- izolacja płyty przejściowej

86) 2021-04-21 Najazd na obiekt WS-16.9

86) 2021-04-21 Najazd na obiekt WS-16.9

87) 2021-04-21 Nasyp do obiektu WS-16.9

87) 2021-04-21 Nasyp do obiektu WS-16.9

88) 2021-04-21 Widok na obiekt WS-16.9 oraz WS-17.1 w ciągu trasy głównej

88) 2021-04-21 Widok na obiekt WS-16.9 oraz WS-17.1 w ciągu trasy głównej

89) 2021-04-21 Widok na obiekt WD-18.7 oraz trasę główną w km 18+500

89) 2021-04-21 Widok na obiekt WD-18.7 oraz trasę główną w km 18+500

90) 2021-04 27 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-12

90) 2021-04 27 Budowa zbiornika retencyjnego ZR-12

91) 2021-04-27 Przygotowania do układania ścieku trójkątnego na Ł1 węzeł Mława Południe

91) 2021-04-27 Przygotowania do układania ścieku trójkątnego na Ł1 węzeł Mława Południe

92) 2021-04-27 Ł3 i Ł4 węzeł Mława Południe

92) 2021-04-27 Ł3 i Ł4 węzeł Mława Południe

93) 2021-04-27 Rondo - Węzeł Żurominek

93) 2021-04-27 Rondo - Węzeł Żurominek

94) 2021-04-07 Układanie podbudowy C5/6 w km 27+030-27+200 JP

94) 2021-04-07 Układanie podbudowy C5/6 w km 27+030-27+200 JP

95) 2021-04-27 TG w km 27+100

95) 2021-04-27 TG w km 27+100

96) 2021-04-27 GWN w km 21+700

96) 2021-04-27 GWN w km 21+700

97) 2021-04-27 Budowa nasypów w km 30+600 TG

97) 2021-04-27 Budowa nasypów w km 30+600 TG

98) 2021-04-27 GWN w km 31+600

98) 2021-04-27 GWN w km 31+600

99) 2021-04-27 Nasyp na DP 2347W obiekt WD-22.7

99) 2021-04-27 Nasyp na DP 2347W obiekt WD-22.7

100) 2021-04-27 Obiekt WD-25.7 - zasypka na P-3

100) 2021-04-27 Obiekt WD-25.7 - zasypka na P-3

101) 2021-04-27 Przygotowania do zagęszczania podłoża po nasyp obiektu WD-25.7

101) 2021-04-27 Przygotowania do zagęszczania podłoża po nasyp obiektu WD-25.7

102) 2021-04-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt

102) 2021-04-27 Obiekt WS/PZD-28.4 - widok na obiekt

103) 2021-04-27 PZMp-30.2 - wykop pod płytę denną

103) 2021-04-27 PZMp-30.2 - wykop pod płytę denną

104) 2021-04-27 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty i skrzydeł wlotu

104) 2021-04-27 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty i skrzydeł wlotu

105) 2021-04-27 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty i skrzydeł wylotu

105) 2021-04-27 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty i skrzydeł wylotu

106) 2021-04-27 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

106) 2021-04-27 Obiekt PZMp-31.3 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

107) 2021-04-27 Obiekt PZMp-31.3 - widok na obiekt

107) 2021-04-27 Obiekt PZMp-31.3 - widok na obiekt

108) 2021-04-27 Dojazd do obiektu WD-33.6

108) 2021-04-27 Dojazd do obiektu WD-33.6

109) 2021-04-27  Obiekt PZSp-33.9 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

109) 2021-04-27 Obiekt PZSp-33.9 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

110) 2021-04-27 Obiekt PZSp-33.9 - widok na obiekt

110) 2021-04-27 Obiekt PZSp-33.9 - widok na obiekt

111) 2021-04-27 Obiekt PZMp-34.4 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

111) 2021-04-27 Obiekt PZMp-34.4 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej

112) 2021-04-27  Obiekt PZMp-34.4a - zasypka pod płyty przejściowe P-1

112) 2021-04-27 Obiekt PZMp-34.4a - zasypka pod płyty przejściowe P-1

113) 2021-04-27  Obiekt PZMp-34.4a - zasypka pod płyty przejściowe P-2

113) 2021-04-27 Obiekt PZMp-34.4a - zasypka pod płyty przejściowe P-2

114) 2021-04-30 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie płyty P-1 JL

114) 2021-04-30 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie płyty P-1 JL

115) 2021-04-30 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

115) 2021-04-30 Obiekt WS/PZS-24.6 - zbrojenie kapy chodnikowej

116) 2021-04-30 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej

116) 2021-04-30 Obiekt PZMp-30.5 - zbrojenie płyty dennej

117) 2021-04-30 Obiekt PZSp-33.9  wyprowadzone zbrojenie pali pod głowice ekranów

117) 2021-04-30 Obiekt PZSp-33.9 wyprowadzone zbrojenie pali pod głowice ekranów

118) 2021-04-30 Obiekt PZSp-33.9 - montaż krawężników

118) 2021-04-30 Obiekt PZSp-33.9 - montaż krawężników

119) 2021-04-30 Obiekt PZMp-34.4 - częściowa regulacja cieku wodnego

119) 2021-04-30 Obiekt PZMp-34.4 - częściowa regulacja cieku wodnego

120) 2021-04-30 Widok na obiekt WD-34.6

120) 2021-04-30 Widok na obiekt WD-34.6

Script logo