Loga UE

/ Archiwum z Postępu Robót

19.03.2018r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
14.08.2018r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa w zakresie klasy cementu.
20.08.2018r. Przeprowadzono Audyt BRD.
20.09.2018r.  Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń melioracyjnych dla Zadania II.
16.10.2018r. Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla Zadania II.
07.11.2018r. Wykonawca otrzymał decyzję PGW Wody Polskie ws udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla Zadania I.
11.12.2018r.  Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie II do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
24.01.2019r.  Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenia odstępstwa "kolejowego" dla Zadania I oraz Zadania II.
28.02.2019r. Wykonawca zakończył wycinkę drzew na terenach Lasów Państwowych.
04.07.2019r. Wszystkie drzewa, które były własnością Lasów Państwowych zostały wycięte. Karpy zostaną usunięte z chwilą uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID.
08.07.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na odstępstwo polegające na zastosowaniu węzła typu WB Węzeł Żurominek oraz zastosowaniu węzła typu WB Węzeł Strzegowo - Północ.
19.07.2019r.

RDOŚ w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia dla Zadania II w zakresie zakończenia procedur środowiskowych związanych z tokiem wydania decyzji ZRID dla przedmiotowego zakresu inwestycji.

Script logo