Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2019-11-07 Załadunek humusu

1) 2019-11-07 Załadunek humusu

2) 2019-11-07 Wyznaczone stanowisko do badań archeologicznych

2) 2019-11-07 Wyznaczone stanowisko do badań archeologicznych

3) 2019-11-07 Wykonywanie badań nośności płytą VSS

3) 2019-11-07 Wykonywanie badań nośności płytą VSS

4) 2019-11-07 Wykonywanie badania nośności płytą VSS

4) 2019-11-07 Wykonywanie badania nośności płytą VSS

5) 2019-11-07 Sypanie pierwszej warstwy wyrównawczej na odebrane podłoże

5) 2019-11-07 Sypanie pierwszej warstwy wyrównawczej na odebrane podłoże

6) 2019-11-07 Składowanie drewna z wycinki

6) 2019-11-07 Składowanie drewna z wycinki

7) 2019-11-07 Przygotowanie podłoża do odbioru w km_19+900

7) 2019-11-07 Przygotowanie podłoża do odbioru w km_19+900

8) 2019-11-07 Przebudowa wodociągu

8) 2019-11-07 Przebudowa wodociągu

9) 2019-11-07 Odhumusowanie

9) 2019-11-07 Odhumusowanie

10) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_25+100

10) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_25+100

11) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

11) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

12) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

12) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

13) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

13) 2019-11-07 Montaż wytwórni betonu

14) 2019-11-07 Miejsca na których składowany był kamień polny do wywiezienia

14) 2019-11-07 Miejsca na których składowany był kamień polny do wywiezienia

15) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_24+800 - 30+100

15) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_24+800 - 30+100

16) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_24+800

16) 2019-11-07 Odhumusowanie w km_24+800

17) 2019-11-07 Hałdowanie materiałów z wykopu w Żurominku

17) 2019-11-07 Hałdowanie materiałów z wykopu w Żurominku

18) 2019-11-07 Hałdowanie materiałów z wykopu w Żurominku

18) 2019-11-07 Hałdowanie materiałów z wykopu w Żurominku

19) 2019-11-07 Przebudowa średniego napięcia Węzeł Strzegowo - Północ

19) 2019-11-07 Przebudowa średniego napięcia Węzeł Strzegowo - Północ

20) 2019-11-07 Przebudowa średniego napięcia węzeł Strzegowo - Północ

20) 2019-11-07 Przebudowa średniego napięcia węzeł Strzegowo - Północ

21) 2019-11-12 Badania kontrolne nośności podłoża pod budowę nasypuwykonywane przez WT-LD Olsztyn

21) 2019-11-12 Badania kontrolne nośności podłoża pod budowę nasypuwykonywane przez WT-LD Olsztyn

22) 2019-11-12 Badania kontrolne mośności podłoża pod budowę nasypu wykonywane przez WT-LD Olsztyn

22) 2019-11-12 Badania kontrolne mośności podłoża pod budowę nasypu wykonywane przez WT-LD Olsztyn

23) 2019-11-12 Badania kontrolne nośności podłoża pod budowę wykonywane przez WT-LD Olsztyn

23) 2019-11-12 Badania kontrolne nośności podłoża pod budowę wykonywane przez WT-LD Olsztyn

24) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych na S7 w km_18+450 - 18+625

24) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych na S7 w km_18+450 - 18+625

25) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych S7 w km_18+450 - 18+625

25) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych S7 w km_18+450 - 18+625

26) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych S7 w km_18+450-18+625

26) 2019-11-12 Budowa warstw nasypowych S7 w km_18+450-18+625

27) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

27) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

28) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

28) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

29) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

29) 2019-11-12 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp S7 w km_19+500 - 19+600

30) 2019-11-12 Przygotowanie do badań wykonania nośności podłoża pod nasyp

30) 2019-11-12 Przygotowanie do badań wykonania nośności podłoża pod nasyp

31) 2019-11-12 Poszerzenie drogi gminnej dla ruchu pojazdów budowy dla dostaw materialow od DW 615 i zabezpieczenie gazociągu przez ułożenie płyt MON

31) 2019-11-12 Poszerzenie drogi gminnej dla ruchu pojazdów budowy dla dostaw materialow od DW 615 i zabezpieczenie gazociągu przez ułożenie płyt MON

32) 2019-11-12 Odhumusowanie WS-15.7

32) 2019-11-12 Odhumusowanie WS-15.7

33) 2019-11-12 Prace  melioracyjne w celu odwodnienia terenu przy obiekcie WS-15.7

33) 2019-11-12 Prace melioracyjne w celu odwodnienia terenu przy obiekcie WS-15.7

34) 2019-11-12 Kopanie nowego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

34) 2019-11-12 Kopanie nowego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

35) 2019-11-12 Kopanie nowego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

35) 2019-11-12 Kopanie nowego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

36) 2019-11-12 Oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

36) 2019-11-12 Oczyszczenie istniejącego rowu melioracyjnego przy obiekcie WS-15.7

37) 2019-11-13 Badania nośności S7 w km_22+900

37) 2019-11-13 Badania nośności S7 w km_22+900

38) 2019-11-13 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

38) 2019-11-13 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

39) 2019-11-13 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

39) 2019-11-13 Odhumusowanie w okolicach obiektu WD-22.7

40) 2019-11-14 Niezależne Laboratorium drogowo-budowlane  TBB - Laboratorium Drogowe GDDKiA w Mławie

40) 2019-11-14 Niezależne Laboratorium drogowo-budowlane TBB - Laboratorium Drogowe GDDKiA w Mławie

41) 2019-11-18 Badanie podłoża pod nasyp S7 km_19+600 do km_19+800

41) 2019-11-18 Badanie podłoża pod nasyp S7 km_19+600 do km_19+800

42) 2019-11-18 Roboty ziemne S7 w km_18+700

42) 2019-11-18 Roboty ziemne S7 w km_18+700

43) 2019-11-19 Odhumusowanie

43) 2019-11-19 Odhumusowanie

44) 2019-11-19 Odhumusowanie

44) 2019-11-19 Odhumusowanie

45) 2019-11-19 Odhumusowany teren przy kopalni Dalnia

45) 2019-11-19 Odhumusowany teren przy kopalni Dalnia

46) 2019-11-19 Zdjęcie humusu pod przygotowanie podłoża

46) 2019-11-19 Zdjęcie humusu pod przygotowanie podłoża

47) 2019-11-19 Zdjęcie humusu pod przygotowanie podłoża

47) 2019-11-19 Zdjęcie humusu pod przygotowanie podłoża

48) 2019-11-19 Hałda humusu w km_22+900

48) 2019-11-19 Hałda humusu w km_22+900

49) 2019-11-19 Badanie kontrolne pod nasyp DP2347W w km_0+0285 do km_0+0425 realizowane przez WT-LD Olsztyn

49) 2019-11-19 Badanie kontrolne pod nasyp DP2347W w km_0+0285 do km_0+0425 realizowane przez WT-LD Olsztyn

50) 2019-11-19 Przygotowanie podłoża pod nasyp

50) 2019-11-19 Przygotowanie podłoża pod nasyp

51) 2019-11-19 Wykonanie podłoża pod nasyp w km_23+100

51) 2019-11-19 Wykonanie podłoża pod nasyp w km_23+100

52) 2019-11-19 Zagęszczanie podłoża pod nasyp

52) 2019-11-19 Zagęszczanie podłoża pod nasyp

53) 2019-11-19 Zagęszczanie podłoża pod nasyp

53) 2019-11-19 Zagęszczanie podłoża pod nasyp

54) 2019-11-19 Podłoże pod nasyp w km_22+900

54) 2019-11-19 Podłoże pod nasyp w km_22+900

55) 2019-11-19 Roboty ziemne w km_23+300

55) 2019-11-19 Roboty ziemne w km_23+300

56) 2019-11-19 Poprawione oznakowanie pionowe

56) 2019-11-19 Poprawione oznakowanie pionowe

57) 2019-11-19 Waga w kopalni Dalnia

57) 2019-11-19 Waga w kopalni Dalnia

58) 2019-11-19 Wykop w kopalni Dalnia

58) 2019-11-19 Wykop w kopalni Dalnia

59) 2019-11-19 Wjazd na plac składowy materiałów wsadowych w Żurominku

59) 2019-11-19 Wjazd na plac składowy materiałów wsadowych w Żurominku

60) 2019-11-19 Węzeł betoniarski Wykonawcy w Żurominku

60) 2019-11-19 Węzeł betoniarski Wykonawcy w Żurominku

61) 2019-11-25 Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

61) 2019-11-25 Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

62) 2019-11-25 Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

62) 2019-11-25 Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

63) 2019-11-25 Wykonanie badań kontrolnych przez WT-LD Olsztyn - trasa zasadnicza

63) 2019-11-25 Wykonanie badań kontrolnych przez WT-LD Olsztyn - trasa zasadnicza

64) Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

64) Warstwy nasypowe - trasa zasadnicza

65) 2019-11-27 Osnowa do obiektu PZMp-W2

65) 2019-11-27 Osnowa do obiektu PZMp-W2

66) 2019-11-27 Osnowa do obiektu PZMp-W1

66) 2019-11-27 Osnowa do obiektu PZMp-W1

67) 2019-11-27 Osnowa geodezyjna do obiektu PZMp-W3

67) 2019-11-27 Osnowa geodezyjna do obiektu PZMp-W3

68) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W2

68) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W2

69) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W2

69) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W2

70) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W3

70) 2019-11-27 Przygotowana platforma do obiektu PZMp-W3

71) 2019-11-27 Przygotowana platforma pod palowanie obiektu PZMp-W3

71) 2019-11-27 Przygotowana platforma pod palowanie obiektu PZMp-W3

72) 2019-11-27 Przygotowanie deskowania pod podłoże - podpora P-1

72) 2019-11-27 Przygotowanie deskowania pod podłoże - podpora P-1

73) 2019-11-27 Przygotowanie deskowania pod podłoże - podpora P-1

73) 2019-11-27 Przygotowanie deskowania pod podłoże - podpora P-1

74) 2019-11-27 Przygotowanie pod wykop podpory obiektu WD-29.3

74) 2019-11-27 Przygotowanie pod wykop podpory obiektu WD-29.3

75) 2019-11-27 Przygotowanie podłoża - obiekt WD-22.7 podpora P-1 w ciągu drogi DP2347W

75) 2019-11-27 Przygotowanie podłoża - obiekt WD-22.7 podpora P-1 w ciągu drogi DP2347W

76) 2019-11-27 Przygotowanie podłoża - obiekt WD-22.7 podpora P-2 w ciągu drogi DP2347W

76) 2019-11-27 Przygotowanie podłoża - obiekt WD-22.7 podpora P-2 w ciągu drogi DP2347W

77) 2019--11-27 Teren badań archeologicznych

77) 2019--11-27 Teren badań archeologicznych

78) 2019-11-27 Teren badań archeologicznych

78) 2019-11-27 Teren badań archeologicznych

79) 2019--11-27 Wykop pod podporę obiektu WD-29.3

79) 2019--11-27 Wykop pod podporę obiektu WD-29.3

80) 2019-11-27 Wykop pod podporę obiektu WD-29.3

80) 2019-11-27 Wykop pod podporę obiektu WD-29.3

81) Obiekt WD-22.7 podłoże pod ławę fundamentową P-2

81) Obiekt WD-22.7 podłoże pod ławę fundamentową P-2

82) Obiekt WD-22.7 podłożę pod ławę fundamentową P-3

82) Obiekt WD-22.7 podłożę pod ławę fundamentową P-3

83) Odcinek drogi głównej S7 przy obiekcie WD-22.7

83) Odcinek drogi głównej S7 przy obiekcie WD-22.7

Script logo